• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Манжийн эрхшээлийн үеийн “Гадаад монгол” хэмээх ойлголтод аль хамаарах вэ?

 • A.Халх, Ховд, Или, Эзэнээ, Хөхнуур, Алашаа

 • B.Өвөр монгол, Алашаа, Эзэнээ, Хөхнуур

 • C.Халх монгол, Өвөр Монгол, Ховд

 • D.Хөвсгөлийн хязгаар, Ховдын хязгаар

Оноо: 1

Чийдэнгийн улайсах утас цахилгаан энергийг дулааны энергид хувиргадаг бол ямар үүрэг гүйцэтгэх вэ?

 • A. Энерги тээгч

 • B. Энерги хувиргагч

 • C. Энерги зөөгч 

 • D. Энергийн нэг хэлбэр

Оноо: 1

Телефон утсыг анх хэн зохиосон бэ?

 • A.Семюэл Морзе   

 • B.Александр Грэхэм Бэлл

 • C.Гульельмо Маркони

 • D.Томас Эдисон

Оноо: 1

“Цагаан сар”-аар Анар, аавтайгаа цуг 15 буузыг 2:3 харьцаатай хувааж идсэн бол тэд тус бүр хэдэн бууз идсэн бэ?

 • A. 4 ба 6

 • B.  6 ба 9

 • C. 5 ба 10

 • D. 2 ба 3

Оноо: 1

Анужин төрсөн өдөртөө хэрэглэхээрулаан ба цагаан өнгийн нийт 30 ширхэг бөмбөлгийг 3:2 харьцаатай байхаар сонгосон бол тус бүрээс хэдэн ширхэг бөмбөлөг хэрэгтэй вэ?

 • A. 18 ба 12

 • B. 10 ба 15

 • C. 15 ба 10

 • D. 10 ба 20

Оноо: 1

Генератор механик энергийг цахилгаан энергид хувиргадаг бол ямар үүрэг гүйцэтгэх вэ?

 • A. Энерги тээгч  

 • B. Энерги хувиргагч

 • C. Энерги зөөгч

 • D. Энергийн нэг хэлбэр

Оноо: 1

1911 оны 12 дугаар сарын 29-нд Монгол улс тусгаар тогтнолоо тунхаглахдаа........................... гэж нэрлэв.

 • A.улсын цолыг Богд хаант, оны цолыг Монгол

 • B.улсын цолыг Тусгаар тогтносон, оны цолыг Богд хаант

 • C.улсын цолыг Монгол, оны цолыг Олноо өргөгдсөн

 • D.улсын цолыг Их улс, оны цолыг Дээр өргөгдсөн

Оноо: 1

Өгсөн бутархайтай тэнцүү биш утга аль нь вэ?

 • A.  \frac{1}{5}

 • B. 20%

 • C. 0.5

 • D.

Оноо: 5

Ажилгүйдлийн түвшин гэж юу вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Ажилгүйдлийн түвшинг хэрхэн бууруулж болох вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2

2018оны эцсийн байдлаар манай улсын нийт ажиллагчдын тоо1256356байснаас үйлчилгээний салбарт ажиллагсдын тоо 636874 бол энэ салбартажиллагсад нийт ажиллагсдын хэдэн хувь болж буйг тооцоолно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 1

1920-иод онд ЗХУ-ын удирдагчид Монгол улсад хөгжлийн ямар замыг тулгаж байсан бэ?

 • A.Улс орныхоо онцлогт тохирсон хувийн өмчтэй эдийн засгийг хөгжүүлэх ёстой

 • B. Монгол улс хөрөнгөтөн баячуудгүй, хувийн өмчгүй байх ёстой

 • C.Хувийн хөрөнгөтэй, хүнтөрөлхтний нийтлэг жам ёсоор хөгжих ёстой

 • D.Монгол улс хөрөнгөтөн баячуудыг дэмжиж, хувийн өмчийг дээдлэх ёстой

Оноо: 1

Цэгийн оронд тохирох үгийг нөхнө үү. Хий, шингэний урсгалаар бодис зөөгдөхийн хамт дулааны энерги зөөгдөхийг ............................ гэнэ.

 • A. Дулаан дамжуулал

 • B. Цацрал   

 • C. Конвекц   

 • D. Конденсац

Оноо: 1

Өгсөн бутархайтай тэнцүү биш утга аль нь вэ?

 • A. \frac{8}{20}

 • B. 4%

 • C. 0.4

 • D.

Оноо: 1

y=\frac{x+2}{x} функцийн уламжлалыг ол.

 • A.  1

 • B. \frac{2x+2}{x^{2}}

 • C.  2

 • D. -\frac{2}{x^{2}}

Оноо: 1

Цэгийн оронд тохирох үгийг нөхнө үү. Хатуу, шингэн, хийдбөөмсийн харилцан үйлчлэлийн дүнд халсан хэсгээс бага халсан хэсэг рүү дулааны энерги зөөгдөхийг ............................ гэнэ.

 • A. Дулаан дамжуулал 

 • B. Цацрал

 • C. Конвекц  

 • D. Конденсац 

Оноо: 1

8 алимыг 6 найз хувааж идэх болов. Хүүхэд бүр адил хэмжээний алим идсэн бол нэг хүүхэд ямар хэмжээний алим идсэн бэ? /Хуваалт хийж болно./

 • A. \frac{6}{8}

 • B. 1\frac{1}{6}

 • C. 1\frac{1}{3}

 • D. \frac{1}{3}

Оноо: 1

Нэг эмчид ногдох өвчтөний тоо оноор жагсаасан баримтаас хамгийн гол гаргалгаа аль нь вэ?

Он 1940 он 1952 он 1960 он 1970 он
Нэг эмчид ноогдох тоо 20000 6500 1100 560

 • A.Хамгийн өндөр өвчлөлтэй жил 1940-өөд он байгаа нь харагдаж байна

 • B.Өвчтэй хүмүүсийн тоо жил ирэх тусам багассан харагдаж байна

 • C.Хүн амын эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллын салбар улам хөгжсөн

 • D.Нийт өвчтөнд ногдох эмч нарын тоо өссөн нь харагдаж байна

Оноо: 1

10 тэнцүү зүссэн пиццаг 4 найз хувааж идэх болов. Хүүхэд бүр адил хэмжээний пицца идсэн бол нэг хүүхэд ямар хэмжээний пицца идсэн бэ? /Хуваалт хийж болно./

 • A. 2\frac{1}{4}

 • B. \frac{1}{2}

 • C. \frac{4}{10}

 • D. 2\frac{1}{2}

Оноо: 1

Дараах зурагт толин дээр туссан гэрлийн цацрагийн явцыг үзүүлжээ.

Ойлтын өнцгийг тодорхойлно уу.

 • A. 35°

 • B. 55°  

 • C. 70°      

 • D. 110° 

Оноо: 5

Дараах зургийг ашиглан даалгаврыг гүйцэтгээрэй.

Хүн амын суваргын суурь илүү өргөн зурагдсан байдгийн учир юу вэ?

.....................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Хөдөлмөрийн нөөц ашиглалт сайн байх нь эдийн засагт ямар нөлөө үзүүлэх вэ? Хөдөлмөрийн нөөц ашиглалтыг сайжруулах ямар арга замууд байж болох вэ?

....................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Хөдөлмөрийн насны хүн амд ямар насны хүмүүс хамаардаг вэ? Яагаад энэ насыг хөдөлмөрийн нас гэж авч үздэг вэ?

..................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 1

Дараах тоонуудын зүй тогтолыг олж, асуултын тэмдгийн оронд байх тоог олно уу?

2, 3, 5, 8, 12, ?

 • A. 20

 • B. 17

 • C. 13

 • D. 16

Нийт: 16693