• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Соёл хэмээх үзэгдлийн мөн чанар, утга холбогдлыг судалдаг ухаан алинд хамаарах вэ?

 • A.Соёлын антропологи 

 • B. Соёл судлал 

 • C.Соёлын философи

 • D.Соёлын онцлог 

Оноо: 1

Мэдээлэл цуглуулах үйл явц нь тоогоор илэрхийлэгдэж, математик статистикийн аргуудаар шинжилгээ хийн, таамаглалыг батлахад анхаарлаа хандуулдаг судалгааны арга аль нь вэ?

 • A. Нийгмийн судалгаа

 • B.Тоон судалгаа

 • C.Чанарын судалгаа

 • D.Ярилцлагын арга

Оноо: 3

Модыг 3:5:7 харьцаатай хөрөөдөв. Хамгийн урт ба хамгийн богино хэсгийн зөрөө 2.88 м бол модны уртыг ол.

Оноо: 1

2 сумын хоорондох зай 42 км, A сумаас 80 км/ц хурдтай машин, В сумаас 60 км/ц хурдтай машин угталцан гарав. Тэд A сумаас хэдэн км зайд уулзах вэ?

 • A.20

 • B.24

 • C.38

 • D.42

Оноо: 1

(3x^2y^3)^2x^5y=?

 • A. 9x^9y^7

 • B. 3x^7y^4

 • C. 6x^9y^6

 • D. 3x^7y^4

Оноо: 1

Эртний нүүдэлчдийн нийгэмд төр үүсэхэд нөлөөлсөн үндсэн хүчин зүйл аль нь вэ?

 • A.Аж ахуйн хөгжилд ахиц гарч, нийгэмд эрх мэдлийн ялгаа бий болсон

 • B.Нийгэмд чинээлэг давхарга бий болж, өөрсдийгөө хамгаалах хэрэгцээ үүссэн

 • C.Суурин иргэншилтэй хөрш орнуудын  нөлөөнд автсан

 • D.Хөрш зэргэлдээ аймгуудыг нэгтгэн захирах шааардлагатай болсон

Оноо: 1

Аль нь гадаад араг ястай амьтан бэ?,

 • A.

Оноо: 1

Аль нь гадаад араг ястай амьтан бэ? • A. хонь                        

   

   

   

 • B.туулай

 • C.царцаа

 • D.арслан

Оноо: 1

Идэш тэжээлийн хэлхээн дэх бүтээгч амьд бие аль нь болохыг сонгоно уу.

 • A. өвсөн идэштэн 

 • B. мөөг  

 • C. махан идэштэн 

 • D. ургамал 

Оноо: 1

Аль нь гадаад араг ястай амьтан бэ?Оноо: 1

Өнхөрч буй бөмбөгний зургийг 0.5 секундын завсартай авч зураг дээр нэгтгэн үзүүлэв.Бөмбөгний дундаж хурдыг тодорхойлно уу.

 • A. 20 м/с

 • B. 10 м/с

 • C. 5 м/с

 • D. 0 м/с

Оноо: 1

Гүрвэлийн амьдралын орчинг сонгоно уу.

 • A. говь, цөл

 • B. ус, намгархаг газар

 • C. ойт хээр

 • D. хээр тал 

Оноо: 1

Усны уур ус болох нь ямар үзэгдэл вэ? • A. уурших үзэгдэл

 • B. хайлах үзэгдэл

 • C. ууршихын эсрэг үзэгдэл

 • D. хөлдөх үзэгдэл

Оноо: 1

Зурагт Eudorcas rufina хэмээх гөрөөсийг үзүүлжээ. Уг гөрөөсийг ангилал

зүйн том нэгж болох аймаг, хүрээ, ангийн шинжээр зөв тодорхойлсон мөрийг сонгоно уу

Аймаг

Хүрээ

Анги

1

Амьтан

Хөвчтөн

Сүүгээр бойжигч

2

Амьтан

Сээр нуруугүйтэн

Сүүгээр бойжигч

3

Амьтан

Хөвчтөн

Eudorcas rufina

4

Амьтан

Сээр нуруугүйтэн

Өвсөн тэжээлтэн

 • A. 1

 • B. 2

 • C. 3

 • D. 4

Оноо: 1

Давсны уусмалд давс байгаа эсэхийг ямар аргаар нотлох вэ?

 • A. талсжуулах 

 • B. шүүх 

 • C. нэрэх

 • D. тунгаах

Оноо: 1

Усанд уусдаггүй хатуу бодисыг уснаас ялгах туршилтад ХАМГИЙН чухал болох нэг хэрэгслийг сонгоно уу.

 • A. шаазан аяга 

 • B. шүүгч цаас

 • C. жинлүүр 

 • D. дусаагуур

Оноо: 1

Аль нь экваторыг тодорхойлох вэ?

222

 • A.

Оноо: 1

Доор өгөгдсөн зургийг сайтар ажиглан хараад, таних түлхүүрийг уншиж, алхмын дагуу шилжин энэ амьтны ангийг тодорхойлно уу.

 • A.Хүн, амьтны биед шимэгчилж амьдардаг, 5-8мм урт, булчингийн

  тууш давхраатай  Дугариг хорхойн хүрээ

 • B. Бие хатуу бүрхүүлгүй, гархи мэт олон үеэс тогтсон, хойд ба өмнөд

  хэсэгтээ цөөвтөр өргөстэй   Гархит хорхойн хүрээ

 • C. Үе бүхий 3 хос хөлтэй, хос далавчтай, трахейгаар амьсгалдаг. Шавжийн анги

 • D.Толгой цээжний хажууг дагасан 4 хос хөлтэй, трахей юмуу уушгаар

          амьсгалдаг. Голдуу бараан өнгөтэй . Аалз хэлбэртний анги

Оноо: 1

Наранцэцэгийн шинжлэх ухааны нэрийг зүйлийн хос нэршлийн зарчмаар бичжээ. Зөв нэрийг сонгоно уу.

 • A.Нelianthus Аnnuus

 • B. Нelianthus annuus

 • C.helianthus Аnnuus

 • D.helianthus annuus

Оноо: 1

Навчны дотоод бүтцийн зургийг ашиглан диффузийн замаар шилжилтявагддаг хэсгийг заана уу.

 • A. А

 • B. В

 • C. С

 • D. D

Нийт: 16693