• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Дөрвөлжин булштай холбогдох зөв дүгнэлтийг сонгоно уу.

 • A.Нас барсан хүнийг дөрвөлжин хэлбэрийн чулуугаар таглан оршуулдаг тул хэлбэрээс нь үүдэн уг булшийг дөрвөлжин булш гэж нэрлэдэг. 

 • B.Нас барсан хүнээ дөрвөлжин хэлбэрийн хашлага чулуу бүхий байгууламжид оршуулдаг байсан тул ийнхүү нэрлэдэг.

 • C.Дөрвөлжин булшинд талийгаачийг баруун тийш хандуулан, зүүн тийш харуулж, нуруу тэнэгэр, хөл шулуун байдлаар тавьж оршуулсан байдаг.

 • D.Дөрвөлжин булш нь дөрвөлжин буюу дугуй хүрээ чулуутай, монголын төв ба баруун хэсгээр өргөн тархсан оршуулгын байгууламж юм.

Оноо: 8

Аж үйлдвэрийн хоёрдогч хэв шинжийн үйлдвэрийн онцлог юу вэ?

..........................................................................................................................................................................................................................................

.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Машин үйлдвэрлэлийн процессыг нөхөж бичнэ үү?

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Зургийг ажиглан Америк тивд орших Тоёота компани үйлдвэрүүдийн тархалтыг тайлбарлажбичнэ үү?

Зураг: Америк дахь Тоёотагийн үйлдвэрийн тархалт

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Дэлхийн хэмжээнд 1950 онд 10 сая, 1970 онд 30 сая, 2010 онд 65 сая орчим машинүйлдвэрлэж байжээ. Машин үйлдвэрлэл өсөх болсон шалтгааныг дүгнэн бичнэ үү?

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………..

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 1

Доорх эртний нүүдэлчдийн түүхийн дурсгалаас Буган хөшөөний зургийг сонгоно уу.

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

2^{3x}=64 тэгшитгэлийн шийдийг ол.

 • A. 2

 • B. 10\frac{2}{3}

 • C. 3

 • D. 6

Оноо: 1

Газарзүйн зурагт тэмдэглэсэн бүс нутагт V зууны үед Сяньби угсааны ямар улс оршин байсан бэ?

 • A.Умард Вэй улс

 • B.Тоба Вэй улс

 • C.Түгүхүнь улс

 • D.Баруун Вэй улс

Оноо: 1

Буган хөшөөн дээрх түгээмэл дүрслэлийг зөв тохируулна уу.

1. Дээд А. Сүрэг буга

2. Дунд B. Бүс татаж, зэр зэвсэг зүүсэн

3. Доод С. Нар, сар

 • A.1с, 2а, 3б  

 • B.1а, 2с, 3б

 • C.1с, 2б, 3а 

 • D.1б, 2а, 3с

Оноо: 1

Эрэгтэй эмэгтэй хүн бүр улс төр, эдийн засаг, нийгэм соёл, нас хүйс, гэр бүлийн ба бусад харилцаанд тэгш эрхтэй байх, нийгмийн амьдрал баялаг, хөгжлийн үр шимийг адил тэнцүү хүртэх боломж нь ............................ юм.

 • A. Ард түмний бүрэн эрхт байдлын зарчим

 • B. Өмчийн бүх хэлбэр эрх тэгш байх зарчим

 • C. Жендэрийн тэгш эрхтэй байх зарчим

 • D. Хүний эрх, эрх чөлөөний зарчим

Оноо: 1

log_{2}x=\frac{1}{2 } тэгшитгэлийн шийдийг ол.

 • A. \sqrt{2}

 • B. 2

 • C. \frac{1}{2}

 • D.  4

Оноо: 4

Монгол орны салхины дундаж хурдны зургийг ажиглан, хүснэгтийн зайд тохирох хариултыг сонгож бичээрэй

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Дээрх хүснэгтэн мэдээллээ ашиглан дүгнэлтийг гүйцээн цэгийн оронд нөхөж бичнэ үү.

Дүгнэлт: Газрын гадарга нь өндөрлөг уулархаг бол салхины хурд ............, нам талархаг байвал салхины хурд ................... байна.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Дундговь аймагт 2017 оны 4 сарын 18-ны өдөртохиолдсонхүчтэйсалхины шалтгааныг Монгол орны жилийн салхиныдундаж хурдыг харуулсан зурагтай харьцуулан тайлбарлана уу

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 1

Багшийн заасан хичээлийг сонсож буй сурагч харилцааны үйл явцын аль бүрэлдэхүүн хэсэгт хамаарах вэ?

 • A.Илгээгч 

 • B.Орчин нөхцөл

 • C.Хүлээн авагч       

 • D.Саад

Оноо: 1

Газарзүйн зурагттэмдэглэсэн бүс нутагт Сяньбиугсааны ямар аймаг Тан болон Түрэг улстай нэг цаг үед зэрэгцэн оршиж байсан бэ?

 • A.Жужанчууд

 • B.Хятанчууд

 • C.Татарууд

 • D.Зүрчидүүд

Оноо: 1

Доорх зураг аль сурвалжид хамаарах вэ?

 • A.Бичгийн

 • B.Аман сурвалж

 • C.Эд өлгийн сурвалж

 • D.Домог

Оноо: 3

Analyze the following column graph and choose the appropriate answer.

According to the data:

1. The Internet use of the grades 6th-9th and 10th -12th during 2007 and 2019 is …………….. .

 • A.dropped by

 • B.fluctuated

 • C.steadily decreased  

 • D.steadily increased

Дээрх даалгаврын оноо : 1

The Internet use of two different grades ………………… in the years of 2009 and 2017.

 • A. fallen to

 • B.stayed the same.

 • C.rose by

 • D.declined in

Дээрх даалгаврын оноо : 1

The number of students, using the Internet from the grades 10th-12th ……………….in 2019.

A. B. C. D.

 • A.reached a peak

 • B.dropped to

 • C.redused by

 • D. climbed by

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 1

Иргэн Б нь 16 настай бөгөөд СХ хэмээх байгууллагад цагийн ажлын гэрээ хийхээр болов. Энэ үед гэрээ хийх эрх зүйн боломж байгаа юу?

 • A. Насанд хүрээгүй учир гэрээ хийх боломжгүй

 • B. Асран хамгаалагчийн зөвшөөрөлтэй гэрээ хийх боломжтой

 • C. Асран хамгаалагчийн зөвшөөрөлгүй гэрээ хийх боломжтой

 • D. 16 наснаас дээш иргэн өөрийн дураар гэрээ хийх боломжтой

Оноо: 1

log_{4}x=\frac{1}{2 } тэгшитгэлийн шийдийг ол.

 • A. 2

 • B. \sqrt{2}

 • C. \frac{1}{2}

 • D. 4

Оноо: 1

"Хаан нас нөгчсөн. Уйлан гаслан өмнөөс ургах нарны (орон) ... табгач (хятад) төвөд, авар, ром хиргис, кучин (гучин) татар, хятан, татабичууд, өдий төдий хүмүүс ирж, уйлж гасалцгаасан, хаан тийм алдартай байв".

Сурвалжид ямар үйл явдлын тухай өгүүлж байгааг доорх өгөгдлөөс сонгоно уу.

 • A.Хүннүгийн хааны оршуулгын үйл явц

 • B.Сяньбийн хааны оршуулгын үйл явц

 • C.Уйгурын хааны оршуулгын үйл явц

 • D.Түрэгийн хааны оршуулгын үйл явц

Оноо: 1

Эдүгээ манай улсад эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн ... амьдардаг. Зөвийг тэмдэглээрэй

 • A.Эмэгтэйчүүд нь илүү давамгай эрхтэй  

 • B.Эрэгтэйчүүд нь илүү давамгай эрхтэй

 • C.Хүүхдүүд илүү эрхтэйгээр

 • D.Эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс тэгш эрхтэйгээр

Оноо: 6

Дараах алхамын дагуу даалгаврыг гүйцэтгэнэ үү.

Зөв харгалзуул.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

1. Тэгш хэмтэй дүрсүүдийн тэгш хэмийн тэнхлэгийг зурна уу.

2. Параллелиар зөөхөд гарсан дүрсийг хэдэн нэгжээр зөөсөн бэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Будсан дүрсийг өгсөн A цэгийн хувьд цагийн зүүний дагуу 90°-аар эргүүлэн хувиргана уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 1

Засгийн газрын2019 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдрийн хуралдаанаас гарсан шийдвэр: Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургуулилалтыг нийслэлийн хэмжээнд ирэх сарын 24-26-ны өдрүүдэд хийхээр боллоо. 2019 оны 4 сарын 25-ний өдөр Нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулсан гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургуулилт нь захиргааны акт мөн үү?

 • A. Биш. Хууль зүйн ач холбогдолгүй, бүсчилсэн

 • B. Мөн. ААН-үүд бүгд хүлээн зөвшөөрөөгүй, иргэд оролцсон

 • C. Биш. Нутаг дэвсгэрийн Засаг даргын зөвшөөрөлгүй захирамж

 • D. Мөн. Захиргааны байгууллагаас гаргасан, удирдан захирах шинжтэй

Оноо: 1

Хүмүүсийн харилцаа үр дүнтэй, элэгсэг дотно байх нь ямар үр дүнг авчрах вэ? Дараах дүгнэлтүүдээс оновчтойг нь сонгоно уу.

 • A.Улс орны эдийн засагт өсөлт авчирна.

 • B.Хүмүүсийн боловсрол мэдлэг өсч дээшилнэ.

 • C.Байгаль дулаарч цаг агаар таатай болно.

 • D.Нийгмийн амьдрал эмх цэгцтэй, хэвийн үргэлжлэх үндэс болно.

Нийт: 16693