• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 5

i. Өөрийн мэддэг задлагч амьд биеийн жишээнээс нэгийгнэрлэж, амьдралын онцлогийгтайлбарлаж бичнэ үү

.............................................................................................................................

ii. Энэ идэш тэжээлийн хэлхээний зургаас махчин амьтдаас нэгийг нэрлэж,идэш тэжээлийн хэлхээнд гүйцэтгэх үүргийг тайлбарлан бичнэ үү.

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

iii. "Бүтээгч, хэрэглэгч, задлагч" гэсэн нэр томъёог тайлбарлан бичээрэй.

...........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 5
Оноо: 5

Экологийн бүлгэмдэл, түүнийг хүрээлэн буй амьгүй байгалийн хүчин зүйлсийг цогцоор нь экосистем гэнэ. Экосистем дэх бодисын эргэлт, энергийн урсгалыг харуулсан бүдүүвч зураг өгөгдөв.

Экосистем дэх бүх энергийн анхдагч эх сурвалжийг нэрлэнэ үү.

..........................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Ургамал гэрлийн энергийг шингээн органик бодис нийлэгжүүлэх үйл явцыг нэрлэнэ үү.

..........................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Бүдүүвч зургийг сайтар ажиглаад дутуу байгаа экосистемийн бүрэлдэхүүнийг нөхөж бичнэ үү.

i. А ………………………………………..................……….............................................................

ii. B ………………………………………..................………............................................................

iii. C ………………………………………..................…..…............................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 5

Амьтад нь ургамал, эсвэл ургамал идэшт амьтнаар хооллох замаар өөрт шаардлагатай хоол тэжээл болон энергийнхээ хэрэгцээг хангадаг. Ийнхүү экосистемд ногоон ургамлаас ургамал идэшт амьтанд, ургамал идэшт амьтнаас махан идэшт амьтанд энерги дамжих үйл явцыг зургаар харуулав.

Зурагт үзүүлсэн экосистемийн нэг түвшнээс дараагийн түвшинд энерги дамжихыг хэрхэн нэрлэх вэ?

........................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Зургаас нарны гэрлийг шингээн авч органик бодис нийлэгжүүлэх чадвартай төлөөлөгчийг сонгон бичнэ үү.

........................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Зурагт үзүүлсэн төлөөлөгчдийг идэш тэжээлийн түвшний дагуу тохирох нэрийг оноож өгнө үү.

i. Ногоон ургамал: ...…………………..................……….............................................................

ii. Шавж: ………………………………………..................………...................................................

iii. Шувуу: ………………………………………..................…..…..................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 5

Амьтад бол зөвхөн бэлэн хоол тэжээлийн зүйлсээр хооллодог тул хэрэглэгчид юм. Тэднийг ургамлаар хооллодог бол анхдагч хэрэглэгч, харин идэш тэжээлийн хэлхээн дэх анхдагч хэрэглэгчээр хооллодог бол хоёрдогч хэрэглэгч гэж нэрлэдэг.

Идэш тэжээлийн хэлхээн дэх анхдагч түвшний хэрэглэгчдийг өөрөөр хэрхэн нэрлэх вэ?

........................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Идэш тэжээлийн хэлхээн дэх дээд түвшний хэрэглэгчдийг өөрөөр хэрхэн нэрлэх вэ?

........................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

 1. Идэш тэжээлийн хэлхээгээр энерги дамжих үед түвшин бүрт тухайн энергийн тодорхой нэг хэсгийг л хэрэглэдэг учраас дараагийн түвшинд энергийн хэмжээ ямагт буурсан байна. Энэ үед гарах энергийн өөрчлөлтүүдийг дор жагсаав.
  • Нарны гэрлийн энерги
  • Ногоон ургамлын амьсгалд зарцуулсан дулааны алдагдал
  • Анхдагч хэрэглэгчдийн түвшинд ашиглагдах боломжит энерги
  • Хоёрдогч хэрэглэгчдийн түвшинд ашиглагдах боломжит энерги
  • Анхдагч хэрэглэгчдийн амьсгалд зарцуулсан дулааны алдагдал

Зурагт өгөгдсөн идэш тэжээлийн хэлхээний энергийн урсгалын L, M, N үсгүүдэд харгалзах зөв тайлбарыг дээрх 5 хувилбараас сонгож хариултын хэсэгт бичнэ үү.

i. L: ...…………………..................……….....................................................................................

ii. M: ………………………………………..................……….........................................................

iii. N: ………………………………………..................…..…..........................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 5

Экосистем дэх идэш тэжээлийн хэлхээний төлөөлөгчид өөр хоорондоо холбогдсоноор идэш тэжээлийн сүлжээ-г үүсгэнэ.

Энэхүү идэш тэжээлийн сүлжээнээс 1 өвсөн тэжээлтнийг сонгон бичнэ үү.

.......................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Энэхүү идэш тэжээлийн сүлжээнд царцаагаар хооллодог амьтныгнэрлэж бичнэ үү.

..................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

i. Идэш тэжээлийн сүлжээнд хичнээн анхдагч хэрэглэгч байна вэ? .....................................

ii. Идэш тэжээлийн сүлжээнд хичнээн хоёрдогч хэрэглэгч байна вэ? ..................................

iii. Идэш тэжээлийн сүлжээнд хичнээн гуравдагч хэрэглэгч байна вэ? ................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 1

НҮБ, Дэлхийн банк, ОУВС зэрэг байгууллагууд улс орнуудын хөгжлийг өөр өөрийн шалгуур, аргачлалаар тодорхойлдог. Хөгжингүй оруудын нийтлэг шинжийг сонгоно уу?

 • A.

Оноо: 1

Дөрөвдөгч аж үйлдвэрлэлээс олох орлого ньдотоодын нийт бүтээгдэхүүнд өндөр хувь эзлэхорнуудыг нэрлэж, хөгжлийн түвшнийг зөв тодорхойлсныг сонгоно уу?

 • A.

Оноо: 5

Экосистемийн тэжээлийн хэлхээний янз бүрийн түвшнийг бүрдүүлэгч амьд биетүүд тоо толгой, энерги, биомассын харьцааны хувьд харилцан адилгүй. Тэжээлийн холбооны эхний түвшнийг бүрдүүлж буй амьд бие дараагийн түвшнээс илүү байдаг ерөнхий зүй тогтлыг загварчлан илэрхийлснийг экологийн суварга гэнэ.

Экологийн суваргаас анхдагч бүтээгчийг сонгон бичнэ үү (үсгийг бичнэ).

..........................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Экологийн суваргаас хоёрдогч хэрэглэгчийг сонгон бичнэ үү (үсгийг бичнэ).

..........................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Нэгэн модон дээр холтос идэгч олон тооны шавжууд амьдрах бөгөөд тэдгээр шавжийн авгалдайгаар шувууд ирж хооллоно. Энэхүү идэш тэжээлийн хэлхээнийтооны суваргыг зурж үзүүлнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 1

130 В хүчдэл залгасан цахилгаан чийдэнгээр 10 А гүйдэл гүйж байвал

1 цагт хичнээн хэмжээний цахилгаан энерги хэрэглэх вэ?

.........................

Оноо: 6

Үелэх хүснэгтэд металл ба металл бишийн хооронд байрладаг металлууд.

a. Зэс, мөнгө, мөнгөнус, төмөр,цайр, алт, хром, манган, кобальт зэрэг металлуудын хувьд даалгаврыг гүйцэтгэнэ үү.

Эдгээр металлуудын ерөнхий нэрийг бичнэ үү.

(i) . . . . . . . . . . . . . .

Эдгээр металлуудаас соронзон шинжтэй хоёр металлыг нэрийг бичнэ үү.

(ii) . . . . . . . . . . . .ба. . . . . . . . . . . .

Эдгээр металлуудын бусад металлуудаас ялгаатай ерөнхий физик шинжээс хоёрыг тоочно уу.

(iii) . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

Дээрх даалгаврын оноо : 3

в. Манганы диоксид, төмөр (III) -ийн оксид, зэсийн оксид, цайрын оксидыг устөрөгчийн хэт ислийн задрах урвалд катализатор болгон ашиглан үр дүнг гарган авчээ.

Устөрөгчийн хэт исэл ямар оксидонкатализаторт хурдан задарсан бэ? Сайн катализаторын нэрийг бичнэ үү.

(i) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Устөрөгчийн хэт ислийн задрах урвалын үгэн тэгшитгэлийг бичнэ үү.

(ii) . . . . . . . . . . . = . . . . . . . . . . . +. . . . . . . . . . .

Дээрх даалгаврын оноо : 2

с. Эдгээр металлууд өнгөт нэгдэл үүсгэдэг. Дараах хоёр давсны уусмалын өнгийг бичнэ үү.

зэсийн сульфатын уусмалын өнгө: . . . . . . .

калийн перманганатын уусмалын өнгө:. . . . . . .

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 1

10 кг масстай ачааг 100 Н хүчээр налуу өөд чирэн 4 м өндөрт гаргажээ.

Ачааны потенциал энерги налуугийн доод хэсэгтэй харьцангуй ямар байх вэ?

Оноо: 1

2 кг масстай чулууг эгц дээш 30 м/с хурдтай шидэв.

Шидэх агшинд чулуу ямар энергитэй байсан бэ?

Оноо: 1

Дараах экологийн хүчин зүйлсээс “сав ертөнцийн (абиотик) хүчин зүйл”-ийг сонгоно уу?

 • A. Амьтан

 • B. Бактери

 • C. Нарны гэрэл

 • D. Ургамал

Оноо: 1

Биологийн макросистемийн хамгийн бага нэгж аль нь вэ?

 • A. Биосфер

 • B. Бүлгэмдэл

 • C. Популяци

 • D. Экосистем

Оноо: 5

100 Вт чийдэнг 6 цаг асаах, 800 Вт чадалтай халаагуурыг 1 цаг 30 минут ажиллуулжээ.

100 Вт-ын чийдэнг 6 цаг асаавал ямар хэмжээний дулааны энерги ялгарах вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2

800 Вт чадалтай халаагуурыг 1 цаг 30 минут ажиллуулахад ямар хэмжээний дулааны энерги ялгарах вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Аль тохиолдолд нь хэд дахиних цахилгаан энерги хэрэглэх вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 1

Тэжээлийн хэлхээний нэг түвшнээс нөгөөд эрчим хүч шилжихийг ........................гэнэ.

Оноо: 1

Экологийн суваргын дүрмийн дагуу тэжээлийн холбооны хамгийн анхны түвшин буюу автотроф хооллолттой организмуудыг нэрлэнэ үү?

Оноо: 1

Дараах экологийн хүчин зүйлсээс “шим ертөнцийн (биотик) хүчин зүйл”-ийг сонгоно уу?

 • A. Агаар

 • B. Нар

 • C. Ургамал

 • D. Хөрс

Оноо: 8

Хүчиллэг тунадас гэж юуг хэлэх вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Хүчлийн бороо үүсэх үйл явцыг схемчлэх ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Хүчиллэг тунадасны тархалт бүхий гол бүс нутгийг тэмдэглээрэй.

Зураг 1

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Зургийг ажиглаад даалгаврыг гүйцэтгээрэй.

Эдгээр орнуудад хүчиллэг тунадас ихээр үүсэх болсон шалтгааныг тайлбарлаарай.

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 1

“Аймаг хотууд, томоохон сум, суурин газрууд Буддын шашны сүм хийдтэй болжээ. 1993 онд Бурхан багшийн чандрыг Монголд залж, Буддын шашны тэргүүн Далай лам Монголд хэдэнтээ айлчилжээ”. Энэхүү мэдээллээс хийсэн дүгнэлтүүдийн аль нь оновчтой вэ?

Нийт: 16693