• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

y=3x+2 функцийн урвуу функцийг ол.

 • A. y^{-1}=\frac{x-2}{3}

 • B. y^{-1}=2x-3

 • C. y^{-1}=\frac{1}{3}x-2

 • D. y^{-1}=\frac{1}{3x+2}

Оноо: 1

Галт тэргэнд 20-40 насны нийт 44 зорчигч яваа бол давтамжийн нягтыг ол.

 • A. \frac{5}{11}

 • B. \frac{10}{11}

 • C. 1.1

 • D. 2.2

Оноо: 1

Үзүүр мэсийг ишинд бэхэлж зүүмэл зэвсгийг хэдий үеэс хэрэглэж эхэлсэн бэ?

 • A.Доод Палеолитын үе

 • B.Дунд палеолитийн үе

 • C.Мезолитийн үе

 • D.Неолитын үе

Оноо: 10

Тогтвортой хөгжил хэмээх ойлголт хэдэн онд, ямар бага хурлаар бий болж дэлхийд өргөн дэлгэрсэн бэ ?

А. ...........................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Тогтвортой хөгжлийн үзүүлэлт болох тулгын “гурван чулуу”-г нэрлэнэ үү.

А. ...................................................................

Б. ...................................................................

B. ...................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Хөгжиж буй, буурай орнуудын хөгжлийн зүй тогтол буюу гуравдагч орнуудын эдийн засгийг судалдаг салбар шинжлэх ухааныг юу гэж нэрлэдэг вэ ?

А. ...................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Тогтвортой хөгжлийн хамгийн чухал үзүүлэлт бол байгаль орчин юм. Байгаль орчныг хамгаалах арга замуудаас 5-аас доошгүйг бичнэ үү.

А. ...................................................................

Б. ...................................................................

В. ...................................................................

Г. ...................................................................

Д. ...................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 5
Оноо: 1

(1, 2, 3, 1, 2, 5, x) өгөгдлүүдийн дундаж 3 бол x-ийг ол.

 • A. -11

 • B. 2

 • C. 4

 • D. 7

Оноо: 1

y=2x-1 функцийн урвуу функцийг ол.

 • A. y^{-1}=\frac{x+1}{2}

 • B. y^{-1}=2x-1

 • C. y^{-1}=\frac{1}{2}x-1

 • D. y^{-1}=\frac{1}{2x-1}

Оноо: 1

(1, 2, 2, 3, 4, 4, y) өгөгдлүүдийн дундаж 3 бол y-ийг ол.

 • A. -13

 • B. 2.29

 • C. 2

 • D. 5

Оноо: 1

А

Хэл

1

Хүүхдээ эрүүл чийрэг өсгөн бойжуулах, сэтгэхүйн хувьд төлөвшүүлэх, хүүхдээ асран хамгаалах, тэжээн тэтгэх мөн Монгол Улсын иргэн бүх шатны боловсролыг хуульд заасан нөхцөл, журмын дагуу төлбөргүй буюу төлбөртэйгээр сурч эзэмших, ажил эрхлэхийн зэрэгцээ суралцах эрхтэй, хаалга алдалж зогсохгүй, амсар нь эмтэрхий аяганд цай хийж хүнд барих, аяга шаазанг хөмөрч тавих

В

Хэм хэмжээ

2

C

Бэлгэ тэмдэг

3

Археологигэдэг нь эртний Грекийн "archaiologia" (хуучин түүхийн өгүүлэл) гэсэн үгнээс гаралтай бөгөөд "archaios" буюу хуучин, эртний; "logos" буюу судлал, шинжлэл гэсэн үгийн нийлмэл бөгөөд үгчилбэл "хуучны судлал, эрт үеийг судлах ухаан" гэсэн утгатай үг юм. Энэхүү нэр томьёог НТӨ 424-347 оны хооронд амьдарч байсан эртний Грекийн гүн ухаантан Платон анх өөрийн зохиолдоо тэмдэглэн үлдээжээ.

D

Мэдлэг

4

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 1

Дараах бүлэглэсэн өгөгдлийн арифметик дунджийг ол.

 • A. 6

 • B. 4

 • C. 2.2

 • D. 8

Оноо: 1

Эртний хүмүүс галыг хэдий үеэс аж ахуйдаа хэрэглэж эхэлсэн бэ?

 • A.Доод Палеолитын үе

 • B.Дунд палеолитийн үе

 • C.Мезолитийн үе

 • D.Неолитын үе

Оноо: 10

Монгол улс 2018 оны байдлаар 1 хүнд ногдох ДНБ-ний хэмжээ хэдэн мянган ам доллар орчим байгаа вэ ?

А. ...................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Дэлхийн банкны атласын аргаар 1 хүнд ногдох ДНБ-д үндэслэн улс орнуудыг орлогын түвшингээр нь 4 бүлэгт хуваадаг. (Тухайлбал; бага орлоготой, дундаас доогуур, дундаас дээгүүр, өндөр орлоготой гэх мэт) Монгол улс аль бүлэгт хамаарах вэ

А. ...................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Энэхүү томъёо, аргачлалаар юуг тодорхойлдог вэ ?

.............................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Тухайн улсад эдийн засгийн хөгжил бий болсон нь хэд хэдэн буюу олон үзүүлэлтээр тодорхойлогддог.

А. ...................................................................

Б. ...................................................................

В. ...................................................................

Г. ...................................................................

Д. ...................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 5
Оноо: 2

График дахь шулууны тэгшитгэлийг бич.

 • A. y=\frac{1}{2}x+2

 • B. y=\frac{1}{2}x-2

 • C. y=2x+1

 • D. y=x+2

Оноо: 5

Доорх өгөгдлийг зөв харгалзуулна уу.

Соёлыг бүрдүүлэгч элементүүд

Агуулга

1

Бэлгэ тэмдэг

А

Хүмүүсийн мэддэг баримт, туршлага, үнэт зүйлс.

2

Хэл

B

Тухайн зүйлийнхээ утгыг дамжуулдаг код, дүр төрх эсвэл дуу авиа бөгөөд утга илэрхийлдэг, мөн утгыг бий болгодог.

3

Үнэлэмж

C

Хүний оюуны ертөнцийг илэрхийлэгч, хадгалагч, дамжуулагч арга хэрэгсэл.

4

Хэм хэмжээ

D

Нийтэд хүлээн зөвшөөрөгдсөн эрхэм чанарууд.

5

Мэдлэг

E

Хүмүүсийн зан төлвийг зохицуулдаг дэг журам, хууль дүрэм, ёс заншил.

 •  A. 1A, 2B, 3C, 4D, 5E

 • B. 1B, 2C, 3D, 4E, 5A    

 • C. 1C, 2D, 3E, 4A, 5B

 • D. 1D, 2E, 3A, 4B, 5C

Оноо: 1

Монгол үндэстний соёлын нийтлэг шинж аль нь вэ?

 • A. Эртний соёлт орон 

 • B. Дорнын соёлын хүрээнд хамрагддаг

 • C. Нүүдлийн буюу суурьшмал иргэдийн соёл

 • D. Дээрх бүгд

Оноо: 1

Дараах бүлэглэсэн өгөгдлийн арифметик дунджийг ол.

 • A. 2

 • B. 4

 • C. 5

 • D. 20

Оноо: 2

График дахь шулууны тэгшитгэлийг бич.

 • A. y=\frac{1}{2}x-1

 • B. y=\frac{1}{2}x+1

 • C. y=2x-1

 • D. y=x-1

Оноо: 1

Судлаачид түүхэн хөгжлийн хандлагаар нь соёлын оршин тогтнох үе шатуудыг тодорхойлж үүнийг соёлын хэв маяг гэсэн ойлголтоор илэрхийлдэг. Хэрхэн ангилсан бэ?

 • A. Өрийн дорнын   

 • B. Хүй нэгдлийн, эртний, дундад зууны, сэргэн мандалтын, шинэ үеийн, орчин үеийн

 • C. Ан агнуур, түүвэрлэгчдийн, нүүдэлчдийн, газар тариаланчдын  

 • D. Олон улсын, улс үндэстний

Оноо: 4

Дараах a, b, c гэсэн газруудын уур амьсгалын диаграммуудыг харьцуулан ажиглаж даалгаврыг гүйцэтгээрэй

Уур амьсгалын диаграммд ямар үзүүлэлтийг тэмдэглэдэг вэ? .................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Аль нь Монгол орны уур амьсгалыг илэрхийлэх диаграмм байна вэ? ....................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Манай оронд ирж мөсний баярт оролцож, цас үзэхийг хүсч буй жуулчин хэддүгээр сард ирвэл тохиромжтой вэ? ..........................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 1

Хүн төрөлхтний хамгийн анх ашигласан метал нь зэс юм. Гэвч зэс нь бие даасан үе болж хөгжөөгүй хүрэл зэвсэгт байр сууриа тавьж өгсөн. Зэсээр зэвсэг хийхийн сул тал нь юу вэ?

 • A.Өндөр хэмд хайлдаг, хурдан зэвэрдэг.  

 • B.Бага хэмд хайлдаг, уян зөөлөн, хурдан мохдог.

 • C.Өндөр хэмд хайлдаг, хэт хүнд жинтэй.  

 • D.Бага хэмд хайлдаг, хатуу бат бөх.

Оноо: 1

y=x2-2x-2 параболын оройн цэгийн координатыг ол.

 • A. O' (1;-3)               

 • B.  O' (-1;-3)     

 • C. O' (1;3)     

 • D. O' (-1;3)     

Нийт: 16693