• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Эрвээхэйнхөгжлийн үе шатыг олоорой.

 • А. Авгалдай,  бие гүйцсэн амьд бие     

 • B. Авгалдай, хүүхэлдэй, бие гүйцсэн амьд бие    

 • C. Өндөг, авгалдай, хүүхэлдэй, бие гүйцсэн амьд бие

 • D. Өндөг, авгалдай, бие гүйцсэн амьд бие   

Оноо: 1

Амьд биеийн 5 аймагтай ангилалыг зөв илэрхийлсэн хувилбарыг сонгоно уу.

 • A. Амьтан мөөг протист

 • B. Ургамал, амьтан, мөөг

 • C. Ургамал, амьтан, монера

 • D. Ургамал, амьтан, мөөг,  монера, протиста

Оноо: 1

Амьтны аймгийн хүрээнүүдийг сонгоно уу.

 • A. Сээр нуруутан ба олон эстэн   

 • B. Сээр нуруугүйтэн ба нэг эстэн

 • C. Сээр нуруутан ба сээр нуруугүйтэн

 • D. Олон эстэн ба амьтад

Оноо: 1

Сээр нуруутанамьтан аль нь вэ?

 • A. Гархит хорхой 

 • B. Загас  

 • C. Зөөлөн биетэн 

 • D. Үет хөлтөн   

Оноо: 1

Сээр нуруугүйтэн амьтан аль нь вэ?

 • A. Загас    

 • B. Мөлхөгчид 

 • C. Үет хөлтөн

 • D. Шувуу   

Оноо: 1

Сээр нуруугүйтэн амьтад гэж нэрлэсний учир юу вэ?

 • A. Сээр нурууны нугаламтай

 • B. Сээр нурууны нугаламгүй

 • C.Тулгуур эрхтэнтэй

 • D. Бие нь цөөн эстэй.

Оноо: 1

Аль шинж нь бүх үет хөлтөнд хамаарах вэ?

 • A. Бие нь сегменттэй ба далавчтай

 • B. Хөл нь үеүдээс тогтсон ба бие нь сегменттэй

 • C. Хөл нь үеүдээс тогтсон ба цээжтэй

 • D. Цээж болон далавчтай

Оноо: 1

Ургамлын аймгийг юу гэжангилдаг вэ?

 • A. Дээд ба доод ургамал

 • B. Нэг ба олон эстэн ургамал

 • C. Цэцэгт ба цэцэггүй ургамал

 • D. Эрхтэнтэй ба эрхтэнгүй ургамал    

Оноо: 1

Доод ургамалд дараах ургамлуудаас аль нь хамаарагдах вэ?

 • A.Хөвд, ойм

 • B.Хаг, замаг

 • C.Ойм ба далд үртэн

 •  D.Замаг ба ойм

Оноо: 1

Дээд ургамлыг юу гэжангилдаг вэ?

 • A. Цэцэгт ба цэцэггүй ургамал  

 • B. Хаг ба ойм 

 • C. Хөвд ба замаг

 • D.Спорт ба  үрт ургамал

Оноо: 1

Дараах ургамлуудаасспорт ургамлыг сонгоно уу.

 • A. Замаг

 • B. Нүцгэн үртэн

 • C. Хөвд, ойм хэлбэртэн

 • D. Цэцэгт  ургамал

Оноо: 1

Нүцгэн үрт ургамал ямар ургамлын ангилалд хамрагдах вэ?

 • A. Доод ургамал

 • B. Үрт ургамал

 • C. Спорт ба үрт ургамал

 • D. Спорт ургамал

Оноо: 1

Үрт ургамлын ангид хамрагдах ургамал аль нь вэ?

 • A. Нүцгэн ба далд үртэн

 • B. Хөвд    

 • C. Ойм  хэлбэртэн

 • D. Нүцгэн үртэн

Оноо: 1

Бактери амьд биеийн ямар аймагт багтдаг вэ?

 • A.Монерын

 • B.Мөөг   

 • C.Ургамал     

 • D.Протист

Оноо: 1

Эгэл биетэн амьтдыг дугуйлна уу.

 • A. Амёб, цох, вирус

 • B. Амёб, аалз,  шоргоолж

 • C. Амёб, эвглен, шаахай

 • D. Бүгд зөв

Оноо: 1

Амьтны аймгийнхамгийн олон зүйлтэй хүрээг олно уу.

 • A. Дугариг хорхойн хүрээ

 • B. Үет хөлтний хүрээ

 • C. Зөөлөн биетний хүрээ

 • D. Хөвчтний хүрээ

Оноо: 1

Дараах амьтдаас шавжийн ангид аль нь хамаарах вэ?

 • A. Адууны хүж хорхой

 • B. Голын хавч

 • C. Тоонолжит аалз

 • D. Шоргоолж

Оноо: 1

Амьд биеийг ангилж ялган, бичиглэн тодорхойлж, нэршил оноодог биологийн шинжлэх ухааны салбарыг .....................гэнэ.

 • A. Анатоми

 • B. Таксономи

 • C. Эволюци

 • D. Экологи

Оноо: 1

Хүйтэн цуст амьтдыг олно уу.

 • A. Аалз, цох, шувуу  

 • B. Загас, мэлхий, могой

 • C. Хясаа, дун, сувд

 • D. Туулай, хярс, үнэг

Оноо: 1

Эсийн хана болон пластид агуулаагүй,олон эст амьд биес багтдаг аймгийг сонгоно уу.

 • А. Амьтан  

 • B. Монера

 • C. Протиста   

 • D. Ургамал  

Нийт: 16693