• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

2∙∆-4=⎕ тэнцэтгэлийг үнэн байлгадаг ⎕ ба ∆-ийн утгыг доорх хүснэгтэд харуулсан. Хоосон нүдэнд ямар утга байх вэ?

2

4

5

0

4

14

 • A. 2 ба 11

 • B. 6 ба 36

 • C. 6 ба 5

 • D. 6 ба 9

Оноо: 1

Зурагт холын хараа муу нүд, түүний гажигийг хэрхэнзассаныг харуулжээ. Хэвийн хараатай хүний нүдний хувьд гэрлийн багц торлог бүрхэвч дээр цуглардаг.

Холын хараа муу нүдний хувьд гэрлийн багц нь торлог бүрхэвний хаана үүсдэг вэ?

Холын хараа муу нүдэнд ямар линз зүүж хэвийн хардаг болгох вэ?

 • A. Торлог бүрхэвчний өмнө, сарниулагч линз 

 • B. Торлог бүрхэвчний цаана, цуглуулагч линз   

 • C. Нүдны болор дээр, сарниулагч  линз

 • D. Нүдний болорын наана, цуглуулагч линз  

Оноо: 1

Доорхи зурагт өгөгдсөн зэрлэг адууны хувьд ангилал зүйн буруутодорхойлолтыг сонгоно уу?

 • A. Хөвчтөний хүрээ

 • B. Сүүн тэжээлтний анги

 • C. Адууны овог

 • D. Морины төрөл

Оноо: 1

Шагай орхих туршилтад илрэхгүй үзэгдэл аль нь вэ?

 • A. Морь

 • B.  Тэмээ

 • C. Онх

 • D. Сүлд

Оноо: 1

Ургамлын аймгийн дараах төлөөлөгчдөөс дамжуулах эд хөгжөөгүй гуурст бус ургамлыг сонгоно уу?

 • A. Хөвд

 • B. Ойм

 • C. Нүцгэн үртэн

 • D. Далд үртэн

Оноо: 1

Мөөгийн зарим төлөөлөгчдийн зураг өгөгдөв

Зурагт үзүүлсэн мөөгнүүд нэг ижил хэмжээгээр өгөгдөөгүй

Гурилыг эсгэх болон пиво үйлдвэрлэхэд хэрэглэдэг нэг эст мөөгийг сонгоно уу?

 • A. Хөгц мөөг

 • B. Хөрөнгө мөөг

 • C. Ур мөөг

 • D. Талын цагаан мөөг

Оноо: 1

Дараах сээр нуруугүй амьтдын хүрээнүүд дотроос хамгийн олон зүйлийн бүрдэлтэй хүрээг сонгоно уу?

 • A. Хөндий хэвлийтэн

 • B. Дугариг хорхой

 • C. Үет хөлтөн 

 • D. Өргөст арьстан

Оноо: 1

Биеийн температураа тогтмол байлгах физиологийн өвөрмөц зохилдолгоотой, бүлээн цустан амьтныг олно уу

 • A. Загас

 • B. Хоёр нутагтан

 • C. Мөлхөгч

 • D. Хөхтөн

Оноо: 1

Зурагт үзүүлсэн амьтны шинжлэх ухааны нэршил Mustela nivalisбол энэхүү амьтны төрлийн нэрийг сонгоно уу?

 • A. Хөхтөн

 • B. Mustela

 • C. nivalis

 • D. Хотны үен

Оноо: 1

Шоо орхих туршилтад илрэх үзэгдэл аль нь вэ?

 • A. Нүдээр буух

 • B.  Сүлдээр буух

 • C. Онх буух

 • D. Тоогоор буух

Оноо: 1

4 цамц, 3 өмд, 2 гутлыг хэдэн янзаар хослуулж өмсөж болох вэ?

 • A. 9

 • B. 24

 • C. 4

 • D. 2

Оноо: 1

Ангилал зүйн хос нэршлийн дагуу 5 амьтны шинжлэх ухааны нэршлийг дор өгөв.Эдгээрээс нэг төрөлд хамаарах зүйлүүдийг сонгоно уу?

1 Mustela nivalis
2 Pennatomys nivalis
3 Crossobamon eversmanni
4 Mustela eversmanni
5 Mustela sibirica

 • A. 1 болон 2

 • B. 2 болон 3

 • C. 3 болон 4

 • D. 4 болон 5

Оноо: 1

5 цамц, 3 өмд, 2 гутал байна. Эдгээрийгхэдэн янзаар хослуулан сонгожболох вэ?

 • A. 2

 • B. 5

 • C. 10

 • D. 30

Оноо: 1

3 өнгийн харандаагаар 2019 тоог хэдэн янзаар бичиж болох вэ?

 • A. 3

 • B. 12

 • C. 81

Оноо: 1

Дөрвөнөнгийн харандаагаар 2019 гэсэн тоог хэдэн янзаар бичиж болох вэ?

 • A. 4

 • B. 16

 • C. 256

 • D. 2019

Оноо: 1

Доорх хүснэгтэд Улаанбаатар хотын цаг агаарын 7 хоногийн мэдээг харуулсан байна. Эдгээр өдрүүдийн дундаж температурыг олно уу?

Өдөр

1

2

3

4

5

6

7

Температур

16

18

20

20

8

11

12

 • A. 15

 • B. 16

 • C. 20

 • D. 12

Оноо: 1

Нэгэн үл мэдэгдэх модлог ургамлын ишийг зурагт харуулав.Энэхүү ургамлыг салаалсан ангилалзүйн түлхүүр ашиглан тодорхойл.

1.а. Цагаан холтост навчит мод................................. 2-ыг дага

1.б. Мөнх ногоон шилмүүст мод................................. 3-ыг дага

2.а. Навч өндгөрхүү гурвалжин хэлбэртэй ................ A

2.б. Навч хөрөөн шүдлэг бүтэцтэй ............................. B

3.а. Шилмүүс 5,5-аар багцлан гарсан ......................... C

3.б. Шилмүүс 30-40-өөрөө багцлан гарсан ................. D

 • A. Навч өндгөрхүү гурвалжин хэлбэртэй 

 • B. Навч хөрөөн шүдлэг бүтэцтэй 

 • C. Шилмүүс 5,5-аар багцлан гарсан 

 • D. Шилмүүс 30-40-өөрөө багцлан гарсан

Оноо: 1

Доорх хүснэгтэд Сөүл хотын цаг агаарын 7 хоногийн мэдээг харуулсан байна. Эдгээр өдрүүдийн дундаж температурыг олно уу?

Өдөр

1

2

3

4

5

6

7

Температур

13℃

17℃

19℃

16℃

17℃

12

11℃

 • A.  17

 • B. 16

 • C. 15

 • D. 8℃

Оноо: 1

15, 23, 19, 20, 23 өгөгдлийн медиан (I), моод (II), арифметик дундаж (III)-ийг зөв эрэмбэлсэн утгыг олно уу?

 • A. I < III < II

 • B. I = III < II

 • C. I = III > II         

 • D. II < III < I

Оноо: 1

Зурагт ойрын хараа муу нүд, түүний гажигийг хэрхэнзассаныг харуулжээ. Хэвийн хараатай хүний нүдний хувьд гэрлийн багц торлог бүрхэвч дээр цуглардаг.

Ойрын хараа муу нүдний хувьд гэрлийн багц нь торлог бүрхэвний хаана үүсдэг вэ?
Ойрын хараа муу нүдэнд ямар линз зүүж хэвийн хардаг болгох вэ?

 • A. Торлог бүрхэвчний өмнө, сарниулагч линз   

 • B. Торлог бүрхэвчний цаана, цуглуулагч линз 

 • C. Нүдны болор дээр, сарниулагч  линз

 • D. Нүдний болорын наана, цуглуулагч линз     

Нийт: 16693