• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Дараах хүснэгтэд найман өөр төрлийн энергийн эх үүсвэр өгөгджээ.

Эдгээрээс хэд нь нөхөн сэргээгдэхгүй эрчим хүчний эх үүсвэр вэ?

 • A. 3

 • B. 4

 • C. 5

 • D. 6

Оноо: 11

9а, 9б ангийн эрэгтэй эмэгтэй сурагчдын тоог диаграммаар үзүүлэв.

Анги бүрээс нэг хүүхэд санамсаргүйгээр сонгож математикийн шалгалт авах болжээ.

9а ангиас эрэгтэй сурагч сонгогдох болон9б ангиас эрэгтэйсурагч сонгогдох үзэгдлүүд хамааралтай юу?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

9а ангиас санамсаргүй нэг сурагч сонгоход эрэгтэй сурагч сонгогдох үзэгдлийн магадлалыг ол.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

9б ангиас санамсаргүй нэг сурагч сонгоход эмэгтэй сурагч сонгогдох үзэгдлийн магадлалыг ол.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Анги бүрээс нэг нэг сурагч сонгоход хоёулэрэгтэй сурагч сонгогдсон байхүзэгдлийн магадлалыг ол.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Анги бүрээс нэг нэг сурагч сонгоход 9а ангиас эмэгтэй, 9б ангиас эрэгтэй сурагч сонгогдсон байхүзэгдлийн магадлалыг ол.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Анги бүрээс нэг нэг сурагч сонгоход 9а ангиас эрэгтэй, 9б ангиас эмэгтэй сурагч сонгогдсон байх үзэгдлийн магадлалыг ол.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Анги бүрээс нэг нэг сурагч сонгоходнэг нь эрэгтэй нөгөө нь эмэгтэй сурагч байх магадлалыг ол.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 7

f\left ( x \right )=2x^{2}+3; g\left ( x \right )=x-2функцүүдийн хувьд дараах үйлдлүүдийг гүйцэтгээрэй.

g\left ( 4 \right ) -ийг олоорой.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

f\left ( -2 \right ) -ийг олоорой.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

f\left ( g\left ( x \right ) \right )=-ийг олоорой.

Дээрх даалгаврын оноо : 3

g\left ( f\left ( 1 \right ) \right )=-ийг олоорой.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 4

Баяр 10км/ц хурдтай 10 цаг дугуйгаар, 5км/ц хурдтай 20 цагмориор,дараа нь 20км/ц хурдтай 10 цагмашинаар явжээ.

а.Нийтхэчнээн километр зам явсан бэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Зам-хугацааны графикаар түүний аяллыг дүрслээрэй.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Нийт аяллын турш дах түүний дундаж хурдыг олоорой.

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 4

Оцэгт төвтэй тойргийн радиус 36см байв. Тойргийн төвөөс 60см зайд орших Kцэгээс АK, BKшүргэгчүүд татжээ.

АK хэрчмийн уртыг ол.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

АОKгурвалжны талбайг ол.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

АВ хөвчийн уртыг ол.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 4

5%-ийн 400 гр давсны уусмал байв.

a) Уг уусмалд хэдэн грамм давс байгаа вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Уг уусмалд хэдэн грамм цэвэр ус байгаа вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Уусмал дээрээ 100гр цэвэр ус нэмбэл хэдэн хувийн уусмал үүсэх вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 4

\left ( \frac{1}{\sqrt{7}-2}+\frac{1}{\sqrt{7}+2} \right )\div \frac{\sqrt{7}}{9}-4илэрхийлэл өгчээ.

\frac{1}{\sqrt{7}-2}+\frac{1}{\sqrt{7}+2} үйлдлийг гүйцэтгэ.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Өмнөх алхамд олсон хариуг\frac{\sqrt{7}}{9}-д хуваа.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Илэрхийллийн утгыг ол.

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 1

1900-2012 онд Төв Азид болсон газар хөдлөлтийн зураг 2.2-ыг ажиглан даалгаврыг гүйцэтгээрэй.

Рихтерын шатлалыг хэмжих нэгж юу вэ?

Зураг 2.2

Оноо: 8

Зураг 2.3-д агаарын даралтын зураг өгөгджээ. Зургийг ашиглан даалгаврыг гүйцэтгээрэй. Цаг агаарын байдалд нөлөөлөх гол хүчин зүйл нь агаарын даралт юм. Даралтыг ямар багажаар хэмждэг вэ?

Зураг 2.3

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Зураг 2.3-т үзүүлсэн изобарыг ажиглан салхины чиглэлийг зурж, шалтгааныг тайлбарлана уу?

................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Уулын бэлд 20 хэмийн дулаан, даралт 600 мм м.у.б, уулын оройд 4 хэмийн дулаан, агаарын даралт 400мм м.у.б байсан бол харьцангуй өндрийг олно уу?

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Дулаан фронт яаж үүсдэг вэ? Дулаан фронт тогтсон үед цаг агаарын ямар үзэгдэл болдогийг тайлбайлана уу?

................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 7

Хийн мандлын доод үеийг тропосфер буюу орчих мандал гэж нэрлэдэг.Энэ давхаргад цас, бороо орохоос эхлээд цаг агаарын бүхий л үзэгдлүүд явагдаж байдаг. Температур,чийг, даралтаараа өөр өөр агаарын массууд нийлэх үед цаг агаар өөрчлөгдөж хур тунадас ихээр унах тохиолдол ч байдаг. Үүнээс гадна эдгээр үйл явцад пассат, муссон, тронадо болон тайфун салхины нөлөө ч бий.

Зурагт юуг харуулсан байна вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

 1. Агаарын массыг экваторын, халуун орны, сэрүүн орны, арктикийн гэх мэт ангилдаг. Эдгээрийг юунд үндэслэн ялган үздэг вэ?

................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

 1. Экватор орчмын далайн гадарга + 270 С –аас их халсан үед цаг агаарын ямар үзэгдэл болж болохыг таамаглаарай.

................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Монгол оронд өвлийн улиралд эсрэг циклон тогтдогийн шалтгааныг тайлбарлана уу?

................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 8

Экзоген хүчин зүйл гэж юу вэ?

................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Химийн өгөршилд уур амьсгал хэрхэн нөлөөлдөг болохыг хүснэгтэн мэдээлэл ашиглан тайлбарлаарай.

Хүснэгт 2.1

................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Уур амьсгалын өөрчлөлт нь хөрсөнд хэрхэн нөлөөлж байгааг тайлбарлан, хөрсийг хамгаалах аргуудаас дурдана уу?

................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 5

Дараах мэдээллийг сайтар уншаад асуултад хариулаарай.

Улаанбаатар хотод өдөртөө 6 хэм хүйтэн, шөнөдөө 12 хэм хүйтэн, Баруун аймгийн нутгаар бага зэрэг салхитай, шөнөдөө 18 хэм хүйтэн, өдөртөө Улаанбаатар хотоос 2 хэмээр хүйтэн, Төв болон Зүүн аймгийн нутгаар шөнөдөө 8 хэм хүйтэн, өдөртөө 2 хэм дулаан байна.

Сурагч дээрх цаг уурын мэдээг хүснэгтээр илэрхийлэхийг оролдсон ч дутуу бичсэн байна. Хүснэгтийг гүйцээнэ үү.

Газар нутаг Газар нутаг Шөнийн температур Өдрийн температур
Улаанбаатар хот мэдээлэл байхгүй 6 хэм хүйтэн
Баруун аймаг 18 хэм хүйтэн
Зүүн аймаг 8 хэм хүйтэн
Төвийн аймаг мэдээлэл байхгүй 2 хэм дулаан

Дээрх даалгаврын оноо : 4

Аль нутгаар шөнөдөө хамгийн хүйтэн байна вэ?

......................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 6

Идэш тэжээлийн хэлхээг харуулсан зургийг ажиглаж а, b даалгаврыг гүйцэтгэнэ үү.

Саруул дараах амьд биеүдийн идэш тэжээлийн хэлхээг холбож зурсан боловч дутуу дүрсэлжээ. Үүнийг гүйцээж зурна уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Дээрх идэш тэжээлийн хэлхээнд байгаа хэрэглэгч амьд биесийн нэрийг бичнэ үү

Хэрэглэгч амьд биес: ............................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 4
Оноо: 1

Термометр ашиглан битүү саванд байгаа хийн температурыг хэмжжээ. Температур ба хугацааны хамаарлын график өгөгдөв.

P хугацааны агшин дахь хийн молекулуудтай харьцуулахад Q хугацаан дахь хийн молекулууд . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

 • A. Хоорондоо илүү хол зайтай оршино.

 • B. Хэмжээгээр томорсон байна.

 • C. Савны ханыг илүү хүчтэй мөргөнө.

 • D. Илүү удаан хөдөлгөөн хийж байна.

Оноо: 1

Зурагт бодисын төлөвийн өөрчлөлтийн бүдүүвчийг харуулжээ.

Асуултын тэмдгийн оронд тохирох үзэгдлийн нэрийг сонгоно уу.

 • A. Талсжих

 • B. Сублимацлах

 • C. Шингэрэх

 • D. Конденсацлах

Оноо: 1

Доорх биеүдийг халаахад дараах хэмжигдэхүүнүүдийн аль нь өөрчлөгдөхгүй вэ?

 • A. Төмөр биеийн нягт

 • B. Зэс зоосны масс

 • C. Төмөр савааны урт

 • D. Мөнгөн бөгжний диаметр

Оноо: 1

Хайруулын тавагны металл бариул амархан халдаг.

Энэ тохиолдолд дулаан солилцоо ямар хэлбэрээр явагдаж байна вэ?

 • A. Цацаргалт

 • B. Дулаан дамжуулал

 • C. Конвекц ба цацаргалт

 • D. Дулаан дамжуулал ба конвекц

Оноо: 1

Чингис хааны өмнөх үеийн монголчуудын гол бүрдлийг оршин байсан газар нутагтай нь зөв харгалзуулна уу.

1. Монгол улс a.Алтай, хангайн нурууг дамнан Эрчис гол хүртэлх нутгаар

2. Хэрэйд улс b.Онон, Хэрлэн,Туул гурван голын эхээр

3. Найман улс c.Туул, Орхон голын саваар

4. Татар улс d. Хөлөн, Буйр нуур, Оршун голын саваар

 • A.1b2c3a4d

 • B.1c2d3b4a

 • C.1c2b3a4d

 • D.1b2c3d4a

Оноо: 1

Дараах биеүдийн аль нь цахилгаан гүйдлийг сайн дамжуулах вэ?

 • A. Мод

 • B. Хөнгөн цагаан

 • C. Шил

 • D. Цаас

Оноо: 1

М, N, L гэсэн 3 цэнэгт бие өгөгдөв. Тэдгээрийн L нь сөрөг бөгөөд M ба N түлхэлцэж, N ба L таталцаж байсан бол эдгээр биеийн цэнэгийг тодорхойлно уу.

 • A. N сөрөг, M сөрөг

 • B. M эерэг, N сөрөг

 • C. M эерэг, N эерэг

 • D. N эерэг, M сөрөг

Нийт: 16693