• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Навчийндотоод бүтцийг үзүүлжээ. Навчийндамжуулах багцыг сонгоно уу.

 • A

 • B

 • C

 • D

Оноо: 1

Папын улс болох Ватикан нь Периннейн хойгт оршдог. Энэ нь одоогийн ямар улсын нутагт оршдог вэ?

 • A. Франц   

 • B. Итали 

 • C. Герман

 • D. Англи

Оноо: 1

Навчийндотоод бүтцийг үзүүлжээ. Кутикул бүрхүүлийг ямар үсгээр заасан бэ?

 • A. A

 • B. B

 • C. C

 • D. D

Оноо: 1

Өөх тосны мономерыг олно уу.

 • A. Амин хүчил

 • B. Глюкоз

 • C. Сүүний хүчил

 • D. Тосны хүчил

Оноо: 1

Навчийндотоод бүтцийг үзүүлжээ. Олон тооны хлоропласт агуулсан, фотосинтез явуулахад гол үүрэгтэй хэсгийг сонгоно уу.

 • A. A

 • B. B

 • C. C

 • D. D

Оноо: 1

Викингүүдээс хамгийн анх Хойд Америкт хүрсэн далайчин аль нь вэ?

 • A. Улбар шар Эрик   

 • B. Намхан Пипин    

 • C. Их Карл 

 • D. Лейв

Оноо: 1

Навчийндотоод бүтцийг үзүүлжээ. Хөрснөөс сорогдсон усыг навчинд зөөвөрлөж ирсэн ксилемийг сонгоно уу.

 • A

 • B

 • C

 • D

Оноо: 1

Фотосинтезийн үгэн тэгшитгэлийг зөв илэрхийлсэн өгүүлбэрийг олно уу.

 • A. Нүүрсхүчлийн хий + ус (гэрэл,  хлорофилл) = глюкоз + хүчилтөрөгч

 • B. Глюкоз + хүчилтөрөгч (хлорофилл, гэрэл) = ус + нүүрсхүчлийн хий

 • C. Ус + нүүрсхүчлийн хий (хлорофилл) = хүчилтөрөгч + глюкоз

 • D. Ус + глюкоз (хлорофилл) = хүчилтөрөгч + глюкоз

Оноо: 1

Навчийндотоод бүтцийг үзүүлжээ. Навчинд үүссэн шим бодис ургамлын бусад хэсгүүд рүү зөөвөрлөгддөг флоэмийг сонгоно уу.

 • A

 • B

 • C

 • D

Оноо: 1

Баруун Европт дундад зууны үед баригдсан байгууламжуудаас Ахен дахь эзэн хааны ордны сүм өдгөө уламжлагдаж иржээ. Энэхүү сүм одоогийн аль улсын нутагт оршдог вэ?

 • A. Их британи      

 • B. Испани    

 • C. Герман

 • D. Грек

Оноо: 1

Фотосинтезэд чухал үүрэгтэй оролцдог пигмент аль нь вэ?

 • A. Каротиноид

 • B. Фикобилин

 • C. Хлорофилл

 • D. Эталон

Оноо: 1

Монголчуудын Боржигин овог хэнээс үүссэн бэ?

 • А. Бодончар    

 • B. Алангоо эх

 • C. Хабул хан  

 • D. Чингис хаан

Оноо: 1

Фотосинтезийн процесст дараах хязгаарлагч хүчин зүйлүүдээс хамгийн чухал үүрэгтэй нь аль вэ?

 • A. Температур, нүүрсхүчлийн хий, гэрэл

 • B. Температур, хүчилтөрөгч, шим бодис

 • C. Температур, нүүрстөрөгч, дулаан

 • D. Температур, азот, гэрэл

Оноо: 1

Навчийндотоод бүтцийг үзүүлжээ. Фотосинтезэд зайлшгүй шаардлагатай хийн солилцоо явуулдаг хэсгийг сонгоно уу.

 • A

 • B

 • C

 • D

Оноо: 1

XII зууны үеийн Монгол аймгуудыг эрхлэх гол аж ахуйгаар нь хэрхэн ангилдаг байсан бэ?

 • А. Нүүдэлчин, суурьшмал  

 • B. Ойн анчин, талын малчин

 • C. Олзворлох, түүвэрлэх  

 • D. Малчин, тариачин

Оноо: 1

Навчийндотоод бүтцийг үзүүлжээ. Хлоропласт агуулдаг, нээгдэж хаагддаг эсийг сонгоно уу.

 • A

 • B

 • C

 • D

Оноо: 1

XII зууны Монгол ханлиг аймгуудын дийлэнх нь ямар шашин шүтдэг байсан бэ?

 • А. Бөөгийн шашин 

 • B. Загалмайтны шашин

 • C. Буддын шашин  

 • D. Бомбын суртал

Оноо: 1

Дарлигин аймаг хэмээх ойлголтод ямар аймгууд багтах вэ? • А. Хүннүгийн угсааны Монгол аймаг  

 • B. Эргүнэ гүнд байсан Монгол аймгууд

 • C. Түрэгт захирагдсан Монгол аймгууд

 • D. Алангоо эхийн хөвгүүдээс салбарласан аймгууд

Оноо: 1

Ургамлын навчийнэпидермсийн давхаргад яагаад хлоропласт байдаггүй вэ?

 • А. Агаар болон нарны гэрлийг их гадаргаар шингээх

 • В. Ууршилт бага байх нөхцлийг бүрдүүлэх

 • С. Навчны баганан эдийн эс рүү гэрлийг саадгүй нэвтрүүлэх

 • D. Хийн солилцоо явагдах нөхцлийг хангах

Оноо: 1

Ургамлын дөрвөн навчны шинжүүдийг хүснэгтэд үзүүлэв. Нэг талт үрт ургамлыг олно уу.

Өргөн навчтай

Зэрэгцээ судалтай

А

В

С

D

Х

Х

Х

Х

 • A

 • B

 • C

 • D

Нийт: 16693