Даалгаврын сангийн систем

 • Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Будсан хэсгийн талбайн хэмжээг олооорой.

 • А. 27 м.кв

 • В. 213 м.кв

 • С. 240 м.кв

 • D. 6480 м.кв

Оноо: 1

\sqrt[4]{81^{^{3}}}+\left ( -1 \right )^{4} утгыг ол.

 • A. 8

 • В. 10

 • С.26

 • D.28

Оноо: 1

А дүрс С дүрсэд ямар хувиргалтаар шилжсэн бэ?

 • a.Тэнхлэгийн тэгш хэм

 • б. Параллель зөөлт

 • в. Эргүүлэлт

 • г. Цэгийн тэгш хэм

Оноо: 1

Газрын нэгдмэл санг бүрдүүлж буй нийт 6 газраас 73.6% эзлэж буй газрыг сонгоно уу?

 • A. тусгай хэрэгцээт газар

 • B. зам, шугам сүлжээний газар

 • C. хот, тосгон бусад суурин газар

 • D. хөдөө аж ахуйн газар

Оноо: 1

Сурагчид аяллаар явж байхдаа эргэн тойрондоо байгаа байгалийн баялгуудыг биосферийн ямар бүрэлдэхүүн хэсэгт багтаж байгааг нь тэмдэглэжээ. Болдын бичсэн жишээнээс биосферийг бүрэлдэхүүнд оролцдог бодис, жишээг зөв харгалзуулсан мөрийг сонгоно уу.

 • A

 • B

 • C

 • D

Оноо: 1

sinx*\frac{\sqrt{3}}{2}+cosx*\frac{1}{2}=0 тэгшитгэлтэй тэнцүү чанартай тэгшитгэл аль вэ?

 • A. sin\left ( x-\frac{\pi }{3} \right )=\frac{3}{4}

 • B. sin\left ( x+\frac{\pi }{3} \right )=\frac{3}{4}

 • C. cos\left ( x-\frac{\pi }{3} \right )=\frac{3}{4}

 • D. cos\left ( x+\frac{\pi }{3} \right )=\frac{3}{4}

Оноо: 1

Будсан хэсгийн талбайн хэмжээг олооорой.

 • А. 21 м.кв

 • В. 229 м.кв

 • С. 250 м.кв

 • D. 5250 м.кв

Оноо: 1

Хүний биед Х бодис дутагдсан тохиолдолд бодисын солицоо удаашран жин багасдаг. Х бодис болон тухайн бодисын үүргийг зөв харгалзуулсан мөрийг сонгоно уу.

 • A

 • B

 • C

 • D

Оноо: 1

Дараах ашигт малтмалуудаас аль нь төмөрөг бус ашигт малтмал вэ?

 • A. Зэс-молибден, алт

 • B. Хайлуур жонш, давс

 • C. Бал чулуу, газрын тос

 • D. Шатах занар, нүүрс

Оноо: 1

5 кг гурилаар боорцог хийхэд 1500 г тос ширгэнэ. 20 кг гурилаар боорцог хийхэд хэчнээн хэмжээний тос ширгэх вэ?

 • А. 300г

 • B. 6 кг

 • С. 3000 г

 • D. 60 кг

Оноо: 1

\sqrt[5]{16\cdot 10} язгуураас үржигдэхүүн гарга.

 • A. 2\cdot \sqrt[5]{5}

 • В.2

 • С.10

 • D. 32

Оноо: 1

4 кг гурилаар боорцог хийхэд 1200 г тос ширгэнэ. 20 кг гурилаар боорцог хийхэд хэчнээн хэмжээний тос ширгэж уурших вэ?

 • А. 3кг

 • B. 600 г

 • C. 300 г

 • D. 6кг

Оноо: 1

Хүний биед Х бодис дутагдсан тохиолдолд бодисын солицоо удаашран булчин ядралд ордог. Х бодис болон тухайн бодисын үүргийг зөв харгалзуулсан мөрийг сонгоно уу.

 • A

 • B

 • C

 • D

Оноо: 1
 1. Дараах аймгийг орших нүүрсний орд газартай нь зөв харгалзуулсаныг сонгоно уу?

Аймгийн нэр

Орд газрын нэр

1

Дорнод

а

Шивээ-овоо

2

Өмнөговь

б

Адуунчулуун

3

Говь-сүмбэр

в

Нарийн сухайт

​​​​​​​

 • A. 1в, 2б,3а

 • B. 1а, 2в, 3б

 • C. 1б, 2а, 3в

 • D. 1б, 2в, 3а

Оноо: 1

Кубын ирмэг 4 см бол бүтэн гадаргуугийн талбайн хэмжээ хэдэн см.кв вэ?

 • А. 16

 • B. 64

 • C. 96

 • D. 128

Оноо: 1

cosxcos t-sinxsin t=a тэгшитгэлтэй тэнцүү чанартай тэгшитгэл аль вэ?

 • A. sin(x-t)=a

 • B. sin(x+t)=a

 • C. cos(x+t)=a

 • D. cos(x-t)=a

Оноо: 1

Дараах зурагт BC//DE бол x-ийн утгыг олоорой.

 • a)2

 • b)3

 • c)4

 • d)6

Оноо: 1

Хүний биед Х бодис дутагдсан тохиолдолд бодисын солицоо удаашран биеэр юм туурч, элэг хорт бодисыг задлах нь удааширдаг Х бодис болон тухайн бодисын үүргийг зөв харгалзуулсан мөрийг сонгоно уу.

 • A

 • B

 • C

 • D

Оноо: 1

16^\frac{3}{4}+\sqrt[3]{\left ( -1 \right )} утгыг ол.

 • A. 7

 • В. 8

 • С.9

 • D. 63

Оноо: 1

Кубын ирмэг 5 см бол бүтэн гадаргуугийн талбайн хэмжээ хэдэн см.кв вэ?

 • А. 25

 • B. 100

 • C. 125

 • D. 150

Нийт: 15508