• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 6

Зураг дээр хүний цээжний хөндийн зарим эрхтнийг үзүүлжээ

a. Р, Q, болон R үсгээр тэмдэглэгдсэн эрхтнүүдийн нэрийг бичнэ үү. [3]

b. S үсгээр тэмдэглэгдсэн эрхтний нэр,гүйцэтгэх үүргийг бичнэ үү.

Нэр .......................................................................................................................

Үүрэг .....................................................................................................................[2]

c. Амьсгалаар авсан хүчилтөрөгчийн ач холбогдлыг бичнэ үү. [1]

Оноо: 5

Бүх амьд бие энерги ашиглан амьдардаг. Бидний амьдралын энергийн эх үүсвэр нь хоол тэжээл юм.

a. Хүний хоол боловсруулах тогтолцооны талаарх мэдлэгээ ашиглан дараах хүснэгтийг гүйцээж нөхнө үү.[2]

Хоол боловсруулах эрхтний нэр

Үүрэг

Улаан хоолой

Ходоод

Нарийн гэдэс

Бүдүүн гэдэс

b. Элгийг хоол боловсруулахад оролцдог шүүрэл ялгаруулдаг хамгийн том булчирхай гэж үздэг. Элэгнээс ялгарах шингэн шүүрлийг нэрлэж, үүргийг бичнэ үү.

Нэр .........................................................................................

Үүрэг .......................................................................................[2]

c. Улаан хоолойн булчингийн агшилтаар ....................................... хөдөлгөөнөөр хоол ходоод руу шилждэг. [1]

Оноо: 4

Сурагчид талханд цардуул агуулагддаг эсэхийг судлахаар туршилтын ажил төлөвлөжээ.

a. Цардуулыг ямар уусмал ашиглан илрүүлэх вэ? [1]

b. Энэ туршилтын ажлын үед аюулгүй ажиллагааны ямар дүрмийг баримтлах вэ? [1]

c. Хэрвээ хүнсний бүтээгдэхүүнд цардуул байгаа бол ямар өөрчлөлт илрэх вэ? [2]

Оноо: 4

Сурагчид маханд уураг агуулагддаг эсэхийг судлахаар туршилтын ажил төлөвлөжээ.

a. Уургийг ямар урвалжаар илрүүлэх вэ? [1]

b. Энэ туршилтын ажлын үед аюулгүй ажиллагааны ямар дүрмийг баримтлах вэ? [1]

c. Хэрвээ хүнсний бүтээгдэхүүнд уураг байвал ямар үр дүн илрэх вэ? [2]

Оноо: 4

Сурагчид иштэй чихрэнд сахар агуулагддаг эсэхийг судлахаар туршилтын ажил төлөвлөжээ.

a. Сахарыг ямар урвалжаар илрүүлэх вэ? [1]

b. Энэ туршилтын ажлын үед аюулгүй ажиллагааны ямар дүрмийг баримтлах вэ?[1]

c. Хэрвээ хүнсний бүтээгдэхүүнд сахар байвал ямар үр дүн илрэх вэ? [2]

Оноо: 6

Хос талт үрт ургамлын навчийнмикроскопоор харсан зургийг өгчээ.

a. Зурагт тэмдэглэгдсэн А эд болон В эсийг нэрлэнэ үү.

А. ................................................................

В. ............................................................. [2]

b. Фотосинтезийг эрчимтэй явуулахад зохилдсон А эдийн шинж чанараас 2-ыг бичнэ үү.[2]

c. Фотосинтезийн үгэн тэгшитгэлийг бичнэ үү. [2]

Оноо: 5

Зурагт хүний зүрхний бүтцийг харуулжээ.

A. А болон В тасалгааг нэрлэнэ үү.

А ...................................................................................

В ............................................................................... [2]

B. Зургийг ашиглан С цусны судасартери, венийн судасны аль нь болохыг олж тогтооно уу.

Судасны төрөл ............................................................................................

Шалтгаан .................................................................................................

....................................................................................................................

Ямар цус зөөдөг ......................................................................................[3]

Оноо: 4

840 Вт чадалтай халаагуураар 20oC температуртай 2 кг усыг 10 минут халаажээ.

a. Цахилгаан халаагуур энэ хугацаанд ямар хэмжээний энерги ялгаруулахыг тооцоолно уу.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

b. Ус хэдэн градус болтлоо халсан бэ? сус=4200 Ж/кгoC

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 5

Эсийн хуваагдлын мейоз ба митоз гэсэн 2 хэлбэр байдаг.

A. Мейоз хуваагдал явагддаг амьтныаль нэг эрхтнийг нэрлэнэ үү.

....................................................................................................................... [1]

B. Мейоз хуваагдал явагддаг цэцгийн аль нэг эрхтнийг нэрлэнэ үү.

....................................................................................................................... [1]

C. Хүснэгтэд мейоз ба митоз хуваагдлын 3 ялгааг бичнэ үү. [3]

Ялгаатай тал

Митоз

Мейоз

1

.................................................................

...................................................................

.................................................................

...................................................................

2

.................................................................

...................................................................

.................................................................

...................................................................

3

.................................................................

...................................................................

.................................................................

...................................................................

Оноо: 5

Архидонтуулагч үйлчилгээтэй бодис агуулдаг.

A. Цусан дахь архийг задалдаг эрхтний нэрийг бичнэ үү.[1]

B. Жолооч архи уухад түүний машин барих үйлдэлдяаж нөлөөлөхийг тайлбарлана уу.[2]

C. Архины урт хугацааны нөлөөлөлд өртдөг нэг эрхтнийг нэрлэж, нөлөөллийг тайлбарлана уу.

Эрхтэн......................................................................................................................

Нөлөөлөл ..............................................................................................................

............................................................................................................................ [2]

Оноо: 1

Хэдэн сард загас агнуурыг хориглосон байдаг вэ?

 • A. 4-5 сард   

 • B. 2-3 сард 

 • C. 6-7 сард 

 • D. 8-9 сард

Оноо: 1

Бор шувуу ямар орчинд, хэдэн өндөг гаргадаг вэ?

 • A. усан орчинд олон өндөг  

 • B. усан орчинд цөөн өндөг 

 •  C. хуурай орчинд олон өндөг

 • D. хуурай орчинд цөөн өндөг

Оноо: 1

Вандуйн үр хэрхэн тархдаг вэ?

 • A. амьтнаар 

 • B. салхиар

 • C. өөрөө задарснаар  

 • D. усаар

Оноо: 5

Цэцэгт ургамлыг нэг талт үрт ургамлын анги, хос талт үрт ургамлын анги гэсэн2 том бүлэгт хуваадаг.

A. Энэангилал зүйн 2 бүлгийн хоорондын ялгааг хүснэгтэд нөхөж бичнэ үү. [3]

Шинж чанар

Нэг талт үрт

ургамал

Хос талт үрт

ургамал

Үрийн талын тоо

Навчийнсудлынхэлбэр

Цэцгийн дэлбийнтоо

B. Цэцэгт ургамлын ургалтыг зохицуулах хоёр хүчин зүйлийг нэрлэнэ үү. [2]

Оноо: 1

Идэш тэжээлийн хэлхээн дэх задлагч бие аль нь болохыг сонгоно уу.

 • A. өвсөн идэштэн

 • B. мөөг  

 •  C. махан идэштэн     

 • D. ургамал

Оноо: 1

Усны ургамлын нэрийг сонгоно уу.

 • A. цагаан бөлбөө 

 • B. кактус

 • C. багваахай 

 • D. байцай

Оноо: 1

Дараах шинжүүдээс аль нь шингэнийг тодорхойлох вэ?

 • A. хэлбэр дүрстэй, шахагддаг  

 • B. хэлбэр дүрстэй шахагддаггүй 

 • C. хэлбэр дүрсгүй, шахагддаг

 •   D. хэлбэр дүрсгүй, шахагддаггүй

Оноо: 1

Шингэний эзлэхүүнийг ямар багажаар хэмждэг вэ?

 • A. хэмжээст цилиндр

 • B. термометр

 •  C. жинлүүр

 •  D. барометр

Оноо: 3

Биеийн хөдөлгөөнийг судалсан судалгааны үр дүн хүснэгтээр өгөгджээ. Хүснэгтийн өгөдлийг ашиглан дараах даалгавруудыг гүйцэтгэнэ үү.

a. Бие ямар хөдөлгөөн хийсэн бэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

b. Биеийн хөдөлгөөний зам хугацааны хамаарлын графикийг зурна уу.

Оноо: 1

Дараах өгөгдлөөс аль нь усанд уусдаггүй вэ?

 • A. давс 

 •  B. сахар 

 •  C. төмрийн үртэс  

 •  D. кофе

Нийт: 16693