• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

НТӨ 214 онд Хүннү нар Ордос нутгаа ямар улсад алдсан бэ?

Оноо: 1

Дараах улсуудын аль нь Сяньби угсааны улс вэ?

Оноо: 1

Сяньби угсааны дараах улсуудаас аль нь Хөх нуурт төвлөрч байсан бэ?

Оноо: 1

550 оны эхээр Жужаны эсрэг бослого гаргасан түрэгүүдийг хэн толгойлсон бэ?

Оноо: 6

Дараах хүснэгтэд Р-ээс Т хүртэлх 5 химийн элементийн шинж чанарыг үзүүлэв. /Элементийн үсгэн код нь химийн элементийн тэмдэглэгээ биш/

Хүснэгт дэх элементийн үсгэн кодыг ашиглан даалгавраа гүйцэтгээрэй.

i.Үелэх систем дэх нэг бүлгийн элементүүдийн кодыгбичиж, ижил төстэй байдлыг тайлбарлана уу.

ii. Ямар элемент нь металл болохыг бичээд тайлбарлана уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Дараах зурагт R ба S хоёр элементийн атомыг дүрслэв. Зөвхөн гадаад давхраан дарь электроныг харуулсан болно.

R элемент нь S элементтэй урвалд орж элементүүд ион нэгдэл үүсгэнэ.

i. S элементийн атом хэрхэн өөрчлөгдөж ион болохыг электронуудыг ашиглан дүрслэн бичнэ үү.

R ба S атомуудыг ионыг дүрслэн харуулна уу.

R

S

ii. Тасалгааны температурт R ба S атомуудын хооронд үүсэх нэгдэл нь хатуу, шингэн, хийн аль төлөвт байхыг бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

R элементийн үүсэх молекул натрийн бромидтой урвалд ороход бром ялгардаг гэвэл уусмалын өнгө хэрхэн өөрчлөгдөх вэ? Яагаад бром ялгарч байгааг товч тайлбарлана уу.

i. Уусмалын өнгө:

ii. Тайлбар :

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 1

Арван хоёр жилийн тоолол аль улсын үед анх хэрэглэгдсэн бэ?

Оноо: 1

Монгол нутгаас олдсон хамгийн эртний төмөр дөрөө хэзээ хийгдсэн бэ?

Оноо: 1

Хүннүгийн энэхүү дурсгал хаанаас олдсон бэ?

Оноо: 1

Хэрэйд улс засаг захиргааны хувьд хэдэн гарт хуваагдаж байсан бэ?

Оноо: 1

Чингис хааны “дөрвөн хүлэг баатар”-т хэн хэн ордог байсан бэ?

Оноо: 1

Хишигтэн цэргийн өдрийн манааг юу гэж нэрлэдэг байсан бэ?

Оноо: 1

Их Монгол улс харь улстай дайтах, найрамдах эсэхийг хэн эцэслэн шийддэг байсан бэ?

Оноо: 1

Их Монгол улсад Их заргач ямар хэргийг хариуцан ажиллаж байсан бэ?

Оноо: 1

Чингис хаан онцгой гавьяа байгуулсан хүмүүсийг “дархан” болгожээ. Дархан хүмүүс ямар эрх эдэлж байсан бэ?

Оноо: 1

“Пакс Монголика” хэмээх нэршил ямар утгыг илэрхийлдэг вэ?

Оноо: 4

Натрийн гидрооксидийн 0.4мконцентрацитай 15см3уусмалыг саармагжуулахад 25 см3эзлэхүүнтэй хүхрийн хүчлийн уусмал зарцуулагджээ.

15см3 натрийн гидроксидийн уусмал дахь NaOH -ийн тоо хэмжээг олно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Натрийн гидроксид хүхрийн хүчилтэй харилцан үйлчлэх урвалын тэгшитгэлийг бичиж тэнцүүлнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

25см3хүхрийн хүчлийн уусмалд агуулагдахH2SO4-ийн тоо хэмжээг олно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Хүхрийн хүчлийн уусмалын молийн концентрацийг олно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 1

Чингис хаан хэдэн онд Зүрчидийн Алтан улсыг довтолсон бэ?

Оноо: 1

Чингис хаан хэдэн онд Хорезм улсыг довтолсон бэ?

Оноо: 1

Монголчууд Зүрчидийн Алтан улсыг хэзээ мөхөөсөн бэ?

Оноо: 1

Аль нь “ахмад хөвгүүдийн аян дайн” хэмээн алдаршсан аян дайн бэ?

Нийт: 16693