• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Байгаль дахь усны эргэлтэд оролцох ус амьд биеийн ямар үйл ажиллагааны үр дүнд ялгарах вэ?

 • А. Амьсгал

 • В. Хооллолт

 • С. Өсөлт, хөгжил

 • D. Үржил

Оноо: 1

Байгаль дахь азотын эргэлтэд оролцох азотын нэгдэл амьд биеийн ямар үйл ажиллагааны үр дүнд биеэс гадагшлах вэ?

 • А. Амьсгал

 • В. Хооллолт

 • С. Үржил

 • D. Ялгаруулах

Оноо: 1

Агаар мандлаас нүүрсхүчлийн хийг шингээх чадвартай амьд бие аль нь вэ?

 • А. Бүтээгч

 • В. Задлагч

 • С. Махчин

 • D. Өвсөн тэжээлтэн

Оноо: 1

Шим бодисын үлдэгдлээс нүүрсхүчлийн хий ялгаруулахад гол үүрэгтэй амьд биеийг сонгоно уу.

 • А. Бүтээгч

 • В. Задлагч

 • С. Махчин

 • D. Өвсөн тэжээлтэн

Оноо: 1

Нүүрстөрөгчийн эргэлтэд оролцож буй бүтээгчдийн шингээдэг энгийн бодисыг сонгоно уу.

 • А. Нүүрс ус

 • В. Нүүрсхүчлийн хий

 • С. Азот

 • D. Уураг

Оноо: 1

у=1 үед \frac{y^{2}-2y}{y^{2}-4} илэрхийллийнутга хэд байх вэ?

 • A. \frac{1}{3}

 • B. - \frac{1}{3}

 • C. \frac{1}{2}

 • D. –1

Оноо: 1

x25x+6 квадрат гурван гишүүнтийг үржигдэхүүн болгон задалсан нь аль вэ?

 • A. (x + 6)(x + 1)

 • B. (x + 2)(x + 3)

 • C. (x  2)(x  3)

 • D. (x  6)(x + 1)

Оноо: 1

Аль хос тоо нь 3; 8; 13; 18… дарааллын дараагийн 2 гишүүн болох вэ?

 • A. 23; 28

 • B. 22; 27

 • C. 21; 26

 • D. 24; 29

Оноо: 1

1;4;7;10… дарааллын 50 дугаар гишүүнийг олоорой.

 • А.  151

 • B.  150

 • C. 148

 • D.  149

Оноо: 1

Нүүрстөрөгчийн эргэлтэд оролцож буй хэрэглэгчдийн ялгаруулдаг энгийн бодисыг сонгоно уу.

 • А. Азот

 • В. Нүүрс ус

 • С. Нүүрсхүчлийн хий

 • D. Уураг

Оноо: 1

Ангид 16 охин 12 хүү хичээллэж байв. Хөвгүүдийн тоог охидын тоонд харьцуулсан харьцааг ол.

 • A. 3 :4

 • B.4 :3

 • C.6 :8

 • D. 8 :6

Оноо: 1

Азотын эргэлтэд оролцох азот ямар шим бодисын найрлагад байдаг вэ?

 • А. Нүүрс ус

 • В. Өөх тос

 • С. Уураг

 • D. Эслэг

Оноо: 1

650мл-ын 15% -ийг ол.

 • A. 9.75 мл

 • B. 97.5 мл

 • C. 975 мл

 • D. 0.975 мл

Оноо: 1

Азотын эргэлтэд оролцох азотыг бүтээгчид хаанаас авдаг вэ?

 • А. Агаараас азотын хий байдлаар шингээх

 • В. Гол мөрөн, нуурын уснаас шингээх

 • С. Хөрснөөс азотын нэгдэл байдлаар шингээх

 • D. Хур тунадаснаас азотын хүчил байдлаар шингээх

Оноо: 1

Хоол хүнсийг сайтар зажлах нь түүний задралд ямар нөлөө үзүүлэх вэ?

 • A. Хоол хүнсэнд байгаа бактерийг устгана.

 • B. Хоол хүнсийг протеаза энзимтэй холино.

 • C. Хоол хүнсний задрах гадаргуугийн талбайг нэмэгдүүлнэ.

 • D. Хоол хүнсний амтыг сайжруулна.

Оноо: 1

Дараах шулууны тэгшитгэлийг бичээрэй.

 • A. y=1.5x-2.5

 • B. y=0.5x-2.5

 • C. y=1.5x+2.5

 • D. y=5x-2.5

Оноо: 1

Зарим ургамал шавжаар хооллож, шаардлагатай шим тэжээлийн бодисоо авдаг. Тэдгээр ургамалд шавжийг задлахад зайлшгүй шаардлагатай бодисыг сонгоно уу.

 • A. Даавар

 • B. Шүлт

 • C. Хүчил

 • D. Энзим

Оноо: 1

ЗургаасSDEF÷SABCхарьцааг ол.

 • A. 10

 • B. 7

 • C. 2

 • D. 4

Оноо: 1

Усны эргэлтэд гол үүрэгтэй процессыг сонгоно уу.

 • А. Агаар мандлын хүчилтөрөгч үүсэх

 • В. Нитрофикаци

 • С. Транспираци

 • D. Чулуун нүүрс үүсгэх

Оноо: 1

Жирэмсэн эмэгтэйд санал болгох хоолыг сонгоно уу.

 • A. Өөх тос ихтэй хоол

 • B. Төмөр ихтэй хоол

 • C. Уураг багатай хоол

 • D. Эслэг багатай хоол

Нийт: 16693