• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Хүчээр түрээ барих бодлогын үндэслэлүүдийг дурдахдаа илүүц зүйл дурдсан бол түүнийг олно уу.

 • A. Цэрэг зэвсгийн нөөц, байгалийн баялаг, санхүүгийн нөөц

 • B. Тогтвортой хүчтэй засаглал, хүн амын тоо, зэвсэглэлийн үзүүлэлт

 • C. Газар нутгийн хэмжээ, технологи, аж үйлдэрлэлийн чадавхи

 • D. Эртний түүхт соёл, байгалийн саад бэрхшээл, иргэдийн боловсролын түвшин

Оноо: 1

Дараах өгөгдлийг зөв харгалзуулнауу?

1. Монгол улс ба хоёр талын харилцаа а. Ази, Номхон далайн бүс нутаг, ялангуяаЗүүн хойт Ази, Төв Азийн олон талт үйл явц, яриа хэлэлцээр, интеграцид үр

ашигтай оролцох явдал

2. Монгол улсын олон талт хамтын б. Монгол улсаас олон улсын хамтынажиллагаанийгэмлэгийн хүрээнд явуулах бодлого, олон талт дипломат үйл

ажиллагаа.

3. Монгол ба бүс нутгийн олон талт в. Гадаад бодлогын тэргүүлэх чиглэлийн харилцааулсорнуудтай тогтоосон харилцаа, хамтын ажиллагааны түвшин байнга

өсч, Монгол улсыг дэмжигч, хамтран ажиллагч түншүүдийн тоо улам бүр нэмэгдэж байгаа үйл явц.

 • A. 1в, 2б, 3а

 • B. 1б, 2а, 3в

 • C. 1в, 2а, 3б

 • D. 1а, 2в, 3б

Оноо: 9

Оросны эрдэмтэн И.П. Павловын хийсэн туршилтыг зургаар үзүүлэв.Зурагт үзүүлсэн хариу үйлдэл ямөр төрлийн хариу үйлдэл вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Хэрвээ хонхыг гэрлээр соливол нохойд ямар өөрчлөлт гарах вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Дохио өгөөд хоол өгөх үед рефлексийн нум хэрхэн үүсэхийг өгүүлбэрээр тайлбарлан бичнэ үү.

i. Сэрэл үүсэн нугас хүртэл дамжих зам.....................................................................................................................................................................................

ii. Нугаснаас шүлсний булчирхай хүртэл дамжих зам ........................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 6
Оноо: 7

“Дунд ба урт хугацааны хөдөлмөрийн эрэлт-нийлүүлэлтийн таамаглал” судалгааг манай орны эрдэмтэд Бүгд Найрамдах Солонгос улсын судлаачидтай хамтран хийжээ. Энэ нь 2020 он хүртлэх Монгол улсын хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт, нийлүүлэлтийн таамаглал юм. Манай улсын экспортын 90 гаруй хувийг дангаараа бүрдүүлдэг уул уурхайн салбарт нийт ажиллах хүчний 4 хувь нь ажилладаг. 10 жилийн дараа тус салбар өнөөдрийнхөөс ч илүү өсөлттэй байна гэж таамаглаж буй. Гэтэл тэр үед ажиллах хүчний 7 хувь уул уурхайн салбарт ажиллахаар байгааг судалгаа харуулж байна. Мөн Монголын хөдөө аж ахуйн салбарт ажиллах хүчний тоо ирэх жилүүдэд буурахаар байна. Хэдийгээр ажиллах хүч буурсан боловч техник технологийн хүчээр бүтээмж нэмэгдэж байгааг тус судалгаанд дурджээ. Тиймээс одоо 370 мянга гаруй хүн тус салбарт ажиллаж байгаа бол 10 жилийн дараа 320 мянга болж буурах гэнэ. Харин ирэх 10 жилд нарийн мэргэжлийн, илүү мэргэшсэн мэргэжилтнүүдийн эрэлт хэрэгцээ өндөр, тэр дундаа боловсруулах үйлдвэрийн мэргэжилтнүүдийн эрэлт өсөлттэй байх аж.

а.Судалгаанд дурдсанаар Монгол улсын экспортын дийлэнх хувийг аль салбарын үйлдвэрлэл эзэлж байна вэ ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. Судалгааны зорилго нь юу вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2

c. Хөдөө аж ахуйн салбар дахь бүтээмж нэмэгдэнэ гэсэн нь ямар учир шалтгаантай вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2

с. Судалгааны таамаглалаар 10 жилийн дараа буюу 2020 онд уул уурхайн салбарт ажиллагсад 2010 оныхоос хэдэн хувиар өсөх вэ ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 1

Бичмэл хэм хэмжээнд тулгуурлан тодорхой албан тушаалтнаас гаргасан захирамжилсан шийдвэрийг .................... гэнэ.

 • A. Хууль

 • B. Хуульчилсан акт

 • C. Дүрэм

 • D. Тушаал

Оноо: 1

Нийгмийн даатгалын байгууллагаас ямар үйлчилгээ авдаг вэ?

 • A. Гадаад паспорт захиалах

 • B. Иргэний үнэмлэх шинээр авах

 • C. Эрүүл мэндийн зөвлөгөө авах

 • D. Ажилгүйдлийн тэтгэмж авах

Оноо: 1

................................ эрх чөлөө нь эвлэлдэн нэгдэх, жагсаал цуглаан хийх, сонгох зэрэг бусад олон эрх, эрх чөлөөтэй огтолцож байдаг.

 • A. Үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх

 • B. Амьд явах 

 • C. Эрүүл мэндээ хамгаалуулах, эмнэлгийн тусламж авах

 • D. Эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах, орчны бохирдол, байгалийн тэнцэл алдагдахаас хамгаалуулах

Оноо: 8

“Засгийн газрын ээлжит хуралдаан 2016 оны 12 сарын 28 –ны өдөр болж Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах зорилгоор хүйтний улиралд гэр хорооллын айл өрхөд цахилгааны үнэ тарифын хөнгөлөлт үзүүлэх журмыг баталлаа. Тогтоолд зааснаар гэр хорооллын өрхийн цахилгааны шөнийн тарифыг 21-06 цагт тэглэнэ. Тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах, эрчим хүчний найдвартай байдлыг хангах, аюулгүй байдлыг хангаж ажиллахыг холбогдох сайд нарт даалгажээ. Гэвч агаарын бохирдол манай улсад тулгарч байгаа бодитой асуудлын нэг байсаар байна ”.

а.Цахилааны үнэ тарифыг хөнгөлөх болсон гол шалтгаан нь юу вэ ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2

b. Засгийн газрын ээлжит хуралдаанаар хэнд эрчим хүчний хөнгөлөлт үзүүлэх шийдвэр гаргасан бэ ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

с. Засгийн газрын тогтоолтой холбоотойгоор холбогдох албан тушаалтнуудад ямар ямар үүргүүдийг даалгасан бэ ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Агаарын бохирдлыг бууруулахын тулд хувь хүнийхээ хувьд та юу хийж болох вэ ?

Дор хаяж 3-ыг бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 16

What types of transportation will people have in the future? 80-90 words

Оноо: 1

Ёс заншил нь нийгмийн амьдралын бүх хүрээнд илэрдэг. Баяр ёслол, хурим найрын ёс дэг, ураг төрлөө мэдэх, өвөг дээдсээ хүндэтгэх, газар ус, уул овоогоо хайрлах нь нийгмийн амьдралын аль хүрээнд илэрдэг вэ?

 • A. Оюун санааны          

 • B. Улс төрийн

 • C. Эдийн засгийн

 • D. Эрх зүйн

Оноо: 16

If you could meet any fictional character from a book, who would it be?80-90 words

Оноо: 16

Do you want to go to university? Why or why not? 80-90 words

Оноо: 16

If you could give one thing to every child in the world, what would you want to givethem?80-90 words

Оноо: 16

Your friend wants to do something dangerous. What should you do? 80-90 words

Оноо: 1

Ардын соёлын онцлог ялгааг дурдахдаа илүүц зүйл дурдсан бол аль нь вэ?

 • A. А

 • B. В

 • C. С

 • D. D

Оноо: 1

Цахим хэрэглээний сөрөг нөлөөллөөс зарим улс орнууд хүүхэд, олон нийтийг хамгаалахын тулд ......................... зэрэгт хяналт тавьж, хуульчилсан байдаг.

 • A. Цагаа хянах, хориг тавих, код хийх

 • B. Интернет ашиглах дүрэм, журам, зохиогчийн эрхийг хамгаалалт, интернетэд тавигдах мэдээллийн шалгуур

 • C. Хүүхдийн өрөөнд компьютер байрлуулахгүй байх, сүлжээгээ таслах

 • D. Эцэг эхийн байнгын хараа хяналт тавих, сүлжээндээ код оруулах, хүүхэдтэйгээ сайн ярилцаж ойлголцох

Оноо: 16

Write about your favorite music and why you like it so much. 70-80 words

Оноо: 1

1948 онд НҮБ-ийн Ерөнхий ассамблейн баталсан Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглалыг хэрхэн ангилан тогтоосон бэ?

 • A. Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн тухай олон улсын пакт

 • B.  Улс төрийн болон соёлын эрхийн тухай олон улсын пакт

 • C. Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пакт

 • D. Зөвхөн А ба С

Оноо: 16

Write about your most favorite person. Write about the reasons why you likethis person the most. 70-80 words

Оноо: 16

Which is better, winter or summer? Write about the reasons why you think winter orsummer is better. 70-80 words

Нийт: 16693