• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Сарын тэмдэг ойролцоогоор хэдэн хоног үргэлжилдэг вэ?

 • А. 5 хоног 

 • B. 14 хоног

 • C. 20 хоног

 • D. 30 хоног

Оноо: 1

Хувцасны цахилгаан дараах хялбар механизмын аль төрөл нь вэ?

 • А. Налуу хавтгай

 • В. Хөшүүрэг

 • С. Эргэвч 

 • D. Эргүүлэг

Оноо: 1

Нийт эрэлтийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд хамааралгүй өгөгдлийг тэмдэглэнэ үү.

 • А. Төрийн худалдан авалтын зардал

 • В. Гадаадын хэрэглэгчийн зардал

 • С. Дотоод хөрөнгө оруулалтын зардал

 • D. Нийлүүлэлтийн зардал

Оноо: 1

Голын уналыг харуулсан зургийг ажиглан зөв хариуг олоорой.

 • A. Голын ихэнх урт 1000м-с өндөрт байна

 • B. Голын ихэнх урт 1000м-с нам газар урсаж байна

 • C. Голын ихэнх урт 2000м-с өндөрт байна

 • D. Голын ихэнх урт 3000м-с өндөрт байна

Оноо: 1

Бахь хялбар механизмын ямар төрлийг илүү илэрхийлэх вэ?

 • А. Налуу хавтгай  

 • В. Хөшүүрэг 

 • С. Эргэвч

 • D. Эргүүлэг  

Оноо: 1

Сарын тэмдгийн үргэлжлэх хугацаанд юу нөлөөлөхгүй вэ?

 • A. Биеийн эрүүл мэнд

 • B. Сэтгэл санааны байдал

 • C. Хуанли хөтлөхгүй байх

 • D. Өдрийн ачаалал

Оноо: 1

Дараах хувиргалтын аль нь цэгийн тэгш хэмийн хувиргалт вэ?

 • A.

   

   

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

Уургийн бионийлэгжлийн бүдүүвчийг ажиглан “3” дугаартай молекулын талаархбуруу дүгнэлтийг олно уу.


 • А. Хүний биед хоол тэжээлээр орж ирдэг үл орлогдох 8 амин хүчлийн нэг нь метионин юм.

 • B. Бүх амин хүчлүүд амин болон карбоксил бүлэг агуулах боловч радикалаараа ялгаатай

 • C. Аминхүчлүүд хоорондоо холбогдон улмаар орон зайн бүтэц үүсгэнэ. 

 • D. Уургийн бүтцийг тодорхойлогч нь амин хүчлийн дараалал юм.

Оноо: 1

Нэг хүнд ногдох Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний өсөлт нь.............харуулдаг.

(Цэгүүдийн оронд зөв хариултыг нөхнө үү)

 • А. Тухайн улсын эдийн засгийн чадавхийг харуулдаг

 • В. Тухайн улсын иргэдийн амьдралын түвшинг харуулдаг

 • С. Тухайн улсын экспортын нийт хэмжээг харуулдаг

 • D. Тухайн улсын экспорт, импортын зөрүүг харуулдаг

Оноо: 1

Сарын тэмдгийн мөчлөгийндундаж хугацаа хэдхоног байдаг вэ?

 • А. 5 хоног 

 • B. 14 хоног

 • C. 20 хоног

 • D. 28 хоног

Оноо: 1

Бөмбөг зурагт үзүүлсэнналуугадаргаар өнхрөв. Аль цэгт бөмбөгний потенциал энерги хамгийн их утгатай байх вэ?

 • A. 1

 • B. 2 

 • C. 3 

 • D. Бүх цэгт ижилхэн

Оноо: 1

Электрон гэдэг нь грекийн ямарүгнээс гаралтай вэ?

 • A. Хув   

 • B. Ноос

 • C. Цэнэг   

 • D. Цэнэглэгдсэн бөөм

Оноо: 1

Уургийн бионийлэгжлийн бүдүүвчийг ажиглан “4” дугаартай бүтцийн тухай зөв дүгнэлтийг олно уу.


 • А. зРНХ олон янз байдаг нь аминоацил трансферазатай холбоотой.

 • B. з РНХ нь амин хүчлийг рибосомд зөөж авчирна. 

 • C. з РНХ нь 64 янз байх бөгөөд энэ нь амин хүчлийн кодонтой холбоотой   

 • D.  з РНХ нь ДНХ-ээс мэдээллийг хуулбарлана 

Оноо: 1

Дараах хэмжигдэхүүнүүдээс аль нь скаляр хэмжигдэхүүн бэ?

 • A. Зам    

 • B. Хүчний момент 

 • C. Хүндийн хүч   

 • D. Шилжилт 

Оноо: 1

Хувьцаат компаний хөрөнгө болох хувьцааны давуу талыг нэрлэнэ үү.

 • А. Ноогдол ашиг авах, инфляцид тэр бүр өртөхгүй байх

 • В. Хувьцааны өөрийн ханш унах магадлалтай

 • С. Компани дампуурвал ноогдол ашиг авах боломжгүй

 • D. Ашиг их бол эрсдэл бас өндөр байж болох

Оноо: 1

Сарын тэмдгийн мөчлөг хэзээ тогтворждог вэ?

 • A. Сарын тэмдэг ирсэн эхний 3 сард

 • B. Сарын тэмдэг ирсний дараах эхний 1-2 жилд

 • C. Сарын тэмдэг ирснээс хойш 5 жилийн дараа

 • D. Сарын тэмдгийн мөчлөг тогтворждоггүй.

Оноо: 1

ДНХ-ийн хос гинж 3600 нуклеотидоос тогтож байв. Түүнээс үүсэх уургийн полипептидынгинж хэдэн аминхүчлээс тогтох вэ?

 • А. 600 

 • В. 120

 • С. 200

 • D. 300

Оноо: 1

Сэрүүн бүсийн нуурын усны дулааны хуваарилалтын зургийг ашиглан БУРУУ хариуг олоорой

 • A. Өвөлдөө нуурын ёроолд илүү дулаан

 • B. Зундаа нуурын гадаргын ус илүү дулаан

 • C. Хавар намарт усны температур хэлбэлзэл их

 • D. Хавар намарт усны температур хэлбэлзэл байхгүй

Оноо: 1

Үрэлттэй гадаргаарбиеийг тогтмол 8 Н хүчээр түлхэж,2 м/с хурдтайгаар жигд хөдөлгөв. Түлхэх хүчний чадлыг тооцоолно уу.

 • А. 0.25 Вт   

 • B. 4 Вт  

 • C. 10 Вт

 • D. 16 Вт

Оноо: 1

Сарын тэмдгийн мөчлөгт нөлөөлөх хүчин зүйлийг сонгоно уу.

 • A. Хуанли хөтлөхгүй байх

 • B. Хүүхэд төрүүлэх

 • C. Биеийн эрүүл мэнд

 • D. Тогтмол бус хооллох

Нийт: 16693