• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Эрэгтэй дуучны хамгийн нам өнгө 80 Гц байдаг бол агаарт долгионы урт нь ямар байх вэ? Дуу агаарт тарах хурд 340 м/с.

 • A. 0.23 м     

 • B. 4.25 м

 • C. 260 м

 • D. 27200 м

Оноо: 1

Газарзүйн зурагт “шугаман” аргаарямар обьектыг дүрсэлж зурж болох вэ?

 • A. нуур

 • B. овоо

 • C. зам

 • D. уул

Оноо: 1

Ургамлын дамжуулах багц гуурсны ксилемээр ус зөөвөрлөгдөх үйл явцын талаарбуруу илэрхийлсэн өгүүлбэрийгсонгоно уу.

 • A. Ургамлын биеэр ус шилжихэд үндэсний даралт нөлөөлнө.

 • B. Зарим ургамалд ус ишээр дамжихгүй, үндсэнд  нөөцлөгдөнө.

 • C. Навчаар ус ууршихдаа амсарын эсүүдээр гадагшилна

 • D. Үндэсний ксилемээр усны молекулууд нэг нэгэндээ татагдан дээшилнэ

Оноо: 1

Навчинд фотосинтезээр үүссэн шим бодисыг ишээр дээш болон доош чиглэлд зөөвөрлөдөгдамжуулах багцийн бүтцийн хэсгийг сонгоно уу.

 • A. Колленхим

 • B. Камби (зулам)

 • C. Флоэм (долон)

 • D. Ксилем (модлог)

Оноо: 1

Энгийн радио хүлээн авагчийн бүтцийн 3 элементийг динамик процессын 3үе шаттай ЗӨВ харгалзуулсан хариултыг олно уу.

1. Хүлээн авагч антенн а. Хувиргагч

2. Давтамжийн шүүлтүүр болон өсгөгч б. Оролт

3. Чанга яригч в. Гаралт

 • A. 1а 2б 3в

 • B. 1в 2а 3б

 • C. 1б 2а 3в

 • D. 1б 2в 3а

Оноо: 1

Байрзүйн зурагт “цэг”-ээр ямар обьектыг дүрслэх вэ?

 • A. нуур

 • B. тоглоомын талбай

 • C. гол мөрөн

 • D. худаг

Оноо: 1

10 мкФ, 20 мкФ багтаамжтай конденсаторуудыг зэрэгцээ холбосон бол ерөнхий багтаамжийг олно уу.

 • A. 30 мкФ   

 • B. 10 мкФ     

 • C. 6.6 мкФ

 • D. 0.15 мкФ  

Оноо: 7

Look at the picture and write if each statement is TRUE or FALSE.

Boys are exploring the globe. _____________

Дээрх даалгаврын оноо : 1

A girl has won a cup and a medal. _____________

Дээрх даалгаврын оноо : 1

A boy is drawing a picture of another boy. ______________

Дээрх даалгаврын оноо : 1

A Boy is holding an abacus in left hand.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

There are twelve children in this picture _______________

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Two girls are reading books and holding their backpacks.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Let me know if there's anything you doesn't like to eat.

.............................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 12

“Эрдэнэ зуу хийд нь Монгол Улс дахь хамгийн эртний шашны хийд юм. Тус хийд нь Өвөрхангай аймгийн Хархорин сумын төвийн ойролцоо, эртний хот Хархорумын туурийн хажууд байрладаг. Энэ хийд Дэлхийн өвд бүртгэгдсэн Орхоны хөндийн соёлын дурсгалд багтдаг. 1580 онд Абтай сайн хан, дүү Түмэнхэн ноёны хамт Гутгаар Далай ламтай уулзаж өөрийн нутагт сүм хийд байгуулахаа амласанд, Далай лам Хархорум хотын нэгэн хуучин сүмийг сэргээхийг зөвлөсний дагуу 1585 онд эртний Тахай балгасан дахь сүмийг сэргээн босгож дуусгасан нь одоогийн Эрдэнэзуу хийдийн гол зуу сүм юм.

Абтай сайн хан Халх Монголд ямар шашны ямар урсгалыг дэлгэрүүлсэн бэ? Доорх зайг нөхнө үү.

А. .................шашин В. ................урсгал

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Эрдэнэзуу хийдийг хэддүгээр зууны болон билгийн тооллын хэддүгээр жаранд барьсан бэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Монгол Улс Эрдэнэзуу хийдийг юуны учир дэлхийн соёлын өвд бүртгүүлсэн бэ? НҮБ яагаад энэ хийдийг соёлын өвд бүртгэсэн бэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Абтай сайн хан юуны учир Монголд шашин дэлгэрүүлсэн бэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Дэлхийн соёлын өвд бүртгэгдсэн ямар өв Монголд байдаг вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Эрдэнэзуу хийд хаана байдаг вэ? Газрын зурагт тэмдэглээрэй.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 1

10 мкФ, 20 мкФ багтаамжтай конденсаторуудыг цуваа холбосон бол ерөнхий багтаамжийг олно уу.

 • A. 30 мкФ

 • B. 10 мкФ   

 • C. 6.6 мкФ   

 • D. 0.15 мкФ 

Оноо: 1

1911 оны зун Богд Жавзандамба хутагтын зарлигаар дөрвөн аймгийн хан, ван, ноёдын зөвлөгөөн Их Хүрээнээ болов. Түүнд Хамба номунхан Пунцаг, гүн Содноидорж, да лам Цэрэнчимэд, Сайн ноён хан Намнансүрэн, дархан ван Пунцагцэрэн, түшээт гүн Чагдаржав, далай ван Гомбосүрэн, далай чойнхор ван Цэдэнсоном, ван Намсрай, гүн Хайсан нарын зэрэг хүмүүс оролцжээ. Тэд ямар асуудлыг хэлэлцсэн бэ?

 • A.Богд хааныг хаан ширээнд суулгах тухай асуудал 

 • B.Монгол улс эрх чөлөө, тусгаар тогтнолоо тунхаглах тухай асуудал 

 • C.Хятадын эсрэг тэмцэх, тэдний эрхшээлээс гарах тухай асуудал 

 • D.Монгол улс Манжийн эрхшээлд цаашид хэрхэн байх тухай асуудал 

Оноо: 1

Хэвлэх үйлдвэрийн цаас зүсэгч машин ажиллуулж буй хүн зөвхөн хоёр гараараа ширээний доор орших хоёр товчлуурыг зэрэг дарсан нөхцөлд машины хутга ажиллаж цаасыг зүсдэг. Ийм удирдлагын товчлууруудыг ямар логик хэлхээгээр хийдэг вэ?

 • A. Логик OR хэлхээ    

 • B. Логик NOT хэлхээ  

 • C. Логик XOR хэлхээ

 • D. Логик AND хэлхээ

Оноо: 1

1:4 000 000 масштабтай зураг дээр голын урт 15 см зурагдсан бол бодит газар дээр голын урт хэдэн км урттай вэ?

 • A. 1500 км

 • B. 600 км

 • C. 400 км

 • D. 40 км

Оноо: 1

1:5 000 000 масштабтай зураг дээр голын урт 10 см зурагдсан бол бодит газар дээр голын урт хэдэн км урттай вэ?

 • A. 50 км

 • B. 150 км

 • C. 60 км

 • D. 500 км

Оноо: 1

Логик гэйт гэж юуг хэлдэг вэ?

 • A. Логик үйлдлийн тэмдэглэгээ  

 • B. Логик үйлдлийн үр дүнг илэрхийлэх алгебрийн арга

 • C. Логик үйлдлүүдийг гүйцэтгэдэг хагас дамжуулагч хэлхээний үндсэн элемент

 • D. Логик үйлдэлт тоног төхөөрөмж

Оноо: 1

Зургаас А цэгийн солбицлыг олно уу.

 • A. Хойд Өргөрөг 1 градус, Зүүн Уртраг 3 градус

 • B. Хойд Өргөрөг 3 градус, Зүүн Уртраг 1 градус

 • C. Баруун Уртраг 1 градус, Өмнөд Өргөрөг 3 градус

 • D. Өмнөд уртраг 1 градус, Зүүн өргөрөг  3 градус

Оноо: 1

Орчин үеийн электрон системүүдийн ангиллыг олно уу.

 • A. Дохиоллын болон товчлуурт     

 • B. Автомат болон механик

 • C. Аналог болон тоон

 • D. Аль ч биш

Оноо: 1

Зургаас С цэгийн байрлалыг тодорхойлоорой.

 • A. Баруун Уртраг 4 градус, Хойд Өргөрөг 4 градус

 • B. Баруун Уртраг 4 градус, Өмнөд Өргөрөг 4 градус

 • C. Зүүн Уртраг  4 градус, Өмнөд Өргөрөг 4 градус

 • D. Баруун Өргөрөг 4 градус, Өмнөд Уртраг 4 градус

Оноо: 1

4 нКл цэнэг 2 кН/Кл хүчлэгтэй цахилгаан оронд байв. Орны зүгээс цэнэгт ямар хүчээр үйлчлэх вэ?

 • A. 8 Н      

 • B. 8*10-6 Н   

 • C. 8*10-12 Н 

 • D. 2 Н

Оноо: 1

Цахилгаан оронд оруулсан0.5 нКл цэнэгт 2 мкН хүч үйлчилж байсан бол тухайн цэг дэх орны хүчлэг нь ямар байх вэ?

 • A. 1 Н/Кл

 • B. 1*10-15 Н/Кл   

 • C. 4 Н/Кл 

 • D. 4 кН/Кл

Нийт: 16693