• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 4

a. Цэгийн оронд тохирох үгийг нөхөж бичнэ үү? Хүн амын тоог нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд харьцуулсан үзүүлэлтийг...................................гэнэ.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. Дараах томьёоноос асуултын тэмдгийн оронд тохирох үгийг нөхөж бичээрэй.

……………………………………………………………………………………………………………………

Дээрх даалгаврын оноо : 1

c. Төв аймгийн зарим сумын хүн амын тоо болон нутаг дэвсгэрийн хэмжээг харуулсан хүснэгт өгөгджээ. Эдгээр сумын хүн амын нягтшилыг тооцоолон, хүснэгтийг нөхөөрэй.

Сумын нэр

Хүн амын тоо

Нутаг дэвсгэрийн хэмжээ км2

Нягтшил

Жаргалант

6314

1868,0

3.3

Баянцогт

1812

1472,0

Дэлгэрхаан

1565

2168,0

0.7

Алтанбулаг

3084

5653,0

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 4

a. Дараах диаграммыг ашиглан даалгаврыг гүйцэтгээрэй.

Мал сүргийн бүтцээс хамгийн их байгаа бог малыг нэрлэнэ үү?

..................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

б. Тохирох үгийг нөхөж бичнэ үү? ........................нь өндөр ашиг шимтэй, мах, сүү, шир зэрэг бүтээгдэхүүн өгөхийн зэрэгцээ уналаг эдэлгээнд түгээмэл хэрэглэдэг. Дунджаар 5 кг ноос, шилмэл омгийн нэг буурнаас 18 кг ноос авдаг.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

в. Мал аж ахуйн салбарын бүтээгдэхүүний ач холбогдолын талаар товч дүгнэлт бичнэ үү?

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 3

Монгол улсын төмөр замын сүлжээний тойм зураг зураарай

Оноо: 4

Монгол улсын авто замын зургийг ашиглан асуултанд хариулна уу

a. Авто замын тээврийн давуу талыг нэрлэнэ үү

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. Авто замын гол тэнхлэг Монгол орныг ямар чиглэлд холбодог вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

c. Авто замын тээвэр нь зорчигч эргэлтээрээ тэргүүлэх шалтгааныг дүгнэж бичнэ үү

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 2

Байгаль дахь усны эргэлт явагдахад нөлөөлөх гол хүчин зүйлийг нэрлэнэ үү

Оноо: 4

Зураг ашиглан даалгавар гүйцэтгээрэй

a. Төмөр замын тээврийн давуу талыг нэрлэнэ үү

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. Таних тэмдэг ашиглан “Улаанбаатар төмөр зам”-ыг тоймлон зураарай.

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 4

Асуултанд хариулаарай.

a. Төвийн болон алслагдсан дүүргүүдийг ялгаж бичээрэй.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. Багануур, Налайх, Багахангай дүүргийн онцлогийг дурьдана уу-

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 4

a. Ижил даралттай цэгүүдийг холбосон шугамыг......................................гэнэ.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. Изобарын шугамыг зураарай

Дээрх даалгаврын оноо : 1

c. Даралтын төвийг тэмдэглэнэ үү? ( Их бол – И, бага бол – Б үсгээр)

Дээрх даалгаврын оноо : 1

d. Энэ үеийн цаг агаарын төлөв байдлыг тодорхойлно уу

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 2

Бороогийн алтны уурхай 24 мян тонны нөөцтэй. Жилд дундажаар 150 тонн алт олборлодог бол жилд олборлодог алтны хэмжээг тооцоолно уу

Оноо: 1

Монгол орны уур амьсгалыг тодорхойлсон өгүүлбэрээс БУРУУГсонгож өгүүлбэрийг зөв болгож өөрчлөнө үү.

А. Монгол орон эх газрын эрс тэс уур амьсгалтай.

В. Монгол орон уур амьсгалын сэрүүн бүсэд оршдог.

С. Зуны улиралд экваторын агаарын масс Монгол оронд ноёрхдог.

D. Далайгаас алслагдсан тул хуурай.

 • С. Зуны улиралд экваторын агаарын масс Монгол оронд ноёрхдог.

Оноо: 4

а. Дараах диаграммыг ашиглан даалгаврыг гүйцэтгээрэй.

Мал сүргийн бүтцээс хамгийн их байгаа бод малыг нэрлэнэ үү?

..............................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

б. Цэгийн оронд тохирох үгийг нөхөж бичээрэй. Ашиглалтын хугацаанд бэлчээрийг доройтуулахгүйгээр, эдийн засгийн үр ашигтай байх нэгж бэлчээрт, нэг га-д ногдох малын тоо толгойгоор тодорхойлогдохыг..................................................................гэнэ.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

в. Хөдөө аж ахуйн салбарыг юу гэж 2 ангилдаг вэ? Нөхөж бичээрэй.

 1. ..............................................................................................
 2. ..............................................................................................
Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 1

Цаг агаарыг тодорхойлоогүй ойлголтыг сонгоорой

А. Өдөртөө агаарын хэм буурч салхи ширүүснэ.

В. Зундаа халуун, Өвөлдөө хүйтэн

С. Салхины чиглэл баруун хойноос зүүн урагш чиглэнэ

D. Цасан болон шороон шуурга шуурна.

 •   В. Зундаа халуун, Өвөлдөө хүйтэн

Оноо: 4

а. Уур амьсгалд нөлөөлөх хүчин зүйлүүдийн дутууг нөхөж бичээрэй.

 1. Өргөрөг ба нарны цацраг
 2. Гадаргын өндөр ба хотгор гүдгэр
 3. ...................................................................
Дээрх даалгаврын оноо : 1

б. Уур амьсгал гэж юу вэ? Тодорхойлж бичнэ үү?

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

в. Дараах үзүүлэлтүүдийг ашиглан хүснэгтэд тохируулан бичээрэй.

-Өглөө бороотой, үдээс хойш үүлэрхэг

-Жилийн дундаж температур 15-20 градус

-Өвөлдөө хүйтэн зундаа халуун

-Оройдоо агаарын даралт буурна

Цаг агаар

Уур амьсгал

......................................................................

........................................................................

........................................................................

.........................................................................

..........................................................................

.........................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 3

Зургийг ашиглан асуултанд хариулаарай.

a. Хүн амын нас, хүйсийн бүтэц, тэдгээрийн харьцааг харуулсан зураглалыг ..................гэнэ.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. 50-иас дээш насныхан дотор эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь их байдаг ба нөлөөлөх хүчин зүйлийг нэрлэж, тайлбарлаарай

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 4

a. Асуултын тэмдгийн оронд тохирох тоог нөхөж бичнэ үү

1000 хүн амд

1979

1989

1999

2010

Төрөлт

?

35,5

?

25,5

Нас баралт

10,8

8,4

6,5

6.2

Цэвэр өсөлт

28,4

?

14

?

Дээрх даалгаврын оноо : 2

b. Төрөлт, нас баралт, цэвэр өсөлтийг харьцуулсан шугаман график байгуулна уу

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 4

Анаграммыг тайлж, нэр томьёог тайлбарлана уу

A. ШИЛНЯТГ

В. ИШЛБАЙР

С. ТАНЯС

D. ТОХОН

Оноо: 5

а. Тохирох үгийг нөхөж бичнэ үү? Хүмүүсийн хэрэгцээг хангахын тулд бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хийх шаардлагатай төрөл бүрийн хүчин зүйлсийг нэгтгэсэн үйл явцыг ...............................гэнэ.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. Аж үйлдвэрийн салбарын байршилд нөлөөлөх хүчин зүйлүүдээс дутууг нь хүснэгтэд нөхөж бичнэ үү?

Дээрх даалгаврын оноо : 2

c. Аж үйлдвэрийн салбарын анхдагч салбар ойлголтыг тайлбарлана уу?

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 4

Зургийг ашиглан даалгавар гүйцэтгээрэй

a. Цэнхэр зураасаар агаарын ямар фронтыг дүрсэлсэн вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. Даралтын мужийг тодорхойл. Шалтгаанаа тайлбарлана уу

Дээрх даалгаврын оноо : 1

c. Даралтын мужаас хамааран цаг агаарын байдал хэрхэн өөрчлөгдөх вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 4

Зургийг ашиглан дараах даалгаврыг гүйцэтгээрэй.

a. Хөх ба улаан хэсгээр юуг дүрсэлсэн вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. Ямар фронт үүсэж байна вэ? Нэрлэнэ үү

Дээрх даалгаврын оноо : 1

c. Энэ тохиолдолд цаг агаар хэрхэн өөрчлөгдөх вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 4

Тоон мэдээлэл ашиглан даалгавар гүйцэтгээрэй

Тээврийн төрөл

Зорчигч эргэлт %

Авто тээвэр

48%

Агаарын тээвэр

1,1%

Усан тээвэр

0,7%

Ердийн хөсөг

49%

бүгд

100%

a. Хамгийн бага ба их хувийг эзэлж байгаа төрлүүдийг нэрлэнэ үү

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. Тээврийн төрөл бүрийн үзүүлэлтийг ашиглан квадрат диаграмм байгуулна уу

Дээрх даалгаврын оноо : 1

c. Зорчигч эргэлтээр авто тээвэр ба ердийн хэсэг тэргүүлж байгаагийн шалтгааныг тайлбарлана уу

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Нийт: 16693