• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Choose the best sentence which means the same as the first.

You cannot play this sport without a ball.

 • A. This sport cannot be played without a ball.

 • B. This sport can be played without ball

 • C. This sport cannot be played  with ball.

 • D. This sport mustn’t be played with ball.

Оноо: 1

Choose the best sentence which means the same as the first.

If you don’t get more rest, you won’t feel better.

 • A. Unless you get more rest, you won’t feel better.

 • B.  If you  get more rest, you won’t feel better . 

 • C.  If you don’t get more rest you will feel better.

 • D. Unless you get more rest you will feel better.

Оноо: 1

Choose the best sentence which means the same as the first.

He started to play golf five years ago.

 • A. He started to play golf since he was a child.

 • B. He has been playing golf for five years now.

 • C. He started playing golf from now.

 • D. He started to play sports five years ago

Оноо: 5

Нефть, нефтийг боловсруулах арга

Түүхий нефтийг хэсэгчлэн нэрлэгээр нэрэх төхөөрөмжийн зураг өгөгджээ.

а. Нэрлэгийн багана дээр хамгийн өндөр температурт ямар бүтээгдэхүүн гарч байна вэ?

........................................................................................................................................

б. Парафины гол найрлага нь керосин байдаг. Керосины фракцыг юунд хэрэглэх вэ?

.............................................................................................................................................

в. Хийн фракц нь тасалгааны температурт метан, этан, пропан, бутан гэх мэт хий агуулдаг. Эдгээр хий крекингийн үед алкенд хувирдаг. Крекинг гэж юу вэ?

..............................................................................................................................................

г. Бутан крекингэд орж этены хоёр молекул үүсгэсэн бол урвалын тэгшитгэлийг гүйцээж бичнэ үү

С4Н10 → 2.... + ....

д. Нефтийг түлшнээс өөр ямар ямар зориулалтаар ашиглаж болох вэ?

.............................................................................................................................................

Оноо: 3

This pool

is for children

under 10 only

 • A. Only children up to ten years old can swim here.

 • B. Only ten children at a time can swim here.

 • C. Only children between 6 and 10 years old can swim here. 

 • D. Everybody can swim here

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Who wrote the memo ?

 • A. a teacher

 • B. a secretary

 • C. a friend of yours

 • D. the boss

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Who can swim in the pool as mentioned ?

 • A. boys

 • B. girls

 • C. adults

 • D. children

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 5

Органик химийн хэрэглээ

1

2

3

4

5

C2H5OH

CH2=CH-CH=CH2

CH2=CH-CH3

СH3COOH

С15H31COOH

а. Каучук үйлдвэрлэхэд ямар бодисыг түүхий эд болгон ашигладаг вэ?

................................................................................................................................

б. Хуванцар үйлдвэрлэхэд ямар бодисыг түүхий эд болгон ашигладаг вэ?

..................................................................................................................................

в. Хүнсний ногоог даршлахад ашигладаг нэгдлийг сонгоно уу.

...........................................................................................................................

г. Улаан буудайг исгэж ямар органик нэгдэл гарган авдаг вэ?

.....................................................................................................................................

д. Саван үйлдвэрлэхэд ашигладаг нэгдлийг сонгоно уу.

................................................................................................................................

Оноо: 5

Органик биш бодисын хэрэглээ

1

2

3

4

5

Шохойн чулуу- СаСО3

Гипс- СаSO4∙2H2O

Түүхий шохой- СаО

Хлорын шохой- Са(OCl)2

Хайлуур жонш- СаF2

а. Исэлдүүлэгч шинжийг нь ашиглан ариутгагч бодис болгон хэрэглэдэг

бодисыг сонгоно уу.

...................................................................................................................................

б. Цементийн үйлдвэрлэлийн гол түүхий эдийг нэрлэнэ үү.

..................................................................................................................................

в. Усаар зуурахад хатуурдаг шинжийг нь ашиглан уран баримал, зам гүүр

барихад ашигладаг бодисыг сонгоно уу.

.....................................................................................................................................

г. Шилийг хайлуулдаг хүчлийг гарган авдаг түүхий эдийг нэрлэнэ үү.

.......................................................................................................................................

д. Үйлдвэрт шохойн чулуунаас гарган авдаг бодисыг нэрлэнэ үү.

.............................................................................................................................................

Оноо: 4

Нефтийг бусад бодисоос цэвэрлэх

Нэгэн ордын нефтинд фенол, хүхэртустөрөгч зэрэг хольц харгалзан 0.9%, 0.7%

эзэлдэг байна. Эдгээр бодисыг натрийн гидроксидоор давс үүсгэн цэвэрлэж, үүссэн давсыг усанд уусган нефтийн хольцоос салган авдаг. Даалгавар:

а. 5 тонн нефтинд агуулагдах фенол, хүхэртустөрөгчийн массыг олно уу.

.................................................................................................................................................

б. Фенол болон хүхэртустөрөгч натрийн гидроксидтой харилцан үйлчлэх урвалын тэгшитгэл бичнэ үү.

..............................................................................................................................................

в. 5 тонн нефтийг эдгээр бодисоос цэвэрлэхэд шаардагдах натрийн гидроксидын массыг

олно уу. .

....................................................................................................................................................

Оноо: 4

Хуванцар үйлдвэрлэл

Жилд дунджаар 20 сая тонн полипропилен үйлдвэрлэдэг гэж үзье.

а. Полипропилен үүсэх урвалын тэгшитгэлийг бичнэ үү. .

........................................................................................................................................

б. Хэрэв полипропилений молийн масс нь дунджаар 50400 г/ моль бол түүнийг

үүсгэж буй мономерийн тоог олно уу. .

.........................................................................................................................................

в. Пропен ус болон бромт устөрөгчтэй нэгдэх урвалын тэгшитгэл бичнэ үү.

........................................................................................................................................

Оноо: 4

Дизель хөдөлгүүрийн түлшний шаталт

Дизель хөдөлгүүрийн түлшний шаталтыг хэвийн явуулахын тулд тетраэтил хартугалга

((C2H5)4Pb) гэсэн хортой органик нэгдлийг хэрэглэдэг.

Даалгавар:

а. Тетраэтилхартугалга-(C2H5)4Pb агаарт шатах урвалын тэгшитгэлийг бичнэ үү.

...............................................................................................................................................

б. Хэрэв машиндаа 2∙10-3 моль/л тетраэтилхартугалга агуулсан 0.75 кг/л нягттай

1500 л бензин хэрэглэсэн гэвэл агаарт хичнээн грамм хартугалга ( II )-ны оксид-

PbO хаягдах вэ?

..............................................................................................................................................

Оноо: 3

Төмрийн хүдэр дэх хүхрийн агуулга

Төмрийн хүдэр дэх хүхрийн агуулгыг тодорхойлохын тулд 10 г дээжийг хүчилтөрөгч

дотор шатаажээ.

Даалгавар:

а. Хүхэр шатах урвалын тэгшитгэлийг бичнэ үү.

..............................................................................................................................................

б. Хүхэр шатах урвалын дүнд хэвийн нөхцөлд 400 мл хүхрийн ( IV) оксид үүссэн бол 10 г дээжин дэх хүхрийн массын хувийг олно уу.

............................................................................................................................................

Оноо: 2

Хүнсний илчлэг тооцох

Хоёр зүсэм талх ойролцоогоор 44 г болох ба түүний илчлэг нь 400 кЖ байдаг. Хөвгүүд 16 минут дугуй унахад ийм хэмжээний энергийг шатааж чаддаг байна.

Даалгавар:

а. 100 г талх идэхэд авах илчлэгийн хэмжээг олно уу.

...............................................................................................................................................

б. Түүнийг шатаахын тулд хичнээн хугацаанд дугуй унах шаардлагатайг тооцоолно уу.

...............................................................................................................................................

Оноо: 4

Хийн түлш

Нефтийн хийн түлш нь гол төлөв пропан ба бутаны холимог байдлаар хэрэглэгддэг.

Даалгавар:

а. Яагаад бутан ( -0.50С ) пропан ( -420С )-аас өндөр температурт буцалдаг вэ?

......................................................................................................................................................

б. Хэвийн нөхцөлд эзэлхүүний 20% пропан агуулсан 10 л холимгийг шатаахад хичнээн

литр агаар хэрэгтэй вэ?

..................................................................................................................................................

Оноо: 4

Габерийн процесс

Габерийн процессоор аммиакийг үйлдвэрт гарган авахад явагдах процесс болон түүхий эдийг дараах бүдүүвчээр илэрхийлж болно.

а. Габерын процесст хэрэглэгдэх устөрөгчийг хэрхэн гарган авдаг вэ?

.............................................................................................................................................

б. Азотыг гарган авах түүхий эд, гарган авдаг аргыг нэрлэнэ үү.

............................................................................................................................................

в. Габерын процессод даралтыг ихэсгэхэд тэнцвэр хаашаа шилжих вэ?

.............................................................................................................................................

г. Аммиакийн синтез экзотермийн урвал юм. Аммиакийн гарцыг нэмэгдүүлэхийн тулд температурыг хэрхэн өөрчлөх вэ?

....................................................................................................................................................

Оноо: 4

Хатуу усыг зөөлрүүлэх

Гэрийн нөхцөлд хатуулагтай усыг зөөлрүүлэхэд байгалийн хужир болох натрийн карбонатыг бага хэмжээтэй хэрэглэж болдог.

а. Усан дахь магни, кальцийн ион натрийн карбонаттай харилцан үйлчлэх урвалын тэгшитгэлийг бичнэ үү.

...............................................................................................................................................

б. Кальцийн ион бүхий 2 литр усыг зөөлрүүлэхэд 0.02 моль хэмжээтэй натрийн карбонат зарцуулагдсан гэвэл үүссэн тунадасны массыг тооцоолно уу.

.......................................................................................................................................................

в. Урвалын төрлийг нэрлэнэ үү.

.................................................................................................................................................

Оноо: 9

Packaging the environment

In the last 50 years there has been a revolution in the nature of packaging, particularly the wrapping of foodstuffs, which constitutes over 60 % of packaging. There are many reasons for this growth-some economic, some sociological. Goods are transported across the world, which means more packaging for transportation. People go shopping less often because of considerable increases in car and fridge ownership, which means that food can be bought in bulk. Seventy % of homes have freezers and 40% have microwaves, which has led to an increase in frozen foods and ready prepared meals. Both of these have introduced specialized packaging. Clearly some packaging is necessary. It protects food and should provide useful product information so we can make right choice. It can also prolong the life of a product. However, there are other reasons for packaging that are more for company profit than the interests of the customer.

Select the correct word which is the same with the words in bold as used in the text.

Wrapping

 • A. Keep

 • B. Make

 • C. Take

 • D. Fold

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Select the correct word which is the same with the words in bold as used in the text.

in bulk

 • A. in a short time

 • B. safely

 • C. quickly

 • D. in large quantities

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Select the correct word which is the same with the words in bold as used in the text.

profit

 • A. project

 • B. benefit

 • C. formation

 • D. interest

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Transportation of goods throughout the world requires …………………

 • A. good relationships between countries

 • B. special packaging

 • C. more information

 • D. extra information about the products

Дээрх даалгаврын оноо : 1

People prefer shop less ………………………. .

 • A. because they buy food in large amounts

 • B. due to the fact that supermarkets are common

 • C. because they find packaging bad

 • D. but advertising forces them to choose the best

Дээрх даалгаврын оноо : 1

The increase in frozen foods and ready prepared meals is because …………………….. .

 • A. most homes have freezers and microwaves

 • B. the nature of packaging has greatly changed

 • C. people have cars and fridges

 • D. many women like shopping

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Packaging provides buyers with ………………………. .

 • A. information about the product

 • B. developed technology

 • C. energy facts

 • D. increased sales

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Producers are packaging not only to preserve food, but also to …………………………….. .

 • A. use the world’s natural resources

 • B. encourage people to go shopping more often

 • C. attract customers

 • D. add prices

Дээрх даалгаврын оноо : 1

The author concludes that ------------ .

 • A. packaging has the great importance in the food industry

 • B. we must stop wasting a large amount of resources on the packaging industry

 • C. manufacturers should pay more attention to the packaging of food

 • D. the packaging industry has developed into technologically advanced industry

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 3

Савааг голоос нь утсаар оосорлон зүүн гар талд 40 см, баруун гар талд 0.2м зайтайгаар хоёр ачааг зүүв. Баруун талын ачааны масс 8кг. Савааны массыгтооцохгүйгээр бага гэж үз. Систем тэнцвэрт байгаа бол

a. Баруун талын ачаанд үйлчлэх хүндийн хүч

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

b. Зүүн талын ачаанд үйлчлэх хүндийн хүч

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

c. Зүүн талын ачааны масс

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 2

300 H/м хаттай пүршийг 60 H хүчээр татав.

а. Пүршний суналт

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

b. Потенциал энерги нь

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 3

Радионд 300 Ж цахилгаан энерги өгөхөд 96 Ж –ыг нь дууны энерги рүү хувиргажээ.

а. Ямар хэмжээний энерги үр ашиггүй зарцуулагдсан бэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

b. Ашиггүй зарцуулагдсан энерги ямар энергид хувирсан бэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

c. Радионы ашигт үйлийн коэффицентийг тооцно уу.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 2

40 кг масстай хүүхэд 20 м өндөрт гарав.

а.Түүний хүндийн хүч

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

b. Потенциал энерги

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

Нийт: 16693