• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Юань улсын гол хууль аль нь вэ?

 • А. Их Юань улсын нэвтэрхий дүрэм   

 • B. Их засаг       

 • C. Халх журам

 • D. Улаан хацарт

Оноо: 1

Алтан ордоны улсыг ........ хаан байгуулсан ба нийслэл нь ................. хот байжээ.

 • А. Хубилай, Дайду

 • B. Бат, Сарай

 • C. Цагаадай, Могол  

 • D. Төмөр, Самарканд

Оноо: 1

Монголын хаад хоёр ёсны сургаалыг дэлгэрүүлж байсны эерэг үр дагаварыг зөв тайлбарласан хувилбарыг сонгоно уу.


 • А. Монголын хаад ард түмнээ бурхны шашнаар дамжуулан захирахыг зорьж байсан 

 • B. Монголын хаад ард түмнээ хуулиас гадна оюун санааны хувьд нэгтгэн захирахыг зорьж байсан

 • C. Монголын хаад ард түмнээ оюун санааны хувьд нэгтгэн захирахыг зорьж байсан 

 • D. Монголын хаад ард түмнээ хуулиас гадна хааны хүчтэй засаглалаар нэгтгэн захирахыг зорьж байсан

Оноо: 1

XIII-XIV зууны үед үл холбогдох зохиолыг сонгоно уу?

 • А. Марко поло Орчлонгийн элдэв сонин    

 • B.  Монголын нууц товчоо

 • C. Рубрук Дорно этгээдэд зорчсон тэмдэглэл

 •   D. Халх журам

Оноо: 1

Их Монгол улсын хаадын шашны талаар баримталж байсан бодлогыг зөв дүгнэснийг сонгоно уу.

 • А. Лалын болон бөөгийн шашинтанд тэгш хандсан

 • В. Бурханы болон Загалмайн шашинтанд тэгш хандсан 

 • С. Лал, Бурханы, Загалмай, бөө зэрэг бүх шашинтанд тэгш хандсан

 • D. Зөвхөн бөөгийн шашинтанд тэгш хандсан             

Оноо: 1

Транспираци гэж юу вэ?

 • A. Ургамлын навчийн амсраар ус уурших

 • B. Ургамлын ксилемээр ус дамжих

 • C. Ургамал ус ихтэй байх

 • D. Ургамал навчиндаа ус нөөцлөх

Оноо: 1

Хубилай хаан хэдэн онд хаан ширээнд суусан бэ?

 • А. 1227 он 

 • В. 1241 он 

 • С. 1260 он

 • D. 1294 он

Оноо: 1

Хубилай хаан 1260 онд хэнийг улсын багшаар өргөмжилсөн бэ?

 • А. Төвд лам Пагва   

 • B. Хятад түшмэл Жоа Бин

 • C. Хятад түшмэл Хао Цзин

 • D. Зүрчид түшмэл Елюй Чуцай

Оноо: 1

Ургамлын үндэс ямар үүрэгтэй вэ?

 • A. Ургамлын удамшлыг хадгална.

 • B. Ургамлыг ургуулах чухал хэсэг болох

 • C. Ургамлыг хөрсөнд бэхлэх, ус, эрдэс бодис шингээх

 • D. Ургамлыг  тэжээх

Оноо: 1

Их Монгол улсын нийслэлийг шилжүүлэх болсон шалтгааныг сонгоно уу.

 • А. Монголоор төвлөрч Хятад улсыг захирах хялбар  

 • В. Хятад улсыг Хятад нутгаас захирах нь хялбар

 • С. Монголчууд суурин иргэншилд татагдаж байсан    

 • D. Хятад улс хүн ам ихтэй байсан

Оноо: 1

Үндэснийбүтцийг зөвдарааллаарбайрлуулсныг олно уу.

 • A. Дугтуй-Хуваагдах бүс-Өсөх бүс-Сорох бүс-Дамжуулах бүс

 • B. Нөөцлөх бүс-Шингээх бүс-Амьсгалах- бэхлэх бүс-Хамгаалах бүс

 • C. Өсөх бүс-Ургах бүс-Уртсах бүс-Нөөцлөх бүс-Дугтуй

 • D. Шингээх-Дугтуй-Нөөцлөх бүс-Хуваагдах бүс-Сорох бүс

Оноо: 1

Юань гүрний үед Монгол орныг юу гэж нэрлэдэг байсан бэ?

 • А. Их муж  

 • В. Давааны арын муж

 • С. Идэх хот  

 • D. Их Монгол улс

Оноо: 1

Ургамлын үндэсний дамжуулах бүс ямар үүрэгтэй вэ?

 • A.Шим тэжээлийн бодис сорон авна.

 • B.Хүчилтөрөгчийг  амьсгалын процесстоо ашиглана.

 • C.Ус, эрдэс давсыг  иш, навчинд дамжуулна.

 • D.Эрдэс бодисын  ионуудыг шингээж авна.

Оноо: 4

Зураг дээр навчийнхөндлөн зүсэлтийг үзүүлжээ.

а. Навч транспираци явуулахад оролцдог эсийг нэрлэнэ үү. [1 оноо]

b. Энэ эсийн навчийнэпидермисийн эсээс ялгагдах 1 ялгааг бичээрэй. [1 оноо]

c. Навчинд байгаа дамжуулах багцын үүргийг тайлбарлан бичнэ үү. [2 оноо]

Оноо: 1

Үндэсний анхдагч бүрхүүл эдийг юу гэж нэрлэдэг вэ?

 • A. Ксилем

 • B. Флоэм

 • C. Эпидермис

 • D. Эпиблем

Оноо: 1

1269 онд Хубилай хааны зарлигаар Пагва лам ямар үсэг зохиосон бэ?

 • А. Тод үсэг 

 • В. Дөрвөлжин

 • С. Али гали  

 • D. Санскрит

Оноо: 1

Хубилай хааны Япон улсыг дайлах сүүлчийн дайн хэдэн онд болсон бэ?

 • А. 1271 

 • В. 1294 

 • С. 1281

 • D.1260

Оноо: 5

a. Транспираци гэж юу вэ? [1 оноо]

в. Транспирацийн хурдыг нэмэгдүүлдэг орчны хоёр хүчин зүйлийг нэрлэнэ үү. [2 оноо]

c. Транспирацийн ач холбогдлоос дурьдана уу. [2 оноо]

Оноо: 1

...........................шим бодисыг үндсэнд дамжуулдаг бол ксилем нь үндсээр сорогдсон ус, эрдэс бодисыг иш рүү дамжуулдаг.

 • A. Ксилем

 • B. Флоэм

 • C. Эпидермис 

 • D. Эпиблем  

Оноо: 1

Гидрофит ургамал ямар шинжтэй вэ?

 • A. Чийглэг  орчинд ургадаг.

 • B. Хуурай цөл газар ургадаг.

 • C. Ойд, нуга газар ургадаг.

 • D. Цөлөрхөг хээр, цөлд ургадаг.

Нийт: 16693