• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Өвөрмөц үүсгэгчээр үүсгэгдэж халдвартай хүнээс эрүүл хүнд өвчнийг дамжуулдаг,өргөн хүрээнийбүлэг өвчингхалдварт өвчин гэнэ. Хүснэгтэд байх мэдээллээсхалдварт өвчнийг дамжуулахзамуудыг зөв илэрхийлсэн мөрийг сонгоно уу.

 • A. A

 • B. B

 • C. C

 • D. D

Оноо: 1

Өвчин үүсгэгч нь Ретровирус хэмээх вирусын бүлэгт хамаарагддаг ба хүний эсэд халдварлаж амьдарч, өсч үрждэг. Энэ ямар халдварт өвчин бэ?

 • A. ХДХВ\ДОХ

 • B. Урвах тахал

 • C. Салхин цэцэг

 • D. Улаан бурхан

Оноо: 1

1882 онд Германы эрдэмтэн Р.Кох анх сүрьеэ өвчин үүсгэгчийг нээж, түүнээс хойш Кохын буюу сүрьеэгийн нян гэж нэрлэх болжээ. Доорх хариултуудаас сүрьеэ өвчинг үүсгэгч нянг олно уу.

 • A. Retrovirus

 • B. Vibrio cholerae

 • C. Measles morbillivirus

 • D. Mycobacterium tuberculosis

Оноо: 10

Эдийн засагт хөдөлмөрийн үнийг юу гэж нэрлэдэг вэ ?

А. .............................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

А. .............................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Нэрлэсэн болон бодит цалингийн аль нь хүн амын амьжиргааны түвшинг хэмжих үзүүлэлт болохгүй вэ ?

А. .......................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Таны сарын цалингийн хэмжээ 900000 гэж бодъё. /Зөв хариулт бүртээ та 1 оноо авна./

1. Нийгмийн даатгалын шимтгэлд хэдэн хувийг төлөх вэ ?

2. Нийгмийн даатгалын шимтгэлийг хассаны дараах таны цалин хэд вэ ?

3. Та орлогын татварт хэдэн хувийг төлөх вэ ?

А. ...................................................................

Б. ...................................................................

В. ...................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 5
Оноо: 1

ХДХВ\ДОХ ямар замуудаар хүнд халдварладаг вэ?

1. Бэлгийн замаар

2. Аяга таваг хольж хэрэглэхэд

3. Ор хөгжлийн даавуу, ахуйн хэрэглээгээр

4. Цус, цусан бүтээгдэхүүн сэлбэх үед

5. Бохирлогдсон зүү тариураар

 • A. 1, 2, 3

 • B. 2, 4, 5

 • C. 3, 4, 5

 • D. 1, 4, 5

Оноо: 1

Хүмүүсийн тамхинд донтох шалтгааныг ямар бодистой холбон тайлбарлах вэ?

 • A. Ацетон

 • B. Никотин

 • C. Тамхины бохь

 • D. Нүүрсний дан эсэл

Оноо: 1

Галзуугийн вирусийг тээвэрлэгч амьтнаар хазуулсан үед хүнд галзуу өвчин хүнд (rabie) халддаг. Галзуу өвчнийг эмчлэхдээ бэлэн эсрэг биеийг тарьдаг. Энэ эмчилгээний талаарх зөв тодорхойлолтыг сонгоно уу.

 1. Галзуугийн эсрэг төрөлхийн идэвхтэй дархлаа хүнд үүснэ.
 2. Тарьсан эсрэгбие галзуугийн вирусыг устгана
 3. Дараачийн халдварын үед эсрэг биеийг үүсгэх чадвартай санагч эс үүснэ
 4. Зөвхөн богино хугацааны дархлаа үүснэ.

 • A. 1 ба 3

 • B. 1 ба 4

 • C.  2 ба 3

 • D. 2 ба 4

Оноо: 1

R бүс нутгийн хүн амын дундах хумхаа өвчний өвчлөл S бүс нутгийн хүн амыхаас илүү өндөр байдаг. Ямар хүчин зүйлийн улмаас энэ ялгаа үүсч болох вэ?

 • A. R бүс нутгийн хүн ам илүү олон

 • B. R бүс нутаг илүү чийглэг уур амьсгалтай.

 • C. R бүс нутаг экваторт илүү ойрхон байрладаг

 • D. R бүс нутагт бохир усны цэвэршүүлэлтийг бага хийдэг.

Оноо: 8

Ажлын нэгж хугацаанд (1 цаг, 1 сар, 1 жил, 1 хоног гэх мэт) зарцуулсан хөдөлмөрийнхөө төлөө ажилчны авч буй мөнгөн төлбөрийг ямар цалин гэж нэрлэх вэ ?

А. ......................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Ажилчны цалингаас ямар ямар татвар, шимтгэл суутгадаг вэ ?

А. ...................................................................

Б. ...................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Хүн амын дийлэнх хэсгийн хувьд тэдний орлогын цорын ганц эх үүсвэр юу байдаг вэ ?

А. ...................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Хувь хүн өөрийн цалин, орлогоо нэмэгдүүлэх ямар ямар эх үүсвэр боломжууд байж болох вэ ? /

А. ...................................................................

Б. ...................................................................

В. ...................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 1

Антибиотикийн ангилалыг зөв тохируулсан хэсгийг ол.

 • A. 1А2В3С4D

 • B. 1C2A3D4B

 • C. 1B2A3D4C

 • D. C2В3A4D

Оноо: 8

Хүний хөдөлмөрийг ашигласны төлөө түүний тоо, чанарт нийцүүлэн төлж байгаа мөнгөн төлбөрийг юу гэж нэрлэх вэ ?

А. ........................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Тухайн хүний авч буй хөдөлмөрийн хөлс, цалинг юу юу гэж ангилдаг вэ ?

А. ...................................................................

Б. ...................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Тухайн хүний орлогын түвшинг бус, харин амьжиргааны түвшинг харуулдаг орлогыг ..................................... цалин гэж нэрлэдэг.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Хувь хүн өөрийн цалин, орлогоо зөв зохистой ашиглаж, хэмнэлт гаргах ямар ямар боломж байж болох вэ ?

А. ...................................................................

Б. ...................................................................

В. ...................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 1

Антибиотик нь бактерийн эсийн хананы молекул хоорондын холбоог үүсэхийг саатуулдаг. Бактерийг устгахын тулдантибиотик хэрэглэдэг шалтгааныг зөв илэрхийлсэн өгүүлбэрүүдийг сонгоно уу.

1. Бактерийн эсүүд осмосын үед задардаг.

2. Эслэгийн молекулууд устөрөгчийн холбоо үүсгэж чадахгүй.

3. Эсийн хана цаашид сонгон нэвтрүүлэх чадваргүй болно.

 • A. Зөвхөн 1

 • B. Зөвхөн 2

 • C. Зөвхөн 1 ба 2

 • D. Зөвхөн 2 ба 3 

Оноо: 1

Хавдрын эсийг олж устгахад моноклон эсрэг биеийг хэрэглэдэг шалтгааныг сонгоно уу.

 • A. олдоц сайтай

 • B. хэрэглэхэд хялбар

 • C. хавдрын эсийг таньдаг

 • D. гибрид эсээс ялгардаг.

Оноо: 1

Антибиотикийн олон төрлийн ангилал байдаг боловч нянгийн эсэд үзүүлэх нөлөөллөөр хоёр бүлэгт ангилдаг. Нянгууд амьд үлдэх боловч үржих чадвараа алддаг бүлгийг сонгоно уу.

 • A. Бактерицид

 • B. Бактериостатик

 • C. Аминогликозид

 • D. Левомицетинүүд

Оноо: 8

Хөдөлмөрийн насны бөгөөд, хөдөлмөрийн чадвартай боловч, ажил хайхгүй байгаа хүнийг ажилгүйчүүдэд оруулах уу ?

......................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Дараах томъёолол аргачлалыг нөхөж бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Хэрвээ нийт ажилгүйчүүд тухайн онд 115300, харин эдийн засгийн идэвхитэй хүн ам 1,2 сая байсан гэж үзвэл ажилгүйдэл хэдэн хувь бэ ?

...............................................% орчим

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Ажилгүйдлийг бууруулах үндсэн 3 арга замуудыг нэрлэнэ үү.

(Нийт 3 оноо)

А. ...................................................................

Б. ...................................................................

В. ...................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 1

Ихэвчлэн нянгаар бохирдсон усаар дамжиж, хүнийнарийн гэдсийг гэмтээдэг, бөөлжих, суулгах зэрэг шинж тэмдэгтэйхалдварт өвчнийг олно уу.

 • A. ХДХВ\ДОХ

 • B. Урвах тахал

 • C. Салхин цэцэг

 • D. Улаан бурхан 

Оноо: 1

Монгол улсад мөрдөх өргөн вакцинжуулалтын товлолоор хүүхдийгзаавал хамруулахёстой вакцинд ямар өвчнүүдийн эсрэг вакцинуудбагтдаг болохыг сонгоно уу.

1. Сахуу татран 2. Халдварт саа 3. Улаан бурхан 4. Халуун хумхаа 5.Урвах тахал

 • A. 1, 3, 5

 • B. 1, 2, 3

 • C. 2, 4, 5

 • D. 2, 4, 5

Оноо: 1

Өвөрмөц дархлааны хариу урвалд оролцдог, В лимфоцит эсийн үүсгэдэг уургийг нэрлэнэ үү.

 • A. Дархлаа

 • B. Эсрэг бие

 • C. Лимфоцит

 • D. Сийвэнгийн эс

Оноо: 1

Дэлхийн бөмбөрцөгийн ус ба хуурай газарт маш олон янзын хэлбэр, хэмжээ, бүтэц, зохион байгуулалттай амьд биеүүд оршин амьдардаг. Хамгийн эртний амьд бие үүссэн хугацааг сонгоно уу.

 • A. 3.5 тэрбум жил

 • B. 4 тэрбум жил           

 • C. 5 тэрбум жил       

 • D. 3 тэрбум

Оноо: 1

Бөөмгүй, пептидогликанаас тогтсон эсийн ханатай, цагираг ДНХ-ээс тогтсон нэг хромосом нь цитоплазмдаа сул байрладагамьд биеийг олно уу.

 • A. Мөөг  

 • В. Бактери   

 • C. Ургамал  

 • D.  Амьтан

Нийт: 16693