• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Аль нь бие махбодын өсөлт биш вэ?

 • A. Биеийн хэмжээ тогтмол нэмэгдэх

 • B. Хуурай жин нэмэгдэх

 • C. Ус шингээн томрох

 • D. Эсийн тоо нэмэгдэх

Оноо: 1

Ихэс болон үр хөврөлийн хооронд бодис зөөвөрлөгдөх процессийг олно уу.

 • А. Амьсгал

 • B. Диффузи 

 • C. Осмос

 • D. Хооллолт

Оноо: 1

Бэлгийн бус үржилд аль нь орохгүй вэ?

 • A. Хуваагдаж үржих  

 • B. Спороор үржих   

 • C. Нахиалах үржил

 • D. Үр тогтолт

Оноо: 1

Бэлгийн үржлийн хэлбэр аль нь вэ?

 • A. Коньюгаци 

 • B. Митоз    

 • C. Шизогони

 •   D. Вегетатив

Оноо: 1

Эсийн бөөм богино хугацаанд маш олон хуваагдаж, үүссэн бөөм тус бүр нь шинэ бие махбод үүсгэдэг үржлийн хэлбэрийг сонгоно уу.

 • A. Коньюгаци 

 •  B. Митоз   

 • C. Шизогони     

 • D. Вегетатив

Оноо: 1

Хэсэглэгдэх үржлээр үрждэг амьд биеийг олоорой.

 • A. Нэг эстэн   

 • B. Молярийн плазмоди

 •  C. Хөндий биетэн 

 • D. Далайн од

Оноо: 1

Нахиалах үржил нь:

 • A. Жижиг булцуу үүсэж, эх эсээс тасрах       

 • B. Нэг бодгалийн  бие олон хэсэгт хуваагдах  

 • C. Спор нь унаж, тохиромжтой нөхцөлд ургах      

 • D. Эсийн бөөм богино хугацаанд олон  хэсэгт  хуваагдах

Оноо: 1

Амьд биеийн үржлийг хэд ангилдаг вэ?

 • A. 1 

 • B. 2  

 • C. 3  

 • D. 4 

Оноо: 1

Эр бэлгийн эстэй нийлэлгүйгээр үр тогтож хөгждөг хөгжлийг юу гэж нэрлэдэг вэ?

 • A. Коньюгаци  

 • B. Копуляци  

 • C. Партеногенез 

 • D. Шизогони 

Оноо: 1

Вегетатив эсээс аль нь үүсэхгүй вэ?

 • A. Генератив эс 

 • B. Спермүүд       

 • C. Тоосовч 

 • D. Бүгд

Оноо: 1

Спороор үржих нь ямар үржил вэ?

 • A. Бэлгийн бус үржил  

 • B. Бэлгийн үржил  

 • C. Нахиалах үржил     

 • D. Ургал үржил 

Оноо: 1

Эр бэлгийн эсийн хөдөлгөөний үүргийг юу гүйцэтгэдэг вэ?

 • A. Хүзүү  

 • B. Толгой

 •  C. Их бие 

 •   D. Сүүл

Оноо: 1

Хүний өндгөн эсүүсэжхөгжихийг .............................гэнэ.

 • A. Онтогенез

 • B. Овогенез

 • C. Органогенез 

 • D. Сперматогенез 

Оноо: 1

Цэцэгт ургамлын давхар үр тогтолтыг хэн гэдэг эрдэмтэн,хэдэн онд нээсэн бэ?

 • A. 1898 онд С. Г. Навашин 

 • B. 1665 онд  К.Линней     

 • C. 1866 онд Р.Гук   

 • D. 1837 онд Т.Шванн

Оноо: 1

Амьд биеийн эдийг судалдаг шинжлэх ухааны нэрийг олоорой.

 • A. Гистологи 

 • B. Морфологи

 • C. Эмбриологи 

 • D. Этологи  

Оноо: 1

Шаахайн бэлгийн үржлийн хэлбэрийг.................... гэнэ.

 • A.  Нахиалах  

 • B. Копуляци  

 • C. Коньюгаци

 • D. Вегетатив

Оноо: 1

Шавжийн бүрэн бус хөгжлийн зөв дарааллыг олоорой.

 • A. Өндөг - авгалдай - хүүхэлдэй - бие гүйцсэн амьд бие    

 • B. Өндөг - авгалдай - бие гүйцсэн амьд бие

 • C. Өндөг - авгалдай - хүүхэлдэй       

 • D. Эх бодгалтай  яг адил бие гарах

Оноо: 1

Өндгөвчний үүргийг сонгоно уу.

 • A. Бэлгийн эс үүсгэх болон даавар ялгаруулах

 • B. Зөвхөн бэлгийн эс үүсгэх 

 • C. Зөвхөн даавар ялгаруулах

 • D. Зигот үүсгэх болон даавар ялгаруулах

Оноо: 1

Хүн, амьтны өсөлтийг зохицуулдаг даавар хаанаас ялгардаг вэ?

 • A. Бөөрний дээд булчирхай

 • B. Бэлгийн булчирхай  

 • C. Нойр булчирхай 

 • D. Өнчин тархи

Оноо: 1

Уртаашаа цуурах мэт хоёрчлон хуваагддаг нэг эстэн амьтныг нэрлээрэй.

 • А. Амёб

 • В. Алаг даахай

 • С. Шаахай  

 • D. Эвглен  

Нийт: 16693