• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Аль хос нь\left\{\begin{matrix} 2x+y=6 \\ x-y=-3 \end{matrix}\right. тэгшитгэлийн системийн шийд вэ?

 • A. (–1; 4)

 • B. (1; 4)

 • C. (1; –4)

 • D. (–1; –4)

Оноо: 1

Болд 700000 төгрөгийг жилийн 12%-ийн энгийн хүүтэй хадгалуулав. Хоёр жилийн дараа хэдэн төгрөгтэй болох вэ?

 • А. 808000 төг

 • B. 840000 төг

 • C. 868000 төг

 • D. 860000 төг

Оноо: 1

Нэгэн хүн цөсний хагалгаанд орж цөсөө авахуулжээ. Тохирох өгүүлбэрийг сонгоно уу.

 • A. Тэр нүүрс ус агуулсан хүнс идэж чадахгүй.

 • B. Тэр өөх тосыг маш бага хэмжээгээр идэж чадна.

 • C. Тэр зөвхөн шингэн хүнс идэж чадна.

 • D. Тэр өдөрт зөвхөн нэг аяга хоол идэх хэрэгтэй.

Оноо: 1

Аль процесс нь нүүрстөрөгчийн эргэлтэд оролцох вэ?

Задрал

Ууршилт

Хооллолт

А

+

+

-

В

+

-

+

С

-

+

-

D

-

-

+

Түлхүүр: ( + ) - оролцоно

( - ) - оролцохгүй

 • A. A

 • B. B

 • C. C

 • D. D

Оноо: 1

Үүдэн шүд аль нь вэ?

 • A. A

 • B. B

 • C. C

 • D. D

Оноо: 1

x2 4x5=0 квадрат тэгшитгэлийн шийдүүдийн нийлбэр аль нь вэ?

 • A. 6

 • B. –4

 • C. 4

 • D. –6

Оноо: 1

Cоёо аль нь вэ?

 • A. A

 • B. B

 • C. C

 • D. D

Оноо: 1

Нүүрстөрөгчийн болон усны эргэлтэд хоёуланд нь оролцдог процессыг сонгоно уу.

 • А. Конденсаци

 • В. Чулуун нүүрс үүсгэх

 • С. Фотосинтез

 • D. Транспираци

Оноо: 1

Их араа аль нь вэ?

 • A. A

 • B. B

 • C. C

 • D. D

Оноо: 1

Бага араа аль нь вэ?

 • A. А

 • B. В

 • C. С

 • D. D

Оноо: 1

y=x24x5параболтэнхлэгтэйогтлолцох цэгийн абсциссыголоорой.

 • A. x= –5, x= –1

 • B. x= 5, x= –1

 • C. x= –5, x= 1

 • D. x= 5, x= 1

Оноо: 1

Агаар мандлын азотыг ургамал шингээх боломжтой хэлбэрт шилжүүлдэг амьд биеийг сонгоно уу.

 • А. Амёб

 • В. Нитрожуулагч бактери

 • С. Хөх ногоон замаг

 • D. Чийгийн улаан хорхой

Оноо: 1

Биуретийн урвалжтай холих үед хөх ягаан өнгө үзүүлдэг хүнсний бүтээгдэхүүнийг олно уу.

 • A. Өөх тос 

 • B. Уураг

 • C. Цардуул

 • D. Энгийн нүүрс ус

Оноо: 1

Ямар бодисын дутагдлаас шалтгаалан рахит өвчин тусдаг вэ?

 • A. Кальци

 • B. Төмөр

 • C. Витамин С

 • D. Витамин Д

Оноо: 1

Агаар мандал дахь усны уур эргэж хөрсөнд шингэхэд гол үүрэгтэй процессыг сонгоно уу.

 • А. Конденсаци

 • В. Фотосинтез

 • С. Транспираци

 • D. Шингээх

Оноо: 1

Үйлдвэрийн ариутгаагүй хог хаягдал голын ус руу орох үед багасах зүйлийг сонгоно уу.

 • А. Бактерийн тоо хэмжээ

 • В. Нүүрсхүчлийн хийн концентраци

 • С. Нитратын хэмжээ

 • D. Хүчилтөрөгчийн концентраци

Оноо: 1

Иодын урвалжтай холих үед хөх өнгө үзүүлдэг хүнсний бүтээгдэхүүнийг олно уу.

 • A. Өөх тос

 • B. Уураг

 • C. Энгийн нүүрс ус

 • D. Цардуул

Оноо: 1

Үйлдвэрийн ариутгаагүй хог хаягдал голын ус руу орох үед юуны хэмжээ нэмэгдэх вэ?

 • А. Бактерийн тоо хэмжээ

 • В. Ногоон замгийн хэмжээ

 • С. Усны цэвэршилт

 • D. Хүчилтөрөгчийн концентраци

Оноо: 1

Энзим нь ямар бодис вэ?

 • A. ДНХ

 • B. Нүүрс ус

 • C. Өөх тос

 • D. Уураг

Оноо: 1

Ургамлын төрөл зүйлийг хамгаалах нэг шалтгааныг сонгоно уу.

 • А. Агаарын хүчилтөрөгчийг шингээх

 • B. Агаар мандалд нүүрсхүчлийн хий ялгаруулах

 • C. Хур тунадасны хэмжээг бууруулах

 • D. Эмчилгээний зорилгоор эм гаргаж авах

Нийт: 16693