• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

y=2+2^{x}функцийн графикийг ол.

 • A. 

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

Хэрэв sin20°=a бол sin160°=?

 • A. 8a

 • B. -a

 • C. a

 • D. 1-a

Оноо: 1

Координатын эхийн хувьд тэгш хэмтэй хоёр цэгийг ол.

 • A. A(17, -13); (-13, 17)

 • B. C(17, 13) ; D(13, -17)

 • C.M(-12, 14); N(12, -14)

 • D.K(20, 10); L (20, -10)

Оноо: 2

A(3, 3), B(5, 10), C(7, 13) байх ABC гурвалжныг координатын эх дээр төвтэй k=3коэффициенттэй гомотетоор хувиргахад дараах гурвалжнуудаас аль нь үүсэх вэ?

 • A. 3 дахин их талбайтай гурвалжин

 • B. 9 дахин бага  талбайтай гурвалжин

 • C. 9 дахин их талбайтай гурвалжин

 • D. 3 дахин бага талбайтай гурвалжин  

Оноо: 2

A(20, 10) цэгийг координатын эхийн хувьд цагийн зүүний эсрэг чиглэлд 90° эргүүлээд, дараа нь \vec{a}=(10, 20) вектороор параллель зөөхөд үүсэх цэгийн координатыг ол.

 • A. A'(0, 40)

 • B. A'(-10, 30)

 • C. A'(20, 0)

 • D. A'(30, 30)

Оноо: 1

\vec{a}=\begin{pmatrix} -2\\ 3 \end{pmatrix}вектор аль вектортэй тэнцүү вэ?

 • A. 

 • B.\overrightarrow{CD}

 • C.\overrightarrow{FE}

 • D.\overrightarrow{KG}

Оноо: 2

Мобикомын 9919-ээр эхэлсэн, тэгш цифрээр төгссөн дугаар хэдэн ширхэг байх вэ?

 • A. 54

 • B. 5*103

 • C. 104

 • D. 24

Оноо: 2

\omegaтойрог\measuredangle AOB=90^° өнцгийн талуудыг М цэгт шүргэж, N, K цэгүүдээр огтолжээ. OM=4, ON=2 бол MK=?

 • A. 2\sqrt{5}

 • B. 4\sqrt{5}

 • C. 2\sqrt{13}

 • D. 6

Оноо: 1

Ангийн сурагчдын авчирсан номын тоогоор давтамжийн хүснэгт өгчээ. Тэгвэл авчирсан номын тооны арифметик дунджийг ол.

Нэг сурагчийн авчирсан номын тоо

3

4

6

8

Давтамж

2

3

4

1

 • A. 50

 • B. 2

 • C. 5

 • D. 4

Оноо: 2

Ангид xтооны хүү, yтооны охин байв. Энэ ангиас санамсаргүйгээр 2 хүүхэд дуудахад хоёулаа хүү байх магадлалыг ол.

 • A.\frac{y(y-1)}{(x+y)(x+y-1)}

 • B.\frac{x(x-1)}{(x+y)(x+y-1)}

 • C.\frac{x}{x+y}

 • D.

Оноо: 2

Хөзрийн хайрцаг дотор 3 ноён, 4 хатан нийт 7 ялгаатай хөзөр байв. Хайрцгаас санамсаргүйгээр нэг хөзөр авч бүртгээд, буцааж хийхгүйгээрдахиннэг хөзөр авах туршилт хийв. Тэгвэл эхнийх нь ноён, хоёр дахь нь хатан хөзөр байх магадлалыг ол.

 • A. \frac{4}{7}

 • B. \frac{1}{7}

 • C. \frac{5}{7}

 • D. \frac{2}{7}

Оноо: 1

f(x)=2^{x}-5болf(0)*f(-1)илэрхийллийн утгыг ол.

 • A. 18

 • B. -18

 • C. -8,5

 • D. 28

Оноо: 1

Эдгээрээс аль нь Монгол ба Оросын холбооны улсын хилийн боомтууд вэ?

 • A. Алтанбулаг- Хиагт

 • B. Ганцмод- Эрээн

 • C. Замын-Үүд- Бургастай

 • D. Бичигт- Гашуун сухайт

Оноо: 1
 1. Хойд туйл дээр зуны туйлын өдөр болж байхад нар хаана эгц тусах вэ?
 • A. Матрын зам дээр

 • B. Экватор дээр

 • C. Мэлхийн зам дээр

 • D. Өмнөд туйлын цагираг дээр

Оноо: 1

Бүдүүвчийн А, В, С үсгийн утгад тохирох үгс аль нь вэ?

 • A. А- шавхагдашгүй, В- нөхөн төлждөг, С- нөхөн төлждөггүй

 • B. А- нөхөн сэргээгдэхгүй, В- нөхөн төлждөггүй, С- шавхагддаг

 • C. А- шавхагддаг, В- шавхагдашгүй, С- нөхөн төлждөг

 • D. А- нөхөн төлждөг, В- нөхөн төлждөггүй, С- шавхагдашгүй

Оноо: 1

Бүдүүвчийн А, В, С үсгийн утгад тохирох үгс аль нь вэ?

 • A. А- шавхагдашгүй, В- нөхөн төлждөг, С- нөхөн төлждөггүй

 • B. А- нөхөн сэргээгдэхгүй, В- нөхөн төлждөггүй, С- шавхагддаг

 • C. А- шавхагддаг, В- шавхагдашгүй, С- нөхөн төлждөг

 • D. А- нөхөн төлждөг, В- нөхөн төлждөггүй, С- шавхагдашгүй

Оноо: 1

Малчин Батынх 35 адуу, 225 хоньтой бол хонин толгойд шилжүүлсэн малын тоо нь хэд вэ?

 • A. 260

 • B. 540

 • C. 400

 • D. 470

Оноо: 1

3 дугаар сард нийт 6540 хүн Улаанбаатар хотоос Дархан хот хүртэл авто замаар зорчсон бол зорчигч тээврийн эргэлтийг зөв тооцсоныг сонгоорой.(Хоёр хотын хоорондох зай 226 км)

 • A. 739020 хүн.км

 • B. 1478040 хүн.км

 • C. ≈28,9 хүн/км

 • D. ≈0,034км/хүн

Оноо: 1

Дараах зурагт юуг харуулсан вэ?

 • A. Цагийн бүс

 • B. Уртраг

 • C. Өргөрөг

 • D. Зэргэд

Оноо: 1

А ба В цэгийн хооронд хөндлөн зүсэлт хийжээ. Зургуудаас хөндлөн зүсэлтийн хэлбэрийг зөв дүрсэлснийг олоорой.

 • A. 

 • B.

 • C.

 • D.

Нийт: 16693