• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 6

Доорхи хүснэгтэд архи болон хар тамхины зарим нөлөөллийг үзүүлжээ.

A. Хүснэгтийн нүд бүрт зөв хариултыг ТИЙМ эсвэл ҮГҮЙ гэсэн үгээр бичнэ үү. Хэрхэн бөглөхийг харуулахын тулд нэг нүдийг бөглөж үзүүллээ.[3]

Нөлөө

Архи

Хар тамхи

Донтуулна

Сэтгэл гутралд оруулна

Ихээр хэрэглэвэл элэг гэмтээнэ

ТИЙМ

B. Тамхи олон төрлийн химийн хорт бодис агуулдаг. Доорх бодисуудынхүнд үзүүлэх нөлөөллөөс бичнэ үү.

нүүрстөрөгчийн (II) оксид:

...............................................................................................................

............................................................................................................ [1]

никотин:

...............................................................................................................

........................................................................................................... [1]

тамхины бохь:

...............................................................................................................

............................................................................................................[1]

Оноо: 1

Ус уур болох үзэгдлийг нэрлэнэ үү.

 • A. хайлах

 • B. уурших 

 • C. царцах 

 • D. конденсацлах

Оноо: 1

Дараах өгөгдлөөс аль нь цахилгаан дамжуулдаг вэ?

 • A. даавуу    

 •  B. мод   

 • C. цаас

 • D. ус

Оноо: 1

Усан дахь төмрийн үртсийг ямар хэрэгслүүдээр ялгаж болох вэ?

1. соронз 2. шүүлтүүр 3. хямсаа 4. жинлүүр

 • A. 1,2,3

 •  B.   2,3,4 

 •  C. 3,4,1 

 • D. 4,1,2

Оноо: 4

Дараах зургийг ашиглаад асуултад хариулна уу.

a. Зүүн мөрний хэд дэх байрлалдээр ачаа зүүсэн байна вэ?

 • A. 2

 • B. 3

 •  C. 4

 •  D. 5

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. Зүүн мөрөнд үйлчлэх ачааны хэмжээ хэд вэ?

 • A. 10 гр

 • B. 20 гр

 • C. 30 гр

 • D. 40 гр

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Хөшүүрэг тэнцвэртэй байсан гэж үзвэл “А” цэгт зүүсэн үл мэдэгдэх ачааны хэмжээ хэд вэ?

 • A. 5 гр

 • B. 10 гр

 • C. 25 гр

 • D. 35 гр

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. План зурагт цэцэрлэгт хүрээлэн сургуулиас аль зүгт байна вэ?

 • A. баруун

 • B. өмнө

 • C. зүүн

 • D. хойд

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 1

c. Үл мэдэгдэх ачааг баруун мөрний хэд дэх байрлал дээр зүүсэн байна вэ? (“А” цэгт)

 • A. 1    

 • B. 2  

 •  C. 4   

 •  D. 5

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 1

Баруун мөрний үл мэдэгдэх ачааг 50 гр гэж үзвэл хөшүүрэг тэнцвэртэй байхын тулд “А” цэг хэдэн нэгжээр, хаашаа шилжих вэ?

 • A. тулах цэг рүү 1 нэгж    

 • B. тулах цэг рүү 2 нэгж 

 • C. байрнаасаа баруун гар тийш 1 нэгж

 • D. байрнаасаа баруун гар тийш 2 нэгж

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 2

Зургийг сайтар ажиглаад даалгаврыг гүйцэтгээрэй.

a. План зурагт ашигласан авто замын таних тэмдэглэгээ аль нь вэ?

 • A. +

 • B.

 • C.

 • D.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. План зурагт ашигласан масштабыг сонгоно уу?

 • A. 1:20000

 • B. 1:2000

 • C. 1:200

 • D. 1:20

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 3

Дараах энергийн эх үүсвэрүүдийг ангилж бичнэ үү.

Үүнд: нар, нүүрс, нефть, салхи, аргал, ус

a. сэргээгдэх эх үүсвэр [1 оноо]

b. үл сэргээгдэх эх үүсвэр [1 оноо]

c. байгаль орчинд хор нөлөөгүй эх үүсвэр [1 оноо]

Оноо: 5

Давс усанд уусахад хутгалт хэрхэн нөлөөлөхийг ажиглах туршилтын дарааллыг бичнэ үү.

Хэрэглэгдэх зүйлс – Ижил хэмжээтэй 2 сав, ус, давс (нунтаглалт болон давсны хэмжээ ижил), цаг, хутгуур [5 оноо]

1. Сав тус бүрт ижил хэмжээтэй ус хийнэ.

2. ...............................................................................

3. ................................................................................

4. ................................................................................

5. .............................................................харьцуулна.

6. ..................................................................................

Оноо: 4

Дараах хүснэгтэд тохирох тэмдэглэгээг бичнэ үү. (байгаа бол “+”, байхгүй бол “-“) [4 оноо]

Хөгжлийн үе

Шавжийн нэр

царцаа

шүрэн цох

хаварч

гэрийн ялаа

Өндөг

+

Авгалдай

Хүүхэлдэй

-

Бие гүйцсэн

Оноо: 1

3 32 8706 тооны 8 цифр ямар орны утгыг илэрхийлж байна вэ?

 • А. нэгж  

 • B. аравт 

 • C. зуут

 • D. мянгат

Оноо: 1

Дэгдээхийт шувууны нэрийг сонгоно уу.

 • A. бор шувуу      

 • B. тагтаа

 •  C. нугас 

 • D. шонхор

Оноо: 1

Мэлхий ямар орчинд, хэдэн өндөг гаргадаг вэ?

 • A. усан орчинд олон өндөг 

 • B. усан орчинд цөөн өндөг    

 •   C. хуурай орчинд олон өндөг

 •  D. хуурай орчинд цөөн өндөг

Оноо: 1

Агаарын даралтыг ямар багажаар хэмждэг вэ?

4

 • A. жинлүүр 

 • B. термометр

 •   C. хэмжээст цилиндр

 • D.барометр

Оноо: 1

Нийгмийг бүрдүүлэгч, нийгмийн бүтээгдэхүүн аль нь вэ?

 • А. Хүн

 • В. Амьтан  

 • С.Байшин барилга

 • D. Мал

Оноо: 5

Дараах зургийг сайтар ажиглаад даалгаврыг гүйцэтгээрэй.

a. Зүүн мөрний хэд дэх байрлалдээр ачаа байна вэ?

 • A. 2

 • B. 3  

 • C. 4 

 • D. 5

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. Зүүн мөрөнд үйлчлэх ачааны хэмжээ хэд вэ?

 • A. 20 гр

 • B. 30 гр

 • C. 40 гр

 • D. 50 гр

Дээрх даалгаврын оноо : 1

c. Үл мэдэгдэх ачаа баруун мөрний хэд дэх байрлал дээр байна вэ? (“А” цэгт)

 • A. 1

 • B. 2

 • C. 3

 • D. 4

Дээрх даалгаврын оноо : 1

d. Хөшүүрэг тэнцвэртэй байсан гэж үзвэл “А” цэгт зүүсэн үл мэдэгдэх ачааны хэмжээ хэд вэ?

 • A. 20 гр

 • B. 10 гр

 • C. 30 гр

 • D. 40 гр

Дээрх даалгаврын оноо : 1

e. Баруун мөрний үл мэдэгдэх ачааг 20 гр гэж үзвэл хөшүүрэг тэнцвэртэй байхын тулд “А” цэг хэдэн нэгжээр, хаашаа шилжих вэ?

 • A. тулах цэг рүү 1 нэгж

 • B. шилжүүлэхгүй

 • C. байрнаасаа баруун гар тийш 1 нэгж

 • D. байрнаасаа баруун гар тийш 2 нэгж

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 1

Дараах бичиг баримтаас аль нь Монгол улсын иргэний баримт бичигт хамаарахгүй вэ?

 • А. Иргэний үнэмлэх  

 • В. Төрсний гэрчилгээ   

 • С. Жолооны үнэмлэх

 •  D. Гадаад паспорт

Оноо: 5

Давс усанд уусахад нунтаглалт хэрхэн нөлөөлөхийг ажиглах туршилтын дарааллыг бичнэ үү. [5 оноо]

Хэрэглэгдэх зүйлс – Ижил хэмжээтэй 2 савтай ус, 2 хэсэг давс (тус бүр 10 граммаар савласан том ширхэгтэй давс, нунтаг давс), цаг, хутгуур

1. Сав тус бүрт ижил хэмжээтэй ус хийнэ.

2. ......................................................................................................

3. .......................................................................................................

4. .......................................................................................................

5. ................................................................................... харьцуулна.

6. ........................................................................................................

Оноо: 1

Шуудай гурилын жин 250 Н бол шуудай гурилын массыг олно уу. g=10 H/кг

 • A. 2500 кг            

 • B. 250 кг

 • C. 25 кг

 • D. 2.5 кг

Нийт: 16693