• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 10

Напишите письмо русскому другу (русской подруге о своей будущей профессии. В конце письма узнайте о выборе профессии Вашего русского друга) русской подруги. В письме должно быть не менее 12 предложений и 3 вопроса.

1. Кем Вы хотите стать? Почему?

2. Где Вы будете учиться?

3. Почему Вы выбрали эту профессию?

4. Что Вы знаете об этой профессии?

5. Что думают Ваши родители, друзья о Вашем выборе?

Оноо: 1

Зурагт хар тугалганы температур хугацаанаас хамааран хэрхэн өөрчлөгдсөнийг судалсан ажиглалтын хэсгийг үзүүлэв. Хар тугалга 327℃ температурт хайлж, 1740℃ температурт буцалдаг.

Диаграммын ВС хэсэг ямар процессыг үзүүлж байна вэ?

 • A. Хатуу төлөвт хөрөх    

 • B. Шингэн төлөвт хөрөх    

 • C. Хайлах    

 • D. Царцах 

Оноо: 1

Хоол боовсруулах эрхтэн тогтолцооны зураг өгөгджээ. 8 дугаартай эрхтний үүргийг олно уу.

 • A. Бичил флорын тусламжтайгаар зарим энзим боловсорч, В,К аминдэмүүд нийлэгжинэ.

 • B. Шүүс, салс, давсны хүчил зэргийг ялгаруулж тэжээлийн бодисыг задлах

 • C. Цагариг болон тууш булчингийн тусламжтайгаар хоол тэжээлийн бодисыг нарийн гэдэс рүү дамжуулах

 • D. Хөхлөгийн эсүүдийн тусламжтайгаар глюкоз, амин хүчил, глицерин, тосны хүчил зэрэг бодисууд цус руу шимэгдэнэ.                               

Оноо: 1

Зурагт хар тугалганы температур хугацаанаас хамааран хэрхэн өөрчлөгдсөнийг судалсан ажиглалтын хэсгийг үзүүлэв. Хар тугалга 327℃ температурт хайлж, 1740℃ температурт буцалдаг.

Диаграммын АВ хэсэг ямар процессыг үзүүлж байна вэ?

 • A. Хатуу төлөвт халах

 • B. Шингэн төлөвт хөрөх     

 • C. Хайлах   

 • D. Хатуу төлөвт хөрөх

Оноо: 1

Mustela eversmanni, Mustela nivalis, Mustela sibirica гэсэн ангилал зүйн системд багтаж буй амьтад хоорондоо ямар ялгаатай байна вэ?

 • A. Баг

 • B. Зүйл

 • C.  Овог

 • D. Төрөл

Оноо: 1

Зурагт хар тугалганы температур хугацаанаас хамааран хэрхэн өөрчлөгдсөнийг судалсан ажиглалтын хэсгийг үзүүлэв. Хар тугалга 327℃ температурт хайлж, 1740℃температурт буцалдаг.

Диаграммын ВC ба СD хэсгүүд ямар процессуудыг үзүүлж байна вэ?

 • A. Хатуу төлөвт халах   

 • B. Шингэн төлөвт хөрөх ба царцах   

 • C. Хайлах ба царцах 

 • D. Царцах ба хатуу төлөвт хөрөх 

Оноо: 1

Mustela eversmanni, Mustela nivalis, Mustela sibirica гэсэн хос нэршлээр нэрлэгдсэн амьтад ангилал зүйн системийн ямар нэгжээрээ хоорондоо ижил байна вэ?

 • A. Баг

 • B. Зүйл

 • C. Овог

 • D. Төрөл

Оноо: 1

Зурагт хар тугалганы температур хугацаанаас хамааран хэрхэн өөрчлөгдсөнийг судалсан ажиглалтын хэсгийг үзүүлэв. Хар тугалга 327℃ температурт хайлж, 1740℃ температурт буцалдаг.

Ажиглалт эхэлснээс хойш хугацааны ямар завсарт бие дан хатуу төлөвт байх вэ?

 • A. 0 – 10 мин     

 • B. 0 – 20 мин   

 • C. 20 – 40 мин  

 • D. 0 – 30 мин

Оноо: 1

Хөвчтөний хүрээний төлөөлөгчдийг тэдгээрийн онцлог шинжүүдтэй зөв харгалзуулсан дугаарыг олно уу.

Хөвчтөний хүрээний

төлөөлөгчид

Амьсгалын эрхтэн,

зүрхний бүтэц

Биеийн бүрхүүл

1.Загас

А. Арьс, уушги, 3 тасалгаат зүрхтэй

I. Арьс

2. Хоёр нутагтан

B.Заламгай, 2 тасалгаат зүрх

II. Арьс нь өд сөдөөр бүрхэгдсэн.

3. Мөлхөгчид

C. Уушги, хийн уут,

4 тасалгаат зүрх

III. Хайрс

4. Шувуу

D. Уушги, 3 тасалгаат зүрх

IV. Эвэрлэг хайрс

 • A. 1-B-IV

 • B. 2-D-I            

 • C. 3-D-IV         

 • D. 4-A-II

Оноо: 1

Хөвчтөний хүрээний төлөөлөгчдийг тэдгээрийн онцлог шинжүүдтэй зөв харгалзуулсан дугаарыг олно уу.

Хөвчтөний хүрээний

төлөөлөгчид

Амьсгалын эрхтэн,

зүрхний бүтэц

Биеийн бүрхүүл

1.Загас

А. Арьс, уушги,

3 тасалгаат зүрхтэй

I. Арьс

2. Хоёр нутагтан

B.Заламгай, 2 тасалгаат зүрх

II. Арьс нь өд сөдөөр бүрхэгдсэн.

3. Мөлхөгчид

C. Уушги, хийн уут,

4 тасалгаат зүрх

III. Хайрс

4. Шувуу

D. Уушги, 3 тасалгаат зүрх

IV. Эвэрлэг хайрс

 • A.  1-B-IV

 • B. 2-А-I            

 • C. 3-D-I         

 • D. 4-D-II

Оноо: 1

Дараахаас аль энзим нь рН=7 орчинд идэвхтэй ажиллах вэ?

 • A. Пепсин

 • B. Каталаза

 • C.  Трипсин

 • D. Шүлсний амилаза

Оноо: 1

Зурагт хар тугалганы температур хугацаанаас хамааран хэрхэн өөрчлөгдсөнийг судалсан ажиглалтын хэсгийг үзүүлэв. Хар тугалга 327℃ температурт хайлж, 1740℃ температурт буцалдаг.

Ажиглалт эхэлснээс хойш хугацааны ямар завсарт бие дан шингэн төлөвт байх вэ?

 • A. 0 – 10 мин 

 • B. 10 – 20 мин      

 • C. 20 – 40 мин  

 • D. 30 – 40 мин    

Оноо: 1

Зурагт хар тугалганы температур хугацаанаас хамааран хэрхэн өөрчлөгдсөнийг судалсан ажиглалтын хэсгийг үзүүлэв. Хар тугалга 327℃ температурт хайлж, 1740℃ температурт буцалдаг.

Ажиглалт эхэлснээс хойш хугацааны ямар завсарт бие хатуу ба шингэн төлөв холилдсон төлөвт байх вэ?

 • A. 0 – 10 мин        

 • B. 10 – 20 мин

 • C. 20 – 40 мин   

 • D. 30 – 40 мин  

Оноо: 1

Зурагт хар тугалганы температур хугацаанаас хамааран хэрхэн өөрчлөгдсөнийг судалсан ажиглалтын хэсгийг үзүүлэв. Хар тугалга 327℃ температурт хайлж, 1740℃ температурт буцалдаг.

Ажиглалт эхэлснээс хойш хугацааны ямар завсарт бие дан хатуу төлөвт байх вэ?

 • A. 0 – 10 мин 

 • B. 10 – 20 мин    

 • C. 20 – 30 мин  

 • D. 30 – 40 мин   

Оноо: 1

Дараахаас аль энзим нь рН˂7 орчинд идэвхтэй ажиллах вэ?

 • A. Пепсин

 • B. Каталаза

 • C. Трипсин

 • D. Амилаза

Оноо: 1

Зурагт идеал хийд явагдсан процессыг диаграммаар үзүүлжээ.

1-2 завсар ямар процесс явагдахыг тодорхойлно уу.

 • A.  Изохор 

 • B.  Изобар   

 • C. Изотерм

 • D.  Адиабат 

Оноо: 1

Зурагт идеал хийд явагдсан процессыг диаграммаар үзүүлжээ.

1-2 завсарт ямар процесс явагдахыг тодорхойлно уу.

 • A.  Изохор     

 • B. Изобар       

 • C. Изотерм  

 • D.  Адиабат   

Оноо: 1

Зурагт идеал хийд явагдсан процессыг диаграммаар үзүүлжээ.

1-2 завсарт ямар процесс явагдахыг тодорхойлно уу..

 • A.  Изохор 

 • B. Изобар 

 • C. Изотерм

 • D.  Адиабат   

Оноо: 1

Зурагт идеал хийд явагдсан процессыг диаграммаар үзүүлжээ.

1-2 завсарт ямар процесс явагдахыг тодорхойлно уу.

 • A.  Изохор      

 • B. Изобар   

 • C. Изотерм   

 • D. Адиабат 

Оноо: 1

Зурагт идеал хийд явагдсан процессыг диаграммаар үзүүлжээ

1-2 завсарт ямар процесс явагдахыг тодорхойлно уу.

 • A.  Изохор     

 • B. Изобар 

 • C. Изотерм  

 • D.  Адиабат 

Нийт: 16693