• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Сиддхарта Гаутама эртний энэтхэгт 2600 орчим жилийн өмнө буддын сургаалыг номложээ. Оныг зуунд шилжүүлнэ үү.

 • A.НТӨ VI зуун

 • B.НТӨ VII зуун      

 • C.НТ VI зуун

 • D.НТ VII зуун

Оноо: 1

Константинополь хотыг яагаад “Алтан гүүр” хэмээн нэрлэж байсан бэ?

 • A.Баруун, зүүн европыг холбосон худалдааны зам дайрдаг байсан учраас

 • B.Юстиниан хаан хүч чадлаа харуулах гэж алтан гүүр барьсан учраас

 • C.Ази Европыг холбосон худалдааны зам дайрдаг байсан учраас

 • D.Дорно зүгийн орнуудаас их хэмжээний татвар хурааж байсан учраас

Оноо: 1

XIII зууны эхэн үеийн “Чингисийн чулуун бичиг” хэмээн алдаршсан гэрэлт хөшөөнд юуны тухай өгүүлсэн байдаг вэ?

 • A.Чингис хааныг Их хуралдайгаар хаан өргөмжилсөн тухай

 • B.Маш хол харваж байгаа оносон Есүнгэг алдаршуулсан тухай

 • C.Өгэдэй хааныг Их хуралдайгаар хаан өргөмжилсөн тухай

 • D.Хасарын ид хав, хүч чадлыг магтан алдаршуулсан тухай

Оноо: 1

Алтан Ордон улсын хаан Баттай холбогдох өгөгдлийг сонгоно уу.


 • A.Чингис хааны ахмад хүү Жочийн хүү

 • B.Чингис хааны удаах хүү Цагадайн хүү

 • C.Чингис хааны удаах хүү Жочийн хүү

 • D.Чингис хааны ахмад хүү Цагадайн хүү

Оноо: 1

Дуу дараах орчнуудын алинд нь хамгийн хурдан тархах вэ?

 • A. Хатуу   

 • B. Хий   

 • C. Вакум

 • D. Шингэн 

Оноо: 1

Дуу ямар орчинд тархдаггүй вэ?

 • A. Хатуу 

 • B. Хий  

 • C. Вакум   

 • D. Шингэн  

Оноо: 1

Батмөнх даян хааныг балчир байх үед улс төрийн үйл хэргийг хэн голлон эрхэлж байсан бэ?

 • A.Мандухай хатан

 • B.Баянмөнх жонон

 • C.Исмэйл тайш

 • D.Ибэрэй тайш

Оноо: 6

Look at the picture and decide if the statement is true or false.

There is a woman standing behind a sofa.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

There aren’t any cups on the table. ________________.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

There are some books under the coffee table. ________________.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

There are some flowers in front of a man. ________________.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

There is a fan in the picture. ________________.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

There is a small dog next to a chair. ________________.

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 1

Бишгүүрийн даралтыг өөрчлөхөд дууны хэлбэлзлийн ямар хэмжигдэхүүн өөрчлөгдөх вэ?

 • A. Хэлбэлзлийн давтамж   

 • B. Хэлбэлзлийн далайц    

 • C. Дууны хүч

 • D. Хэлбэлзлийн үе    

Оноо: 1

Дараахаас аль нь XVII зуунд Зая Бандида Намхайжамцын зохиосон үсэг вэ?

 • A.Али гали үсэг 

 • B.Тод үсэг

 • C.Соёмбо үсэг

 • D.Вагиндра үсэг

Оноо: 1

Дуучин дууныхаа дахилтхэсгийгчанга дуулав. Тэгвэл дууны ямар хэмжигдэхүүнийг өөрчилсөн бэ?

 • A. Хэлбэлзлийн давтамжийг багасгана 

 • B. Хэлбэлзлийн давтамжийг ихэсгэнэ

 • C. Хэлбэлзлийн далайцыг багасгана   

 • D. Хэлбэлзлийн далайцыг ихэсгэнэ  

Оноо: 1

Зурагт ижил хугацаан дахь дууны хэлбэлзлүүдийг харуулжээ.

Аль нь бүдүүн дуу вэ?

 • A. 1

 • B. 2

 • C. 3

 • D. 4

Оноо: 1

Будсан хэсгийг бүх хэсэгтэй харьцуулсан харьцаа аль нь вэ?

 • A.4:5

 • B. 4:9

 • C. 4:27

 • D. 8:27

Оноо: 1

Зурагт ижил хугацаан дахь дууны хэлбэлзлүүдийг харуулжээ.

Аль дуу чанга дуугарч байгаа вэ?

 • A. 1

 • B. 2

 • C. 3

 • D. 4

Оноо: 1

Хийл хөгжмийн чавхдас 20 секундын хугацаанд 8000 удаа хэлбэлзсэн бол уг хөгжмийн хэлбэлзийн давтамжийг тодорхойлно уу.

 • A. 0.0025 Гц 

 • B. 0.025 Гц    

 • C. 400 Гц

 • D. 8020 Гц

Оноо: 1

Будсан хэсгийг бүх хэсэгтэй харьцуулсан харьцаа аль нь вэ?

 • A. 4:5

 • B. 12:27

 • C. 24:27

 • D. 4:9

Оноо: 1

Манжийн эрхшээлийн үеийн засаг захиргааны хуваарийн дагуу “Гадаад Монгол” гэдэгт хаанахын хошууд багтаж байсан бэ?

 • A.Барга, Цахар, Хорчин, Баарины хошууд

 • B.Халх, Өвөрлөгч хошууд цугтаа

 • C.Өвөрлөгч хошууд

 • D.Халх, Ховд, Или, Хөх нуурын хошууд

Оноо: 1

Сараа, Чимгээ хоёрын хайрцагаас авсан алимны хэмжээг харуулав. Тэдэнд бүх алимны 7% нь байгаа бол хайрцагт хэдэн алим байсан бэ?

 • A. 200

 • B. 50

 • C. 14

 • D. 140

Оноо: 1

Гитарын чавхдас 20 секундын хугацаанд 4000 удаа хэлбэлзсэн бол уг хөгжмийн хэлбэлзлийн давтамжийг тодорхойлно уу.

 • A. 0.005 Гц 

 • B. 0.05 Гц  

 • C. 200 Гц  

 • D. 4020 Гц

Оноо: 1

Сараа, Чимгээ хоёрын хайрцагаас авсан алимны хэмжээг харуулав. Тэдэнд бүх алимны 14% нь байгаа бол хайрцагт хэдэн алим байсан бэ?

 • A. 200

 • B. 7

 • C. 50

 • D. 140

Нийт: 16693