• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Нүүрсний задралын бүтээгдэхүүнийг нэрлэнэ үү.

 • A. коксын хий, давирхай, бензин 

 • B. коксын хий, давирхай, мазут 

 • C.бензин, керосин, лигройн

 • D. коксын хий, давирхай, кокс

Оноо: 1

Aвтомашинд хөдөлгүүрээс гарсан хортой хийг каталитик хувиргагч дундуур нэвтрүүлэн хоргүй хийд хувиргадаг төхөөрөмж суурилуулсан байдаг. Тээврийн хэрэгслийн бензиний шаталтаар үүссэн нүүрстөрөгчийн моноксидыг хоргүйжүүлэх урвал дараах тэгшитгэлээр явагдана.

2CO + O2 → 2CO2 ( I )

2CO + 2NO →2CO2 + N2 (II )

( II ) урвалаар 89.6 л нүүрстөрөгчийн моноксидыг хоргүйжүүлэхэд шаардагдах азотын монооксидын эзэлхүүнийг тооцоолно уу.

 • A. 89.6 л

 • B. 44.8 л

 • C. 22.4 л

 • D. 11.2 л

Оноо: 1

Үйлдвэрт байшин зууханд хүдрээс төмрийг гарган авдаг. Үйлдвэрлэлийн процессын III шатанд төмрийн оксидыг ангижруулах процесс дараах урвалын тэгшитгэлээр явагдана.

FeO + CO → Fe +CO2

Тэгвэл 3.6 тонн төмрийн оксидоос хэдэн тонн төмөр гарган авч болох вэ?

 • A. 28 тн   

 • B. 56 тн

 • C. 2.8 тн

 • D. 5.6 тн

Оноо: 1

Нүүрсус агуулаагүй хүнсний бүтээгдэхүүнийг сонгоно уу.

 • A. Цагаан будаа

 • B. Сахар

 • С. Мах

 • D. Талх

Оноо: 1

Агаар мандлын гол бүрэлдэхүүн хэсэг азот, хүчилтөрөгч, аргон, мөн нүүрстөрөгчийн моно оксид (CO), хлорт устөрөгч (HCl) зэрэг хийнүүд хүлэмжийн нөлөө үзүүлдэггүй шалтгааныг зөв тайлбарласан мэдээллийг сонгоно уу.

1) СО, HCl нь хэт ягаан туяаг шингээж авдаг боловч молекулууд нь агаар мандалд хурдан задардаг.

2) СО нь агаарын хүчилтөрөгч, озонтой нэгдэж нүүрстөрөгчийн диоксид үүсгэдэг.

3) N2, O2, Ar нь идэвхигүй учир хэт ягаан туяаны нөлөөнд автдаггүй.

 • A. 1, 2, 3

 • B. 1, 2

 • C. 1, 3

 • D. 2, 3

Оноо: 1

Абсорбцийн арга гэж юу вэ?

 • А. Электролитууд хоорондоо, эсвэл электролитийн уусмал болон комплекс хоорондоо

             ион харилцан солилцох

 • В. Хатуу эсвэл шингэн биетэй шүргэлцэж байгаа шингэн эсвэл хийнээс ямар нэгэн

             бодис биетийн гадаргуу дээр хуримтлагдах

 • С.Хөрсний усан дах кальцийн ионы хэмжээг ихэсгэснээр хөрсний  хүчиллэг чанарт

           өөрчлөлт гарах

 • D. Хий, шингэн, хатуу төлөвт байгаа шүргэлцэж байгаа гадаргуу руу атом, молекул, ион

           нэвчиж орох 

Оноо: 1

Химийн хувьд байгалийн усны биоген элементүүдийг сонгоно уу.

 • А. Азот ба фосфорын нэгдэл, цахиурын хүчил, полихүчлийн нэгдэл, төмрийн (III) гидроксид

 • В. Cu(II) ба Mn(II), Br -, F-, I-  

 • С. Карбонхүчил ба спирт, альдегид, кетон, тосны хүчлийн эфир, липид, уураг, амин хүчил       

 • D. Mg2+ , Ca2+ , K+ , Na+ , Cl- , SO42-, HCO3, CO32−  

Оноо: 1

Дараах бүдүүвчийн дагуу химийн хувирал явагджээ. С бодисыг тодорхойлж, олон улсын нэршлээр нэрлэнэ үү

 • A.СН3СНО, этаналь

 • В.СН3ОСН3, метоксиметан

 • С. НСООСН3, метилметаноат

 • D.СН3СООН, этаны хүчил

Оноо: 1

Этанолыг изооктантай хольж биотүлш бэлтгэдэг. Е25 маркийн түлшинд массын 25%-ийг изооктан эзэлдэг. 150 дм3 Е25 маркийн биотүлшний нягт 0.75 кг / дм3 бол уг биотүлшийг бэлтгэхэд хэдэн кг изооктан зарцуулагдах вэ?

 • A. 28.1 кг

 • B. 50.0 кг

 • C.95.6 кг

 • D.112.5 кг

Оноо: 1

Нэгэн хуванцрын мономерийн харьцангуй молекул масс нь 56 н.н бөгөөд полимерийн дундаж молекул масс нь 61600 бол полимержилтийн зэргийг олно уу.

 • A.1012     

 • B. 1100

 • C.1105

 • D.1115

Оноо: 1

Дараах нэгдлүүдийн хэрэглээг зөв харгалзуулна уу.

1. Нийлмэл эфир а.нефтийн бүтээгдэхүүн гарган авахад

2.Арен б. Хөлддөггүй шингэн ( антифриз) болгон хэрэглэнэ

3. Алкан в.гоо сайхны бүтээгдэхүүн,хүнсний бүтээгдэхүүнд үнэр, амт

оруулагч

4.Олон атомт спирт г.уусгагч, будаг,эм зэргийг үйлдвэрлэхэд хэрэглэнэ.

 • A. 1в, 2г, 3б, 4а

 • B. 1в, 2а, 3г, 4б

 • C. 1б, 2а, 3в, 4г

 • D. 1в, 2г, 3а, 4б

Оноо: 1

30% нь 16.2 байхтоог олоорой.

 • А. 48.6    

 • В. 5.4     

 • С. 64         

 • D. 54

Оноо: 1

2\frac{7}{9} энгийн бутархайг төгсгөлгүй үет аравтын бутархайд шилжүүлсэн нь аль вэ?

 • А. 2.(7)

 • В. 2.(78)    

 • С. 2.0(7)   

 • D. 2.(8)

Оноо: 1

3\frac{8}{9} энгийн бутархайг төгсгөлгүй үет аравтын бутархайд шилжүүлсэн нь аль вэ?

 • А. 3.(89) 

 • В. 3.(8)   

 • С. 3.0(8)     

 • D. 3.(9)

Оноо: 1

40% нь 27.2 байх тоог олоорой

 • А. 6.8   

 • В. 68    

 • С. 78   

 • D. 108.8

Оноо: 1

\frac{11}{13} энгийн бутархайг төгсгөлгүй үет аравтын бутархайд шилжүүлсэн нь аль вэ?

 • А. 0.(8461538)  

 • В. 0.(846154)    

 • С. 0.(846153)

 • D. 0.(84615)

Оноо: 1

540-ийн 28% хэд вэ?

 • А.151.2 

 • В.152.1  

 • С. 378     

 • D . 388

Оноо: 1

\frac{11}{14} энгийн бутархайг төгсгөлгүй үет аравтын бутархайд шилжүүлсэн нь аль вэ?

 • А. 0.(857142)    

 • В. 0.7(857143)  

 • С. 0.(7857142)  

 • D. 0.7(857142)

Оноо: 1

2.1(67) төгсгөлгүй үет аравтын бутархайг энгийн бутархайгаар илэрхийлсэн нь аль вэ?

 • А. 2\frac{83}{495}

 • В. 2\frac{67}{99}

 • С. 2\frac{167}{900}

 • D. 2\frac{83}{450}

Оноо: 2

45% нь зэс байх 36 кг хольц дээрхэдэн килограммцэвэр зэс нэмэхэд зэсийн агууламж60% болохвэ?

 • A. 12.5 кг  

 • B. 13 кг  

 • C. 13.5 кг  

 • D. 14 кг

Нийт: 16693