• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Иргэн Г СХД-ийн 22-р хороонд газар эзэмших гэрчилгээгээ авчээ. Улмаар хотын захиргаанд тухайн эзэмших газрын хотын ерөнхий төлөвлөлттэй танилцах зорилгоор очиход татгалзжээ. Энэ тохиолдолд иргэн Г –ийн ямар эрх зөрчигдөж байна вэ?

 • A. Хүний эрх, эрх чөлөө

 • B. Өргөдөл, гомдол гаргах

 • C. Амьд явах эрх

 • D. Мэдэх эрх

Оноо: 1

Зөрчилдөөн байгааг мэдээгүй байх үе нь зөрчилдөөний аль үе шатанд хамаарах вэ?

 • A. Зөрчилдөөний далд үе шат

 • B.Зөрчилдөөнийг хүлээн авах үе шат

 • C. Зөрчилдөөнийг мэдрэх үе шат

 • D. Зөрчилдөөний дараах үе шат

Оноо: 1

1218 онд Солонгос "зүүн хараат улс чинь больё" гэсэн захидал ирүүлж дагаар орсон. Оныг зуунд шинжүүлнэ үү.

 • A.XII зуун I хагас

 • B.XII зуун II хагас

 • C.XIII зуун I хагас

 • D.XIII зуун II хагас

Оноо: 1

Эрх зүйд захирагдах ёсны зарчмын хүрээнд хуулийн өмнө хэн хариуцлага хүлээх вэ?

 • A. Засгийн газар, төрийн албаны байгууллагууд

 • B. Хувь хүн

 • C. Хувийн хэвшил

 • D. Дээрх бүгд

Оноо: 1

2(x+5)≤6 тэнцэтгэл бишийн шийдийг ол.

 • A. [-2;+\infty [

 • B. ]2;+\infty [

 • C. ]-\infty;-2 ]

 • D. ]-\infty;2 [

Оноо: 1

Т нь 16 настай. Хичээлийнхээ хажуугаар цагийн ажил хийж, мөнгөө

хуримтлуулдаг. Т хуримтлуулсан мөнгөө захиран зарцуулах эрх зүйн үндэс байгаа юу?

 • A. Байгаа. Хиймэгц биелэх, ахуйн чанартай хэлцэлүүд.

 • B. Байхгүй. Захиран зарцуулах эрхгүй.

 • C. Боломжгүй. Эрх зүйн үндэслэлгүй.

 • D. Эцэг эх, асран хамгаалагч түүний нэрийн өмнөөс захиран зарцуулна.

Оноо: 1

Энэтхэгийн кастын тогтолцоог зөв тохируулна уу.

 • A.1c, 2d, 3b, 4a 

 • B.1b, 2a, 3c, 4d      

 • C.1a, 2c, 3d, 4b  

 • D.1d, 2b, 3a, 4c

Оноо: 4

Зурагт Монгол орны нэгэн өдрийн цаг агаарын зарим мэдээллийг харуулсан байна.

Энэ зурагт цаг агаарын ямар үзүүлэлтүүдийг харуулсан байна вэ?

.................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Манай орны аль хэсгээр бороотой байна вэ?. ....................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Салхи нийт нутгаар баруун хойноосоо зүүн урагшаа чиглэлтэй салхилж байгаа бол ямар аймгуудад бороо орох магадлалтай вэ?

.....................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 1

Иргэн Г СХД-ийн 22-р хороонд газар эзэмших гэрчилгээгээ авчээ. Улмаар хотын захиргаанд тухайн эзэмших газрын хотын ерөнхий төлөвлөлттэй танилцах зорилгоор очсон. Захиргааны байгууллага асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэж өгөх вэ?

 • A. Хүссэн мэдээллийг өгөх үүрэгтэй

 • B. Захиргааны шийдвэр, үйл ажиллагаа

 • C. Өргөдөл гомдлыг шийвдэрлэх үүрэгтэй

 • D. Асуудлыг шийдвэрлэж өгөх боломжгүй

Оноо: 1

Чингис хаан Алтан улсыг довтолж ялаад найрамдал тогтоосон нь хэдэн онд болсон үйл явдал вэ?

 • A.1207 он

 • B.1209 он

 • C.1211 он

 • D.1218 он   

Оноо: 1

Анхны анагаах ухааны сургууль хаана нээгдэж байсан бэ?

 • A.Ром

 • B.Грек

 • C.Афин хот

 • D.Константинополь

Оноо: 1

Эрх зүйд захирагдах ёс хэрхэн бүрэлдэн тогтдог вэ?

 • A. Үндсэн хууль бүхий эрх зүйт төр тэгш үйлчилдэг

 • B. Шударга үр нөлөө бүхий хүний эрхийг дээдэлсэн

 • C. Хууль, дүрэм, журам хүн бүрд үйлчилдэг

 • D. Зөвхөн А ба В

Оноо: 1

Тэмүжин 1178 онд "эцэг хөвгүүний" харилцаа тогтоосон хүн хэн бэ?

 • A.Тоорил

 • B.Хабул

 • C.Хотула

 • D.Есүхэй баатар

Оноо: 1

Византын эзэнт улсын хүн амыг юу гэж нэрлэдэг байсан бэ?

 • A.Норманчууд

 • B.Грекүүд

 • C.Викингүүд

 • D.Европчууд

Оноо: 1

21 настай А “Намуун” ХХК-д салбар хариуцсан захирлаар ажилд орох ярилцлагад тэнцсэн. Тэрээр ажилд орохдоо хийх ажил, эрх үүргээ мөн авах үндсэн цалингын хэмжээ, ажлын цаг, ажиллах нөхцөлтэйгээ бичиж ажил олгогчид өгчээ. Энэ нь

 • A. Хөдөлмөрийн гэрээ

 • B. Гэрээ байгуулах санал

 • C. Хамтын гэрээ

 • D. Хэлцэл 

Оноо: 1

Тэмүжин хэдэн онд Монгол улсын хаан болсон бэ?

 • A.1178 он

 • B.1179 он

 • C.1189 он

 • D.1196 он   

Оноо: 4

Зурагт Монгол орны нэгэн өдрийн цаг агаарын зарим мэдээллийг харуулсан байна

Энэ зурагт цаг агаарын ямар үзүүлэлтүүдийг харуулсан байна вэ?

.................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Ямар аймгуудад бороо орж байна вэ? .................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Салхи нийт нутгаар хойноосоо урагшаа чиглэлтэй салхилж байгаа бол ямар аймгуудад бороо орох магадлалтай вэ?

.....................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 1

Константинополь хот хэдэн онд байгуулагдсан бэ?

 • A.330 он

 • B.395 он

 • C.534 он

 • D.537 он    

Оноо: 1

Чингис хаан Их Монгол улсыг хэдэн онд байгуулсан бэ?

 • A.1201 он

 • B.1203 он

 • C.1204 он

 • D.1206 он  

Оноо: 1

17 настай А замын хөдөлгөөнд оролцох үедээ яаран, улаан гэрлээр, зам хөндлөн цагаан шугмаар, машинуудын дундуур сүлжин гарчээ. Цагдаа А-д замын хөдөлгөөний дүрэм зөрчсөн тул Зөрчлийн хуульд зааснаар шийтгэлийг зөрчил гаргасан этгээдэд оногдуулсан. Ямар шийтгэл оногдуулах вэ?

 • A. Баривчлах

 • B. Торгох

 • C. Тусгайлан олгосон эрх хасах

 • D. Шийтгэл оногдуулаагүй.

Нийт: 16693