• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 4

Газарзүйн зураг ашиглан даалгавар гүйцэтгээрэй.


a. Хамгийн бага малтай аймгийг нэрлэнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. Орхон аймгийн малын тоо бага байгаагийн шалтгааныг тайлбарлана уу

Дээрх даалгаврын оноо : 1

c. Малын тоог хэт өсгөснөөр бэлчээрийн даац хэтрэх, улмаас бэлчээр доройтох, цөлжилт үүсэхэд гол нөлөө үзүүлж байгаа ба малын тоог хэт өсгөхгүйгээр авах ашиг шимийг нэмэгдүүлэх ямар боломж байгааг дурьдана уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 4

2014-2015 оны хоорондох мал сүргийн тооны өөрчлөлтийн зургийг ашиглан даалгавар гүйцэтгээрэй.

a. 2014 оныг 2015 оныхтой харьцуулахад ямар мал хамгийн их өссөн байна вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. Таваарын бүтээгдэхүүнээрээ тэргүүлэгч малыг нэрлэнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

c. Үхэр сүргийг голлон өсгөдөг бүс нутгийг нэрлэж, учир шалтгааныг тайлбарлана уу?

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 4

Графикийг ашиглан даалгавар гүйцэтгээрэй

a. Хүн амын тоо ба өсөлтийн хувийг графикийн ямар төрлийг ашиглан дүрсэлсэн вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. Хүн амын тоо хамгийн их өссөн оныг тодорхойл.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

c. Хүн амын өсөлтийг хувь хэрхэн өөрчлөгдөж байна вэ? Энэ нь хүн амын цаашдын өсөлтөд хэрхэн нөлөөлөх вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 4

Графикийг ашиглан асуултанд хариулаарай.

А. Өөрийн орноос бусад оронлуу гаргаж байгаа бараа, бүтээгдэхүүнийг ....................................гэнэ.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. Монгол орны экспортын голлох 2 бүтээгдэхүүнийг нэрлэнэ үү

Дээрх даалгаврын оноо : 1

c. 2014 оноос хойш гадаад худалдааны тэнцэл өсөж байгаа нь улс орны хөгжилд хэрхэн нөлөөлж болохыг дүгнээрэй.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 4

Тоон мэдээлэл ашиглан даалгавар гүйцэтгээрэй.

a. 2006 онд Монгол улсад үүрэн телефоны хэдэн компанийн үйл ажиллагаа явуулж байсан вэ? Нэрлэнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. Хэрэглэгчдийн эзлэх хувь тогтмол өссөн компанийг тодорхойлж шалтгааныг тайлбарлана уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

c. Гар утасны хэрэглээний давуу ба сөрөг талыг харьцуулан дүгнэнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 4

Экспорт, импортын бүтцийг харьцуулж, асуултанд хариулаарай

a. Монгол улсын экспорт ба импортод голлох байр эзлэж байгаа орнуудыг нэрлэнэ үү

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. Бусад орнуудын эзлэх хувийг тооцоолно уу

Дээрх даалгаврын оноо : 1

c. БНХАУ дийлэнх хувийг эзэлж байгаад дүгнэлт хийнэ үү

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 3

a. 2017 оныбайдлаар Монгол улс 27346707 ямаа тоологдсон ба ямааны тоо хэт их өссөнөөс үүсэн гарах эерэг үр дагаваруудыг нэрлээрэй.

b. Ямааны тоо хэт өссөнөөс үүсэн гарах сөрөг үр дагаваруудыгтайлбарлаарай.

Оноо: 4

a. Дараах газрын зургийг ажиглаж даалгаврыг гүйцэтгээрэй

Дэлхийн гадарга дээрх аливаа байрлалыг уртраг ба өргөргөөр тодорхойлно. Энэ огтлолцлыг газарзүйн ............................................. гэж нэрлэдэг.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. Экватортай зэрэгцээ татсан шугамуудыг юу гэж нэрлэдэг вэ?

.........................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

c. Австрали тив нь бүхэлдээ ямар өргөрөг, аль уртрагт оршиж байна вэ?

....................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 2

Хүн амын шилжилт хөдөлгөөнд нөлөөлөх байгалийн ба нийгмийн хүчин зүйлсийг ангилж бичнэ үү.

Түлхэгч хүчин зүйлс

Татагч хүчин зүйлс

-

-

-

-

Оноо: 2

Улаанбаатарт 2017.01.12-ны өглөө 6 цагт -290С, 12 цагт -170С, 17 цагт -150С, орой 21 цагт -210С байсан бол цаг агаарын урьдчилсан мэдээгээр энэ өдрийн агаарын хэмийг хэдэн хэм гэж мэдээлсэн вэ? Тооцоолно уу.

Оноо: 4

Зургийг ажиглан асуултанд хариулна уу

1 2

a. Зургийг ажиглаад уул тус бүрийг нэрлээрэй

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. Газрын гүнд орших халуун хайлмагийг.........................................гэнэ.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

c. Галт уул атираат уулаас юугаараа ялгаатай вэ? Тайлбарлана уу

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 4

Зургийг ашиглан асуултанд хариулаарай

a. Монгол орон уур амьсгалын ямар бүсэд оршдог вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. Уур амьсгалын сэрүүн бүсийн онцлогийг дурьдана уу

Дээрх даалгаврын оноо : 1

c. Монгол орон “Эх газрын эрс тэс, хуурай уур амьсгалтай болоход нөлөөлсөн хүчин зүйлсийг тайлбарлана уу

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 3

Дэлхийд тектоникийн 30 гаруй хавтан байдгаас 10-аад нь том бусад нь хэмжээгээр жижиг. Тектоникийн хавтангуудын хөдөлгөөний улмаас томоохон уул нуруу, гүн хонхор үүсэхээс гадна хавтангийн хил заагийн дагуу газар хөдлөх, галт уул дэлбэрэх үзэгдэл элбэг тохиолдоно. Газар хөдлөлт ихэвчлэн тохиолддог газруудыг зурагт тэмдэглэж, нэрлэнэ үү

Оноо: 4

a. Дараах газрын зургийг ажиглаж даалгаврыг гүйцэтгээрэй.

Анхны голдож нь Их Британи улсын ................................хотыг дайран өнгөрдөг.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. Хойд Америкийн эх газар нь.......................уртрагт оршиж байна.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

c. Дэлхийн бөмбөрцгийг таллан хуваасан хамгийн урт зэргэдийг нэрлэн бичнэ үү?

....................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 2

a.Зөвхөн байгаа газрынх нь уртраг нь өөрчлөгдөөд өргөрөг нь хэвээрээ байгаа бол хөлөг онгоц ямар зүгт явж байна вэ?

b.Зургаар илэрхийлээд тайлбарлаарай.

Оноо: 3

a. Монгол орны уур амьсгалд арктик, сэрүүн орны, дулаан орны агаарын масс нөлөөлдөг. Эдгээр агаарын массууд ямар улиралд зонхилдог вэ?

b. Монгол орны уур амьсгал бүрэлдэн тогтоход агаарын масс хэрхэн нөлөөлдөг вэ? тайлбарлаарай.

Оноо: 6

a. ХӨ450 дээр III.21, VI.22, IX.23, XII.22-ны өдрүүдэд үдийн нарны өндөр ямар байхыг тооцоолоорой.

b. Тооцоололын мэдээллээр график байгуулна уу?

c. Байгуулсан графикаадүрслэж, дүгнэлт хийнэ үү?

Оноо: 5

a. Дараах хүснэгтэд өгөгдсөн зургуудаас Б зургийн нэрийг хүснэгтэд нөхөж бичнэ үү?

А. Гэрэл зураг

Б. ............................................

В. Google map

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. Дараах хүснэгтийн А зураг буюу гэрэл зургийг дүрслэн бичнэ үү?

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

c. Газарзүйн зураг нь яагаад чухал хэрэгцээтэй вэ?

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 4

Зургийг ашиглан асуултад хариулна уу

a. Далайн түвшин 0м өндөрт хэмжсэн даралтыг ..........................................гэнэ.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b.4374м ба 2756м өндөртэй уулын оройд чанасан цайны аль нь түрүүлж буцлах вэ? Тайлбарлана уу

Дээрх даалгаврын оноо : 1

c. Аль уулын оройд цасан бүрхүүл үүсэх боломжтой вэ? Дүгнэлт хийнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 2

Хүснэгт нөхөж бичнэ үү

Нийт: 16693