• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Сөнөсөн тэнгис, Хөвсгөл, Танганьик, Ньяса, Байгаль нуурын гарал үүсэл юу вэ?

 • A.Мөстлөгийн гаралтай

 • B.Техтоник гаралтай

 • C.Галт уулын гаралтай

 • D.Салхин гаралтай

Оноо: 1

Дэлхийн голлох экосистемүүдийн биомассын тархалт хаана хамгийн ихбайдаг вэ?

​​​​​​​

 • A.Халуун орны ой 

 • B.Сэрүүн орны ой

 • C.Дэлхийн далай

 • D.Өвслөг хээр

Оноо: 5

Дараах зурагт рН болон температурын өөрчлөлтийн үед энзимт урвалын хурд хэрхэнөөрчлөгдөж байгааг харуулжээ.А энзимийн оптималь рН -г тодорхойлно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

А болон В энзимийг 42 хэмд ажиллуулбал эдгээр энзимт урвалд ямар өөрчлөлт гарахыг тайлбарлан бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

i. Хэрвээ А болон В энзимийн урвалын хурдыг нэмэгдүүлэх шаардлага гарвалэдгээр нөхцөлөөс гадна ямар хүчин зүйлээр хэрхэн үйлчлэх хэрэгтэй вэ?

ii.Судлаач А энзим дутагдсан хүнийг судалжээ. Тухайн хүнд эмийг зохих тунгаар өгөхөддараах үр дүн гарчээ. Хүснэгтэн үр дүнг график хэлбэрээр илэрхийлнэ үү.

iii. 4 дэхь дөөр нь яагаад өвчтөний А энзимийн хэмжээ буурсан бэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 1

Хүний ямар үйл ажиллагаагаар нүүрсхүчлийн давхар исэл ҮҮСЭХГҮЙ вэ?

​​​​​​​

 • A.Түүхий нүүрс хэрэглэх

 • B.Ой модыг устгах

 • C.Загас барих

 • D.Машин барих

Оноо: 10

Дараах зурагт эсийн бүтцийг харуулав.Эсийг прокариот эсвэл эукариот эсийн аль нь болохыг тодорхойлно уу

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Тухайн эсэд дутуу байгаа давхар мембрант бүтэцтэй эрхтэнг нэрлэн нөхөн зурна уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 3

Тухайн эсэд уургийн нийлэгжил явагдлаа гэж үзвэл ямар ямар эрхтэнцэр ашиглан хэрхэнявагдахыг зурж, тайлбарлан бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 6
Оноо: 1

Хөрсний хэсгүүдийн харьцааны зургийг ажиглан ямар хөрсний дээжинд шавар 20%, лаг 20%, элс 70% байх вэ?

 • A.Шаварлаг элсэрхэг

 • B.Холимог

 • C.Элсэрхэг

 • D.Элсэнцэр

Оноо: 1

Зургийг ажиглан огтлолын өндрийг олно уу?

 • A.100

 • B.60

 • C.40

 • D.20

Оноо: 1

Зурагт зурагзүйн дүрслэлийн ямар аргыг хэрэглэсэн байна вэ?

 • A.Тэмдгийн арга

 • B.Ижил шугамын арга

 • C.Хөдөлгөөнт шугамын арга

 • D.Картограммын арга

Оноо: 1

Зурагт дэлхийн хүн амын өсөлтийн график өгөгджээ. Дэлхийн хүн амын тоо хэдэн онд 2 ба 6 тэрбум болсон бэ?

​​​​​​​

 • A.1935 ба 2000 он

 • B.1927 ба 1997 он

 • C.1913 ба 1975 он

 • D.1910 ба 1985 он

Оноо: 1

Герман улсын хүн амын ердийн өсөлтийг олно уу?

Улс

Төрөлт (1000 хүн тутамд)

Нас баралт (1000 хүн тутамд)

Ердийн өсөлт (1000 хүн тутамд)

Болив

22.8

6.5

16.3

Герман

8.5

11.4

 • A.19.9

 • B.2.9

 • C.– 2.9

 • D.– 19.9

Оноо: 1

Мексикийн хүн амын суваргыг ажиглан даалгаврыг гүйцэтгэнэ үү?. 2025 он болоход Мексикийн хүн ам хэрхэн өөрчлөгдөж байна вэ?, 80 дээш насны ахмадуудын тоо хэд болох вэ?

​​​​​​​

 • A.Хүн амын тоо нэмэгдэж, 80+ насны ахмадуудын тоо 0.8 сая болж нэмэгдэнэ.

 • B.Хүн амын тоо буурч, 80+ насны ахмадуудын тоо 2.8 сая болж нэмэгдэнэ.

 • C.Хүн амын тоо буурч, 80+ насны ахмадуудын тоо 2.2 сая болж нэмэгдэнэ.

 • D.Хүн амын тоо нэмэгдэж, 80+ насны ахмадуудын тоо 2.2 сая болж нэмэгдэнэ.

Оноо: 1

Дэлхийн 65 дээш насны хүн амын графикийг ажиглан даалгаврыг гүйцэтгээрэй. 2000-2018 онуудад графикт ямар өөрчлөлт гарсан бэ?, 2045 онд 65 дээш насны хүн ам нийт хүн амд хэдэн хувийг эзлэх төлөвтэй байна вэ?

​​​​​​​

 • A.65 дээш насныхан хүн амд эзлэх хувь нэмэгдэж, 16%-д хүрэх төлөвтэй байна.

 • B.65 дээш насныхан хүн амд эзлэх хувь нэмэгдэж, 15%- д хүрэх төлөвтэй байна.

 • C.65 дээш насныхан хүн амд эзлэх хувь тогтмол, 15%- д хүрэх төлөвтэй байна.

 • D.65 дээш насныхан хүн амд эзлэх хувь тогтмол, 14%- д хүрэх төлөвтэй байна.

Оноо: 1

Улсын хүн ам 35 670 000. Төрөлт багатай, нас баралт өндөртэй. Шилжиж ирсэн хүний тоо, шилжиж явсан хүний тооноос 10 дахин их. Энэ улс хүн амын шилжих хөдөлгөөнд ямар бодлого барьдаг вэ?

​​​​​​​

 • A.Шилжих хөдөлгөөнийг дэмждэг, түлхэх хүчин зүйлс олонтой

 • B.Шилжих хөдөлгөөнийг дэмждэггүй, татах хүчин зүйлс олонтой

 • C.Шилжих хөдөлгөөнийг дэмждэггүй, түлхэх хүчин зүйлс олонтой

 • D.Шилжих хөдөлгөөнийг дэмждэг, татах хүчин зүйлс олонтой

Оноо: 1

НҮБ-ын тооцоолсноор иргэний дайн, байгалийн гамшиг, шашны ялгаатай байдлаас болж Судан улсаас 2 сая гаруй хүн дүрвэн шилжиж, 70 мян хүн өлсгөлөн өвчнөөр нас баржээ. Хүн амын шилжих хөдөлгөөний ямар хэлбэр үүссэн вэ?

 • A.Сайн дурын шилжилт

 • B.Түр зуурын шилжилт

 • C.Албадлагын шилжилт

 • D.Улирлын шилжилт

Оноо: 1

Хүснэгтэд хөгжиж буй орнуудын хүн амын тухай мэдээлэл өгөгджээ. Индонезийн хөдөөгийн хүн амын эзлэх хувь, Жакарта хотын хүн ам нийт хүн амын хэдэн хувийг эзлэж байна вэ?

Улсын нэр

Хүн амын тоо (саяар )

Хотын хүн ам (%)

Томоохон хотын нэр

Томоохон хотын хүн ам (саяар )

Бразил

202.7

87

Сан Паула

20.0

Индонези

253.6

44

Жакарта

9.1

Кени

45.0

22

Найроби

3.4

 • A.Хөдөөгийн хүн ам 44%, Жакарта хотын хүн ам нийт хүн амд 3.6% эзлэнэ.

 • B.Хөдөөгийн хүн ам 56%, Жакарта хотын хүн ам нийт хүн амд 3.6% эзлэнэ.

 • C.Хөдөөгийн хүн ам 65%, Жакарта хотын хүн ам нийт хүн амд 6.3% эзлэнэ.

 • D.Хөдөөгийн хүн ам 66%, Жакарта хотын хүн ам нийт хүн амд 0.03% эзлэнэ.

Оноо: 1

Том хотуудыг дэлхийн эдийн засагт гүйцэтгэж буй үүрэг, ач холбогдлыг нь харгалзан альфа (тэргүүлэх), бета (гол), гамма (хоёрдугаар зэргийн), дельта (бүрэлдэж буй) гэж эрэмбээр нь ангилах болсон. Арьфа хотууд аль нь вэ?

​​​​​​​

 • A.Лондон Парис, Берлин, Вена

 • B.Нью-Иорк, Бээжин, Прага, Токио

 • C.Лондон, Токио, Нью-Иорк, Парис

 • D.Бээжин, Москва, Токио, Сөүл

Оноо: 1

Дараах өгөгдлийг зөв харгалзуулна уу.

1. ангаахайт шувуу а. тагтаа

2. дэгдээхэйт шувуу б. тахиа

3. өндөгнөөс нь өдөөр бүрмэл, нүдээ нээсэн дэгдээхэй гардаг

 • A.  "а" бол 1 ба 2                      "б" бол 3

 • B.   "а" бол 1                                  "б" бол 2 ба 3

 • C.   "а" бол 3                      "б" бол  2 ба 1

 • D.   "а" бол 1 ба 3                      "б" бол 2

Оноо: 1

Суэцийн сувгийн гол ач холбогдол юу вэ?

 • A.Ази Европыг холбож 16 000 км зай хэмнэсэн

 • B.Ази Европыг холбож 10 000 км зай хэмнэсэн

 • C.Ази Европыг холбож 26 000 км зай хэмнэсэн

 • D.Ази Европыг холбож 6 000 км зай хэмнэсэн

Оноо: 1

Энэ суваг нь Номхон далай Атлантын далайг холбосон, өдөрт дунджаар 38 хөлөг нэвтрэн гардаг, жилд дунджаар 125 сая тн ачаа тээвэрлэгддэг. Уг суваг ямар улсын нутагт байдаг вэ?

 • A.Америкийн Нэгдсэн улс

 • B.Бүгд Найрамдах Панам улс

 • C.Мексик улс

 • D.Колумби улс

Оноо: 1

+150С агаар 12.8 г/м3 чийг агуулах ёстой. Харьцангуй чийг нь 31% бол үнэмлэхүй чийг, дутмаг чийгийг олно уу?

​​​​​​​

 • A.Харьцангуй чийг 41.29 г/м3, дутмаг чийг 28.49 г/м3

 • B.Харьцангуй чийг 4.1 г/м3, дутмаг чийг 8.7 г/м3

 • C.Харьцангуй чийг 3.96 г/м3, дутмаг чийг 8.84 г/м3

 • D.Харьцангуй чийг 0.31 г/м3, дутмаг чийг 12.19 г/м3

Нийт: 16693