Даалгаврын сангийн систем

 • Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Дараах зургаас x-ийн утгыг олоорой.

 • a). 150o

 • b). 120o

 • c). 30o

 • d). 20o

Оноо: 4

Подберите синонимы к следующим словам:

 1. огромный A. большой
 2. добрый B. хороший
 3. дорогой C. любимый
 4. маленький D. небольшой

Оноо: 4

 1. симпатичный A. ужасно
 2. глупый B. тупой
 3. трудолюбивый C. работящий
 4. страшно D. милый
Оноо: 1

Цахилгаан гүйдлийн хийх ажлын томъёо аль нь вэ?

 • А. А=F×S

 • B. A=U×q

 • C.A=\frac{U^{2} t}{R}

 • D. A=J2Rt

Оноо: 1

Соронз ашиглан төмөр савааг татахад соронз ямар нөхцөлд их хүчээр үйлчлэх вэ?

 • A. соронз төмөр саваанаас их зайтай байхад

 • B. соронз төмөр саваатай ойр зайд байхад <

 • С. соронз төмөр саваа хоёрын дунд мод байхад

 • D. соронз төмөр хоёрын хооронд өөр төмөр биет байхад

Оноо: 1

45 / 100 бутархайг процентоор илэрхийлээрэй.

 • А. 45%

 • B. 0.45%

 • C. 4.5%

 • D. 4.05%

Оноо: 1

Дараах зургаас x-ийн утгыг олоорой.

 • a). 150o

 • b). 130o

 • c). 30o

 • d). 20o

Оноо: 1

Цэгийн оронд дараах сонголтуудаас хийж өгүүлбэрийг гүйцээгээрэй.
Анхны мөчтэй загаснаас ,,,,,,,,,,,,,,,, үүссэн. Учир нь ................................юм.

 • A. Мөлхөгч, анхны мөчтэй загас хуурай газарт амьдарч байсан

 • В. Мөлхөгч, эдгээр амьтдын сарвууны бүтэц ижил

 • С. 2 нутагтан, эдгээр амьтдын сарвууны бүтэц ижил

 • D. 2 нутагтан, эдгээр амьтдын хөврөлийн эхэн үеийн хөгжил ижил

Оноо: 1

Хуваагч нь 54, ноогдвор нь 27, үлдэгдэл нь 16 бол хуваагдагчийг олоорой.

 • А. 1 500

 • B. 1 474

 • C. 1 416

 • D.1 418

Оноо: 1

Цэгийн оронд дараах сонголтуудаас хийж өгүүлбэрийг гүйцээгээрэй.
Ойм зэрэг спорт дээд ургамал нь далд үрт ургамалтай ............ холбоотой. Учир нь ..................................... юм.

 • A. Залгамж, эдгээр ургамлуудад эрхтэн тогтолцоо хөгжсөн.

 • В. Залгамж, эдгээр ургамлууд бүгд спорофит амьдралын үе шаттай.

 • С. Удам төрлийн, эдгээр ургамлууд бэлгийн болон бэлгийн бус үржил явуулдаг.

 • D. Удам төрлийн, далд үрт ургамлууд спорт ургамлыг бодвол илүү бүтэц нь нарийссан байдаг..

Оноо: 1

2\tfrac{1}{6}-1\tfrac{3}{4}тооны урвуу тоог ол.

 • А.2\tfrac{2}{5}

 • B.1\tfrac{1}{2}

 • C.\frac{5}{12}

 • D. −2

Оноо: 1

Дараах зургаас x-ийн утгыг олоорой.Энд \angle 4=30^{\circ},\angle 3=25^{\circ} ба DE//AC гэж өгсөн.

 • a). 155o

 • b). 125o

 • c). 25o

 • d). 30o

Оноо: 1

Хоёр анхны тооны үржвэр 143 бол эдгээр тооны нийлбэрийг олоорой.

 • А. 24

 • B. 22

 • C. 21

 • D. 20

Оноо: 1

Намагт ургадаг ургамал хүчилтөрөгчийг шингээхийн тулд үндэс ямар онцлогтой болсон бэ? • A. Үндэс сахлаг болсон.

 • B. Үндэс нь олон тооны аэроб бичил биетэнг агуулна.

 • C. Үндэс нь бүдүүрсэн.

 • D. Агаарын үндэс үүсгэсэн.

Оноо: 1

cos2\alpha +sin2\alpha +2sin^2\alpha илэрхийллийг хялбарчлахын тулд дараах томьёонуудын алиныг хэрэглэвэл хамгийн оновчтой вэ?

 • A. cos2\alpha=2cos2\alpha-1

 • B. cos2\alpha=1-2sin2\alpha

 • C.cos2\alpha=cos2\alpha-sin2

 • D. Аль нь ч оновчгүй

Оноо: 1

Дараах зургаас x-ийн утгыг олоорой. Энд\angle 4=35^{\circ} ,\angle 3=27^{\circ} ба DE//AC гэж өгсөн.

 • a). 162o

 • b). 118o

 • c). 27o

 • d). 35o

Оноо: 1

Хуурайсаг ургамал усыг бага ууршуулахын тулд навч нь ямар онцлогтой болсон бэ? • A. Навч урт болсон

 • B. Навч зузаан лаван өнгөртэй болсон

 • C. Навчны амсар олон болсон

 • D. Навчны лаван өнгөр нимгэн болсон

Оноо: 1

4500 –ийн 24%-ийг ол.

 • A. 1080

 • В. 1125

 • С.2250

 • D.3420

Оноо: 1

(7046 - х)+109=3062 тэгшитгэлийг бодоорой.

 • А. 9999

 • B. 10217

 • C. 3875

 • D. 4093

Оноо: 1

Халуун хуурай нөхцөлд ургахын тулд иш нь ямар онцлогтой болсон бэ? • A. Иш нь кутин бүрхүүлтэй болсон

 • B. Иш нь усыг нөөцлөн хадгалах болсон

 • C. Иш намхан болсон

 • D. Ишний хоёрдогч төрүүлэх эд сайн хөгжсөн

Нийт: 15508