• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

70, 63, 67, 62, 63 өгөгдлийн медиан (I), моод (II), арифметик дундаж (III)-ийг зөв эрэмбэлсэн утгыг олно уу?

 • A. I < III < II         

 • B. II < III < I         

 • C. I = II > III

 • D. I = II < III

Оноо: 1

Бохирдолд өртөөгүй гол горхийн усны ёроолын сээр нуруугүйтний бүлгэмдэлд давамгай тохиолдох урсгал усны чанарыг илтгэгч нэгэн шавжийн авгалдайн зураг өгөгдөв.

Энэхүү шавжийн авгалдайг салаалсан ангилал зүйн түлхүүр ашиглан тодорхойлно уу.

1.а. Зургаан үет хөлтэй ........................................ 2-ыг дага

1.б. Найман үет хөлтэй......................................... 3-ыг дага

2.а. Сүүлний хоёр салаа ургацагтай ................... A

2.б. Сүүлний гурван салаа ургацагтай ................ B

3.а. Хөл тус бүрийн үзүүрт нэг хумсгүй .............. C

3.б. Хөл тус бүрийн үзүүрт хоёр хумстай............. D

 • A. Сүүлний хоёр салаа ургацагтай 

 • B. Сүүлний гурван салаа ургацагтай 

 • C. Хөл тус бүрийн үзүүрт нэг хумсгүй 

 • D. Хөл тус бүрийн үзүүрт хоёр хумстай

Оноо: 1

18 хүнтэй бригад 8 цаг ажиллахдаа 288 тн гурил вагонд ачжээ. Ийм бүтээмжээр 25 хүн 4 цагт хэдэн тн гурил ачих вэ?

Бригадын хүний тоо

Ажилласан цаг

Ажлын бүтээмж (тн)

18

8

288 тн

25

4

?

 • A. 50

 • B. 200

 • C. 400

 • D. 900

Оноо: 1

Талхны үйлдвэрийн 2 хүн 5 өдөр 100 талх хийв. Ийм хөдөлмөрийн бүтээмжээр 5 хүн 2 өдөр хэдэн талх хийх вэ?

Үйлдвэрийн хүний тоо

Ажилласан өдөр

Ажлын бүтээмж

2

5

100 талх

5

10

?

 • A. 100

 • B. 200

 • C. 250

 • D. 500

Оноо: 1

Худалдагчид 1 кг, 2 кг, 4 кг-ийн туухай байв. Тэр хоёр тавагтай жинлүүрийн нэг талд туухай тавьж болдог бол ямар хэмжээний юмсыг жинлэж чадах вэ?

 • A. 4 кг        

 • B.  1 кг, 2 кг, 4 кг

 • C. 7 кг

 • D.  1 кг, 2 кг, 3 кг, 4 кг, 5 кг, 6 кг, 7 кг

Оноо: 1

Худалдагчид 1 кг, 2 кг, 3 кг-ийн туухай байв. Тэр хоёр тавагтай жинлүүрийн нэг талд туухай тавьж болдог бол ямар хэмжээний юмсыг жинлэж чадах вэ?

 • A. 3 кг

 • B. 1 кг, 2 кг, 3 кг

 • C. 6 кг     

 • D. 1 кг, 2 кг, 3 кг, 4 кг, 5 кг, 6 кг

Оноо: 1

Дараахаас аль нь бүх амьд биеийн үндсэн шинжид хамаарахгүй вэ?

 • A. Эст бүтэцтэй

 • B. Унтаж амарна

 • C. Хөдөлгөөн хийнэ

 • D. Орчиндоо дасан зохицно

Оноо: 1

Соронзон шинж чанартай болсон төмөр бие аль нь вэ?

 • A. 1   

 • B. 2    

 • C. 1 ба 2

 • D. Аль нь ч биш  

Оноо: 1

Дэвтэр дээр 1—ээс 9-ийн хооронд оршдог, 5-аас багагүй, сондгой тоо бичив. Тэр тооноос 4-ийг хасахад хариу нь 3-аас их тоо гарна. Тэгвэл тэр тоо хэд вэ?

 • A. 3

 • B. 5

 • C. 7

 • D. 9

Оноо: 1

Соронзон чанартай болоогүй төмөр бие аль нь вэ?

 • A. 1    

 • B. 2    

 • C. 1 ба 2   

 • D. Аль нь ч биш   

Оноо: 1

Мэлхийний амьдралын мөчлөгийг тойм зургаар харуулав.Амьд биеийн ямар үндсэн шинжүүдийг зурагт харуулсан байна вэ?

 • A. Өсөлт болон хөгжил

 • B. Өсөлт болон амьсгал

 • C. Хооллолт болон хөгжил

 • D. Үржил болон бодисын солилцоо

Оноо: 1

Дэвтэр дээр 1—ээс 9-ийн хооронд оршдог, 5-аас багагүй, тэгш тоо бичив. Тэр тооноос 4-ийг хасахад хариу нь 3-аас их тоо гарна. Тэгвэл тэр тоо хэд вэ?

 • A. 4

 • B. 6

 • C. 8

 • D. 9

Оноо: 1

Миний номнуудын хоёроос бусад нь тааврын, хоёроос бусад нь буддаг ном, мөн хоёроос бусад нь математикийн ном байв. Тэгвэл надад хэдэн ном байгаа вэ?

 • A. 2

 • B. 3

 • C. 4

 • D. 6

Оноо: 1

Миний дэвтрүүдийн хоёроос бусад нь тооны, хоёроос бусад нь тууш, мөн хоёроос бусад нь тэмлэглэлийн дэвтэр байв. Тэгвэл надад хэдэн дэвтэр байгаа вэ?

 • A. 2

 • B. 3

 • C. 4

 • D. 6

Оноо: 1

Сансар Амар болон Энхээгээс өндөр. Харин Амар Энхээгээс намхан. Мишээл найзуудынхаа хамгийн намхан нь бол өндрөөс хамааруулан багаас их рүү эрэмбэлсэн хариу аль нь вэ?

 • A. Мишээл, Амар, Энхээ, Сансар

 • B. . Сансар, Энхээ, Амар, Мишээл

 • C. Мишээл, Энхээ, Амар, Сансар

 • D. Сансар, Амар, Энхээ, Мишээл

Оноо: 1

Соронзжсон төмөр биеийн соронзон шинж чанарыгалдагдуулах арга аль нь вэ?

1. Алхаар цохих 2. Усанд хийх 3. Халаах

 • A. 1 ба 2   

 • B. 1 ба 3 

 • C. 2 ба 3  

 • D. 1, 2, 3

Оноо: 1

Лувсан Жаргал болон Маралаас ах. Харин Маралаа Жаргалаас дүү. Ариунаа найзуудынхаа хамгийн залуу нь бол наснаас хамааруулан багаас их рүү эрэмбэлсэн хариу аль нь вэ?

 • A. Ариунаа, Марал, Жаргал, Лувсан

 • B. Лувсан, Жаргал, Марал, Ариунаа

 • C. Ариунаа, Жаргал, Марал, Лувсан

 • D. Лувсан, Марал, Жаргал, Ариунаа

Оноо: 1

Соронзжсон төмөр биеийн соронзон шинж чанарыгалдагдуулах арга аль нь вэ?

1. Алхаар цохих 2. Даавуунд ороох 3. Халаах

 • A. 1 ба 2    

 • B. 1 ба 3 

 • C. 2 ба 3  

 • D. 1, 2, 3

Оноо: 1

Х, У гэсэн хоёр металл саваа өгөгджээ. Эдгээр нь соронзэсвэл төмөр байх магадлалтай. 2 савааг хооронд нь ойртуулахад 3 ба 1 хоорондоо түлхэлцэж, 3 ба 2 хоорондоо таталцаж байв. Хоёр металл саваа юу вэ?

 • A. Соронз, төмөр

 • B. Соронз, соронз

 • C. Төмөр, соронз

 • D. Төмөр, төмөр

Оноо: 1

Х, У гэсэн хоёр металл саваа өгөгджээ. Эдгээр нь соронзэсвэл төмөр байх магадлалтай.2 савааг хооронд нь ойртуулахад 3 ба 1, 3 ба 2хоорондоо таталцаж байв. Хоёр металл саваа юу вэ?

 • A. Соронз, төмөр   

 • B. Соронз, соронз 

 • C. Төмөр, соронз

 • D. Төмөр, төмөр

Нийт: 16693