• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 8

“Дэлхийн цаг уурын дулаарлын 90% нь хүний үйл ажиллагаанаас шалтгаалан үүссэн хүлэмжийн хий нэмэгдэж байгаатай холбоотой” гэж Засгийн газар хоорондын уур амьсгалын өөрчлөлтийн хороо”-ны (IPCC) илтгэлд дүгнэсэн байна. Хүлэмжийн хийн төрлүүдийг хүснэгтэд үзүүлэв.

Хүлэмжийн хийн төрлүүдийн химийн томьёог бичээрэй.

Хүлэмжийн хийн төрлүүд

Эзлэх хувь

Нүүрсхүчил

76%

Метан

16%

Азотын исэл

6%

Фторт хийнүүд

2%

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Хүснэгт ашиглан диаграмм байгуулна уу?

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Хүлэмжийн хий гэж нэрлэсний учрыг тайлбарлана уу?

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Хүлэмжийн хий уур амьсгалын өөрчлөлтөд үзүүлэх нөлөөг тодорхойлно уу?

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 1

Бөгжлөх аргаар ишний гадаргад ойрхон байрлах холтсыг (флоэм) хуулж аваад долоо хоног болоход дээд хэсэгт нь бодис хуримтлагджээ. Ургамлын ямар бодисын зөөвөрлөлтийг энэ аргаар илрүүлэхболомжтой вэ?

.

Оноо: 1

Вирусын гадна бүрхүүлийг тодорхойлно уу?

 • A. өөх тос

 • B. мембран

 • C. уураг

 • D. эсийн хана

Оноо: 1

Дараах халдваруудын аль нь бактериар үүсгэгддэг вэ?

 • A. гахайн хавдар

 • B. ДОХ

 • C. сүрьеэ

 • D. гепатит С

Оноо: 1

Пенициллин бол бактерийн эсийн ханын үүслийг саатуулах замаар түүнийг устгадаг антибиотик юм. Пенициллин яагаад вируст нөлөөлдөггүй вэ?

 • A. Вирус эсийн гадна амьдрах боломжгүй.

 • B. Вирус эст бус бүтэцтэй.

 • C. Вирусын удамшлын мэдээлэл ялгаатай.

 • D.Вирус маш жижиг.

Оноо: 8

Зургийг ашиглан даалгавар гүйцэтгээрэй.

Тив нүүх онолыг боловсруулсан эрдэмтний нэр хэн вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

. Гондваны эх газар задарснаар ямар эх газрууд үүссэн вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Гималайн нуруу үүссэн шалтгааныг тайлбарлаарай.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Дэлхийн чулуун мандлын хөдөлгөөний онолоор үзвэл Хойд Америкийн эх газарт ямар өөрчлөлт гарах вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 1

Тамхинд хүний эрүүл мэндэд муугаар нөлөөлдөг олон төрлийн хорт бодис агуулагдана.

Дараах бодисуудаас уушгиныцулцанг гэмтээн, уушгины хорт хавдар үүсэхэд гол нөлөөтэй бодис аль нь вэ?

 • A. Ацетон

 • B. Бохь

 • C. Нүүрстөрөгчийн (II) оксид

 • D. Никотин

Оноо: 1

Архийг их хэмжээгээр тогтмол хэрэглэх нь ямар эрхтэнийг хамгийн ихээр гэмтэхэд хүргэдэг вэ?

 • A. Бөөр

 • B. Зүрх

 • C. Уушги

 • D. Элэг

Оноо: 1

Зураг эрэгтэй хүний нөхөн үржихүйн эрхтэн тогтолцоог үзүүлэв. Х үсгээр тэмдэглэсэн бүтэц юу вэ?

 • A. Үрийн цэврүү

 • B. Хуухнаг

 • C. Төмсөг

 • D. Түрүү булчирхай

Оноо: 8

Зургийг ашиглан даалгавар гүйцэтгээрэй.

Галт уулшил гэж юуг хэлэх вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Галт уулын бүтцийг зургаар илэрхийлээрэй

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Номхон далайн эрэг дагуу ажиллагаатай галт уулсын ихэнх нь оршдгийн шалтгааныг тайлбарлаарай?

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Галт уулсын район бүхий бүсэд газар тариалангийн аж ахуй эрхлэхэд тохиромжтой байдгийн учрыг тайлбарлаарай.

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 1

Зурагт эмэгтэй хүний нөхөн үржихүйн эрхтэн тогтолцоог үзүүлэв.

 • A. Өндгөвч

 • B. Умай

 • C. Умайн гуурсан хоолой

 • D. Үтрээ

Оноо: 1

Үр тогтолтын үед бэлгийн эсүүд нэгдэх үйл явцыг бүдүүвчээр илэрхийлэв. Х эсийг сонгоно уу.

 • A. Гамет

 • B. Зигот

 • C. Тоос

 • D. Үр

Оноо: 1

Эрэгтэй хүнд эр бэлгийн эсүүд хэрхэн боловсордог вэ?

Үүсэх хэсэг Эсийн хуваагдал Эсийн тоо
A Үрийн тахир сувганцрын ханын эсүүдээс мейоз хэдэн зуун мянга
B Үрийн тахир сувганцрын ханын эсүүдээс митоз ганц
C Умайн гуурсан хоолойн ханын эсүүдээс мейоз ганц
D Умайн гуурсан хоолойн ханын эсүүдээс митоз хэдэн зуун мянга

 • A. А

 • B. В

 • C. С

 • D. D

Оноо: 1

Дараах хүснэгтэд өгөгдсөн жирэмслэлтээс сэргийлэх аргуудыг зөв харгалзуулсан мөрийг сонгоно уу?

 • A. A

 • B. B

 • C. C

 • D. D

Оноо: 8

1-ийн тоогоор юуг тэмдэглэсэн вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Газар хөдлөлтийн хүч гадаад ба дотоод голомтын алинд нь илүү хүчтэй байх вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Япон улсад газар хөдлөлт их тохиолддог шалтгааныг тайлбарлаарай.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Газар хөдлөлтийн үед өөрийгөө хамгаалах аргуудаас 4-ийг бичээрэй.

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 1

Цэцгийн үржлийн бүтцүүдээс бусдыгаа агуулсан бүтцийг сонгоно уу.

Оноо: 1

Буруу бүтэцтэй цэцгийг зөв тодорхойлсон мөрийг сонгоно уу.

Цэцгийн тэмдэглэгээ Хоёр талын тэгш хэмтэй цэцэг Цацраг тэгш хэмтэй цэцэг
A

х
B x
C x x
D x

√ - тийм , x - үгүй

 • A. A

 • B. B

 • C. C

 • D. D

Оноо: 1

Цэцгийн бүтцийг зөв тодорхойлсон мөрийг сонгоно уу?

Хос бэлэгтэй цэцэг Дан шадар эрхтэнтэй цэцэг
A Зөвхөн үр боловсрох оронтой цэцэг Зөвхөн цоморлиг бүхий цэцэг
B Зөвхөн дохиур агуулсан цэцэг Дэлбэ болон цоморлиг бүхий цэцэг
C Үр боловсрох орон болон дохиур хамтдаа цэцэг Зөвхөн дэлбэ бүхий цэцэг
D Үр боловсрох орон болон дохиур хамтдаа цэцэг Дэлбэ болон цоморлиг бүхий цэцэг

 • A. A

 • B. B

 • C. C

 • D. D

Оноо: 1

Тоос хүртэлтэд зохилдон ургамлын цэцгийн бүтэц ялгаатай болсон байдаг. Үүнд:

 1. Дэлбэ тод өнгөтэй, анхилуун үнэртэй.
 2. Ургамлын шадар эрхтэн жижиг, заримдаа байдаггүй.
 3. Дохиур урт шилбэтэй, ҮБО-ны амсар урт салаалсан үсэрхэг байна.
 4. Дохиур болон ҮБО орон цэцгийн шадар эрхтний дотор байрлана.

Дээр өгөгдсөн шинжүүдээс салхиар тоос хүртдэг цэцгийн онцлогийг сонгоно уу

Оноо: 1

Цэцгийн бэлгийн эсүүд (гамет) –ийн төрлүүд хэрхэн тархаж үр тогтдог болохыг зөв илэрхийлсэн мөрийг сонгоно уу?

 • A. A

 • B. B

 • C. C

 • D. D

Нийт: 16693