• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Ургамлын үндсээр хооллодог амьтдын хөл, хошуу ямар байдаг вэ?

 • A.нарийн урт хөлтэй, богино хурц хошуутай

 • B.богионо хөлтэй, урт хурц хошуутай

 • C.нарийн урт хөлтэй, урт хурц хошуутай

 • D.богионо хөлтэй, хурц биш хошуутай

Оноо: 1

Оцон шувуу нь нугас, тогоруу, хун зэрэг шувуудаас ямар шинжээрээ ялгаатай вэ?

 • A. хавтгай хошуутай

 • B. нисдэггүй

 • C. урт хөлтэй

 • D.дун цагаан өнгөтэй

Оноо: 1

Тогоруу шувуу нь хун, галуу, оцон шувуу, нугас зэрэг шувуудаас ямар шинжээрээ ялгагдах вэ?

 • A. дун цагаан өнгөтэй

 • B.нисдэггүй

 • C.урт хөлтэй

 • D.хавтгай хошуутай

Оноо: 1

Цас мөсөн дээр явахад тохиромжтой байдлыг илэрхийлсэн тохирох үгийг сонгоно уу. Хүйтэн орны амьтдын үс ба өд нь өвөл цагт маш өтгөн ургана. Мөн хөлийн ул нь өтгөн үстэй ба энэ нь дулаацахад хэрэгтэй байхаас гадна ………………………. маш их тустай.

 • A. гулгамтгай цас мөсөн дээр гүйхэд

 • B.өөрийгөө хамгаалахад

 • C.үр төлөө бойжуулахад

 • D. хуруугаа далдлахад

Оноо: 1

Тохирох оновчтой үгийг сонгоно уу. Хүйтэн орны амьтад өвөл цагт маш тарган байдаг. Өөх нь ………………………….. хамгаална.

 • A.өөрийгөө бусдаас  

 • B.газар нутгаа алдахаас

 • C.цас мөсөн дээр унахаас

 • D.биеийг хүйтнээс

Оноо: 1

Дэлхий дээр нум толгойтой халим-211 жил, сувдан хясаа-500 жил, яст мэлхий 188 жил насалдаг ажээ. Насны хувьд буурах эрэмбээр амьтдын нэрийг байрлуулна уу (ихээс нь бага руу).

 • A.нум толгойтой халим, сувдан хясаа, яст мэлхий,

 • B.сувдан хясаа, яст мэлхий, нум толгойтой халим

 • C. яст мэлхий, нум толгойтой халим, сувдан хясаа

 • D.сувдан хясаа, нум толгойтой халим, яст мэлхий

Оноо: 1

Дэлхий дээр нум толгойтой халим-211 жил, сувдан хясаа-500 жил, яст мэлхий 188 жил насалдаг ажээ. Насны хувьд өсөх эрэмбээр амьтдын нэрийг байрлуулна уу (багаас нь их рүү).

 • A.нум толгойтой халим, сувдан хясаа, яст мэлхий,

 • B.сувдан хясаа, яст мэлхий, нум толгойтой халим

 • C.яст мэлхий, нум толгойтой халим, сувдан хясаа

 • D.сувдан хясаа, нум толгойтой халим, яст мэлхий

Оноо: 1

Бөмбөгийн эгц дээш 20 м/с хурдтай шидэхэд хэсэг хугацааны дараа анхны байрандаа унаж ирэв. Дараах графикуудын аль нь бөмбөгний хурд хугацааны хамаарлыг ЗӨВ илэрхийлж байна вэ? Агаарын эсэргүүцлийг тооцохгүй.

 • A. 

 • B. 

 • C. 

 • D. 

Оноо: 1

Бөмбөгийн эгц дээш 20 м/с хурдтай шидэхэд хэсэг хугацааны дараа анхны байрандаа унаж ирэв. Дараах графикуудын аль нь бөмбөгний хурд хугацааны хамаарлыг ЗӨВ илэрхийлж байна вэ? Агаарын эсэргүүцлийг тооцохгүй.

 • A. 

 • B. 

 • C. 

 • D. 

Оноо: 1

Зурагт хурд хугацааны график өгөгджээ. Бие хэсэг тус бүрт ямар хөдөлгөөн хийсэн бэ?

 • A. AC хэсэгт хурдсах, CD хэсэгт  жигд,  DE удаашрах  хөдөлгөөн хийсэн байна.

 • B. AC хэсэгт жигд, CD хэсэгт удаашрах, DE хурдсах хөдөлгөөн хийсэн

 • C. AC хэсэгт жигд, CD хэсэгтхурдсах, DE удаашрах хөдөлгөөн хийсэн

 • D. AC хэсэгт удаашрах, CD хэсэгт жигд, DE хурдсах хөдөлгөөн хийсэн

Оноо: 1

Зурагт хурд хугацааны график өгөгджээ. Бие хэсэг тус бүрт ямар хөдөлгөөн хийсэн бэ?

 • A. AC хэсэгт хурдсах, CD хэсэгт жигд, DE удаашрах хөдөлгөөн хийсэн

 • B. AC хэсэгт жигд, CD хэсэгт удаашрах, DE хурдсах хөдөлгөөн хийсэн

 • C. AC хэсэгт жигд, CD хэсэгтхурдсах, DE удаашрах хөдөлгөөн хийсэн

 • D. AC хэсэгт удаашрах, CD хэсэгт жигд, DE хурдсах хөдөлгөөн хийсэн

Оноо: 1

2 м урт, 1кг масстай савааны нэг үзүүрт 1 кг, нөгөө үзүүрт 2 кг масстай цул бөмбөрцөг байв. Биесийн системийн массын төв хаана байх вэ?

 • A. Биесийн системийн массын төв нь 2 кг масстай биеэс 1,33 м зайд байна. 

 • B. Биесийн системийн массын төв нь 2 кг масстай биеэс 1,25м зайд байна. 

 • C. Биесийн системийн массын төв нь 2 кг масстай биеэс 0,75 м зайд байна. 

 • D. Биесийн системийн массын төв нь 2 кг масстай биеэс 0,66 м зайд байна. 

Оноо: 1

2 м урт, 1кг масстай савааны нэг үзүүрт 2 кг, нөгөө үзүүрт 3 кг масстай цул бөмбөрцөг байв. Биесийн системийн массын төв хаана байх вэ?

 • A. Биесийн системийн массын төв нь 3 кг масстай биеэс 0,17 м зайд байна. 

 • B. Биесийн системийн массын төв нь 3 кг масстай биеэс 0,83 м зайд байна. 

 • C. Биесийн системийн массын төв нь 3 кг масстай биеэс 1,17 м зайд байна. 

 • D. Биесийн системийн массын төв нь 3 кг масстай биеэс 1,2 м зайд байна. 

Оноо: 1

(-4; 1) координаттай цэг дээр 0,2 кг масстай, (1; 6) координаттай цэг дээр 0,3 кг масстай биеүд байгаа бол массын төвийн координат ямар байх вэ?

 • A. (1; 6)

 • B. (-1; 4)

 • C. (-4; 6)

 • D. (-1.5; 3.5)

Оноо: 1

(-4; 1) координаттай цэг дээр 3 кг масстай, (1; 6) координаттай цэг дээр 2 кг масстай биеүд байгаа бол массын төвийн координат ямар байх вэ?

 • A. (1; 6)

 • B. (-2; 3)

 • C. (-4; 6)

 • D. (-1.5; 3.5)

Оноо: 1

4 м талтай нэгэн төрлийн дөрвөлжин хавтан байв. Түүний нэг талаас 1 м-ийг тайран авч нарийсгасан бол хүндийн төв нь хэдэн метрээр шилжсэн бэ?

 • A. 2 м-ээр шилжсэн

 • B. 1,5 м-ээр шилжсэн

 • C. 0,5 м-ээр шилжсэн

 • D. хүндийн төв шилжихгүй

Оноо: 1

6 м талтай нэгэн төрлийн дөрвөлжин хавтан байв. Түүний нэг талаас 2 м-ийг тайран авч нарийсгасан бол хүндийн төв нь хэдэн метрээр шилжсэн бэ?

 • A. 3м-ээр шилжсэн

 • B. 2м-ээр шилжсэн

 • C. 1м-ээр шилжсэн

 • D. хүндийн төв шилжихгүй 

Оноо: 1

Зурагт үзүүлсэн хөшүүрэг тэнцвэрт байгаа бол хоёр хүчний аль нь их байх вэ?

 • A. F1=F2

 • B. F12

 • C. F1>F2

 • D. F1=F2=0

Оноо: 1

Зурагт үзүүлсэн хөшүүрэг тэнцвэрт байгаа бол хоёр хүчний аль нь их байх вэ?

 • A. F1=F2

 • B. F12

 • C. F1>F2

 • D. F1=F2=0

Оноо: 1

Эргүүлэх үйлчлэлийг туузан дамжуургаар дамжуулахад хүчний момент ямар дүрмээр өөрчлөгдөх вэ?

 • A. F_{1}*l_{1}=F_{2}*l_{2}

 • B l_{1}< l_{2}; \tau _{1}<\tau _{2}​​​​​​​

 • C.  l_{1}< l_{2}; \tau _{1}>\tau _{2}

 • D. M1=M2

Нийт: 16693