• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

"...Бид дээрээ ноён авах хэрэг манд юун. Өөрийн тэргүүнээ өөрсдөө мэдэж явах буй заа" хэмээн өгүүлснийг утга санааг зөв тайлбарласныг сонгоно уу.

 • A. Ноёдууд бие даасан бодлого явуулахыг хүссэн  

 • В. Хааны захиргаа болон улсын эдийн засаг суларсан

 • С. Бусдын дэмжлэгийг олж нэгдэн нийлэх оролдлого хийсэн    

 • D. Өөрийн газар нутгаа хамгаалахыг хүссэн

Оноо: 1

Монголын түүхийн зарим эх сурвалжад Лигдэн хааныг юу гэж нэрлэсэн байдаг вэ?

 • А. Даян хаан     

 • В. Үхэгт хаан  

 • С. Хутагт хаан  

 • D. Засагт хаан

Оноо: 1

Түшээт хан Гомбодоржийн 5 настай хөвүүн Занабазарыг шарын шашны тэргүүнээр хэдэн онд, хаана өргөмжилсөн бэ?

 • A. 1639 он, Ширээт цагаан нуур      

 • B. 1634 он, Шар тал     

 • C. 1635 он, Эрдэнэ зуу хийд  

 • D. 1655 он, Амарбаясгалант

Оноо: 1

16 аймаг бүхэлдээ их хааны захиргаанд байсан боловч тэдний дунд .................... хүчтэй өрнөж байжээ. Зөв хувилбарыг сонгоно уу.

 • A. Төрөөс этгээд явдал    

 • B. Нэгдэн нийлэх оролдлого

 • C. Цэргийн дэглэм      

 • D. Овгийн байгуулал

Оноо: 1

XV-XVIII зууны утга зохиолд баатарлаг, энх тайвныг мөрөөдсөн өнгө аяс давамгайлж байсан учир шалтгааныг доорх өгөгдлөөс сонгоно уу.

 • A. Монголчууд эв нэгдэлгүй өөр хоорондоо тэмцэлдэж байсан.    

 • В. Манжийн эсрэг бүх Монголчууд нэгдэн тэмцэж байсан

 • C. Баатарлаг тулалдаж энх тайвныг тогтоож байсан   

 • D. Бусдын халдан түрэмгийллийг эсэргүүцэж байсан

Оноо: 1

Халхын Анхдугаар богд Өндөр гэгээн Занабазарын 1686 онд ямар үсэг зохиосон бэ?

 • А. Тод үсэг      

 • B. Али Гали үсэг   

 • C. Худам Монгол үсэг

 • D. Соёмбо үсэг

Оноо: 1

Дарайсун гүдэн хааны хүү Түмэн засагт хаан хэдэн онд хаан ширээнд суусан бэ?

 • А. 1556 он

 • B. 1558 он

 • C. 1561 он

 • D. 1560 он

Оноо: 1

"Өр Монгол" гэж ямар монголчуудыг нэрэлдэг вэ?

 • A. Хавт хасарын угсааныхан  

 • B. Баатар гэсэн утгатай олон тооны нэр

 • C.  Бэлгүтэйн угсааныхан

 • D. Зүүн Монголоос ойрадад очигсод

Оноо: 1

Монголын улс төрийн нэгдэл гурав дахь удаагаа хэний үед сэргэсэн бэ?

 • A. Түмэдийн Алтан хааны үед     

 • B. Ойрадын Баатар хун тайжийн үед

 • C. Галдан бошигт хааны үед 

 • D. Түмэн засагт хааны үед

Оноо: 1

"... Эдүгээ тайшин хуандийг буцааж, найрамдал хэлэлцсүгэй хэмээн Тайш мэдээлж байна. Чингэвэл дундад улс урьд лугаа адил мөнгө торго шагнаж, хоёр улс бүгдээр найрамдахаас сайн юм үгүй" хэмээн өгүүлсэн сурвалжид тохирох өгөгдлийг сонгоно уу.

 • A. Тайш Агваржин жонон нар нэгдэх гэсэн санаа   

 • B. Монгол, Мин улс найрамдалт харилцаа тогтоох гэсэн санаа

 • C. Тайсун хаан Эсэн тайш нар найрамдалт харилцаа тогтоох гэсэн санаа 

 • D. Баруун Монгол Мин улстай найрсаг харилцаа тогтоох гэсэн санаа

Оноо: 1

"Гар газар, хөл хөсөр" хэмээх хэлцийг зөв тайлбарласныг сонгоно уу.

 • А. Баруун, зүүн түмэн нэг хааны захиргаанд  нэгдсэн  

 • B. Баруун, зүүн Монголчууд нэг хааны захиргаанд нэгдсэн      

 • C. Зүүн гурван түмэн нэг хааны захиргаанд орсон

 • D. Баруун Монгол нэг хааны захиргаанд орсон

Оноо: 1

Монголчууд Манжид эзлэгдсэн нь бидэнд ямар сургамж үлдээснийг зөв тайлбарласныг сонгоно уу.

 • A. Эв нэгдэл, хүчирхэг захиргаа, эх оронч үзэл, ард түмнээ гэсэн сэтгэл зүрхтэй байх 

 • B. Эв нэгдэл, хүчирхэг хаан, эдийн засгийн сул тал, нэгдсэн засаглалтай байх

 • C. Эв нэгдэлгүй бол нэгдсэн захиргаа задарч бусдын дарлал мөлжлөгт өртөж байсан 

 • D. Хүчирхэг эдийн засаг, өөрсдөө үйлдвэрлэгч байж бусад улсаас хараат байх

Оноо: 1

Батмөнх даян хаан хэдэн жил төр барьсан бэ?

 • А. 20 жил  

 • В. 15 жил

 • С. 40 гаруй жил 

 • D. 30 гаруй жил

Оноо: 1

Улс төрийн бутралын үеийн Монгол улс засаг захиргааны нэгж нь хэрхэн хуваагддаг байв?

 • А.  Аймаг 

 • В.  Ханлиг

 • C. Ванлиг

 • D. Түмэнд

Оноо: 1

XVI зууны эхэн үеийн Ойрадын гол дөрвөн аймагт аль нь багтахгүй вэ?

 • А. Аохан

 • B. Торгууд

 • C. Цорос

 • D. Хошууд

Оноо: 1

Монголд бурхны шашин дэлгэрснээр бөөгийн шашны ямар зан үйлийг хориглосон байдаг вэ?

 • A. Цайны дээж, овоонд идээ өргөх  

 • B. Цуст тайлга, хойлоглон оршуулах

 • C. Газар хөндөхийг хориглосон 

 • D. Усанд сүү, голын эхийг ухах

Оноо: 1

Амьд биеийн хооллолт гэдэг нь............. юм.

 • A. Амьд биед хэрэгцээтэй хий авах 

 • B. Амьд бие хэрэгцээгүй бодис ялгаруулах

 • C. Амьд бие гадаад орчны өөрчлөлтөд зохицох

 • D. Амьд бие шаардлагатай  шим бодисоо  авах 

Оноо: 1

Автотроф хооллолтод ................................ хамаарна

 • A. Бэлэн бүтээгдэхүүн   

 • B. Өвс  

 • C. Фотосинтез

 • D. Ус

Оноо: 1

Мөөг ямар хооллолттой вэ?

 • A. Автороф 

 • B. Гетеротроф  

 • C. Миксотроф

 • D. Хемотроф

Оноо: 1

Амьд биеийн амьсгал ....................... юм.

 • A. Амьд бие агаараас О2 авч,  СО2 ялгаруулах үйл явц

 • B. Амьд бие агаараас СО2 авч,  О2 ялгаруулах үйл явц

 • C. Амьд бие цэвэр агаараар амьсгалах үйл явц

 • D. Гадаад орчны  хийгээр амьсгалах үйл явц   

Нийт: 16693