• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Зурагт 300-500 кг даацтай, 10-18 м өндөрт ажиллах, цахилгаан хөдөлгүүртэй, бүрэн автомат удирдлагатай сагстай өргөгчийг үзүүлсэн байна.

Уг өргөгчийг хамгийн бага чадлаар 1 удаа ажиллуулахад хэдий хэмжээний ажил гүйцэтгэх вэ?

 • A. 3 кЖ

 • B. 5,4 кЖ

 • C. 30 кЖ

 • D. 54 кЖ

Оноо: 1

Дараах зурагт тасалгааны температурт байгаа зайрмагийг харуулжээ. 2 дугаар ба “a” үсэгт тохирох үгийг сонгоно уу.

 • A. 2-хөлдөх, b-шингэн төлөвт

 • B.2-хайлах, b-шингэн төлөвт

 • C.2 –хөлдөх, b-хатуу төлөвт 

 • D. 2-хайлах, b-хатуу төлөвт    

Оноо: 1

Зурагт Улаанбаатар хотын цаг агаарын мэдээг харуулжээ. 14 цагийн мэдээг зөв тайлбарласан өгөгдлийг сонгоно уу.

 • A.9 хэм дулаан, багавтар салхитай

 • B.11 хэм дулаан, багавтар салхитай

 • C.9 хэм дулаан, хүчтэй салхитай

 • D.11 хэм дулаан, хүчтэй салхитай

Оноо: 1

Зурагт Дархан хотын цаг агаарын мэдээг харуулжээ. Тухайн өдрийн ерөнхий мэдээг зөв тайлбарласан өгөгдлийг сонгоно уу.

 • A.8 хэм дулаан, багавтар салхитай

 • B.11 хэм дулаан, багавтар салхитай

 • C. 8 хэм дулаан, хүчтэй салхитай

 • D.11 хэм дулаан, хүчтэй салхитай

Оноо: 1

Зурагт 300-500 кг даацтай, 10-18 м өндөрт ажиллах, цахилгаан хөдөлгүүртэй, бүрэн автомат удирдлагатай сагстай өргөгчийгүзүүлсэн байна.

Уг өргөгчийг хамгийн их чадлаар 1 удаа ажиллуулахад хэдий хэмжээний ажил гүйцэтгэх вэ?

 • A. 3 кЖ

 • B. 50 кЖ

 • C. 30 кЖ

 • D. 90 кЖ

Оноо: 1

Зурагт Эрдэнэт хотын цаг агаарын мэдээг харуулжээ. Салхи хэзээ зүүн хойд зүгээсээ ямар хэмжээтэй салхилсан вэ?

 • A.бүтэн өдөржин,  салхины хурд 3м/с

 • B.14 цагт, салхины хурд 3м/с

 • C.бүтэн өдөржин,  салхины хурд 7м/с

 • D.14 цагт, салхины хурд 7м/с

Оноо: 1

Зурагт Дархан хотын цаг агаарын мэдээг харуулжээ. Салхи хэзээ зүүн өмнө зүгээсээ ямар хурдтай салхилсан вэ?

 • A. бүтэн өдөржин,  салхины хурд 1м/с

 • B.бүтэн өдөржин,  салхины хурд 7м/с

 • C.14 цагт, салхины хурд 1м/с

 • D.14 цагт, салхины хурд 7м/с

Оноо: 1

4 м өндөрт байсан 2 кг масстай биеийг 8 м урт налуу хавтгайгаар гулсуулан буулгажээ. Хүндийн хүчний гүйцэтгэсэн ажил хэдэн жоуль вэ?

 • A. 160 Ж

 • B. 136 Ж

 • C. 80 Ж

 • D. 8 Ж

Оноо: 1

Зурагт Улаанбаатар хотын 5 өдрийн цаг агаарын мэдээг харуулжээ. Шөнөдөө хамгийн их хүйтэн хоносон гарагийг нэрлэнэ үү.

 • A.Мягмар

 • B.Лхагва

 • C.Пүрэв

 • D.Баасан

Оноо: 1

5 м өндөрт байсан 2 кг масстай биеийг 10 м урт налуу хавтгайгаар гулсуулан буулгажээ. Хүндийн хүчний гүйцэтгэсэн ажил хэдэн жоуль вэ?

 • A. 220 Ж

 • B. 200 Ж

 • C. 100 Ж

 • D. 10 Ж

Оноо: 1

Зурагт Улаанбаатар хотын 5 өдрийн цаг агаарын мэдээг харуулжээ. Шөнөдөө хамгийн их дулаахан хоносон гарагийг нэрлэнэ үү.

 • A.Мягмар

 • B.Лхагва

 • C.Пүрэв

 • D.Баасан

Оноо: 1

Цэцэрлэг хотын 3 өдрийн цаг агаарын мэдээнээс харахад 2019-05-16 өдрийн 8 цагт салхины хурд 5м/с байжээ. Хэзээ хамгийн их дулаахан байсан вэ?

 • A.2019-05-14, 14 цаг

 • B.2019-05-15, 20 цаг

 • C. 2019-05-16, 05 цаг

 • D.2019-05-16, 14 цаг

Оноо: 1

Цэцэрлэг хотын 3 өдрийн цаг агаарын мэдээнээс харахад 2019-05-16 өдрийн 8 цагт салхины хурд 5м/с байжээ. Хэзээ хамгийн их хүйтэн байсан вэ?

 • A.2019-05-14, 14 цаг

 • B. 2019-05-15, 20 цаг

 • C.2019-05-16, 05 цаг

 • D.2019-05-16, 14 цаг

Оноо: 1

Цэцэрлэг хотын 3 өдрийн цаг агаарын мэдээнээс харахад 2019-05-16 өдрийн 8 цагт салхины хурд 5м/с байжээ. Хэзээ хамгийн их салхитай байсан вэ?

 • A.2019-05-14, 23 цаг

 • B.2019-05-15, 02 цаг

 • C.2019-05-16, 05 цаг

 • D.2019-05-16, 11 цаг

Оноо: 1

Цэцэрлэг хотын 3 өдрийн цаг агаарын мэдээнээс харахад 2019-05-16 өдрийн 8 цагт салхины хурд 5м/с байжээ. Хэзээ хамгийн бага салхитай байсан вэ?

 • A.2019-05-14, 23 цаг

 • B.2019-05-15, 02 цаг

 • C.2019-05-16, 05 цаг

 • D.2019-05-16, 11 цаг

Оноо: 1

45 кг жинтэй охины үүрдэг хичээлийн цүнхний нийт жин хэдэн кг байх ёстой вэ?

 • A.33.3.кг -аас бага

 • B.30кг-аас бага

 • C.6.75кг-аас бага

 • D.3.3кг-аас бага

Оноо: 1

60кг жинтэй хүүгийн үүрдэг хичээлийн цүнхний нийт жин хэд кг байх ёстой вэ?

 • A.4 кг-аас бага

 • B.7.2 кг-аас бага

 • C.25 кг-аас бага

 • D.45 кг-аас бага

Оноо: 1

15 настай хүүхдийн үүрдэг хичээлийн цүнхний нийт жингийн "дээд хэмжээ" хэд байх ёстой вэ?

Монгол хүүхдийн дундаж жин
Нас Сурагчдын дундаж жин (кг) Цүнхний жингийн дээд хэмжээ (кг)
13 45 4.5
14 49.5 4.9
15 53 5.3
16 56.5 5.6

 • A.5 кг

 • B.5.3 кг

 • C. 48 кг

 • D. 53 кг

Оноо: 1

16 настай хүүхдийн үүрдэг хичээлийн цүнхний нийт массын"дээд хэмжээ" хэд байх ёстой вэ?

Монгол хүүхдийн дундаж жин
Нас Сурагчдын дундаж масс (кг) Цүнхний массын дээд хэмжээ (кг)
13 45 4.5
14 49.5 4.9
15 53 5.3
16 56.5 5.6

 • A. 5 кг

 • B. 5.6 кг

 • C. 40.5 кг

 • D. 56.5 кг

Оноо: 1

Цэх нуруутай байхын тулд амьдралын зөв дадлыг хэвшүүлэх шаардлагатай. Дараах өгөгдлөөс ХАМГИЙН чухал өгөгдлийг сонгоно уу.

 • A. алхаж гишгэх, цэх суух, цүнхээ зөв үүрэх

 • B. зөв алхаж гишгэх, цэх суух, цүнхээ зөв үүрэх

 • C. зөв алхаж гишгэх, цэх суух, цүнхээ үүрэх

 • D. зөв алхаж гишгэх,  суух, цүнхээ зөв үүрэх

Нийт: 16693