• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

\sqrt[4]{81^{^{3}}}+\left ( -1 \right )^{4} утгыг ол.

 • A. 8                     

 • В. 10               

 • С.26                

 • D.28

Оноо: 1

А дүрс С дүрсэд ямар хувиргалтаар шилжсэн бэ?

 • a.Тэнхлэгийн тэгш хэм

 • б. Параллель зөөлт

 • в. Эргүүлэлт

 • г. Цэгийн тэгш хэм

Оноо: 1

Газрын нэгдмэл санг бүрдүүлж буй нийт 6 газраас 73.6% эзлэж буй газрыг сонгоно уу?

 • A. тусгай хэрэгцээт газар

 • B. зам, шугам сүлжээний газар

 • C. хот, тосгон бусад суурин газар

 • D. хөдөө аж ахуйн газар

Оноо: 1

Сурагчид аяллаар явж байхдаа эргэн тойрондоо байгаа байгалийн баялгуудыг биосферийн ямар бүрэлдэхүүн хэсэгт багтаж байгааг нь тэмдэглэжээ. Болдын бичсэн жишээнээс биосферийг бүрэлдэхүүнд оролцдог бодис, жишээг зөв харгалзуулсан мөрийг сонгоно уу.

 • A

 • B

 • C

 • D

Оноо: 1

sinx*\frac{\sqrt{3}}{2}+cosx*\frac{1}{2}=0 тэгшитгэлтэй тэнцүү чанартай тэгшитгэл аль вэ?

 • A. sin\left ( x-\frac{\pi }{3} \right )=\frac{3}{4}  

 • B. sin\left ( x+\frac{\pi }{3} \right )=\frac{3}{4}    

 • C. cos\left ( x-\frac{\pi }{3} \right )=\frac{3}{4}    

 • D. cos\left ( x+\frac{\pi }{3} \right )=\frac{3}{4}

Оноо: 1

Будсан хэсгийн талбайн хэмжээг олооорой.

 • А. 27 м.кв   

 • В. 213 м.кв   

 • С. 240 м.кв    

 • D.6480 м.кв

Оноо: 1

Хүний биед Х бодис дутагдсан тохиолдолд яс сийрэгжин,жин буурдаг. Х бодис болон тухайн бодисын үүргийг зөв харгалзуулсан мөрийг сонгоно уу.

Элемент Үүрэг
А магни Хлорофиллын найрлагад оролцоно
В кальци Араг яс, шүдний найрлагад оролцоно
С төмөр Хүчилтөрөгч зөөвөрлөхөд оролцоно
D азот уураг, нуклейн хүйчлийн найрлагад оролцоно

 • A

 • B

 • C

 • D

Оноо: 1

Дараах ашигт малтмалуудаас аль нь төмөрөг бус ашигт малтмал вэ?

 • A. Зэс-молибден, алт

 • B. Хайлуур жонш, давс

 • C. Бал чулуу, газрын тос

 • D. Шатах занар, нүүрс

Оноо: 1

5 кг гурилаар боорцог хийхэд 1500 г тос ширгэнэ. 20 кг гурилаар боорцог хийхэд хэчнээн хэмжээний тос ширгэх вэ?

 • А.  300г       

 •  B. 6 кг    

 •  С. 3000 г        

 • D. 60 кг

Оноо: 1

\sqrt[5]{16\cdot 10} язгуураас үржигдэхүүн гарга.

 • A. 2\cdot \sqrt[5]{5}               

 • В.2                  

 • С.10                

 • D. 32

Оноо: 1

4 кг гурилаар боорцог хийхэд 1200 г тос ширгэнэ. 20 кг гурилаар боорцог хийхэд хэчнээн хэмжээний тос ширгэж уурших вэ?

 •  А.  3кг    

 •  B. 600 г      

 •   C. 300 г     

 •   D. 6кг         

Оноо: 1

Хүний биед Х бодис дутагдсан тохиолдолд бодисын солицоо удаашран булчин ядралд ордог. Х бодис болон тухайн бодисын үүргийг зөв харгалзуулсан мөрийг сонгоно уу.

 • A

 • B

 • C

 • D

Оноо: 1
 1. Дараах аймгийг орших нүүрсний орд газартай нь зөв харгалзуулсаныг сонгоно уу?

Аймгийн нэр

Орд газрын нэр

1

Дорнод

а

Шивээ-овоо

2

Өмнөговь

б

Адуунчулуун

3

Говь-сүмбэр

в

Нарийн сухайт

​​​​​​​

 • A. 1в, 2б,3а

 • B. 1а, 2в, 3б

 • C. 1б, 2а, 3в

 • D. 1б, 2в, 3а

Оноо: 1

Кубын ирмэг 4 см бол бүтэн гадаргуугийн талбайн хэмжээ хэдэн см.кв вэ?

 •  А.  16       

 •  B. 64       

 •   C. 96   

 •  D. 128

Оноо: 1

cosxcos t-sinxsin t=a тэгшитгэлтэй тэнцүү чанартай тэгшитгэл аль вэ?

 • A. sin(x-t)=a      

 • B. sin(x+t)=a   

 • C.  cos(x+t)=a     

 • D. cos(x-t)=a

Оноо: 1

Зурагт өгсөн BC ба DE шулуунууд параллел бол x-ийн утгыг олоорой.

 • A. 2                  

 • B. 3                  

 • C. 4

 • D. 6

Оноо: 1

Ургамалд Х бодис дутагдсан тохиолдолд фотосинтез удааширдаг. Х бодис болон тухайн бодисын үүргийг зөв харгалзуулсан мөрийг сонгоно уу.

Элемент Үүрэг
А магни Хлорофиллын найрлагад оролцоно
В кальци Хүчилтөрөгч зөөвөрлөхөд оролцоно
С төмөр Араг яс, шүдний найрлагад оролцоно
D азот уураг, нуклейн хүчлийн найрлагад оролцоно

 • A

 • B

 • C

 • D

Оноо: 1

16^\frac{3}{4}+\sqrt[3]{\left ( -1 \right )} утгыг ол.

 • A. 7                      

 • В. 8                 

 • С.9                  

 • D. 63

Оноо: 1

Кубын ирмэг 5 см бол бүтэн гадаргуугийн талбайн хэмжээ хэдэн см.кв вэ?

 • А.  25  

 • B. 100         

 •  C. 125       

 • D. 150

Оноо: 1

Хүний биед Х бодис дутагдсан тохиолдолд шарх эдгэрэх нь удааширдаг. Х бодис болон тухайн бодисын үүргийг зөв харгалзуулсан мөрийг сонгоно уу.

Элемент Үүрэг
А магни уураг, нуклейн хүчил, ГФА-ын найрлагад оролцоно
В кальци амьтны эсэд хүчилтөрөгч зөөвөрлөхөд оролцоно
С төмөр араг яс, шүдний үндсэн бүтцийг бий болгож, мэдрэлийн импульс дамжихад оролцоно
D азот уураг, нуклейн хүчлийн найрлагад оролцох, амьд биеийг бүтээх

 • A

 • B

 • C

 • D

Нийт: 16693