• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Фотосинтезийн үр дүнд үүсдэг бодисыг сонгоно уу.

 • А. Глюкоз

 • В. Өөх тос

 • С. Сахароз

 • D. Уураг

Оноо: 5

Газрын зургийг ажиглан асуултад хариулна уу.

a. Дорнын улсуудаас өрнийн улсууд хүртэлх худалдааны замыг юу гэж нэрлэдэг вэ?

....................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. Яагаад торгоны зам хэмээн нэрлэсэн бэ?

.................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

с. Торгоны зам ямар хэрэгцээ шаардлагаар бий болсон бэ?

.....................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

d. Улс орнууд торгоны замыг өөрийн захиргаанд оруулснаар ямар давуу талууд бий болсон бэ?

..............................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

е. Торгоны замыг хяналтандаа байлгах нь ямар ач тустай вэ?

...........................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 1

Дундад зууны Европын нийгэмд 400 орчим жил үргэлжилсэн шилжилт хөдөлгөөн ямар нэрээр түүхэнд тэмдэглэгдсэн байдаг бэ? • А. Үндэстэн дамнасан нүүдэл

 • B. Ард түмний их нүүдэл

 • C. Европын ард түмнүүдийн нүүдэл

 • D. Азируу чиглэсэн их нүүдэл

Оноо: 1

Фотосинтезийн үед үүсдэг бүтээгдэхүүн бодисын аль нь навчны амсраар гадагшилдаг вэ?

 • А. Нүүрсхүчлийн хий

 • В. Глюкоз

 • С. Хүчилтөрөгч

 • D. Ус

Оноо: 1

Хоол боловсруулах эрхтнүүдийг зөв дараалалд оруулсныг сонгоно уу.

 • A.Улаан хоолой-Амны хөндий-Ходоод-Элэг-Нарийн гэдэс-Бүдүүн гэдэс

 • B. Амны хөндий –Улаан хоолой- Ходоод-Элэг цөс- Нарийн гэдэс-Бүдүүн гэдэс

 • C. Амны хөндий-Ходоод-Улаан хоолой-Бүдүүн гэдэс-Шулуун гэдэс-Нарийн гэдэс

 • D. Амны хөндий-Улаан хоолой-Ходоод- Шулуун гэдэс-Бүдүүн гэдэс-Нарийн гэдэс

Оноо: 1

Варвар хэмээх үгийн утгыг зөв тайлбарласныг сонгоно уу.

 • А. Зэрлэг, бүдүүлэг гэсэн үг

 • B. Герман овог аймаг гэсэн үг

 • C. Нүүдэлчид гэсэн үг 

 • D. Тариачид гэсэн үг

Оноо: 1

Фотосинтезийн эрчим нэгэн хийн агууламжаас хамаардаг. Энэ ямар хий вэ?

 • А. Азот

 • В. Устөрөгч

 • С. Нүүрсхүчлийн хий

 • D. Хүчилтөрөгч

Оноо: 5

Түүхэн зүтгэлтний зургийг ажиглан асуултад хариулна уу.

a. Хубилай хаан Их Монгол улсын хэд дэх хаанаар өргөмжлөгдсөн бэ?

..........................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. Хубилай хаан хэний дэмжлэгтэйгээр Их Монгол улсын хаан болсон бэ?

...........................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

c. Хубилай хаан хүн амаа ямар давхаргуудад хуваасан бэ?

........................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

d. Хубилай хаан Монгол гүрний нийслэлийг Бээжинд шилжүүлсний учир шалгаан нь юу вэ?

...................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

e. Хубилай хааны хэрэгжүүлсэн “Хоёр ёсны онол” -ын утга санааг тайлбарлан бичнэ үү.

...........................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 1

Агаарын температур 350С-аас дээш халахад фотосинтезийн эрчим хэрхэн өөрчлөгдөх вэ?

 • А. Буурна

 • В. Фотосинтез зогсоно

 • С. Тогтвортой байна

 • D. Эрс өснө

Оноо: 1

Гэрлийн эрчим хангалттай байснаа эрс нэмэгдэхэд фотосинтезийн эрчим хэрхэн өөрчлөгдөх вэ?

 • А. Буурна

 • В. Фотосинтез зогсоно

 • С. Тогтвортой байна

 • D. Эрс өснө

Оноо: 1

Франкууд ихээхэн газар нутаг эзэлсний дараагаар газар, хувийн өмч түүнийгээ захиран зарцуулах эрхэд суралцсанаар нийгэмд .......................... бий болсон. Зөв хариултыг сонгоно уу.

 •   A. Газар эзэмших

 • B. Тэгш байдал

 • С. Тэгш бус байдал  

 • D. Тариачид

Оноо: 1

Хүлэмжийн нүүрсхүчлийн хийн хэмжээ хангалттай байв. Энэ үед нүүрсхүчлийн хий хүлэмжид нэмбэл фотосинтезийн эрчим хэрхэн өөрчлөгдөх вэ?

 • А. Буурна

 • В. Фотосинтез зогсоно

 • С. Тогтвортой байна

 • D. Эрс өснө

Оноо: 1

Шүлсэнд агууллагддаг энзим аль вэ?

 • A. Амилаза

 • B. Пепсин

 • C. Трипсин

 • D. Липаза

Оноо: 1

Фотосинтезийн хязгаарлагч хүчин зүйл болохгүйг нь сонгоно уу.

 • А. Агаарын чийг

 • В. Гэрлийн эрчим

 • С. Нүүрсхүчлийн хий

 • D. Температур

Оноо: 1

Европын хэв хуулийн эмхэтгэл аль нь вэ?

 • A. Үндэстнүүдийн хууль 

 • B. 12 самбарын хууль    

 • C. Саалийн үнэн

 • D. Манугийн хууль

Оноо: 1

Уургийн мономерыг олно уу.

 • A. Тосны хүчил

 • B. Сүүний хүчил

 • C. Глицерин 

 • D. Амин хүчил

Оноо: 1

Навчийн дотоод бүтцийг үзүүлжээ. Навчийнбаганан эсийг сонгоно уу.

 • A

 • B

 • C

 • D

Оноо: 1

Навчийндотоод бүтцийг үзүүлжээ. Навчийнэпидермисийн эсийг сонгоно уу.

 • A

 • B

 • C

 • D

Оноо: 1

Нүүрс усны мономерыг олно уу.

 • A. Глюкоз

 • B. Тосны хүчил

 • C. Глицерин  

 • D. Амин хүчил

Оноо: 1

Баруун Европт сүм хийдийг хэн үндэслэсэн бэ?

 • A. Гэгээн Бенедикт 

 • B. Гэгээн Петер   

 • C. Пап  

 • D. Патриарх

Нийт: 16693