Мэндчилгээ

Боловсролын үнэлгээний төв нь мэдээлэл технологийн хөгжлийн эрин үед инновацийг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлж, боловсролын үнэлгээ, судалгаатай холбоотой бүхий л ажлыг нээлттэй, үнэн зөв, бодитой, хүртээмжтэй, түргэн шуурхай нийтэд хүргэх зорилтын хүрээнд “Даалгаврын нээлттэй сан”-гийн цахим систем боловсруулан та бүхэнд хүргэж байгаадаа баяртай байна.

Бид уг цахим системээ 2018 оны улсын шалгалтад амжилттай нэвтрүүлсэн бөгөөд сургалтын үр дүнг хэмжихэд тус дэм болох, ажлын ачааллыг бууруулах, суралцагчдын мэдлэг, чадварыг бодитой үнэлэх зорилгоор нийтэд нээлттэй, ашиглахад хялбар илүү боловсронгуй болгож боловсролын байгууллагын мэргэжилтэн, багш, судлаач, суралцагч, эцэг эхчүүд ашиглах боломжийг бүрдүүлэн ажиллаж байна.

Ерөнхий боловсролын цөм хөтөлбөрийн хэрэгжилт, сурлагын амжилт, чанар, ахиц өөрчлөлт, суралцагчдын мэдлэг чадвар, хандлагыг бодитойгоор үнэлснээр сургалтын үйл ажиллагааг өгөөжтэй, чанартай зохион байгуулах үндэс болохыг онцолж байна.

Багш, судлаач, эцэг эх, суралцагчид цахим системээс бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын цөм хөтөлбөрт нийцсэн, судлагдахууны агуулга болон үнэлгээний зорилтын дагуу даалгаврыг татан авах, сургалтын үйл ажиллагаандаа ашиглах бүрэн боломжтойг уламжилж байна.

Та бүхэнд сурлага, хөдөлмөрийн өндөр амжилт хүсье.
БОЛОВСРОЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН ЗАХИРАЛ: Л.ГАНБАТ

Даалгавар боловсруулах, даалгаврын сан ашиглах арга зүйн зөвлөмж

Улсын шалгалт зохион байгуулах бэлтгэл ажил хангагдлаа

Бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын төгсөх ангийн сурагчдын улсын шалгалт тун удахгүй орон даяар эхлэх гэж байна. БШУС-ын сайдын 2018 оны тушаалаар батлагдсан “Ерөнхий боловсролын сургуулийн суралцагчдын болон сургалтын чанарын үнэлгээний журам”-ын дагуу 2021-2022 оны хичээлийн жилийн бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын төгсөх ангийн улсын шалгалтыг зохион байгуулах бэлтгэл ажил бүрэн хангагдлаа.
Тухайлбал, энэ хичээлийн жилд ЕБС-ийн бага, суурь, бүрэн дунд боловсрол МСҮТ-ийн бүрэн дунд боловсрол эзэмшиж буй суралцагчид улсын шалгалтад хамрагдана.

Боловсролын үнэлгээний төвөөс бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын агуулгын хүрээнд улсын шалгалтын сэдэв даалгаврын блупринтийг энэ сарын 25-ны дотор боловсруулан нээлттэй даалгаврын санд байршуулах юм.

Боловсролын үнэлгээний төв нь аймгийн БШУГ, НБГ-тай хамтран блюпринтийн дагуу сэдэв даалгаврыг татаж шалгалтын сэдэв үүсгэх, зөв хариу, засаж үнэлэх аргачлалыг татан авах зэрэг аргазүйн зөвлөмжийг МСҮТ, ЕБ-ын сургуулиудад хүргэх, нэвтрэх эрх олгох ажлыг зохион байгуулна.

Харин ЕБС, МСҮТ нь улсын шалгалтын сэдэв даалгаврыг боловсруулах, хэвлэн олшруулах ажлыг нууцлал ханган чанартай зохион байгуулна.

Аймгийн БШУГ, НБГ нь орон нутгийн хэмжээнд улсын шалгалтын үйл ажиллагааг ерөнхий удирдлагаар хангахын зэрэгцээ МСҮТ болон ЕБС-ийн сэдэв боловсруулах, нууцлал хангах ажилд заавар өгөх, шалгалт зохион байгуулах үйл ажиллагааг хянах, сэдэв боловсруулах болон дүгнэх явцад зөвлөн туслах, интернэтэд холбогдоогүй сургуулийн шалгалтын сэдэв бэлтгэх, хүргүүлэх зэрэг ажлыг хариуцан ажиллах юм.

Түгээмэл асуулт хариулт

Даалгаврын шаардлагын талаарх мэдээллийг нүүр хуудасны “Зөвлөмж” хэсгээс харна уу.
"Бүртгүүлэх" цэсээ сонгоод регистрийн дугаараа оруулаад анкет бөглөөд бүртгүүлэх боломжтой.
Танд илгээсэн нэвтрэх нэр, нууц үгээрээ “Нэвтрэх” цэсээр нэвтэрнэ үү.
Нүүр хуудасны “Зөвлөмж” хэсгээс харна уу.
Баталгаажуулсан даалгаврын тоогоор гүйцэтгэлийг үнэлж, сар бүрийн 20-25-нд таны бүртгүүлсэн дансанд гүйлгээ хийгдэнэ.
Даалгавар оруулах талбарын "Хариулт" хэсэгт оруулах ба хувилбараа + товчийг ашиглан нэмнэ. Хариултын хувилбар 4 байна. Нүүр хуудасны "Зөвлөмж" хэсэгт байрлах "Даалгаврын сангийн систем дээр ажиллах заавар", даалгавар оруулах талбарт байрлах "Даалгавар оруулах аргачлал"-тай сайтар танилцана уу.
Хариултын тайлбарын утга нь тухайн хариултаас хамаарна. Үүнд,
- Зөв хариу бол - ямар, мэдлэг, чадварыг сайн эзэмшсэн, үйлдэл бодолтоо хэрхэн хийх
- Буруу хариу бол - ямар, мэдлэг, чадварыг төгс эзэмшээгүй, ямар үйлдлийг буруу гүйцэтгэсэн эсвэл ямар өгөгдлийг ашиглаагүй, ойлгоогүй байгаа гэх мэт тайлбар бичнэ.
Нүүр хуудасны “Зөвлөмж” хэсэгт байрлах “Жишиг даалгавар” -тай сайтар танилцана уу.
Засах аргачлалыг боловсруулах арга зүйн талаар нүүр хуудасны “Зөвлөмж” хэсэгт байрлах “Жишиг даалгавар, сонгох ба задгай даалгавар”-ын талаарх мэдээлэлтэй танилцана уу.
Задгай даалгаврын хувьд зөвхөн “зөв” хариултыг даалгавар оруулах талбарын “Хариулт” хэсэгт, харин хариултын боломжит хувилбар, засах аргачлалыг “Хариултын мэдээлэл” хэсэгт тус тус оруулна. Нүүр хуудасны “Зөвлөмж” хэсэгт байрлах Даалгаврын сангийн систем дээр ажиллах заавар”, даалгавар оруулах талбарт байрлах “Даалгавар оруулах аргачлал”-тай сайтар танилцана уу.

Холбоо барих

75779498, 70119498
[email protected]
www.eec.mn
Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө -10, Боловсролын үнэлгээний төвийн байр