• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Зурагт y=sinx, y=cosx функцүүдийн график дүрслэгджээ. sinx=cosx тэгшитгэлийн шийдийг\left [ 0, \frac{\pi }{2} \right ] завсарт ол.

 • A. 0.75

 • B. 1

 • C. 3.1

 • D. 3.9

Оноо: 1

3 кг гурилаар 3.3 кг талх хийдэг.12 кг гурилаар хэдэн килограмм талх хийх вэ?

 • А. 1.1    

 • В. 10.2    

 • С. 10.9      

 •  D. 13.2

Оноо: 1

А дүрс В дүрсэд ямар хувиргалтаар шилжсэн бэ?


 • а. Тэнхлэгийн тэгш хэм      

 • б. Параллель зөөлт

 • в. Эргүүлэлт

 • г. Цэгийн тэгш хэм

Оноо: 1

Бүрэнхаан фосфоритын орд газар аль аймагт байдаг байдаг вэ?

 • A. Хөвсгөл

 • B. Хэнтий

 • C. Дорнод

 • D. Баян-өлгий

Оноо: 1

\sqrt{\left ( 1-\sqrt{5} \right )^{2}}- \sqrt{5}утгыг ол.

 • A.-1               

 • В. 1                 

 • С. 2\sqrt{5}-1       

 • D. 6-3\sqrt{5}

Оноо: 1

4sinx+3=0 тэгшитгэлтэй тэнцүү чанартай тэгшитгэл аль вэ?

 • A. sinx=\frac{3}{4}    

 • B. sinx=-\frac{4}{3}   

 • C. sinx=\frac{4}{3}           

 • D. sinx=-\frac{3}{4}

Оноо: 1

5 кг гурилаар 5.5 кг талх хийнэ. 15 кг гурилаар хэчнээн кг талх хийх вэ?

 • А. 1.1      

 • В. 10.5       

 •  С. 13.6     

 • D. 16.5

Оноо: 1

Тэгш өнцөгтийн талбайн хэмжээ 1280 м.кв ба өргөн нь 16 м бол түүний периметр хэдэн метр вэ?

 •  А. 80   

 • В. 96      

 • С. 192   

 • D. 384

Оноо: 1

Сурагчид аяллаар явж байхдаа эргэн тойрондоо байгаа байгалийн баялгуудыг биосферийн ямар бүрэлдэхүүн хэсэгт багтаж байгааг нь тэмдэглэжээ. Болдын бичсэн жишээнээс биосферийн бүрэлдэхүүнд оролцдог бодис, жишээг зөв харгалзуулсан мөрийг сонгоно уу.

 • А.

 • В.

 • С.

 • D.       

Оноо: 1

Тэгш өнцөгтийн талбайн хэмжээ 720 м.кв ба өргөн нь 18 м бол түүний периметр хэдэн метр вэ?

 • А. 40         

 • В. 58   

 • С. 116        

 •  D. 232

Оноо: 1

\sqrt{\left ( 2+\sqrt{6} \right )^{2}}-\sqrt{6}илэрхийллийн утгыг ол.

 • A. -2            

 • В. 2                 

 • С. 2\sqrt{6}-2      

 • D.10-3\sqrt{6}

Оноо: 1

Монгол орны стратегийн орд газрыг ашигт малтмалын төрөлтэй зөв харгалзуулсаныг сонгоно уу

Орд газрын нэр

Ашигт малтмалын төрөл

1

Тавантолгой

а

уран

2

Мардай

б

алт

3

Бороо

в

зэс, молибден

4

Цагаан суварга

г

чулуун нүүрс

 • A. 1а, 2в, 3г, 4б

 • B. 1в, 2а, 3б, 4г

 • C. 1г, 2а, 3б, 4в

 • D. 1б, 2г, 3в, 4а

Оноо: 1

sinxcos\frac{\pi }{4}-cosxsin\frac{\pi}{4}=0.8 тэгшитгэлтэй тэнцүү чанартай тэгшитгэл аль вэ?

 • A. sin\left ( x-\frac{\pi }{4} \right )=0.8

 • B. sin\left ( x+\frac{\pi }{4} \right )=0.8  

 • C. cos\left ( x+\frac{\pi }{4} \right )=0.8       

 • D. cos\left ( x-\frac{\pi }{4} \right )=0.8

Оноо: 1

Квадратын хүрээний урт80 см, талын уртыг 2 см -ээр ихэсгэвэл түүний хүрээний уртхэдэн хувиар нэмэгдэх вэ?

 • А. 8         

 • В. 10       

 • С. 20         

 • D. 88

Оноо: 1

Сурагчид аяллаар явж байхдаа эргэн тойрондоо байгаа байгалийн баялгуудыг биосферийн ямар бүрэлдэхүүн хэсэгт багтаж байгааг нь тэмдэглэжээ. Батын бичсэн жишээнээс биосферийг бүрэлдэхүүнд оролцдог бодис, жишээг зөв харгалзуулсан мөрийг сонгоно уу.

 • А

 • B

 • C

 • D

Оноо: 1

Квадратын периметр 60 см, талын уртыг 3 см -ээр ихэсгэвэл түүний периметр хэдэн хувиар нэмэгдэх вэ?

 •  А. 3    

 •  В. 12        

 • С. 20    

 • D. 72

Оноо: 1

\sqrt{4+\sqrt[3]{125} утгыг ол.

 • A. 3                      

 • В. 4.5              

 • С.7                  

 • D. 9

Оноо: 1

МУ-ын дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 5-аас дээш хувийг үйлдвэрлэж байгаа болон үйлдвэрлэх боломжтой ордуудыг стратегийн орд гэнэ. Дараах ордуудаас стратегийн ач холбогдол бүхий орд газар аль нь вэ?

 • A. Чандгана тал нүүрсний орд

 • B. Хар тарвагатай нүүрсний орд

 • C. Шивээ- Овоо нүүрсний орд

 • D. Адуун чулуун нүүрсний орд

Оноо: 1

Сурагчид аяллаар явж байхдаа эргэн тойрондоо байгаа байгалийн баялгуудыг биосферийн ямар бүрэлдэхүүн хэсэгт багтаж байгааг нь тэмдэглэжээ. Сүрэнгийн бичсэн жишээнээс биосферийнбүрэлдэхүүнд оролцдог бодис, жишээг зөв харгалзуулсан мөрийг сонгоно уу.

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

Будсан хэсгийн талбайн хэмжээг олооорой.

 • А. 27 м.кв     

 •  В. 213 м.кв                    

 • С. 240 м.кв     

 • D. 6480 м.кв

Нийт: 16693