• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Туяа 45 настай бөгөөд биеийн өндөр 151 см, биеийн жин 72 кг бол түүний биеийн жингийн индекс /БЖИ/-ийг тодорхойлно уу

 • A. Хэвийн /18.5-24.9/                    

 • B. Илүүдэл жин /25-29.9/             

 • C.  Таргалалт I /30-34.9/               

 • D. Таргалалт II /35-39.9/               

Оноо: 1

Навчны транспирацийн эрчимд температур хэрхэн нөлөөлснийг харуулсан графикийг сонгоно уу.

 • A. 

 • B. 

 • C. 

 • D. 

Оноо: 1

Халдварт өвчний талаарх мэдлэгээ ашиглан сүрьеэ өвчнийгүүсгэгч бичил биетэн,халдвар дамжих зам, илрэх шинж тэмдэг, урьдчилан сэргийлэх арга замын талаар зөв илэрхийлсэн мөрийг сонгоно уу.

Үүсгэгч

Халдварлах зам

Илрэх шинж тэмдэг

Урьдчилан сэргийлэлт

1

Measles morbilivirus вирус

Агаар дусал

Бүх биеэр жижиг усан цэврүү туурна. Халуурах, толгой өвдөх, даралт ихсэх

Бохир хоол хүнс, ундны ус хэрэглэхээс зайлсхийх

2

Vibrio cholera нян

Бохир хоол хүнс, ундны ус

Бөөлжих, суулгах, арьсны хуурайшилт, булчингийн өвдөлт ба таталт

Вакцинд хамрагдах, хувийн ариун цэвэр сахих

3

Херпес вирус

Агаар дусал

38-400 С хүртэл халуурах, хоолны дуршил буурч, ханиалгах, тод өнгөтэй тууралтууд гарах

Вакцинд хамрагдах, дархлаажуулалт хийх, хувийн ариун цэвэр сахих

4

Mycobacterium tuberculosis нян

Агаар дусал, ахуйн зам

Цустай ханиах, шөнө хөлрөх, халуурах, хоолны дуршил буурах

Вакцинд хамрагдах, цээжний зураг авахуулах, сорил хийлгэх

 • A.

  Үүсгэгч

  Халдварлах зам

  Илрэх шинж тэмдэг

  Урьдчилан сэргийлэлт

  Measles morbilivirus вирус

  Агаар дусал

  Бүх биеэр жижиг усан цэврүү туурна. Халуурах, толгой өвдөх, даралт ихсэх

  Бохир хоол хүнс, ундны ус хэрэглэхээс зайлсхийх

 • B.

  Үүсгэгч

  Халдварлах зам

  Илрэх шинж тэмдэг

  Урьдчилан сэргийлэлт

   

  Vibrio cholera нян

  Бохир хоол хүнс, ундны ус

  Бөөлжих, суулгах, арьсны хуурайшилт, булчингийн өвдөлт ба таталт

  Вакцинд хамрагдах, хувийн ариун цэвэр сахих

 • C.

  Үүсгэгч

  Халдварлах зам

  Илрэх шинж тэмдэг

  Урьдчилан сэргийлэлт

  Херпес вирус

  Агаар дусал

  38-400 С хүртэл халуурах, хоолны дуршил буурч, ханиалгах, тод өнгөтэй тууралтууд гарах

  Вакцинд хамрагдах, дархлаажуулалт хийх, хувийн ариун цэвэр сахих

 • D.

  Үүсгэгч

  Халдварлах зам

  Илрэх шинж тэмдэг

  Урьдчилан сэргийлэлт

  Mycobacterium tuberculosis нян

  Агаар дусал, ахуйн зам

  Цустай ханиах, шөнө хөлрөх, халуурах, хоолны дуршил буурах

  Вакцинд хамрагдах, цээжний зураг авахуулах, сорил хийлгэх

Оноо: 1

Навчны транспирацийн хурдад температур хэрхэн нөлөөлж байгааг харуулсан графикаас чийг ихтэй орчинд ургаж буй ургамлыг олно уу.

 • A. А

 • B. В

 • C. С

 • D. D

Оноо: 1

Хүснэгтээс улаан бурхан өвчний талаар зөв илэрхийлсэн мөрийг сонгоно уу.

Үүсгэгч

Халдварлах зам

Илрэх шинж тэмдэг

Урьдчилан сэргийлэлт

1

Mycobacterium tuberculosis нян

Агаар дусал

Бүх биеэр жижиг усан цэврүү туурна. Халуурах, толгой өвдөх, даралт ихсэх

Бохир хоол хүнс, ундны ус хэрэглэхээс зайлсхийх

2

Vibrio cholera нян

Агаар дусал, ахуйн зам

Бөөлжих, суулгах, арьсны хуурайшилт, булчингийн өвдөлт ба таталт

Вакцинд хамрагдах, цээжний зураг авахуулах, сорил хийлгэх

3

Measles morbilivirus вирус

Агаар дусал

38-400С хүртэл халуурах, хоолны дуршил буурч, ханиалгах, тод өнгөтэй, том гүвдрүүт тууралтууд гарах

Вакцинд хамрагдах, хувийн ариун цэвэр сахих

4

Херпес вирус

Бохир хоол хүнс, ундны ус

Цустай ханиах, шөнө хөлрөх, халуурах, хоолны дуршил буурах

Вакцинд хамрагдах, дархлаажуулалт хийх, хувийн ариун цэвэр сахих

 • A.

  Үүсгэгч

  Халдварлах зам

  Илрэх шинж тэмдэг

  Урьдчилан сэргийлэлт

  Mycobacterium tuberculosis нян

   

  Агаар дусал

  Бүх биеэр жижиг усан цэврүү туурна. Халуурах, толгой өвдөх, даралт ихсэх

  Бохир хоол хүнс, ундны ус хэрэглэхээс зайлсхийх

 • B. 

  Үүсгэгч

  Халдварлах зам

  Илрэх шинж тэмдэг

  Урьдчилан сэргийлэлт

  Vibrio cholera нян

  Агаар дусал, ахуйн зам

  Бөөлжих, суулгах, арьсны хуурайшилт, булчингийн өвдөлт ба таталт

  Вакцинд хамрагдах, цээжний зураг авахуулах, сорил хийлгэх

 • C.

  Үүсгэгч

  Халдварлах зам

  Илрэх шинж тэмдэг

  Урьдчилан сэргийлэлт

  Measles morbilivirus вирус

   

  Агаар дусал

   

  38-400С хүртэл халуурах, хоолны дуршил буурч, ханиалгах, тод өнгөтэй, том гүвдрүүт тууралтууд гарах

  Вакцинд хамрагдах, хувийн ариун цэвэр сахих

 • D.

  Үүсгэгч

  Халдварлах зам

  Илрэх шинж тэмдэг

  Урьдчилан сэргийлэлт

  Херпес вирус

  Бохир хоол хүнс, ундны ус

  Цустай ханиах, шөнө хөлрөх, халуурах, хоолны дуршил буурах

  Вакцинд хамрагдах, дархлаажуулалт хийх, хувийн ариун цэвэр сахих

Оноо: 1

Эсийн мөчлөгөөс хамгийн удаан хугацаатайүргэлжилдэг үе шат аль нь вэ?

 • A. Анафаз

 • B. Интерфаз

 • C. Метафаз 

 • D. Профаз

Оноо: 1

Сурагч орчны хүчин зүйл ургамлын транспирацид хэрхэн нөлөөлдөг болохыг илрүүлэх туршилт хийжээ. Тэр нэг зүйлийн ургамлаас ижил хэлбэр, хэмжээ бүхий 4 навчийг таслан авч, жинг нь хэмжсэний дараа навчнуудыгорчны өөр өөр нөхцөлд тавьж, навчны жингийн өөрчлөлтийг 5 минут тутамд хэмжив. Навчнуудад ямар өөрчлөлт гарах вэ?

Туршилт 1 Эхний навчийг нартай цонхон дээр

Туршилт 2 Хоёр дахь навчийг сүүдэр газар

Туршилт 3 Гурав дахь навчийг салхигүй, +18 хэмийн дулаан орчинд

Туршилт 4 Дөрөв дэхь навчийг устай савны хажууд

 • A. Эдгээр туршилтуудаас 2 болон 3 дугаар туршилтын навчны жин буурч бусад нь хэвийн байна. Учир нь навч дулаан нөхцөлд ус их ууршуулдаг.

 • B. Эдгээр туршилтаас 1 болон 4 дүгээр туршилтын навчны жин буурна. Учир нь дулаан, чийгтэй үед навч ус бага ууршуулна.

 • C. Эдгээр туршилтуудаас 1 болон 3 дугаар туршилтын навчны жин буурч бусад нь хэвийн байна. Учир нь навч дулаан нөхцөлд ус их ууршуулдаг.

 • D. Эдгээр туршилтаас 2  болон 4 дүгээр туршилтын навчны жин бууурна. Учир нь дулаан, чийгтэй үед навч их ус ууршуулна

Оноо: 1

Биеэр нь нүүрсхүчлийн хий болон хүчилтөрөгчтэй холимог цус эргэлдэж байдаг, зүрх нь 3 тасалгаатай сээр нуруутанамьтныг олно уу.

 • A. Алгана  

 • B. Бах

 • C. Болжмор

 • D. Гүрвэл

Оноо: 1

Зарим сээр нуруутан амьтдын цусны эргэлтийг зурагт үзүүлжээ. Зургийг ашиглан амьтны нэр, цусны эргэлтийн тоо, зүрхний бүтцийн талаар зөв тохируулсан мөрийг сонгоно уу.

 • A.  A

 • B. B

 • C. C

 • D. D

Оноо: 1

Эсийн хуваагдлын хамгийн богино үргэлжилдэг үе шат аль нь вэ?

 • A. Анафаз

 • B. Метафаз

 • C. Профаз

 • D. Телофаз  

Оноо: 1

“Одоогоос есөн жилийн өмнө буюу 2008 оны долдугаар сарын 1-ний энэ өдөр Монголын таван иргэн амь насаа алдсан аймшигт хэрэг явдал болсон. УИХ-ын 2008 оны сонгуулийн үр дүнг эсэргүүцсэн тэмцэл олон нийтийг хамарсан үймээн болон хувирч, түүний уршгаар олон иргэн бэртэж гэмтэн, хохирсон.” Дээрх тохиолдолд хүний эрхийн зөрчлийг тоочихдоо үл хамаарах эрх аль нь вэ?

 • A.Амьд явах эрх

 • B.Эрүүл мэндээ хамгаалуулах, эмнэлгийн тусламж авах эрх

 • C.Шашин шүтэх, эс шүтэх эрх чөлөөтэй

 • D.Итгэл үнэмшилтэй байх, үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх, үг хэлэх, хэвлэн нийтлэх, тайван жагсаал, цуглаан хийх эрх чөлөөтэй

Оноо: 1

Мейоз хуваагдлын аль үе шатанд кроссинговер явагдаж, шинэ генийн хослол бүхий хроматид үүсдэг вэ?

 • A. Мейоз I, профаз I                   

 • B. Мейоз I, матафаз I                                      

 • C. Мейоз I, анафаз I                    

 • D. Мейоз I, телофаз I                                                                                                                                                       

Оноо: 1

Мейоз хуваагдлын аль үе шатанд хромосомууд гаплойд бүрдэлтэй болдог вэ?

 • A. Мейоз I, профаз I                   

 • B. Мейоз I, матафаз I                                      

 • C. Мейоз I, анафаз I                   

 • D. Мейоз I, телофаз I                                                                                                                                                      

Оноо: 1

Цусны судасны хөндлөн огтлолын зургуудаас хялгасан судсыг олно уу.

 • A. 

 • B. 

 • C. 

 • D. 

Оноо: 1

Зурагт үүдэл эсүүдийн төрөл, тэдгээрийн ялгаран хөгжлийг үзүүлжээ. 1 дугаартай үүдэл эсийн нэр болон, жишээг зөв нэрлэсэн дугаарыг олно уу.

 • A. Мультипотент үүдэл эс, ясны чөмөгний эсүүд

 • B. Үр хөврөлийн үүдэл эсүүд, уушгины эс

 • C. Плюрипотент үүдэл эс, мэдрэлийн эс  

 • D. Тотипотент үүдэл эс, зигот

Оноо: 1

Зурагт үүдэл эсүүдийн төрөл, тэдгээрийн ялгаран хөгжлийг үзүүлжээ. 3 дугаартай үүдэл эсийн нэр болон, жишээг зөв нэрлэсэн дугаарыг олно уу.

 • A. Мультипотент үүдэл эс, ясны чөмөгний эсүүд

 • B. Үр хөврөлийн үүдэл эсүүд, уушгины эс

 • C. Плюрипотент үүдэл эс, мэдрэлийн эс  

 • D. Тотипотент үүдэл эс, зигот

Оноо: 1

Зурагт нэгэн нуклейн хүчлийн бүтэц өгөгджээ. 1 дугаараар тэмдэглэсэн хэсэгт нуклеотидууд нь ямар холбоогоор холбогддог вэ?

 • A. Фосфодиэфирийн холбоо                    

 • B. Устөрөгчийн холбоо     

 • C. Ионы холбоо                                         

 • D. Ковалентийн холбоо

Оноо: 1

Цусны эргэлтийн талаархдүгнэлтүүдээс зөвийгсонгоно уу.

 • A. Дан цусны эргэлт биед ашигтай. Учир нь цус удаан урсан шим бодис хүчилтөрөгчийг бие рүү удаан дамжуулна.

 • B. Давхар цусны эргэлт ашигтай. Учир нь цус хурдтай урсан биеэр шим бодис, хүчилтөрөгчийг хурдан дамжуулна.

 • C. Цусны битүү эргэлт ашигтай. Учир нь цус биеэр тасралтгүй эргэн шим бодис хүчилтөрөгчийг аажим дамжуулна.

 • D. Цусны задгай эргэлт ашигтай. Учир нь дотор эрхтний гадна талд шим бодис хүчилтөрөгчийг аажим дамжуулна.

Оноо: 1

Зурагт транскрипцийн үйл явцыг харуулжээ. 1 дугаараар тэмдэглэсэн хэсэгт азотлог сууриуд нь ямар холбоогоор холбогддог вэ?

 • A. Фосфодиэфирийн холбоо                   

 • B. Устөрөгчийн холбоо     

 • C. Ионы холбоо                                        

 • D. Ковалентийн холбоо

Оноо: 1

3-р бүлгийн цустай нэгэн хүнд цус сэлбэх шаардлагатай болжээ. Аль бүлгийн цустай хүнээс цус сэлбэх боломжтой вэ? Зөв нэрлэсэн дугаарыг сонгоно уу. /Сэлбэж болно +, сэлбэж болохгүй - /

 • A.

  I

  II

  III

  IV

  -

  -

  +

  +

 • B.

  I

  II

  III

  IV

  +

  -

  +

  -

 • C.

  I

  II

  III

  IV

  -

  +

  +

  -

 • D.

  I

  II

  III

  IV

  +

  -

  +

  +

Нийт: 16693