• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Загасны амьсгалынэрхтэн аль нь вэ?

 • A. Арьс   

 • B. Заламгай

 • C. Уушги

 • D. Хийн уут

Оноо: 1

Хоёр нутагтны амьсгалах эрхтэн юу вэ?

 • A. Арьс, уушги

 • B. Заламгай  

 • C. Уушги 

 • D. Хийн уут ба уушги

Оноо: 1

Мөлхөгчдөд амьсгалын эрхтэн ямар байдаг вэ?

 • A. Арьс, уушги 

 • B. Заламгай 

 • C. Уушги 

 • D. Хийн уут ба уушги       

Оноо: 1

Шувууны амьсгалах эрхтэнийг олж дугуйлна уу.

 • A. Арьс, уушги   

 • B. Заламгай 

 • C. Уушги 

 • D. Хийн уут ба уушги        

Оноо: 1

Хөхтний амьсгалынэрхтнийг олно уу.

 • A. Арьс, уушги 

 • B. Заламгай   

 • C. Уушги

 • D. Хийн уут ба уушги  

Оноо: 1

Мөлхөгчдийн гадаад бүрхүүл юунаас тогтох вэ?

 • A. Өд сөд

 • B. Хайрс   

 • C. Үс ноос 

 • D. Эвэрлэг хатуу хайрс     

Оноо: 1

Шувууны гадаад бүрхүүлийг нэрлэнэ үү.

 • A.  Өд сөд  

 • B. Хайрс 

 • C. Үс ноос  

 • D. Эвэрлэг хатуу хайрс       

Оноо: 1

Хөхтөн амьтдын арьсан бүрхэвчийг олоорой.

 • A. Өд сөд

 • B. Хайрс  

 • C. Үс ноос 

 • D. Эвэрлэг хатуу хайрс   

Оноо: 1

Амьд бие оршин тогтнохын тулд гадаад орчинтойгоо харилцан үйлчилж, ....... явуулж байдаг нээлттэй систем юм.

 • A. Амьсгалалт   

 • B. Бодисын солилцоо  

 • C. Хооллолт

 • D. Ялгаруулалт

Оноо: 1

Амьд биеийн эсийн бодисын солилцооны үр дүнд үүссэн, хэрэгггүй хортой бодисыг биеэс гадагшлуулах үзэгдлийг ..............гэнэ.

 • A. Амьсгалалт 

 • B. Бодисын солилцоо        

 • C. Хооллолт 

 • D. Ялгаруулалт

Оноо: 1

Загасны хөдөлгөөнийг ямар эрхтэн зохицуулдаг вэ?

 • A. Тархи

 • B. Заламгай   

 • C. Мэдрэхүйн эс  

 • D. Их биеийн хажуугийн шугам

Оноо: 1

Бие махбодод нийлмэл молекулуудыг (полимер) энгийн молекул (мономер) болгож задлах процессыг…………… гэнэ.

 • A. Анаболизм  

 • B. Катаболизм

 • C. Метаболизм

 • D. Нейтрализм

Оноо: 1

Эсийн дотор энгийн нэгдлүүд болох нүүрсхүчлийн хий, усэнергийн тусламжтайгаар нийлэгжинглюкоз, цардуул зэрэг өндөр молекулт органик бодис үүсэх үйл явцыг ……………..... гэнэ.

 • A. Анаболизм  

 • B. Катаболизм 

 • C. Метаболизм  

 • D. Нейтрализм

Оноо: 1

Хүний амьсгалын эрхтний тогтолцооны эрхтнийг олоорой.

 • A. Бөөр   

 • B. Төвөнх

 • C. Улаан хоолой 

 • D. Элэг   

Оноо: 1

Агаар ба цусны хооронд хийн солилцоо (хүчилтөрөгч, нүүрсхүчлийн хий) явагдах үйл явцыг .........амьсгал гэнэ.

 • A. Амьсгал   

 • B. Гадаад  амьсгал 

 • C. Дотоод амьсгал

 • D. Эсийн амьсгал   

Оноо: 1

Хүн дунджаар нэг минутад 14-20 удаа амьсгалах ба энэ үед хэдэн мл хүчилтөрөгчийг ашигладаг вэ?

 • A. 250 мл

 • B. 500 мл  

 • C. 150 мл

 • D. 350 мл

Оноо: 1

Амьсгалын эрхтний тогтолцооны ямар шинж чанар нь түүний цусаар сайн хангагдах нөхцлийг бий болгох вэ?

 • A. Их хэмжээний гадаргуу ба зузаан хана

 • B. Их хэмжээний гадаргуу ба нимгэн хана

 • C. Бага хэмжээний гадаргуу ба зузаан хана

 • D.Бага хэмжээний гадаргуу ба нимгэн хана

Оноо: 1

Агаарыг шүүх, бүлээцүүлэх, чийглэх үүрэгтэй эрхтэнг олоорой.

 • A. Цулцан 

 • B. Төвөнх   

 • C. Хамрын хөндий  

 •  D.Гуурсан хоолой  

Оноо: 1

Нас гүйцсэн хүнд дунджаар 11-13 см урт, урдаасаа хойш хавчигдсан цилиндр хэлбэртэй байдаг,агаарыг уушгинд дамжуулах эрхтэн аль нь вэ?

 • A. Мөгөөрсөн хоолой

 • B. Төвөнх  

 • C. Хамрын хөндий      

 • D.Гуурсан хоолой  

Оноо: 1

Амьсгалаар авах агаарын найрлага харьцангуй тогтмол байдаг ба хүчилтөрөгч .......хувийг нь эзэлдэг.

 • A.79.04% 

 • B. 79.5%  

 • C. 20.93%      

 • D.16.0 %

Нийт: 16693