• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Цусны судасны онцлогийн талаар зөв илэрхийлсэн өгүүлэмжийг сонгоно уу.

 • A. Тараагуур судас  нимгэн уян ханатай

 • B. Хураагуур судас хавхлагтай

 • C. Тараагуур судас хавхлагатай

 • D. Хураагуур судас зузаан булчинлаг ханатай

Оноо: 1

1-р бүлгийн цустай нэгэн хүнд цус сэлбэх шаардлагатай болжээ. Аль бүлгийн цустай хүнээс цус сэлбэх боломжтой вэ? Зөв нэрлэсэн дугаарыг сонгоно уу. /Сэлбэж болно +, сэлбэж болохгүй - /

 • A.

  I

  II

  III

  IV

  +

  -

  -

  +

 • B.

  I

  II

  III

  IV

  +

  +

  -

  -

 • C.

  I

  II

  III

  IV

  +

  -

  -

  -

 • D.

  I

  II

  III

  IV

  +

  -

  +

  -

Оноо: 1

Зургийг ашиглан зүрхний титэм судасны бөглөрөл өвчтэй хүнд үүсэх шууд эрсдлийг сонгоно уу.

 • A. Гол судсаар дамжин зүрхэнд очих цусны хэмжээ буурна

 • B. Хураагуур судсаар зүрхэнд очих цусны хэмжээ буурна.

 • C. Тараагуур судсаар эд эрхтэнд очих цусны хэмжээ буурна.

 • D. Титэм судсаар дамжин зүрхэнд очих цусны хэмжээ буурна.

Оноо: 1

Алимны чихэрлэг /D/ амт нь исгэлэн /d/ амтаа давамгайлдаг бөгөөд гетерозигот чихэрлэг амттай алимыг исгэлэн амттай алимтай тоос хүртээжээ. Эдгээрийн дундаас чихэрлэг амттай алим гарах хувийг олно уу.

 • A. 25%

 • B.  50%

 • C. 75%

 • D. 100%

Оноо: 1

Нүүрсхүчлийн хий эд эсээс цусаар дамжин уушгины цулцан руу зөөвөрлөгдөхдөө аль хэлбэрээр түлхүү зөөвөрлөгддөг вэ?

 • A. HCO

 • B. HCO3

 • C. HCO2

 • D. HbCO

Оноо: 1

Хүний нүдний бор /B/ өнгө цэнхэр /в/ өнгөө давамгайлдаг бөгөөд гетерозигот бор нүдтэй гэр бүлээс бор нүдтэй хүүхэд төрөх магадлалыг олно уу.

 • A. 25%

 • B. 50%

 • C. 75%

 • D. 100%

Оноо: 1

Байгаль дахь нүүрстөрөгчийн эргэлтийн эх үүсвэр аль вэ?

 • A. Агаар мандал    

 • B. Ногоон ургамал   

 • C. Уулын чулуулаг  

 • D. Хөрс

Оноо: 1

Байгаль дахь бодисын эргэлтэнд бактери ямар үүрэг гүйцэтгэдэг вэ?

 • A. Газрын хөрснөөс ус ууршуулах      

 • B. Гэрэл нийлэгжил явуулах      

 • C. Шим бодисыг задрах                      

 • D. Шим бодис нийлэгжүүлэх             

Оноо: 1

Амьсгалын эрхтэн тогтолцооны зургийг ажиглан агаар соруулдаг болон уушгийг тэлэхэд туслах үүрэгтэй эрхтнийг зөв тэмдэглэсэн дугаарыг сонгоно уу.

 • A. 1 болон 6

 • B. 2 болон 8

 • C. 4 болон 5

 • D. 1 болон 9

Оноо: 1

Айраг, дарс, шар айраг, гурил исгэх зэрэг үйлдвэрлэлд ашигладаг бичил биетнийг сонгоно уу.

 • A. Пеницилл мөөг

 • B. Сүүн хүчлийн бактери

 • C. Хөрөнгөний мөөг                     

 • D. Хөгц мөөгөнцөр

Оноо: 1

Зургаас амьсгалаар агаарыг соруулануушги руу оруулахад тусалдаг, цээж болон хэвлийн хөндийг тусгаарладаг булчинлаг эрхтнийг олно уу.

 • A. А

 • B. B

 • C. C

 • D. D

Оноо: 1

Цусны улаан эсийн тоо цөөрсөнүед хүний биедямар өөрчлөлт гарах вэ?

 • A. Гемоглобины хэмжээ ихэснэ, нүүрсхүчлийн хий эд эсэд ихэснэ.

 • B. Гемоглобины хэмжээ хэвийн байна, эд эс рүү орох хүчилтөрөгчийн хэмжээ ихэснэ.

 • C. Гемоглобины хэмжээ багасана,  эд эс рүү орох хүчилтөрөгчийн хэмжээ буурна.

 • D. Гемоглобины хэмжээ  хэвийн байна, эд эсээс ялгарах нүүрсхүчлийн хий багасна.

Оноо: 1

Тухайн графикийн тухай үнэн зөв өгүүлэмжийг олно уу.

 • A. Хүчилтөрөгчийн парциаль даралт их байхад эрүүл хүний хүчилтөрөгчийн хангамж бага байна.

 • B. Хүчилтөрөгчийн парциаль даралт бага байхад эрүүл хүний хүчилтөрөгчийн хангамж их байна.

 • C. Цус багадалттай хүнд хүчилтөрөгчийн парциаль даралт бага байхад  хүчилтөрөгчийн хангамж бага байна.

 • D. Цус багадалттай хүнд хүчилтөрөгчийн парциаль даралт бага байхад хүчилтөрөгчийн хангамж их байна.

Оноо: 1

Галт 80 кг жинтэй, 170 см өндөр. Галтын БЖИ -г бодож илүүдэл жинтэй эсэхийг тогтооно уу.

 • A. Илүүдэл жинтэй 

 • B. Таргалалт I

 • C. Таргалалт II

 • D. Таргалалт   III   

Оноо: 1

Эсийн хуваагдлын үе шатуудын зургийг ажиглан метафазын шатыг олно уу.

 • A. 

 • B. 

 • C. 

 • D. 

Оноо: 1

Эсийн мөчлөг нь интерфаз болон митоз хуваагдал, цитокинез гурван хэсгээстогтоно.Интерфазын “S” үе шатанд ямар үйл явц явагддаг вэ?

 • A. Эсийн бодисын солилцоо ихэснэ. 

 • B. Эсийн удмын мэдээлэл нийлэгжинэ.

 • C. Эсийн уургийн нийлэгжил явагдана.

 • D. Эсийн эрхтэнцэрүүд шинээр үүснэ.

Оноо: 1

Хүний биеийн эсүүдээс митоз хуваагдал явуулах боломжтой эсийг сонгоно уу.

 • A. Цусны улаан эс

 • B. Цусны ялтас эс

 • C. Бэлгийн эс

 • D. Хөврөлийн эс

Оноо: 1

Эсийн мейоз хуваагдлын талаарзөв илэрхийлсэн өгүүлбэрийг олно уу.

 • A. Эсийн хромосомын тоо ихэсдэг, бэлгийн эс үүсдэг, 4 үе шаттай хуваагдал.

 • B. Эсийн хромосомын тоо ихэсдэг, биеийн эс үүсдэг 8 үе шаттай хуваагдал .

 • C. Эсийн хромосомын тоо буурдаг, биеийн эс үүсдэг, 8 үе шаттай хуваагдал 

 • D. Эсийн хромосомын тоо цөөрдөг, бэлгийн эс үүсдэг, 8 үе шаттай хуваагдал

Оноо: 1

Прочитайте фразу и найдите ту, которая является продолжением прочитанной.

У меня болит голова.


 • A.Надо играть в теннис.

 • B.Надо учить уроки.

 • C.Надо идти к врачу.

 • D.Надо работать.

Оноо: 1

Уушгины хавдар болон тамхидалтын харилцан хамаарлыг графикаар харуулжээ. Графикаасзөв дүгнэлтийг олно уу.

 • A. Эмэгтэй хүн эрэгтэй хүнээс 2 дахин их тамхи татдаг тул хавдраар өвчлөх нь их

 • B. Эрэгтэй хүн эмэгтэй хүнээс харьцангуй их тамхи татдаг ч хавдраар өвчлөх нь бага. 

 • C. Эрэгтэй хүн эмэгтэй хүнтэй адил хэмжээний тамхи татдаг тул хавдраар өвчлөх нь адил

 • D. Эрэгтэй хүн эмэгтэй хүнээс их  хэмжээний тамхи татдаг тул хавдраар өвчлөх нь их

Нийт: 16693