Даалгаврын сангийн систем

 • Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Tэнцэтгэл бишд тохирох шийдийг олоорой. 35 м кв > Ÿ

 • А. 34 км.кв

 • В. 35м.кв

 • С. 36 м.кв

 • D. 370 дм кв

Оноо: 1

Зурагт y=sinx, y=cosx функцүүдийн график дүрслэгджээ. sinx=cosx тэгшитгэлийн шийдийг\left [ 0, \frac{\pi }{2} \right ] завсарт ол.

 • A. 0.75

 • B. 1

 • C. 3.1

 • D. 3.9

Оноо: 1

3 кг гурилаар 3.3 кг талх хийдэг.12 кг гурилаар хэдэн килограмм талх хийх вэ?

 • А. 1.1

 • В. 10.2

 • С. 10.9

 • D. 13.2

Оноо: 1

А дүрс В дүрсэд ямар хувиргалтаар шилжсэн бэ?


 • а. Тэнхлэгийн тэгш хэм

 • б. Параллель зөөлт

 • в. Эргүүлэлт

 • г. Цэгийн тэгш хэм

Оноо: 1

Бүрэнхаан фосфоритын орд газар аль аймагт байдаг байдаг вэ?

 • A. Хөвсгөл

 • B. Хэнтий

 • C. Дорнод

 • D. Баян-өлгий

Оноо: 1

\sqrt{\left ( 1-\sqrt{5} \right )^{2}}- \sqrt{5}утгыг ол.

 • A.-1

 • В. 1

 • С. 2\sqrt{5}-1

 • D. 6-3\sqrt{5}

Оноо: 1

4sinx+3=0 тэгшитгэлтэй тэнцүү чанартай тэгшитгэл аль вэ?

 • A. sinx=\frac{3}{4}

 • B. sinx=-\frac{4}{3}

 • C. sinx=\frac{4}{3}

 • D. sinx=-\frac{3}{4}

Оноо: 1

5 кг гурилаар 5.5 кг талх хийнэ. 15 кг гурилаар хэчнээн кг талх хийх вэ?

 • А. 1.1

 • В. 10.5

 • С. 13.6

 • D. 16.5

Оноо: 1

Тэгш өнцөгтийн талбайн хэмжээ 1280 м.кв ба өргөн нь 16 м бол түүний периметр хэдэн метр вэ?

 • А. 80

 • В. 96

 • С. 192

 • D. 384

Оноо: 1

Сурагчид аяллаар явж байхдаа эргэн тойрондоо байгаа байгалийн баялгуудыг биосферийн ямар бүрэлдэхүүн хэсэгт багтаж байгааг нь тэмдэглэжээ. Болдын бичсэн жишээнээс биосферийн бүрэлдэхүүнд оролцдог бодис, жишээг зөв харгалзуулсан мөрийг сонгоно уу.

 • А.

 • В.

 • С.

 • D.

Оноо: 1

Тэгш өнцөгтийн талбайн хэмжээ 720 м.кв ба өргөн нь 18 м бол түүний периметр хэдэн метр вэ?

 • А. 40

 • В. 58

 • С. 116

 • D. 232

Оноо: 1

\sqrt{\left ( 2+\sqrt{6} \right )^{2}}-\sqrt{6} утгыг ол

 • A. -2

 • В. 2

 • С. 2\sqrt{6}-2

 • D.10-3\sqrt{6}

Оноо: 1

Монгол орны стратегийн орд газрыг ашигт малтмалын төрөлтэй зөв харгалзуулсаныг сонгоно уу

Орд газрын нэр

Ашигт малтмалын төрөл

1

Тавантолгой

а

уран

2

Мардай

б

алт

3

Бороо

в

зэс, молибден

4

Цагаан суварга

г

чулуун нүүрс

 • A. 1а, 2в, 3г, 4б

 • B. 1в, 2а, 3б, 4г

 • C. 1г, 2а, 3б, 4в

 • D. 1б, 2г, 3в, 4а

Оноо: 1

sinxcos\frac{\pi }{4}-cosxsin\frac{\pi}{4}=0.8 тэгшитгэлтэй тэнцүү чанартай тэгшитгэл аль вэ?

 • A. sin\left ( x-\frac{\pi }{4} \right )=0.8

 • B. sin\left ( x+\frac{\pi }{4} \right )=0.8

 • C. cos\left ( x+\frac{\pi }{4} \right )=0.8

 • D. cos\left ( x-\frac{\pi }{4} \right )=0.8

Оноо: 1

Квадратын периметр 80 см, талын уртыг 2 см -ээр ихэсгэвэл түүний периметр хэдэн хувиар нэмэгдэх вэ?

 • А. 8

 • В. 10

 • С. 20

 • D. 88

Оноо: 1

Сурагчид аяллаар явж байхдаа эргэн тойрондоо байгаа байгалийн баялгуудыг биосферийн ямар бүрэлдэхүүн хэсэгт багтаж байгааг нь тэмдэглэжээ. Батын бичсэн жишээнээс биосферийг бүрэлдэхүүнд оролцдог бодис, жишээг зөв харгалзуулсан мөрийг сонгоно уу.

 • А

 • B

 • C

 • D

Оноо: 1

Квадратын периметр 60 см, талын уртыг 3 см -ээр ихэсгэвэл түүний периметр хэдэн хувиар нэмэгдэх вэ?

 • А. 3

 • В. 12

 • С. 20

 • D. 72

Оноо: 1

\sqrt{4+\sqrt[3]{125} утгыг ол.

 • A. 3

 • В. 4.5

 • С.7

 • D. 9

Оноо: 1

МУ-ын дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 5-аас дээш хувийг үйлдвэрлэж байгаа болон үйлдвэрлэх боломжтой ордуудыг стратегийн орд гэнэ. Дараах ордуудаас стратегийн ач холбогдол бүхий орд газар аль нь вэ?

 • A. Чандгана тал нүүрсний орд

 • B. Хар тарвагатай нүүрсний орд

 • C. Шивээ- Овоо нүүрсний орд

 • D. Адуун чулуун нүүрсний орд

Оноо: 1

Сурагчид аяллаар явж байхдаа эргэн тойрондоо байгаа байгалийн баялгуудыг биосферийн ямар бүрэлдэхүүн хэсэгт багтаж байгааг нь тэмдэглэжээ. Сүрэнгийн бичсэн жишээнээс биосферийг бүрэлдэхүүнд оролцдог бодис, жишээг зөв харгалзуулсан мөрийг сонгоно уу.

Нийт: 15508