• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Сурагч нэгэн металл биетийн хольцод төмөр орсон эсэхийгшалгах даалгавар авчээ. Тэрээр юуг ашиглаж илрүүлэх вэ?

 • A. Зэс 

 • B. Соронз   

 • C. Төмөр  

 • D. Хөнгөн цагаан

Оноо: 1

Сурагч уусмалын орчинг таних туршилтаар дараах үр дүнг гарган авчээ.

I уусмал II уусмал III уусмал
Улаан лакмус Улаан Улаан Хөх
Хөх лакмус Хөх Улаан Хөх

Уусмалуудын дугаарыг зөв харгалзуулсан хариултыг сонгоно уу.

A B C D
Суурийн уусмал I II III III
Хүчлийн уусмал II III I II
Саармаг уусмал III I II I

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

Магнийг шатаахад илрэх хоёр шинж тэмдгийг сонгоно уу.

I дулаан ялгарах II өнгө хувирах

III хий ялгарах IV тунадас үүсэх

 • A.I, II

 • B.III, IV

 • C.I, III

 • D. II, IV

Оноо: 1

Сурагч шулуун соронзынорчим металл үртэс цацаж соронзонорны хэлбэрийг харах туршилт хийхдээ ямар металл ашигласан бэ?

 • A. Гууль 

 • B. Зэс   

 • C. Төмөр       

 • D. Хөнгөн цагаан

Оноо: 1

“А”, “В” хоёр барометрийн заалтыг хараад цаг агаарын төлөв байдлыг тодорхойлоорой.

 • A.“А” барометр: цэлмэг, хур тунадасгүй, 910 мб даралттай

 • B.“А” барометр: бүрхэг, хур тунадасгүй, 1060 мб даралттай

 • C.“В” барометр: цэлмэг, хур тунадастай, 990  мб даралттай

 • D.“В” барометр: цэлмэг, хур тунадасгүй, 1030  мб даралттай

Оноо: 1

Ногоочин ногооны талбайдаа төмс болон лууван тарив. Доорх зурагт ногооны талбайн хэмжээг харуулсан бол дараах алхамын дагуу бодолт хийнэ үү.

Ногооны талбай гадаа хашааны уртын хэмжээг олно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 1

Исгэлэн амттай, лакмусын хөх цаасыг улаан өнгөд хувиргадаг гурван бодис материалыг сонгоно уу.

 • A.Цуу, нимбэгний шүүс, хүнсний сод 

 • B.Хийжүүлсэн ундаа, алимны шүүс, цуу  

 • C. Хүнсний сод, угаалгын нунтаг, шүдны оо

 • D.Хоолны давсны уусмал, сахарын уусмал, цэвэр ус

Оноо: 1

Сурагч төмөр биеийг соронзод татуулж хоёр үзүүрт нь хойд ба өмнөд туйл үүссэнийг мэджээ. Төмрийн үзүүрт өмнөд туйл үүссэнийгнэг удаагийн боломж ашиглан чи хэрхэн мэдэх вэ?

 • A. Төмрийн үзүүрт соронзын өмнөд туйл ойртуулан түлхэлцэж байгаагаар нь мэднэ.       

 • B. Төмрийн үзүүрт соронзын хойд туйл ойртуулан таталцаж байгаагаар нь мэднэ.       

 • C. Төмрийн үзүүрт төмөр бие ойртуулан таталцаж байгаагаар нь мэднэ.    

 • D. Төмрийн үзүүрт зэс бие ойртуулан таталцаж байгаагаар нь мэднэ.   

Оноо: 1

Зургийг ажиглаад даралтын зөрүү, салхины чиглэлийг тодорхойлоорой.

 • A.Даралтын зөрүү 24 мб, салхины чиглэл баруун хойноос

 • B.Даралтын зөрүү - 24 мб, салхины чиглэл зүүн урдаас

 • C.Даралтын зөрүү 4 мб, салхины чиглэл баруун хойноос

 • D.Даралтын зөрүү 20 мб, салхины чиглэл баруунаас

Оноо: 1

Сурагч төмөр биеийг соронзод татуулж хоёр үзүүрт ньхойд ба өмнөд туйл үүссэнийг мэджээ. Төмрийн үзүүрт хойд туйл үүссэнийгнэг удаагийн боломж ашиглан чи хэрхэн мэдэх вэ?

 • A. Төмрийн үзүүрт соронзын өмнөд туйл ойртуулан таталцаж байгаагаар нь мэднэ.   

 • B. Төмрийн үзүүрт соронзын хойд туйл ойртуулан түлхэлцэж байгаагаар нь мэднэ.    

 • C. Төмрийн үзүүрт төмөр бие ойртуулан таталцаж байгаагаар нь мэднэ.       

 • D. Төмрийн үзүүрт зэс бие ойртуулан таталцаж байгаагаар нь мэднэ.     

Оноо: 2

Лууван ба төмсний талбайн хэмжээг олно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 8

Газарзүйн зургийг ажиглан даалгавруудыг гүйцэтгээрэй.

Газарзүйн зурагт Хойд Америкийн тодоор дүрслэгдсэн улсуудыг нэрлээрэй. ....................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Газарзүйн зурагт тодоор дүрслэсэн улсуудын нийтлэг шинжүүдээс жишээ гарган тайлбарлана уу? .......................................................................................................................

.............................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Газарзүйн зурагт Хойд Америкийн тодоор дүрслэгдсэн улсуудын хөгжлийн түвшинг тодорхойлно уу?........................................................................................

................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Дэлхийн улсуудын хөгжлийг тодорхойлдог хүн ам зүйн, ардчиллын гэх мэт шалгуурүзүүлэлтүүд байдаг. Нэг хүнд ноогдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хэмжээ нь хөгжлийг тодорхойлох ямар шалгуурт хамаарахыг жишээгээр тайлбарлана уу?

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 1

Усанд гэрэл 225000 км/с хурдтай тархдаг бол усны хугарлынилтгэгчийг тодорхойлно уу. Вакумд тархах гэрлийн хурд 300000 км/с.

 • A. 0.75

 • B. 1.33 

 • C. 7.5   

 • D. 13.3   

Оноо: 3

Төмс болон луувангийн талбайг ижил хэмжээтэй болгохын тулд аль талбайг ямар хэмжээтэй томосгох вэ?

Зурагт зурж үзүүлнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 1

Шилэнд гэрэл 200000 км/с хурдтай тархдаг бол шилнийхугарлын илтгэгчийг тодорхойлно уу. Вакумд тархах гэрлийн хурд 300000 км/с.

 • A. 0.67   

 • B. 1.5 

 • C. 6.7   

 • D. 15   

Оноо: 5

Цахилгаан химийн хэлхээг :

а. . . . . . . b. . . . . . . . . гэж 2 ангилдаг.Тайлбарлах

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Гальваны хэлхээ ба электролитик хэлхээнд хамаарах өгөгдлүүдийг тохируулна уу.

Гальваны хэлхээ............................... Электролитик хэлхээ.............................

а. Химийн энерги цахилгааны энергид шилжих

b. Цахилгааны энерги химийн энергид шилжих

с. катод электрод эерэг тэмдэгтэй d. катод электрод сөрөг тэмдэгтэй

e. анод электрод эерэг тэмдэгтэй f. анод электрод сөрөг тэмдэгтэй

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 1

Металл элементийн физик шинжийг сонгоно уу.

I цахилгаан сайн дамжуулдаг

II цахилгаан дамжуулдаггүй

III дулаан сайн дамжуулдаг

IV дулаан муу дамжуулдаг

V сунгагдаж давтагддаг

VI хэврэг бутрамхай

 • A.  I, II, III

 • B.. IV, V, VI

 • C.   I, III, V

 • D. II, IV, VI

Оноо: 1

Дараах алхамын дагуу даалгаврыг гүйцэтгэнэ үү.

Зөв харгалзуул.

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 8

Аж үйлдвэрийн байршилд нөлөөлөх байгалийн хүчин зүйлээс нэрлэнэ үү…………………………………………………………………………………………………..

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Дараах мэдээллээс гуравдагч үйлдвэрлэлийн салбарт хамаарах 2 үйлдвэрийг сонгоно уу?

Аж үйлдвэрүүд

Зөв

Ойн аж ахуй

Эмнэлгийн үйлчилгээ

Химийн үйлдвэр

Судалгаа шинжилгээ

Бөөний худалдаа

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Аж үйлдвэрийн хэв шинжийн зураг өгөгджээ. Анхдагч болон хоёрдогч үйлдвэрлэлийн хөгжлийг харьцуулж бичнэ үү?

Зураг: Аж үйлдвэрийн хэв шинжийн хөгжлийн үе шат

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Аж үйлдвэрийн дөрөвдөгч хэв шинжид хамаарах үйлдвэрлэлийн хөгжлийг дүгнэж, жишээ баримтаар нотлоно уу? ......................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 1

Металл элементийн нэрийг сонгоно уу.

 • A. Хүчилтөрөгч

 • B. Нүүрстөрөгч

 • C. Фосфор 

 • D. Берилли

Нийт: 16693