• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Дараах биеүдийг дулаан сайн дамжуулдагаас муу дамжуулдаг руу нь дараалуулж байрлуулна уу.

I.ТоосгоII. Хөнгөн цагаан хавтан III. Хөөсөнцөр хавтан

 • A. I, II, III

 • B. I, III, II

 • C. II, I, III 

 • D. II, III, I

Оноо: 1

\sqrt{48}-\sqrt{75}-\sqrt{12}=?

 • A. 4\sqrt{3}

 • B. -3\sqrt{3}

 • C. -4\sqrt{3}

 • D. \sqrt{3}

Оноо: 1

Ходоодонд явагддаг химийн урвал аль нь вэ?

 • A. Липаза энзимийн нөлөөгөөр цардуул задарна.

 • B. Протеаза энзимийн нөлөөгөөр уураг задарна.

 • C. Цардуул амин хүчил болж задарна.

 • D. Уураг өөхний хүчил болж задарна.

Оноо: 1

6 Ж кинетик энергитэй хөдөлж буй тэргэнцрийг хүүхэд хойноос нь татаж зогсоов. Тэргэнцрийн кинетик энерги ямар хэмжээгээр багассан бэ?

 • A. 0 Ж - аар

 • B. 3 Ж-аар

 • C. 6 Ж-аар

 • D. 12 Ж-аар

Оноо: 1

\sqrt{10} ба 3.13 тоонуудыгзөв жишсэн нь аль вэ?

 • A. \sqrt{10} < 3.13

 • B. \sqrt{10} = 3.13

 • C. \sqrt{10} > 3.13

Оноо: 1

Бага молекулт нэгдлүүд хоол хүнсний өндөр молекулт нэгдлүүдийн үндсэн нэгж болдог. Зөв тодорхойлолтыг сонгоно уу.

 • А. Гликогений үндсэн нэгж нь тосны хүчлүүд юм.

 • В. Нүүрс усны үндсэн нэгж нь амин хүчлүүд юм.

 • С. Өөх тосны үндсэн нэгж нь глицерин юм.

 • D. Уургийн үндсэн нэгж нь энгийн сахар юм.

Оноо: 1

8x4=2(3x4) тэгшитгэлийн шийд аль вэ?

 • A. x = –6

 • B. x = 2

 • C. x = 6

 • D. x = –2

Оноо: 1

Үлээсэн хоёр бөмбөлгийн нэгийг хуурай даавуугаар үрж арчаад нөгөө бөмбөлөгт ойртуулахад хоорондоо таталцаж наалддагийн учир юу вэ?

 • А. Бөмбөлөг соронзлогдсон

 • B. Бөмбөлөг  халсан

 • C. Бөмбөлөг цахилгаанжсан

 • D. Бөмбөлөг чийглэгдсэн

Оноо: 1

12;15;16;13;12;16;17;16;18;16 өгөгдлийн моодыг ол.

 • A. 12

 • B. 16

 • C. 18

 • D. 13

Оноо: 1

Нарийн гэдсэнд явагддаг химийн урвал аль нь вэ?

 • A. Уураг  амин хүчил болж задарна.

 • B. Уураг өөхний хүчил болж задарна.

 • C. Цардуул амин хүчил болж задарна.

 • D. Липаза энзимийн нөлөөгөөр цардуул задарна.

Оноо: 1

Дараах материалуудаас аль нь соронзлогддог вэ?

 • A. Алт

 • B. Мөнгө

 • C. Төмөр 

 • D. Хөнгөнцагаан

Оноо: 1

Нарийн гэдсэнд явагддаг задрал аль нь вэ?

 • A. Уураг  глюкоз болж задарна.

 • B. Уураг өөхний хүчил болж задарна.

 • C. Цардуул амин хүчил болж задарна.

 • D. Цардуул глюкоз болж задарна.

Оноо: 1

Энзим оролцсон урвалын температурыг 100С–аар нэмэгдүүлжээ. Урвалын хурдад температур хэрхэн нөлөөлөх вэ?

 • A. Урвалын хурд тасралтгүй нэмэгдэнэ.

 • B. Урвалын хурд тасралтгүй буурна.

 • C. Урвалын хурд нэмэгдэнэ, эсвэл буурна.

 • D. Урвалын хурдад нөлөө үзүүлэхгүй.

Оноо: 1

Сурагч амилаза энзимийн идэвхэд температур хэрхэн нөлөөлөхийг илрүүлэх туршилт хийжээ. Тэрээр 6 хуруу шил авч, хуруу шил тус бүрд амилаза болон цардуулын холимгийг хийв. Хуруу шил бүрд ялгаатай байлгах нөхцлийг сонгоно уу.

 • А. Амилазагийн концентраци

 • В. рН

 • С. Температур

 • D. Цардуулын уусмалын эзэлхүүн

Оноо: 1

у=1 үед\frac{{y}^{2}-3y}{y^{2}-9} илэрхийллийн утгыг олоорой.

 • A. -\frac{1}{4}

 • B. -\frac{1}{8}​​​​​​​

 • C. \frac{1}{8}

 • D. \frac{1}{4}

Оноо: 1

Ямар бодисын дутагдлаас шалтгаалан хүний буйлнаас цус гардаг вэ?

 • A. Кальци

 • B. Төмөр

 • C. Витамин С

 • D. Витамин Д

Оноо: 1

x24x5 квадрат гурван гишүүнтийг үржигдэхүүн болгон задалсан нь аль вэ?

 • A. (x  5)(x + 1)

 • B. (x + 2)(x + 3)

 • C. (x  2)(x  ​​​​​​​​​​​​​​3)

 • D. (x + 5)(x + 1)

Оноо: 1

Аль хос нь 1; 4; 7; 10… дарааллын дараагийн 2 гишүүн болох вэ?

 • A. 13; 18

 • B. 12; 15

 • C. 13; 16

 • D. 14; 17

Оноо: 1

3;5;7;9… дарааллын 50 дугаар гишүүнийг олоорой.

 • А.  102

 • B.  101

 • C. 100

 • D.  104

Оноо: 1

Ангид 18 охин 6 хүү хичээллэж байв. Охидын тоог хөвгүүдийн тоонд харьцуулсан харьцааг бичээрэй.

 • A.1 :3

 • B.3 :1

 • C.2 :9

 • D.9 :2

Нийт: 16693