• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

9-р ангийн120 сурагчын өндрийг дугуй диаграммаар харуулсан бол 140см-149см өндөртэй хэдэн сурагч байна вэ?

 • A. 20

 • B. 30

 • C.120

 • D.60

Оноо: 1

Идэш тэжээлийн сүлжээг бүдүүвчээр үзүүлэв.

Энэ сүлжээнд гуравдагч түвшний хэрэглэгч хэд байна вэ?

 • А. 1

 • В. 2

 • С. 3

 • D. 4

Оноо: 1

Нүүрс усны найрлагад оролцдог химийн элементүүдийг зөв илэрхийлсэн мөрийг сонгоно уу.

Нүүрстөрөгч

Устөрөгч

Хүчилтөрөгч

Азот

А

B

х

х

C

х

D

х

х

Түлхүүр:

√ - байгаа

х - байхгүй

 • A. A

 • B. B

 • C. C

 • D. D

Оноо: 1

Шоог орхиход тэгш тоотой талаараа буух үзэгдлийн магадлалыг ол.

 • A. 1/6

 • B. 1/3

 • C. 1/2

 • D.1/5

Оноо: 1

Өөх тосны найрлагад оролцдог химийн элементүүдийг зөв илэрхийлсэн мөрийг сонгоно уу.

Нүүрстөрөгч

Устөрөгч

Хүчилтөрөгч

Азот

А

B

х

C

х

х

D

х

х

Түлхүүр:

√- байгаа

х - байхгүй

 • A. A

 • B. B

 • C. C

 • D. D

Оноо: 1

Нарс мод – төөлүүр – тоншуул – махчин шувуу гэсэн тэжээлийн хэлхээний биомассын суваргыг олно уу.

 • A. A

 • B. B

 • C. C

 • D. D

Оноо: 1

Дөрвөн төрлийн хоолны үндсэн найрлагыг хүснэгтэд үзүүлэв. Өтгөн хаталтаас сэргийлэх хоолны төрлийг сонгоно уу.

Хоолны төрөл

100 граммд агуулагдах хэмжээ \ гр

Нүүрс ус

Өөх тос

Эслэг

Уураг

А

18

12

8

25

В

30

32

2

12

С

38

4

22

10

D

48

15

10

5

 • A. A

 • B. B

 • C. C

 • D. D

Оноо: 1

Зөв найман өнцөгтийн эргэлтийн эрэмбийг ол.

 • A. 4

 • B. 8

 • C. 16

 • D. 10

Оноо: 1

Аль хэлбэрийн шүд хоол хүнсийг буталж жижиглэдэг вэ?

 • A. A

 • B. B

 • C. C

 • D. D

Оноо: 1

Адил хажуут гурвалжны өндөр 6см , суурийн урт 16 см бол уг гурвалжны хажуу талын уртыг олоорой.

 • A.6см

 • B. 8см

 • C.10см

 • D. 16см

Оноо: 1

Аль хэлбэрийн шүд хоол хүнсийг хазаж,тасдах вэ?

 • A. A болон D  

 • B. А болон C

 • C. А болон B

 • D. C болон D

Оноо: 1

Хоол боловсруулах тогтолцооны эрхтнүүдийг үзүүлэв.

Амилаза энзим хаана үүсдэг вэ?

 • А. 1 ба 4

 • B. 2 ба 3

 • C. Зөвхөн 3

 • D. Зөвхөн 4

Оноо: 1

Хоол боловсруулах тогтолцооны эрхтнүүдийг үзүүлэв.

Липаза энзим хаана үүсдэг вэ?

 • А. 1 ба 4

 • B. 2 ба 3

 • C. Зөвхөн 3

 • D. Зөвхөн 4

Оноо: 1

Хоол боловсруулах тогтолцооны эрхтнүүдийг үзүүлэв.

Протеаза энзим хаана үүсдэг вэ?

 • А. 1 ба 4

 • B. 2 ба 4

 • C. Зөвхөн 2

 • D. Зөвхөн 3

Оноо: 5

Дараах даалгаврыг гүйцэтгэнэ үү.

a. Гүйцээж бичнэ үү.

b. Олон ургальч ардчиллын онолын гол үзэл санаанаас 3-ыг бичээрэй.

Оноо: 1

Хүнсний 4 бүтээгдэхүүнд агуулагдах эрдэс давс ба аминдэмийн агууламжийг үзүүлэв.

Хүнсний бүтээгдэхүүн

С аминдэм

Д аминдэм

Кальци

Төмөр

1

2

3

4

Бага

Бага

Бага

Их

Их

Бага

Бага

Бага

Бага

Бага

Их

Бага

Бага

Их

Бага

Бага

Аль бүтээгдэхүүн нь цус багадалт болон чийг бам өвчнөөс сэргийлэхвэ?

Цус багадалт

Чийг бам

А

B

C

D

1

1

2

3

2

3

4

4

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

Хоол боловсруулах замын энзимүүд 350С - 370С-д хамгийн өндөр хурдаар бүтээгдэхүүн бодисоо задалдаг. Хэрвээ 750С-д энзим болон бүтээгдэхүүн бодисыг байлгавал юу тохиолдох вэ?

 • A. Өмнөх хурдаар урвал үргэлжлэн явагдана.

 • B. Урвал илүү удаан явагдана.

 • C. Урвал илүү хурдтай явагдана.

 • D. Энзим ажиллахаа больж, денатурацид орно.

Оноо: 1

"Нэг нарс мод – олон зуун мянган төөлүүр – хэдэн тоншуул – нэг махчин шувуу" гэсэн тэжээлийн хэлхээний тооны суваргыг олно уу.

 • A

 • B

 • C

 • D

Оноо: 1

Амилаза энзимийн ажиллах зарчмыг бүдүүвчээр үзүүлэв.

Амилаза энзимийн үүрэг юу вэ?

 • А. Бүтээгдэхүүн бодисыг эх бодис болгон хувиргах

 • В. Цардуулыг мальтоз болгон задлах хурдыг нэмэгдүүлэх

 • С. Цардуулыг глюкоз болгон задлах хурдыг нэмэгдүүлэх

 • D. Эх бодисыг амин хүчлүүд болгон задлах

Оноо: 1

Аль уусмал нь уураг, энгийн сахар болон цардуулыг таньж илрүүлэхэд хэрэглэгддэг вэ?

Уураг таних

Энгийн сахар таних

Цардуул таних

А

В

C

D

Бенедиктийн урвалж

Биуретийн урвалж

Биуретийн урвалж

Иодын уусмал

Иодын уусмал

Бенедиктийн урвалж

Иодын уусмал

Биуретийн урвалж

Биуретийн урвалж

Иодын уусмал

Бенедиктийн урвалж

Бенедиктийн урвалж

 • A. A

 • B. B

 • C. C

 • D. D

Нийт: 16693