• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Валютын девальваци хэмээх ойлголтыг илэрхийлсэн тодорхойлолтыг доорх өгөгдлүүдээс сонгоно уу.

 • А. Гадаадын нэгж валютыг өөрийн валютаар худалдан авах үнэ

 • В. Төв бакнаас валютын ханшийг өсгөх үйл ажиллагаа

 • С. Төв бакнаас валютын ханшийг бууруулах үйл ажиллагаа

 • D. Төв банк өөрийн нөөцөөр валютыг худалдан авах үйл ажиллагаа

Оноо: 1

Шулуун явж буй автомашины хурд заагч 60 км/ц хурдыг зааж байв. Автомашинд жолоочийн хажууд сууж яваа зорчигчийн хурдыг аль биетэй харьцуулбал 0 км/ц болох вэ?

 • А. Автомашины жолооч  

 • B. Араас нь ирж яваа автомашин

 • С. Замын хажууд зогсож байгаа хүн

 • D. Өөдөөс ирж буй автомашин

Оноо: 1

All company__________ must obey the rules.

 • A.employees

 • B.employ

 • C.employment

 • D.unempolyment

Оноо: 1

Валютын интервенци хэмээх ойлголтыг илэрхийлсэн тодорхойлолтыг доорх өгөгдлүүдээс сонгоно уу.

 • А. Гадаадын нэгж валютыг өөрийн валютаар худалдан авах үнэ

 • В. Төв бакнаас валютын ханшийг өсгөх үйл ажиллагаа

 • С. Төв бакнаас валютын ханшийг бууруулах үйл ажиллагаа

 • D. Төв банк өөрийн нөөцөөр валютыг худалдан авах үйл ажиллагаа

Оноо: 1

Унадаг дугуйтай хүн баруун тийш10 м/с хурдтай явж байна. Хэрэвсалхи 4 м/с хурдтайгаар зүүнээс салхилж байсан бол дугуйчинтай холбоотой тооллын системд салхины хурдямар болох вэ?

 • А. 4 м/с  баруун тийш

 • B. 6 м/с зүүн тийш  

 • C. 6 м/с баруун тийш

 • D. 14 м/с баруун тийш

Оноо: 1

Гадаад худалдааны бодлого гэдэг ойлголтыг аль өгөгдөл нь зөв илэрхийлж байна вэ?

 • А. Улс орнуудтай тогтоосон худалдааны харилцааг зохицуулах зорилгоор төрөөс хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний нийлбэр цогц үйл ажиллагаа

 • В. Бүтээгдэхүүн экспортлохын оронд гадаадад үйлдвэрлэлээ байгуулах эсвэл худалдан авах үйл ажиллагаа

 • С. Гадаад орнуудад хоёр болон түүнээс олон үйлдвэрлэл, үйлчилгээний салбартай томоохон компаниудын үйл ажиллагаа

 • D. Аль болох олон улс оронтой харилцан ашигтай байдлаар гадаад худалдаа, харилцаагаа өргөжүүлэн явуулах үйл ажиллагаа

Оноо: 1

Шилжилтийн насны охидод гарахгүй өөрчлөлтийг сонгоно уу.

 • A.Суганд үс ургах

 • B.Сарын тэмдэг ирэх

 • C. Сарын тэмдэг зогсох

 • D. Бэлхүүс нарийсах

Оноо: 1

Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт гэдэг ойлголтыг аль өгөгдөл нь зөв илэрхийлэх вэ?

 • А. Улс орнуудтай тогтоосон худалдааны харилцааг зохицуулах зорилгоор төрөөс хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний нийлбэр цогц үйл ажиллагаа

 • В. Бүтээгдэхүүн экспортлохын оронд гадаадад үйлдвэрлэлээ байгуулах эсвэл худалдан авах үйл ажиллагаа

 • С. Гадаад орнуудад хоёр болон түүнээс олон үйлдвэрлэл, үйлчилгээний салбартай томоохон компаниудын үйл ажиллагаа

 • D. Аль болох олон улс оронтой харилцан ашигтай байдлаар гадаад худалдаа, харилцаагаа өргөжүүлэн явуулах үйл ажиллагаа

Оноо: 1

Шилжилтийн насны охид, хөвгүүдийн биед гарах өөрчлөлтөд юу нөлөөлдөг вэ?

 • А. Нөсөө

 • B. Даавар

 • C. Энзим

 • D. Уураг

Оноо: 1

Үндэстэн дамнасан корпарци гэдэг ойлголтыг аль өгөгдөл нь зөв илэрхийлж байна вэ?

 • А. Улс орнуудтай тогтоосон худалдааны харилцааг зохицуулах зорилгоор төрөөс хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний нийлбэр цогц үйл ажиллагаа

 • В. Бүтээгдэхүүн экспортлохын оронд гадаадад үйлдвэрлэлээ байгуулах эсвэл худалдан авах үйл ажиллагаа

 • С. Гадаад орнуудад хоёр болон түүнээс олон үйлдвэрлэл, үйлчилгээний салбартай томоохон компаниудын үйл ажиллагаа

 • D. Аль болох олон улс оронтой харилцан ашигтай байдлаар гадаад худалдаа, харилцаагаа өргөжүүлэн явуулах үйл ажиллагаа

Оноо: 1

Нээлттэй эдийн засгийн бодлого гэдэг ойлголтыг аль өгөгдөл нь зөв илэрхийлэх вэ?

 • А. Улс орнуудтай тогтоосон худалдааны харилцааг зохицуулах зорилгоор төрөөс хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний нийлбэр цогц үйл ажиллагаа

 • В. Бүтээгдэхүүн экспортлохын оронд гадаадад үйлдвэрлэлээ байгуулах эсвэл худалдан авах үйл ажиллагаа

 • С. Гадаад орнуудад хоёр болон түүнээс олон үйлдвэрлэл, үйлчилгээний салбартай томоохон компаниудын үйл ажиллагаа

 • D. Аль болох олон улс оронтой харилцан ашигтай байдлаар гадаад худалдаа, харилцаагаа өргөжүүлэн явуулах үйл ажиллагаа

Оноо: 1

Тестостерон даавар хаанаас ялгардаг вэ?

 • А. Өндгөвч

 • B. Төмсөг

 • C. Үрийн цэврүү

 • D. Хуухнаг

Оноо: 1

Ижил өндөрт чулуу, тоосго хоёр байв. Чулууны масс тоосгоноос 2 дахин их. Чулуу батоосгоны потенциал энергийн харьцааг тодорхойлно уу.

 • A. ЕчТ=1/4

 • B.   ЕчТ=1/2

 • C. ЕчТ=1

 • D. ЕчТ=2  

Оноо: 1

Эдгээрээс аль нь Ж.Кейнсийн үзэл санаанд хамаарахгүй вэ?

 • А. Зах зээлийн тогтолцоо нь эдийн засгийн уналтаас өөрийгөө аварч үл чадна

 • В. Төрийн оролцоотойгоор нийт эрэлтийг нэмэгдүүлэх замаар эдийн засагт зохицуулалт хийх нь үр ашигтай.

 • С. Зах зээлийн харилцаа нь “үл үзэгдэгч гар”-ын онолын дагуу явагдвал илүү үр дүнд хүрнэ.

 • D. Нийт эрэлтийг нэмэгдүүлэхдээ төрийн худалдан авалтын зардлыг аль болох чухалд үзэх хэрэгтэй.

Оноо: 1

Эстроген даавар хаанаас ялгардаг вэ?

 • А. Өндгөвч

 • B. Төмсөг

 • C. Умай

 • D. Үтрээ

Оноо: 1

Зураг үзүүлсэн идэштэжээлийн хэлхээнээс шар шувууны тоо толгой буурсан бол энэ идэш тэжээлийн хэлхээнд ямар өөрчлөлт гарахыг сонгоно уу.

 • А. Лууван, өвс, үр тарианы ургацын хэмжээ нэмэгдэх

 • В. Туулай, шар  шувууны тоо ихсэх

 • С. Царцаа, туулайн тоо толгой буурах

 • D. Хулгана, царцааны тоо толгой нэмэгдэх

Оноо: 1

Эдгээрээс аль нь А.Смитийн үзэл санаанд хамаарах вэ?

 • А. Зах зээлийн тогтолцоо нь эдийн засгийн уналтаас өөрийгөө аварч үл чадна.

 • В. Төрийн оролцоотойгоор нийт эрэлтийг нэмэгдүүлэх замаар эдийн засагт зохицуулалт хийх нь үр ашигтай.

 • С. Зах зээлийн харилцаа нь “үл үзэгдэгч гар”-ын онолын дагуу явагдвал илүү үр дүнд хүрнэ.

 • D. Нийт эрэлтийг нэмэгдүүлэхдээ төрийн худалдан авалтын зардлыг аль болох чухалд үзэх хэрэгтэй.

Оноо: 1

Mr. Bayar has been a __________ of this village for ten years.

 • A.residential

 • B.residence 

 • C.reside

 • D.resident

Оноо: 1

Эм бэлгийн даавруудыг сонгоно уу.

 • А. Эстроген ба прогестерон

 • B. Эстроген ба тестостерон

 • C. Адреналин ба прогестерон

 • D. Тестостерон ба инсулин

Оноо: 1

My neighbours are building a (an) ____________on their house.

 • A.extend

 • B.extension

 • C.extended  

 • D.extensive

Нийт: 16693