• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 2

(x-y)5 биномын задаргааг бич.

 • A. x5-5x4y+10x3y2-5xy4-y5

 • B. x5-10x3y2+10x2y3-5xy4-y5

 • C. x5+5x4y+10x3y2+10x2y3+5xy4-y5

 • D. x5-5x4y+10x3y2-10x2y3+5xy4-y5

Оноо: 2

(x-y)6 биномын задаргааг бич.

 • A. x6-6x5y+15x4y2+15x2y4-6xy5+y6

 • B. x6-6x5y-20x3y3+15x2y4-6xy5+y6

 • C. x6+6x5y+15x4y2-20x3y3+15x2y4+6xy5-y6

 • D. x6-6x5y+15x4y2-20x3y3+15x2y4-6xy5+y6

Оноо: 2

(a2+2b)6 -ийн задаргааны 4-р гишүүнийг ол.

 • A.  160a5b3

 • B. 120a6b3

 • C. 240a4b4

 • D. 160a6b3

Оноо: 2

(a2+2b)7 -ийн задаргааны 3-р гишүүнийг ол.

 • A. 84a7b2

 • B. 42a10b2

 • C. 260a10b3

 • D. 84a10b2

Оноо: 1

Аль матриц 2×3 хэмжээстэй байна вэ?

 • A. \begin{pmatrix} 2 & 5 & -3\\ 0 & 1 & 7 \end{pmatrix}

 • B. \begin{pmatrix} 3 & 2 &\\ 2 & 3\end{pmatrix}

 • C. \begin{pmatrix} 3 & 5\\ 1& -2\\ 6 & 0 \end{pmatrix}

 • D. \begin{pmatrix} 2 & 0 & 3\\ 0 &3 &2 \\ 3 & 0 & 0 \end{pmatrix}

Оноо: 1

Аль матриц 3×2 хэмжээстэй байна вэ?

 • A. \begin{pmatrix} 2 & 5 & -3\\ 0 & 1 & 7 \end{pmatrix}

 • B. \begin{pmatrix} 3 & 2\\ 2& 3 \end{pmatrix}

 • C  \begin{pmatrix} 3 &5 \\ 1 &-2 \\ 6 & 0 \end{pmatrix}

 • D.   \begin{pmatrix} 2 &0 &3 \\ 0 &3 &2 \\ 3& 0 &0 \end{pmatrix}

Оноо: 1

Угсаатан нь нийгмийн хөгжлийн тодорхой үе шатанд бүрэлдэн тогтдог хүн амын нийтлэг бөгөөд дотроо овог, ястан, үндэстэн гэсэн бүрэлдэхүүнтэй. Ямар улсад 588 сая гаруй хинди үндэстэн амьдарч байна вэ?

 • A.БНХАУ

 • B.Индонези

 • C.Япон

 • D.Энэтхэг

Оноо: 1

Дэлхийн хүн амыг арьсны өнгөөр нь үндсэн гурван бүлэгт хуваадаг хэдий ч эдгээрийн дундаас холимог арьстнууд үүссэн.

Холимог арьстан болох МУЛАТ нь ямар арьстны дундаас үүссэн бэ?

 • A.Цагаан ба хар арьстан

 • B.Шар ба цагаан арьстан

 • C.Хар ба шар арьстан

 • D.Цагаан ба австрали арьстан

Оноо: 1

XIX зуунаас үйлдвэрлэлийн гуравдагч болон дөрөвдөгч хэв шинжид хамаарах үйлчилгээний салбар эрчимтэй хөгжиж эхэлжээ. Үйлдвэрлэлийн гуравдагч хэв шинж буюу үйлчилгээний салбарт ХАМААРАХГҮЙ бүтцийг сонгоно уу?

 • A.Аялал жуулчлал

 • B.Харилцаа холбоо

 • C.Хөдөө аж ахуй

 • D.Үл хөдлөх хөрөнгө 

Оноо: 1

Жил бүр хамгийн олон жуулчин хүлээн авдаг Франц улсын аялал жуулчлалын гол татах хүч юу вэ?

 • A.Элсэн цөлийн аялал

 • B.Далайн эргийн амралт, сувилал

 • C.Галт уул сонирхох аялал

 • D.Тропикийн ширэнгэн ойн аялал

Оноо: 1

Хүснэгтэн мэдээллийг матриц хэлбэрээр бичнэ үү?

Дэлгүүр

Уурын индүү

Тоос сорогч

I өдөр

4

5

II өдөр

1

2

III өдөр

6

3

 • A. \begin{pmatrix} 4 &1 &6 \\ 5 &2 &3 \end{pmatrix}

 • B. \begin{pmatrix} 4 &5 \\ 2& 3 \end{pmatrix}

 • C. \begin{pmatrix} 4 & 5\\ 1 & 2\\ 6 & 3 \end{pmatrix}

 • D. \begin{pmatrix} 4 &5 &3 \\ 1& 2 & 2\\ 6& 3 & 0 \end{pmatrix}

Оноо: 1

Газарзүйн бүслүүрийг зөв сонгоно уу?. Энэ бүслүүрт температурын зөрүү бага сарын дундаж температур 27 хэм, тунадасны хуваарилалт жигд, жилд дунджаар 1500-3000 мм тунадас унадаг. Гилей гэж нэрлэгдэх чийглэг мөнх ногоон ой тархсан байдаг.

 • A.Халуун бүслүүр

 • B.Туйлын бүслүүр

 • C.Сэрүүн бүслүүр

 • D.Экваторын бүслүүр

Оноо: 1

Газарзүйн бүслүүрийн хүрээнд хэд хэдэн бүс ялгардаг. Бүс нь зөвхөн хуурайгазрын бүслүүрийн дотор үүснэ. Газарзүйн бүс үүсэх гол нөхцөл юу вэ?

​​​​​​​

 • A.Дулаан ба температурын тодорхой харьцаанаас

 • B.Чийг ба дулааны тодорхой харьцаанаас

 • C.Даралт ба дулааны тодорхой харьцаанаас

 • D.Чийг ба даралтын тодорхой харьцаанаас

Оноо: 1

Уур амьсгалын өөрчлөлттэй тэмцэх тухай "Парисын хэлэлцээр" -т 197 орон нэгдэн орсон ба энэ хэлэлцээрт гарын үсэг зураагүй, хэлэлцээрээс ГАРСАН улсыг сонгоно уу?

 • A.БНХАУ

 • B.ХБНГУ

 • C.БНАСАУ

 • D.АНУ

Оноо: 1

Дэлхийн гадаргын 29 хувийг хуурай газар эзэлдэг. Экватораас 2 тийш ус бахуурай газрын эзлэх талбай харилцан адилгүй байдаг бол дэлхийн гадаргын өөр нэг онцлог юу вэ?

​​​​​​​

 • A.Далайн гүн хонхрууд далайн зах хавиар байрладаг

 • B.Өндөр уул нурууд нь эх газрынхаа төвөөр байрладаг

 • C.Далайн гол нурууд нь далайн зах хавиар байрладаг

 • D.Өндөр уул нурууд нь эх газрынхаа энд тэнд байрладаг

Оноо: 1

Дэлхийн дотоод бүтцийг тодорхойлогч чичирхийллийн хөндлөн долгионыонцлог юу вэ?

 • A.Хатуу төлөвд тархдаггүй

 • B.Шингэн төлөвд тархдаг

 • C.Шингэн төлөвд тархдаггүй

 • D.Шингэн, хатуу төлөвд тархдаг

Оноо: 1

Чулуулгийн хатуулгийг 1-10 хүртэл тоогоор илэрхийлэх ба Моосын шатлалыг ашигладаг. Алмаз болон кварцын хатуулаг хэд вэ?

 • A.10 ба 1

 • B.10 ба 3

 • C.10 ба 5

 • D.10 ба 7

Оноо: 1

Хувирмал чулуулаг нь хатуу, нягт, өгөршилд тэсвэртэй байдаг ба хатуу бөхбат чанарыг нь ашиглан барилга, хөшөө дурсгал, шал, шат, ширээ зэргийг хийдэг.

Энэ ямар чулуу вэ?

​​​​​​​

 • A.Шохойн чулуу

 • B.Элсэн чулуу

 • C.Боржин 

 • D.Гантиг

Оноо: 1

Хийн мандлын үе давхарга болох тропосферийн дээд хил, стратосферийн доод хилд агаарын температур -70 хэм болж буурдаг. Стратосферийн үе давхаргындээд хилд температур 0-ээс +10 хэм болж нэмэгддэг бол шалтгаан нь юу вэ?

 • A.Усны уур байхгүйтэй холбоотой

 • B.Озоны давхаргатай холбоотой

 • C.Азотын хий маш их байгаатай холбоотой

 • D.Нүүрсхүчлийн хий байхгүйтэй холбоотой

Оноо: 1

Ус байнгын эргэлтэнд оршдог. Усны эргэлтийг үүсгэгч гол хүч юу вэ?

 • A.Нарны эрчим хүч ба кориолисийн хүч

 • B.Хүндийн хүч ба төвөөс зугатах хүч

 • C.Нарны эрчим хүч ба татах хүч

 • D.Хүндийн хүч ба нарны эрчим хүч

Нийт: 16693