• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Идеал хийд явагдсан цикл процессыг P-V диаграммд дүрсэлжээ.

Уг процессын 2 ба 3 төлөвүүдийн даралт, эзлэхүүн, температуруудын харьцааг (их, бага эсвэл тэнцүү) тодорхойлно уу.

 • A. P2 = P3 ;  V2 = V3 ;  T2 < T3    

 • B. P3 > P2 ;  V3 < V2 ;  T3 = T2

 • C. P3 = P2 ;  V3 > V2 ;  T3 > T2    

 • D. P3 < P2 ;  V3 = V2 ;  T3 < T2

Оноо: 1

Идеал хийд явагдсан цикл процессыг P-V диаграммд дүрсэлжээ.

Уг процессын 2 ба 3 төлөвүүдийн даралт, эзлэхүүн, температуруудын харьцааг (их, бага эсвэл тэнцүү) тодорхойлно уу.

 • A. P2 = P3 ;  V2 = V3 ;  T2 < T3     

 • B. P3 = P2 ;  V3 < V2 ;  T3 > T2         

 • C. P3 = P2 ;  V3 < V2 ;  T3 < T2      

 • D. P3 < P2 ;  V3 = V2 ;  T3 < T2

Оноо: 1

Идеал хийд явагдсан цикл процессыг P-V диаграммд дүрсэлжээ. Санамж: 1 ба 2 төлөв нэг изотерм дээр оршино.

Уг процессын 2 ба 3 төлөвүүдийн даралт, эзлэхүүн, температуруудын харьцааг (их, бага эсвэл тэнцүү) тодорхойлно уу.

 • A. P2 = P3 ;  V2 = V3 ;  T2 < T3          

 • B. P3 = P2 ;  V3 < V2 ;  T3 > T

 • C. P3 = P2 ;  V3 < V2 ;  T3 < T2   

 • D. P3 > P2 ;  V3 = V2 ;  T3 > T2

Оноо: 1

Идеал хийд явагдсан цикл процессыг P-V диаграммд дүрсэлжээ. Санамж: 3ба 2 төлөв нэг изотерм дээр оршино.

Уг процессын 2 ба 3 төлөвүүдийн даралт, эзлэхүүн, температуруудын харьцааг (их, бага эсвэл тэнцүү) тодорхойлно уу.

 • A. P2 = P3 ;  V2 > V3 ;  T2 = T3      

 • B. P3 > P2 ;  V3 < V2 ;  T3 = T2      

 • C. P3 = P2 ;  V3 < V2 ;  T3 < T2     

 • D. P3 < P2 ;  V3 = V2 ;  T3 = T2

Оноо: 1

Идеал хийд явагдсан цикл процессыг P-V диаграммд дүрсэлжээ. Санамж: 1 ба 2 төлөв нэг изотерм дээр оршино.

Уг процессын 2 ба 3 төлөвүүдийн даралт, эзлэхүүн, температуруудын харьцааг (их, бага эсвэл тэнцүү) тодорхойлно уу.

 • A. P2 = P3 ;  V2 > V3 ;  T2 = T3  

 • B. P3 > P2 ;  V3 < V2 ;  T3 = T2      

 • C. P3 = P2 ;  V3 < V2 ;  T3 < T2       

 • D. P3 = P2 ;  V3 > V2 ;  T3 > T2

Оноо: 1

Нүүрс усны бүтэц болон агуулагдах хүнсийг зөв тохируулсан мөрийг сонгоно уу

 • A.

  Нүүрс усны төөлөлөгчид

  Мономер

  Агуулагдах хүнс

  Мальтоз

  Глюкоз, глюкоз

  Үр тариа

 • B. 

  Нүүрс усны төөлөлөгчид

  Мономер

  Агуулагдах хүнс

  Лактоз

  Глюкоз,фруктоз

  Сүү

 • C. 

  Нүүрс усны төөлөлөгчид

  Мономер

  Агуулагдах хүнс

  Сахароз

  Глюкоз, галактоз

  Үрийн хальс

 • D.

  Нүүрс усны төөлөлөгчид

  Мономер

  Агуулагдах хүнс

  Эслэг

  Глюкоз, глюкоз

  Элэг

Оноо: 1

Аль нь оновчгүй тодорхойлолт вэ?

 • A. Хөдөлмөр бол материаллаг болон оюун санааны хэрэгцээг хангах гол эх сурвалж мөн.

 • B.Хөдөлмөр бол үйлдвэрлэлийн анхдагч хүчин зүйл мөн.

 • C.Хүний хэрэгцээ байнга өсөн нэмэгдэж байдаг тул үйлдвэрлэл ч өсөх зүй тогтолтой.

 • D.Хөдөлмөр бол зөвхөн бие махбодийн үйл ажиллагаа давамгайлсан хүний ажиллагаа мөн.

Оноо: 1

Зурагт үзүүлсэн шавжийн ангилал зүйн багийг зөв тодорхойлно уу.

 • A. Хайрсан далавчтан

 • B. Хатуу далавчтан   

 • C. Сарьсан далавчтан 

 • D. Шулуун далавчтан

Оноо: 1

P=106Па даралттай, V=2 м3эзлэхүүнтэй хий изобараар тэлж эзлэхүүн нь 4 дахин ихэссэн бол тэлэхдээ ямар хэмжээний ажил гүйцэтгэх вэ?

 • A. 6∙106 Ж         

 • B. 8106 Ж    

 • C. 2∙106 Ж     

 • D. 107 Ж       

Оноо: 1

P=106 Па даралттай, V=3 м3 эзлэхүүнтэй хий изобараар тэлж эзлэхүүн нь 4 дахин ихэссэн бол тэлэхдээ ямар хэмжээний ажил гүйцэтгэх вэ?

 • A. 9∙106 Ж     

 • B. 12∙106 Ж

 • C. 3∙106 Ж   

 • D. 15∙106 Ж   

Оноо: 1

Нүүрс усны бүтэц болон агуулагдах хүнсийг зөв тохируулсан мөрийг сонгоно уу

 • A.

  Нүүрс усны төөлөлөгчид

  Мономер

  Агуулагдах хүнс

  Мальтоз

  Глюкоз фруктоз

  жимс

 • B. 

  Нүүрс усны төөлөлөгчид

  Мономер

  Агуулагдах хүнс

  Лактоз

  глюкоз, галактоз сүү
 • C.

  Нүүрс усны төөлөлөгчид

  Мономер

  Агуулагдах хүнс

  Сахароз

  Глюкоз, галактоз

  Үрийн хальс

 • D.

  Нүүрс усны төөлөлөгчид

  Мономер

  Агуулагдах хүнс

  Эслэг

  Глюкоз, галактоз

  Эсийн хана

Оноо: 1

Хоорондоо нягт холбоотой эерэг, сөрөг цэнэгийн системийг физикт.............. гэнэ.

 • A.  диполь            

 • B. цахилгаан хүчдэл   

 • C. цахилгаан эсэргүүцэл

 • D. цахилгаан гүйдэл

Оноо: 1

Хөдөлмөрийн зах зээлд нийлүүлэхэд бэлэн байгаа төрөл бүрийн мэргэжилтэй ажиллах хүчний тоо нь аль ойлголтод хамаарах вэ ?


 • A.Хөдөлмөрийн эрэлт

 • B.Хөдөлмөрийн нийлүүлэлт

 • C. Хөдөлмөрийн зах зээлийн тэнцвэр

 • D. Хөдөлмөрийн хомсдол

Оноо: 1

Харилцан үйлчлэлийг дамжуулах орон бол бодит юм. Соронзон харилцан үйлчлэлийг дамжуулдаг орон аль нь вэ?

 • A. Гравитацын орон

 • B. Цахилгаан статик орон

 • C. Соронзон орон

 • D. Цөмийн хүчний орон

Оноо: 1

Цалингаар баталгаажсан ажиллах хүчний хэрэгцээ, шаардлага нь аль ойлголтод хамаарах вэ ?

 • A.Хөдөлмөрийн эрэлт

 • B. Хөдөлмөрийн нийлүүлэлт

 • C.Хөдөлмөрийн зах зээлийн тэнцвэр

 • D.Эдийн засгийн идэвхигүй хүн

Оноо: 1

Нэгэн хүн D аминдэмийн дутагдалд орж, яс сийрэгжих шинж тэмдэг илэрчээ. Энэ хүнд дараахаас аль эрдэс бодисыг агуулсан, ямар хүнсний бүтээгдэхүүнийг санал болгох хэрэгтэй вэ?

Эрдэс бодисууд

Агуулагдах хүнс, хоногийн хэрэгцээ

Биологийн үүрэг

1.

К

A

Бяслаг, сүү, ээдэм, хүнсний ногоо, 700- 800мг

I

Бодисын солилцоо хэвийн явагдах

2.

Ca

B

Хивэг, будаа, хар чавга, гүйлс,310-400мг

II

Ясны найрлаганд оролцоно.

3.

Mg

C

Элэг, түрс, үр тариа, 700мг

III

Мэдрэл, булчингийн үйл ажиллагаа, гүрвэлзэх хөдөлгөнийг сайжруулна.

4.

P

D

Бууцай, тарвас, шош, мөөөг, 3гр

IV

Ясны бүтэц, нуклейн хүчлийн найрлаганд оролцоно.

 • A. 1-D-I          

 • B.  2-A-II          

 • C. 3-B-III        

 • D. 4-C-IV                           

Оноо: 1

Эдийн засгийн идэвхитэй хүн амд аль нь хамаарахгүй вэ ?

 • A.Хөдөлмөр эрхэлж буй иргэд

 • B.Бүртгэлтэй, хөдөлмөр эрхлээгүй иргэд

 • C. Тэтгэврийн насны иргэд

 • D. Ажиллах хүч

Оноо: 1

Агаарын даралтыг ямар багажаар хэмждэг вэ?

 • A. Ваттметр 

 • B. Манометр

 • C. Термометр  

 • D. Вольтметр    

Оноо: 1

Улаанбаатарт цэвэр ус 960С температурт буцалдаг бол Кельвиний хуваариар хэдтэй тэнцүү вэ?

 • A. 96 К   

 • B. 100 К        

 • C. 273 К

 • D. 369 К

Оноо: 1

Нэгэн хүний хоолны шингэц муудаж, судасны хананд нь кальци ихээр хуримтлагдах зэрэг эмгэг илэрчээ. Энэ хүнд дараахаас аль эрдэс бодисыг агуулсан, ямар хүнсний бүтээгдэхүүнийг санал болгох хэрэгтэй вэ?

Эрдэс бодисууд

Агуулагдах хүнс, хоногийн хэрэгцээ

Биологийн үүрэг

1.

К

A

Бяслаг, сүү, ээдэм, хүнсний ногоо, 700- 800мг

I

Бодисын солилцоо хэвийн явагдах

2.

Ca

B

Хивэг, будаа, хар чавга, гүйлс,310-400мг

II

Ясны найрлаганд оролцоно.

3.

Mg

C

Элэг, түрс, үр тариа, 700мг

III

Мэдрэл, булчингийн үйл ажиллагаа, гүрвэлзэх хөдөлгөнийг сайжруулна.

4.

P

D

Бууцай, тарвас, шош, мөөөг, 3гр

IV

Ясны бүтэц, нуклейн хүчлийн найрлаганд оролцоно.

 • A. 1-D-I          

 • B. 2-A-II          

 • C. 3-B-III        

 • D. 4-C-IV                           

Нийт: 16693