• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Агаарын даралтыг хэмждэг багажийн нэрийг сонгоно уу?

 • A. термометр

 • B. барометр

 • C. хуваарьтай сав

 • D. жинлүүр

Оноо: 1

Дараах тодорхойлолтын аль нь шингэнд тохирох вэ?

 • A. хадгалагдаж буй савныхаа хэлбэрийг дагадаг

 • B. тодорхой хэлбэр дүрстэй

 • C. дэгдэмхий

 • D. хадгалагдаж буй савандаа жигд тархдаг

Оноо: 1

Хатуу төлөвөөс шингэн төлөвт шилжихийг юу гэдэг вэ?

 • A. уурших

 • B. царцах

 • C. конденсаци

 • D. хайлах

Оноо: 1

Дэлхийн бөмбөрцгийн бодит хэмжээг багасгаж загварчилдаг. Хамгийн бага масштаб аль нь вэ?

 • A. 1:100.000

 • B. 1:75.000

 • C. 1:50.000 

 • D. 1:25.000

Оноо: 1

Яагаад өдөр, шөнө солигддог вэ?

 • A. дэлхий нарыг тойрох хөдөлгөөнтэй холбоотой

 • B. сар дэлхийг тойрох хөдөлгөөнтэй холбоотой

 • C. сарны тэнхлэгээ эргэх хөдөлгөөнтэй холбоотой

 • D. дэлхий тэнхлэгээ эргэх хөдөлгөөнтэй холбоотой

Оноо: 1
 1. Монгол орны баруун зүгт байрлах аймгийн нэрийг сонгоно уу.

,

 • A. Дорнод  

 • B. Архангай

 • C. Завхан   

 • D. Хөвсгөл 

Оноо: 1

Зурагт нарийн гэдэсний хөхлөгийг үзүүлжээ. Хөхлөгийн хучуур эдийндавхаргаар боловсорч дууссан хоол тэжээл цус, тунгалагт шимэгдэнэ. Хөхлөгийн бүтцийн хэсгүүдийг зөв нэрлэсэн мөрийг сонгоно уу.

 • A.А

 • B.В

 • C.С

 • D.D

Оноо: 1

Сурагчид хүний ходоодонд уураг хэрхэн задардаг болохыг илрүүлэх туршилт явуулжээ. Тэд 4 хуруу шилэнд жижиг махболон протеаза энзимийг ижил хэмжээтэй хийж өөр өөр нөхцөлд тавив. Аль хуруу шилэнд байгаа уураг хамгийн хурдан задрах вэ?

 • A.pH=1 ба 200С-д байгаа хуруу шил

 • B.pH=2  ба 370С-д байгаа хуруу шил

 • C.pH=7 ба 400С-д байгаа хуруу шил

 • D.pH=14 ба 450С-д байгаа хуруу шил

Оноо: 1

Зурагт бөөрний хөндлөн огтлолыг үзүүлжээ. X, Y, Zтоогоортэмдэглэгдсэн бүтцийг хэсгүүдийг зөв нэрлэнэ үү.

X

Y

Z

1

Тархилаг давхраа

Бөөрний цорго

Холтослог давхраа

2

Бөөрний цорго

Холтослог давхраа

Тархилаг давхраа

3

Холтослог давхраа

Бөөрний цорго

Тархилаг давхраа

4

Холтослог давхраа

Тархилаг давхраа

Бөөрний цорго

 • A.1

 • B.2

 • C.3

 • D.4

Оноо: 1

Аэроб амьсгалын эхний шатны нэр, явагддаг орчныг зөв илэрхийлсэн хувилбарыг сонгоно уу

 • A.аэроб исэлдэлт, митохондри

 • B.гликолиз, митохондри

 • C.гликолиз, эсийн сийвэн

 • D.спиртэн исэлдэлт, эсийн сийвэн

Оноо: 1

Хөнгөн атлетикийн 400 метрийн гүйлтэд оролцсон тамирчны булчингийнэсэд явагдсан анаэроб (хүчилтөрөгчгүй) амьсгалын үед үүссэн бодис аль нь вэ?

 • A.. глюкоз

 • B.сүүний хүчил

 • C.ус

 • D.этилийн спирт

Оноо: 1

Өнхөрч буй бөмбөгний зургийг 0.2секундын завсартай авч зураг дээр нэгтгэн үзүүлэв.

Бөмбөгний дундаж хурдыг тодорхойлно уу.

 • A. 125 м/с

 • B. 12.5 м/с

 • C. 5 м/с

 • D. 0 м/с

Оноо: 1

Амьсгалыг дотоод ба гадаад амьсгал гэж ангилдаг. Гадаад амьсгал уушгины цулцанд явагддаг. Тэгвэл дотоод амьсгалд тохирох шинж аль нь вэ?

 • A.нүүрсхүчлийн хий хялгасан судаснаас уушгины цулцан руу диффузлэгдэнэ.

 • B.хүчилтөрөгч уушгины цулцангаас хялгасан судас руу диффузлэгдэнэ

 • C.хийн даралтын зөрүүгээр хүчилтөрөгч хялгасан судаснаас эс рүү диффузлэгдэнэ.

 • D.уушгины цулцан дахь нүүрсхүчлийн хий амьсгалын замаар гадагшилна.

Оноо: 1

Хөрөнгө мөөгний анаэроб амьсгалыг илрүүлэх туршилтын үед хөрөнгө мөөгний уусмал дээр тос нэмж, давхарга үүсгэдэг. Үүний зөв тайлбарыг сонгоно уу.

 • A.Хөрөнгө мөөгний уусмалд хүчилтөрөгч нэвтрүүлэхгүйн тулд

 • B.Хөрөнгө мөөгний уусмал ууршихаас сэргийлэхийн тулд

 • C.Хөрөнгө мөөгний амьсгалаар үүсч байгаа нүүрсхүчлийн хийг ялгаруулахгүйн тулд

 • D.Уусмал дахь сахарын уусмалын концентраци багасахаас сэргийлэхийн тулд

Оноо: 1

Амьсгалаар орж байгаа болон амьсгалаар ялгарч байгаа нүүрсхүчлийн хийн ялгааг илрүүлэх туршилтын үед В колботой шохойн усны өнгө илүү тодорч, сүүн цагаан болсон. Үүнд нөлөөлсөн зүйл юу вэ?

 • A.амьсгалаар ялгарч буй 4%-ийн нүүрсхүчлийн хий

 • B.. агаарын найрлаган дахь 0,04%-ийн нүүрсхүчлийн хий

 • C.агаарын найрлаган дахь 21%-ийн хүчилтөрөгч

 • D.тасалгааны 200С-ийн температур

Оноо: 1

Газрын зураг дээр өндөр уулыг ямар өнгөөр буддаг вэ?

 • A. бор

 • B. хар хүрэн

 • C. шаргал

 • D. шар

Оноо: 1

Газар дээр байгаа юмсыг цаасан дээр хэд дахин багасган буулгасныг үзүүлсэн харьцааг ЮУ гэж нэрлэдэг вэ?

 • A. план зураг

 • B. масштаб

 • C. тэмдэглэгээ

 • D. буулгалт

Оноо: 1

Дараах зурагт машины хурд-хугацааны диаграмм дүрслэгджээ.

Графикийг ажиглаад, машины хурдатгал аль хэсэгт хамгийн их байгааг олно уу.

 • A. PQ

 • B. QR

 • C. RS

 • D. ST

Оноо: 1

Зургаасмэдрэлийн эрхтний тогтолцооны хэсгүүдийг зөв харгалзуулан нэрлэсэн мөрийг сонгоно уу.

 • A.A

 • B.B

 • C.C

 • D.D

Оноо: 1

"Саяын орны найман нэгж, мянгын орны таван нэгж" гэсэн тоог стандарт хэлбэрээр бичээрэй.

 • A. 8500000

 • B. 8005000       

 • C. 8050000        

 • D. 8000005

Нийт: 16693