• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 5

Дараах эх сурвалжийг анхааралтай уншиж асуултад хариулна уу.

Хятад худалдаачид Монголд нэвтрсэн үеийг 1690-ээд оны сүүлчээс XIX зууны тэргүүн хагас, хоёрдугаар үе нь XIX зууны дундаас Чин гүрнийг унатал хэмээн ангилж үзнэ. Энэ үед Монгол нутагт орох худалдаачид, тариачдыг хориглохоо болиод, харин тэднийг олноор нь оруулахад хүрсэн байна. Манжийн бодлого тийнхүү өөрчлөгдсөн нь XIX зууны II хагасаас Оросын худалдаа Ар Монголд нэвтэрч, улмаар Оросын нөлөө дэлгэрэх зам нээгдсэн байна. Тиймээс манж нар Оросын худалдааг Монголд гүнзгий нэвтрүүлэхгүй хаахын тулд Монгол дахь Хятадын худалдааг өргөжүүлэх замаар түүнд цохилт өгч, шахахыг оролдсон байна. "Оросын худалдааны хоёр газар нь Богдын хүрээнээс хиагтад цай тээвэрлэх ажлыг эрхэлж байна. Улиастай дахь манай олонх худалдаачин, хятадууд лугаа адил худалдагч нартаа бараа авахуулан хошуудаар үе үе явуулдаг амуй" Монголчууд хятад худалдаачидаас бараа таваар, малыг өндөр үнээр зээлэн авч хүү тооцуулан төлдөг байсан. Хятад худалдаачид эхлээд Улиастай, Тамир, Орхон, Хар ус, дараа нь Ховд зэрэг Монголын баруун зүгийн нутагт байгуулсан цэргийн хотуудад суурьшсан. Да шэн куйгийн төв анхандаа Улиастайд байрлаж байснаа, хожим түүний үйл ажиллагааны хүрээ тэлж ирэх үед Хөх хотод шилжин төвлөрчээ. Юань шэн дэ Ховдод төвлөрч байсан бөгөөд монгол нэр нь Аршаан гэдэг, Настын пүүсийн төв нь Улиастайд байв.

а. Монгол дахь Орос, Хятадын худалдаачид хаагуур төвлөрч байсан бэ?

.............................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. Монголд байсан Хятадын томоохон пүүсүүдийг нэрлэнэ үү?

...........................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

с. Ямар шалтгааны улмаас болж Монгол нутагт Хятад худалдаачдыг олноор нь оруулах болсон бэ?

............................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

d. Хятад худалдаачдын мөнгө хүүллийн бодлого гэж юу вэ?

.....................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

е. Оросын худалдаачид Монголд нэвтэрснээр ямар давуу талууд бий болж байсныг тайлбарлана уу.

.................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 5

Дараах эх сурвалжийг анхааралтай уншиж асуултад хариулна уу.

Харийн ноёрхолын үеэр Монголын ард түмний дунд үндэсний бичгийн боловсролын уламжлалыг хадгалан хөгжүүлэх үйлсэд өмнө гарсан гэрийн сургууль их үүрэгтэй хэвээр байсан билээ. Манжийн ноёрхолын үед монголчуудын дотроос засаг захиргааны албан хаагч, бичээч, түшмэл бэлтгэх зорилгоор зарим нэг сургуулийг Их хүрээ болон орон нутагт байгуулан ажиллуулж байжээ. Эдгээр нь зөвхөн бичиг үсгийн сургууль төдий байсан бөгөөд монгол, манж бичиг, заримд нь манжийн хууль цааз зааж байжээ. Манжийн үеийн хамгийн анхны сургууль бидэнд байгаа мэдээгээр Ховдод байгуулагдсан. Дараагаар нь Улиастайд байгуулагдсан бололтой. 1767 онд Ховд хотод Өөлд, Мянгадаас хорин хүүхэд гаргаж, манж монгол бичиг зааж сургах сургууль байгуулсан байна. XVIII зууны 70-аад оноос эхлэн Монголд нэлээд хэдэн сургууль удаа дараалан байгуулагдан ажиллаж, Монгол дахь Манжийн засаг захиргааны албан хаагч түшмэдийг бэлтгэж байжээ. Манжийн үеийн монголчуудын сургууль боловсролын хэрэгт шашны сургууль ерөнхийдөө ноёрхож байсан билээ.

а. Хамгийн анх албаны сургууль хаана байгуулагдсан бэ?

.......................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. Албаны сургууль хүүхдүүдэд ямар улсын хуулийг зааж байсан бэ?

.......................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

с. Ямар зорилгоор Манж Чин улсын зүгээс албаны сургууль байгуулсан бэ?

...............................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

d. Энэ үед шашны сургалтыг яагаад чухалчлан үзэх болсон шалтгааныг тайлбарлана уу.

...........................................................................................

...........................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

е. Гэрийн сургууль уламжлагдан ирсэн нь ямар эерэг үр дагавар бий болгосныг тайлбарлана уу.

........................................................................

........................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 6

1200 кг масстай автомашин 1000 Н хөдөлгөх хүчний үйлчлэлээр 18 м/с тогтмол хурдтай хөдлөнө.
а) 2 минутад дээрх хөдөлгөх хүчээр гүйцэтгэх ажлын хэмжээг тооцоолно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 4

b) Машин 18 м/с хурдтай явж байгаад тоормозлон 10000 Н хүчний үйлчлэлээр зогсов. Машины удааширсан хурдатгалыг тооцоолно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 6

Доорх тодорхойлолтыг уншаад асуултуудад хариулна уу.

“Соёл нь хүн нийгмийн гишүүн болохынхоо хувьд эзэмшдэг мэдлэг, итгэл үнэмшил, урлаг ёс суртахуун хууль, зан заншил болон бусад чадвар дадлуудыг багтаасан цогц бүхэллэг зүйл юм.” Э.Тайлор

1. Хүн бүр өөрийн төрсөн нутгийг хамгийн өгөөмөр сайхан нутаг гэдэгт ямар ч эргэлзээгүйгээр итгэдэг. Тэгвэл энэ нь соёлыг бүрдүүлж буй дээрх бүрдлүүдийн аль хэлбэрт хамаарах вэ? [1 оноо]

...........................................................................................................................................................................................................................................................

2. Дээрх тодорхойлолт нь соёл судлалын ямар чиг хандлагад хамрах вэ? [1 оноо]

..........................................................................................................................................................................................................................................................

3. Хүний нийгмийн түүхэнд урлагийн бүтээлийг сүйтгэх, ном судрыг устгах шатаах зэрэг балмад үйл ажилагаа олонтаа тохиолдож байсан. Үүнийг соёлын талаарх ангилалд хэрхэн нэрлэдэг вэ? [1 оноо]
............................................................................................................................................................................................................................................................

4. Соёлын чиг үүргүүдийг холбогдох жишээ баримтуудтай зөв харгалзуулна уу. [1 оноо]

A. Тэмдэг, бэлгэдлийн чиг үүрэг 1. Багшид магтуулах нь миний хичээн зүтгэснийх

B. Үнэлэмж, хэм хэмжээний чиг үүрэг 2. Суудлын авто машины загвар улам л чамин болсоор байна.

C. Нэгтгэн зохицуулах чиг үүрэг 3. Хилийн сүлдэт багана бол тусгаар улсын нэг бахархал

D. Үйл ажиллагааны чиг үүрэг 4. Багшийг хүндлэх ёсыг Монгол хүн бүр хэрэгжүүлдэг

A. А1, В3, С4, D2 B. А2, В3, С1,D4

C. A3, B1, C4, D2 D. A4, B2, C3, D1

5. Дарьганга хийцийн мөнгөн аяга урлагийн бүтээл болохынхоо хувьд эдийн ба оюуны соёлын аль төрөлд хамрахыг бичнэ үү. [1 оноо]
....................................................................................................................................................................................................................................................................

6. Хүний мэндэлж, хүндэлж буй харилцаа хандлагаас түүний төлөвшил хүмүүжлийг тодорхойлж болох уу? Болно, болохгүй гэж хариулна уу. [1 оноо]
......................................................................................................................................................................................................................................................................

Оноо: 6

10 м өндөрт байгаа цонхоор хэвтээ чигт 30° өнцгөөр 12 м/с хурдтайгаар чулуу шидэв.

а) ОХ, ОУ тэнхлэгийн дагуух хурдны проекц \small U0x= \small U0cos\small \alpha, \small U0y= \small U0sin\small \alpha байдгыг ашиглан дээрх хөдөлгөөний хурдны проекцийн тоон утгыг тодорхойлно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

b) Координатын тэгшитгэл у=у0+\small Ut-gt2/2 , x= \small Ut байдаг. Үүний ашиглан чулуу газарт ямар зайд унахыг тодорхойлно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 4
Оноо: 6

Доорх тодорхойлолтыг уншаад асуултуудад хариулна уу.

“Соёл нь хүн нийгмийн гишүүн болохынхоо хувьд эзэмшдэг мэдлэг, итгэл үнэмшил, урлаг ёс суртахуун хууль, зан заншил болон бусад чадвар дадлуудыг багтаасан цогц бүхэллэг зүйл юм.” Э.Тайлор

1. Хүн бүр өөрийн гэр бүлийг хамгийн өнөр, аз жаргалтай орчин гэдэгт ямар ч эргэлзээгүйгээр итгэдэг. Тэгвэл энэ нь соёлыг бүрдүүлж буй дээрх бүрдлүүдийн аль хэлбэрт хамаарах вэ? [1 оноо]
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Дээрх тодорхойлолт нь соёл судлалын ямар чиг хандлагад хамрах вэ? [1 оноо]
........................................................................................................................................................................................................................................................................

3. “Тухайн тодорхой цаг үедээ хит болж нийгмийн олонх тэр бүтээлийг сонгож, ахмад ба залуу үеийнхэнд нэг адил таашаагдаж байгаа” гэвэл соёлын ангилалын ямар хэлбэрт хамаарах вэ? [1 оноо]
....................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Соёлын чиг үүргүүдийг холбогдох жишээ баримтуудтай зөв харгалзуулна уу. [1 оноо]

A. Тэмдэг, бэлгэдлийн чиг үүрэг 1. Багшид магтуулах нь миний хичээн зүтгэснийх

B. Үнэлэмж, хэм хэмжээний чиг үүрэг 2. Суудлын авто машины загвар улам л чамин болсоор байна.

C. Нэгтгэн зохицуулах чиг үүрэг 3. Хилийн сүлдэт багана бол тусгаар улсын нэг бахархал

D. Үйл ажиллагааны чиг үүрэг 4. Багшийг хүндлэх ёсыг Монгол хүн бүр хэрэгжүүлдэг

A. А1, В3, С4, D2 В. A3, B1, C4, D2 С. А2, В3, С1,D4 D. A4, B2, C3, D1

5. Хүний мэндэлж, хүндэлж буй харилцаа хандлагаас түүний төлөвшил хүмүүжлийг тодорхойлж болох уу? Болно, болохгүй гэж хариулна уу. [1 оноо]
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

6. Хүний нийгмийн түүхэнд урлагийн бүтээлийг сүйтгэх, ном судрыг устгах шатаах зэрэг балмад үйл ажилагаа олонтаа тохиолдож байсан. Үүнийг соёлын талаарх ангилалд хэрхэн нэрлэдэг вэ? [1 оноо]
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

Оноо: 6

Доорх тодорхойлолтыг уншаад асуултуудад хариулна уу.

“Соёл нь хүн нийгмийн гишүүн болохынхоо хувьд эзэмшдэг мэдлэг, итгэл үнэмшил, урлаг ёс суртахуун хууль, зан заншил болон бусад чадвар дадлуудыг багтаасан цогц бүхэллэг зүйл юм.” Э.Тайлор

1. Монгол хөөмий урлагийн нандин өв болохынхоо хувьд эдийн ба оюуны соёлын аль төрөлд хамрахыг бичнэ үү. [1 оноо]
...................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Хүний хооллож ундлах, амарч зугаацах байдлаас түүний төлөвшил хүмүүжлийг тодорхойлж болох уу? Болно, болохгүй гэж хариулна уу. [1 оноо]
....................................................

3. Хүний нийгмийн түүхэнд урлагийн бүтээлийг сүйтгэх, ном судрыг устгах шатаах зэрэг балмад үйл ажиллагаа олонтаа тохиолдож байсан. Үүнийг соёлын талаарх ангилалд хэрхэн нэрлэдэг вэ? [1 оноо]
.................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Соёлын чиг үүргүүдийг холбогдох жишээ баримтуудтай зөв харгалзуулна уу. [1 оноо]

A. Тэмдэг, бэлгэдлийн чиг үүрэг 1. Багшид магтуулах нь миний хичээн зүтгэснийх

B. Үнэлэмж, хэм хэмжээний чиг үүрэг 2. Суудлын авто машины загвар улам л чамин болсоор байна.

C. Нэгтгэн зохицуулах чиг үүрэг 3. Хилийн сүлдэт багана бол тусгаар улсын нэг бахархал

D. Үйл ажиллагааны чиг үүрэг 4. Багшийг хүндлэх ёсыг Монгол хүн бүр хэрэгжүүлдэг

A. А1, В3, С4, D2 B. А2, В3, С1,D4 C. A3, B1, C4, D2 D. A4, B2, C3, D1

5. Ард түмэн бүрт шинэ гэр бүлийг хуримлан ёслох нарийн чухал үйлүүд байдаг. Тэгвэл энэ нь соёлыг бүрдүүлж буй дээрх бүрдлүүдийн аль хэлбэрт хамаарах вэ?
[1 оноо]
................................................................................................................................................................................................................................................................

6. Соёл судлалын антропологийн чиг хандлага гэдэг нь: [1 оноо]
.................................................................................................................................................................................................................................................................

Оноо: 6

10 диоптри оптик хүчтэй гүдгэр толиноос 15 см зайд 4 см өндөр биетийг оптик тэнхлэгт перпендикуляраар тавьжээ.

а) i. Гүдгэр толины фокусын зайг тодорхойлно уу.

ii. Гүдгэр толинд ямар өндөртэй дүрс үүсэхийг тодорхойлно уу.

Оноо: 6

10 см фокусын зайтай цуглуулагч линзээс 15 см зайд бие байрлана.

а) Биеийн дүрс линзээс ямар зайд үүсэхийг тооцооллын аргаар тодорхойлно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 3

b) Биеийн дүрс линзээс ямар зайд үүсэхийг байгуулалтын аргаар тодорхойлно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 10

Составьте мини - рассказо себе , используя вопросы в качестве плана. /10-15 предложений/

1. Как тебя зовут?

2. Сколько тебе лет?

3. Где и когда ты родился?

4. Где ты живёшь? С кем ты живёшь?

5. В каком классе ты учишься?

6. Какие предметы ты любишь?

7. Что ты делаешь в свободное время? Какое у тебя хобби?

8. Кем ты хочешь быть?

Оноо: 4

Дараах зурагт дифракцын спектр ба дисперсийн спектрүүдийг харуулжээ. Онцлог ялгааг тоочно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

с) Улаан, хөх, ногоон өнгийн гэрлээс шилэнд улаан өнгө яагаад их хурдтай тардаг вэ?

.........................................................................................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 2

Хүснэгтэд зарим гэрлийн шилэнд тарах хурд ба шилний хугарлын илтгэгч өгөгджээ.

Үндсэн өнгө

Шилэнд гэрэл тарах хурд , 108 м/с

Шилний хугарлын илтгэгч

Хөх

1.97

1.521

Ногоон

1.98

1.513

Улаан

1.99

1.507

b) Цагаан гэрлийг призм дээр тусгахад 7 өнгө болон задардаг учрыг хүснэгтийн өгөгдөл ашиглантайлбарлана уу. Санамж: Вакум ба агаарт 7 өнгийн гэрлийн хурд ижил байна.

....................................................................................................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 10

Составьте мини - рассказ "Моё свободное время", используя вопросы в качестве плана. /10-15 предложений/

1. Когда у тебя свободное время?

2. Где и с кем ты проводишь своё свободное время?

3. Чем ты занимаешься в свободное время:

- Занимаешься ли ты спортом? Каким?

- Любишь ли ты играть в компютерные игры? Почему?

- Читаешь ли ты книгу? Какую книгу ты любишь читать?

- Слушаешь ли музыку? Какую музыку ты любишь слушать?

Оноо: 10

Составьте мини - рассказ “Мой любимый праздник”, используя вопросы в качестве плана. /10-15 предложений/

1. Как тебя зовут? Кто ты?

2. Какой твой любимый праздник?

3. Почему ты любишь этот праздник?

4. Где ты отмечаешь свой любимый праздник?

5. С кем ты отмечаешь этотпраздник?

6. Что ты делаешь в этот праздник?

Оноо: 10

Составьте мини - рассказ “Моя школа”, используя вопросы в качестве плана. /10-15 предложений/

1. Как тебя зовут? В какой школе ты учишься?

2. В каком классе ты учишься?

3. Где находится ваша школа?

4. Какая у вас школа?

5. Сколько учителей работает в вашей школе?

6. Сколько учеников в вашей школе?

7. Что находится на первом /втором, третьем/ этаже?

8. Какие мероприятия проводятся в вашей школе?

9. Ты любишь свою школу?

Оноо: 10

Составьте мини - рассказ “Мой друг” / "Моя подруга", используя вопросы в качестве плана. /10-15 предложений/

1. Как тебя зовут?

2. Кто твой лучший друг / лучшая подруга?

4. Как его / её зовут?

5. Сколько лет вы дружите?

6. Какой у него / у неё характер?

7. Что любит делать твой друг / твоя подруга в свободное время?

8. Кем он / она хочет быть?

9. За что ты уважаешь своего друга?

Оноо: 10

Составьте мини - рассказ “Моё любимое животное”, используя вопросы в качестве плана. /10-15 предложений/

1. У тебя есть домашнее животное? /собака, кошка, козлёнок, ... /

2. Как его зовут? Какой он?

3. Сколько ему лет?

4. Кто у вас в семье ухаживает за ним?

5. Что он любит / не любит делать?

6. Чем ты кормишь его?

7. Ты с ним гуляешь / играешь?

Оноо: 10

Составьте мини - рассказ "Мой любимый вид спорта", используя вопросы в качестве плана. /10-15 предложений/

1. Ты любишь спорт? Почему?

2. Какой твой любимый вид спорта?

3.Кто твой любимый спортсмен?

4. Всегда ли ты смотришь соревнования по телевизору?

5. Каким видом спорта ты занимаешься?

6. Давно ли ты занимаешься этим видом спорта?

7. Ты участвуешь в соревнованиях? Какие у тебя успехи?

Оноо: 10

Составьте мини - текст “Моя любимая книга”, используя вопросы в качестве плана. /10-15 предложений/

1. Ты любишь читать?

2. Какую книгу ты любишь читать? /рассказ, роман, стихи, фантастика, детектив, ... /

3.Кто твой любимый писатель?

4.Какую книгу ты прочитал недавно?

5.Кто автор данной книги?

6. О чём эта книга?

7. Кто главный герой рассказа? Какой это человек?

8. Чем тебе понравилась эта книга? Чему она учит?

Оноо: 10

Составьте мини - текст “Мой родной город”, используявопросы в качестве плана. /10-15 предложений/

1. В каком городе /аймаке, сомоне/ ты живёшь?

2. Какой у васгород /аймак,сомон/?

3. Назовите главную улицу вашего города /аймака, сомона/?

4. Сколько человек живёт ввашемгороде/аймаке, сомоне?

5. Какие достопримечательные местаесть в вашем городе/ аймаке/ сомоне?

6. Тылюбишь свой город /аймак,сомон/? Почему?

Нийт: 16693